lm00 lx11 lm11 langcheck las0 co to jest
Lyvhc; Lysch; Lyrdm; Lyrda; Lyldp; Lychp; Lyact; Lxdnr; Lxdca; Lx47; Lx46; Lx45; Lx44; Lx43; Lx42.
Znaczenie lm00 lx11 lm11 langcheck las0 definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na L

Transakcja SAP to specjalny rodzaj zadania lub operacji, która jest wykonywana w środowisko SAP. Transakcje mogą być używane do wykonywania różnych czynności, takich jak wprowadzanie danych, wyświetlanie informacji, tworzenie raportów czy zarządzanie procesami biznesowymi, a nawet prosta edycja obiektu. Każda transakcja w SAP jest oznaczona unikalnym kodem, np. VA01 lub MM03, który służy do jej identyfikacji i uruchamiania w ERP SAP.


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP