f98h /abap co to jest
n Transakcja F98H w SE38. Wywołanie F98H \o w SAPie.
Znaczenie f98h /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F98H

Wywołanie transakcji, użycie: \nF98H
po angielsku: Release Condit. Assign. for Deletion
po niemiecku: Freigabe Löschen Konditionszuordn
po francusku: Valid. suppression d'affect.condit
po holendersku: Vrijgave cond.toewijz. verwijderen

Pozostałe transankcje SAP'a na F.