f9mrepobjm /abap co to jest
n Transakcja F9MREPOBJM w SE38. Wywołanie F9MREPOBJM \o w SAPie.
Znaczenie f9mrepobjm /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9MREPOBJM

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9MREPOBJM
po angielsku: Table Maint. Object Meth.Perio.Tasks
po niemiecku: Tabellenpflege Objektmeth. per.Arb
po francusku: Gestion tables méth.objet trait.pér
po holendersku: Tabelverz. obj.meth. per. werkzaamh

Pozostałe transankcje SAP'a na F.