fmplup /abap co to jest
n Transakcja FMPLUP w SE38. Wywołanie FMPLUP \o w SAPie.
Znaczenie fmplup /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP FMPLUP

Wywołanie transakcji, użycie: \nFMPLUP
po angielsku: FI-SL: Excel Upload of Plan Data
po niemiecku: FI-SL: Excel-Upload von Plandaten
po francusku: FI-SL : charg. Excel données p-bdgt
po holendersku: FI-SL: Excel-upload van plangegevens

Pozostałe transankcje SAP'a na F.