fmj_app /abap co to jest
n Transakcja FMJ_APP w SE38. Wywołanie FMJ_APP \o w SAPie.
Znaczenie fmj_app /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP FMJ_APP

Wywołanie transakcji, użycie: \nFMJ_APP
po angielsku: Approval Step Cmmt Carryforward
po niemiecku: Genehmigungsschritt Oblogovortrag
po francusku: Etape d'approbation report engagemts
po holendersku: Goedkeuringsstap obligotransport

Pozostałe transankcje SAP'a na F.