f9cg /abap co to jest
n Transakcja F9CG w SE38. Wywołanie F9CG \o w SAPie.
Znaczenie f9cg /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9CG

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9CG
po angielsku: Create Bank Condition Categories
po niemiecku: Bankkonditionstypen anlegen
po francusku: Créer des catégories de cond. banc
po holendersku: Bankconditietypen creëren

Pozostałe transankcje SAP'a na F.