offt /abap co to jest
n Transakcja OFFT w SE38. Wywołanie OFFT \o w SAPie.
Znaczenie offt /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP OFFT

Wywołanie transakcji, użycie: \nOFFT
po angielsku: Create FM fund types
po niemiecku: HHM-Fondsarten anlegen
po francusku: Créer types de fonds CB
po holendersku: BM-fondssoorten creëren

Pozostałe transankcje SAP'a na O.