q000 qa01 qa01a qa02 qa02a co to jest
Qz00; Qvm3; Qvm2; Qvm1; Qv53; Qv52; Qv51; Qv34; Qv33; Qv32; Qv31; Qv24; Qv23; Qv22; Qv21; Qv14.
Znaczenie q000 qa01 qa01a qa02 qa02a definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na Q

Transakcja SAP to specjalny rodzaj zadania lub operacji, która jest wykonywana w środowisko SAP. Transakcje mogą być używane do wykonywania różnych czynności, takich jak wprowadzanie danych, wyświetlanie informacji, tworzenie raportów czy zarządzanie procesami biznesowymi, a nawet prosta edycja obiektu. Każda transakcja w SAP jest oznaczona unikalnym kodem, np. VA01 lub MM03, który służy do jej identyfikacji i uruchamiania w ERP SAP.


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP