gm_award_type /abap co to jest
n Transakcja GM_AWARD_TYPE w SE38. Wywołanie GM_AWARD_TYPE \o w SAPie.
Znaczenie gm_award_type /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP GM_AWARD_TYPE

Wywołanie transakcji, użycie: \nGM_AWARD_TYPE
po angielsku: Maintain award types
po niemiecku: Bewilligungsarten pflegen
po francusku: Gérer les types d'octroi
po holendersku: Soorten toekenningen verzorgen

Pozostałe transankcje SAP'a na G.