m_ld m_lc m_lb m_la myb5 myb4 co to jest
M_Ld; M_Lc; M_Lb; M_La; Myb5; Myb4; Myb3; My13; My12; My11; My10; My09; My08; My07; My06; My05.
Znaczenie m_ld m_lc m_lb m_la myb5 myb4 definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na M


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP