abap co to jest
n Transakcja F.28 w SE38. Wywołanie F.28 \o w SAPie.
Znaczenie abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F.28

Wywołanie transakcji, użycie: \nF.28
po angielsku: Customers: Reset Credit Limit
po niemiecku: Debitoren: Neuaufbau Kreditlimit
po francusku: Clients : nouv.struc. plafond créd
po holendersku: Debiteuren: kredietlimiet opbouwen

Pozostałe transankcje SAP'a na F.