f9ci /abap co to jest
n Transakcja F9CI w SE38. Wywołanie F9CI \o w SAPie.
Znaczenie f9ci /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9CI

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9CI
po angielsku: Display Bank Condition Categories
po niemiecku: Bankkonditionstypen anzeigen
po francusku: Afficher des catég. de condit. banc
po holendersku: Bankconditietypen weergeven

Pozostałe transankcje SAP'a na F.