szgeocd_mass szgeocd_geot005s co to jest
Szgeocd_Mass; Szgeocd_Geot005S; Szgeocd_Geot005; Szgeocd_Geocoders; Szgeocd_Geocdrlfld; Szgeocd.
Znaczenie szgeocd_mass szgeocd_geot005s definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na S


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP