oirb /abap co to jest
n Transakcja OIRB w SE38. Wywołanie OIRB \o w SAPie.
Znaczenie oirb /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP OIRB

Wywołanie transakcji, użycie: \nOIRB
po angielsku: PM Object Contracts
po niemiecku: Verträge zum IH-Objekt
po francusku: Contrats par objet PM
po holendersku: Contracten bij OH-object

Pozostałe transankcje SAP'a na O.