bypass bwwi_execute bwwf_wi co to jest
Bypass; Bwwi_Execute; Bwwf_Wi_Deci; Bwst; Bwsp; Bws2; Bws1; Bwp7; Bwp6; Bwp5; Bwp4; Bwp3; Bwp2.
Znaczenie bypass bwwi_execute bwwf_wi definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na B


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP