wlmps /abap co to jest
n Transakcja WLMPS w SE38. Wywołanie WLMPS \o w SAPie.
Znaczenie wlmps /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP WLMPS

Wywołanie transakcji, użycie: \nWLMPS
po angielsku: Worklist Monitor for Project System
po niemiecku: AV-Monitor Projektsystem
po francusku: Moniteur RT - système de gest. proj
po holendersku: WV-monitor projectsysteem

Pozostałe transankcje SAP'a na W.