oakb /abap co to jest
n Transakcja OAKB w SE38. Wywołanie OAKB \o w SAPie.
Znaczenie oakb /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP OAKB

Wywołanie transakcji, użycie: \nOAKB
po angielsku: Define asset for gain/loss
po niemiecku: Anlage für Mehr-/Mindererlös best
po francusku: Déf.immob.réservée à.plus/moins-val
po holendersku: Actief voor meer-/minderopbr. best

Pozostałe transankcje SAP'a na O.