f9so /abap co to jest
n Transakcja F9SO w SE38. Wywołanie F9SO \o w SAPie.
Znaczenie f9so /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9SO

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9SO
po angielsku: Position Control: Scrn.Fld.->DB Fld
po niemiecku: Bestand-Steuerung: Dynpfeld->DB-Feld
po francusku: Pilot. posit. : zone dynpro->zone BD
po holendersku: Positiebest.: schermveld->DB-veld

Pozostałe transankcje SAP'a na F.