f_tr_01 f_sk_01 f_ro_01 f_pt co to jest
F_Tr_01; F_Sk_01; F_Ro_01; F_Pt_01; F_It_01; F_Co_01; F_90; F_79; F_77; F_76; F_75; F_72; F_71.
Znaczenie f_tr_01 f_sk_01 f_ro_01 f_pt definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na F


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP