f11cu /abap co to jest
n Transakcja F11CU w SE38. Wywołanie F11CU \o w SAPie.
Znaczenie f11cu /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F11CU

Wywołanie transakcji, użycie: \nF11CU
po angielsku: Config.TR Maintain Payment Program
po niemiecku: Konfig. TR- Zahlprogramm pflegen
po francusku: Gérer config. programme paiement TR
po holendersku: Geconf. TR-betalingsprogr. verzorgen

Pozostałe transankcje SAP'a na F.