mew9 migo_tr muss mp39 mmpi co to jest
M_Ld; M_Lc; M_Lb; M_La; Myb5; Myb4; Myb3; My13; My12; My11; My10; My09; My08; My07; My06; My05.
Znaczenie mew9 migo_tr muss mp39 mmpi definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na M

Transakcja SAP to specjalny rodzaj zadania lub operacji, która jest wykonywana w środowisko SAP. Transakcje mogą być używane do wykonywania różnych czynności, takich jak wprowadzanie danych, wyświetlanie informacji, tworzenie raportów czy zarządzanie procesami biznesowymi, a nawet prosta edycja obiektu. Każda transakcja w SAP jest oznaczona unikalnym kodem, np. VA01 lub MM03, który służy do jej identyfikacji i uruchamiania w ERP SAP.


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP