gbca gcm1 gc01 grmg gftr co to jest
Gzzg; Gwul; Gwug; Gvtr; Gvar; Guit; Gtdis; Gsta; Gsp_Vz3; Gsp_Vz2; Gsp_Vz1; Gsp_Vd; Gsp_Rd; Gsp_Pd.
Znaczenie gbca gcm1 gc01 grmg gftr definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na G

Transakcja SAP to specjalny rodzaj zadania lub operacji, która jest wykonywana w środowisko SAP. Transakcje mogą być używane do wykonywania różnych czynności, takich jak wprowadzanie danych, wyświetlanie informacji, tworzenie raportów czy zarządzanie procesami biznesowymi, a nawet prosta edycja obiektu. Każda transakcja w SAP jest oznaczona unikalnym kodem, np. VA01 lub MM03, który służy do jej identyfikacji i uruchamiania w ERP SAP.


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP