db6cockpit db4lck db4ptfchk co to jest
Dwdm; Dvsp; Dvsa; Dvs3; Dvs2; Dvs1; Dvr3; Dvr2; Dvr1; Dvmo; Dvman; Dvdl; Dvdc; Dvco; Dvc8; Dvc2.
Znaczenie db6cockpit db4lck db4ptfchk definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na D

Transakcja SAP to specjalny rodzaj zadania lub operacji, która jest wykonywana w środowisko SAP. Transakcje mogą być używane do wykonywania różnych czynności, takich jak wprowadzanie danych, wyświetlanie informacji, tworzenie raportów czy zarządzanie procesami biznesowymi, a nawet prosta edycja obiektu. Każda transakcja w SAP jest oznaczona unikalnym kodem, np. VA01 lub MM03, który służy do jej identyfikacji i uruchamiania w ERP SAP.


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP