f9td /abap co to jest
n Transakcja F9TD w SE38. Wywołanie F9TD \o w SAPie.
Znaczenie f9td /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP F9TD

Wywołanie transakcji, użycie: \nF9TD
po angielsku: Reading Payment Item Archives
po niemiecku: Lesen von Zahlungspostenarchiven
po francusku: Lecture d'archives de postes paiem
po holendersku: Arch. betalingsposten lezen

Pozostałe transankcje SAP'a na F.