fmub /abap co to jest
n Transakcja FMUB w SE38. Wywołanie FMUB \o w SAPie.
Znaczenie fmub /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP FMUB

Wywołanie transakcji, użycie: \nFMUB
po angielsku: Maintain Fds Res.Template Type Flds
po niemiecku: Pflegen Felder Vorlagenart Mittelr
po francusku: Gérer zones type modèle réserv. fds
po holendersku: Velden ref.soort midd.reserv. verz

Pozostałe transankcje SAP'a na F.