obrd /abap co to jest
n Transakcja OBRD w SE38. Wywołanie OBRD \o w SAPie.
Znaczenie obrd /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP OBRD

Wywołanie transakcji, użycie: \nOBRD
po angielsku: Customers: maintain report selection
po niemiecku: Debitoren: Berichtsauswahl pflegen
po francusku: Clients : gérer sélection d'états
po holendersku: Debiteuren: verslagselectie bewerken

Pozostałe transankcje SAP'a na O.