wsup /abap co to jest
n Transakcja WSUP w SE38. Wywołanie WSUP \o w SAPie.
Znaczenie wsup /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP WSUP

Wywołanie transakcji, użycie: \nWSUP
po angielsku: Space Management Using Plan Data
po niemiecku: Regaloptimierung gemäß Plandaten
po francusku: Optimisat.linéaire selon donn. plan
po holendersku: Schapoptim. conform plangegevens

Pozostałe transankcje SAP'a na W.