robi opt_ get co to jest
Jak użyć w PHP Gets a value from the opt array of a field błędy. Zastosowanie mixed fdf_get_opt.
Znaczenie robi opt_ get definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji fdf_get_opt()

Nazwa funkcji: fdf_get_opt()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Gets a value from the opt array of a field
Zastosowanie w programowaniu: mixed fdf_get_opt ( resource fdfdof, string fieldname [, int element] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik F .