nwtm06 nwtm05 nwtm04 nwtm03 co to jest
Nwtm06; Nwtm05; Nwtm04; Nwtm03; Nwtm02; Nwtm01; Nwtm; Nprt; Node_Type_Definition; New_Serp; Newton.
Znaczenie nwtm06 nwtm05 nwtm04 nwtm03 definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na N


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP