f9cv /abap co to jest
n Transakcja F9CV w SE38. Wywołanie F9CV \o w SAPie.
Znaczenie f9cv /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9CV

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9CV
po angielsku: Principle of Dual Control Limits
po niemiecku: Vieraugenprinzip Limite
po francusku: Principe vérif. 2 pers. limites
po holendersku: Vier-ogenprincipe limieten

Pozostałe transankcje SAP'a na F.