f9ch /abap co to jest
n Transakcja F9CH w SE38. Wywołanie F9CH \o w SAPie.
Znaczenie f9ch /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9CH

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9CH
po angielsku: Change Bank Condition Categories
po niemiecku: Bankkonditionstypen ändern
po francusku: Modifier des catég. de condit. banc
po holendersku: Bankconditietypen wijzigen

Pozostałe transankcje SAP'a na F.