f9cad /abap co to jest
n Transakcja F9CAD w SE38. Wywołanie F9CAD \o w SAPie.
Znaczenie f9cad /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9CAD

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9CAD
po angielsku: Create Trans. Type Category 2 Assgmt
po niemiecku: Vorgangsartkateg.2-Zuordnung anlegen
po francusku: Créer affectat. catég. type trans. 2
po holendersku: Toewijzing operatiesrtcat. 2 creëren

Pozostałe transankcje SAP'a na F.