v_v2 v_v1 v_uc_7 v_uc v_tpz6 co to jest
V_V2; V_V1; V_Uc_7; V_Uc; V_Tpz6_N; V_Tpz20; V_Tpz18; V_Tpr9; V_Tpr6; V_Tpr5; V_Tpr4; V_Tpr2; V.
Znaczenie v_v2 v_v1 v_uc_7 v_uc v_tpz6 definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na V


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP