fk02core /abap co to jest
n Transakcja FK02CORE w SE38. Wywołanie FK02CORE \o w SAPie.
Znaczenie fk02core /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP FK02CORE

Wywołanie transakcji, użycie: \nFK02CORE
po angielsku: Maintain vendor
po niemiecku: Kreditoren pflegen
po francusku: Gérer fournisseurs
po holendersku: Crediteuren verzorgen

Pozostałe transankcje SAP'a na F.