f9benchg4q /abap co to jest
n Transakcja F9BENCHG4Q w SE38. Wywołanie F9BENCHG4Q \o w SAPie.
Znaczenie f9benchg4q /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9BENCHG4Q

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9BENCHG4Q
po angielsku: Generate Trans.Figures for Balancing
po niemiecku: Gen. Verkehrszahlen für Abschluß
po francusku: Gén. opérations paiem. pour arrêté
po holendersku: Periodecijfers voor afsluiting gen

Pozostałe transankcje SAP'a na F.