xxth xslt_tool xslt xsls xkn1 co to jest
Xxth; Xslt_Tool; Xslt; Xsls; Xkn1; Xk99; Xk15; Xk14; Xk13; Xk12; Xk11; Xk07; Xk06; Xk05; Xk04; Xk02.
Znaczenie xxth xslt_tool xslt xsls xkn1 definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na X


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP