alias dk_free_space co to jest
Alias of floatval() co znaczy Dumps a string representation of an internal zend value to output.
Znaczenie alias dk_free_space definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na D

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Diskfreespace wywołanie funkcji Alias of disk_free_space() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Die wywołanie funkcji Equivalent to exit() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Dotnet_Load wywołanie funkcji Loads a DOTNET module co to jest, błędy i użycie int dotnet_load ( string assembly_name [, string datatype_name [, int codepage]] ).
 • Jak działa Date_Default_Timezone_Get wywołanie funkcji Gets the default timezone used by all date/time functions in a script słownik, błędy i użycie string date_default_timezone_get ( void ).
 • Jak działa Date_Default_Timezone_Set wywołanie funkcji Sets the default timezone used by all date/time functions in a script czym jest, błędy i użycie bool date_default_timezone_set ( string timezone_identifier ).
 • Jak działa Dba_Close wywołanie funkcji Close a DBA database co oznacza, błędy i użycie void dba_close ( resource handle ).
 • Jak działa Date_Sunrise wywołanie funkcji Returns time of sunrise for a given day and location tłumaczenie, błędy i użycie mixed date_sunrise ( int timestamp [, int format [, float latitude [, float longitude [, float zenith [, float gmt_offset]]]]] ).
 • Jak działa Date_Sunset wywołanie funkcji Returns time of sunset for a given day and location przykłady, błędy i użycie mixed date_sunset ( int timestamp [, int format [, float latitude [, float longitude [, float zenith [, float gmt_offset]]]]] ).
 • Jak działa Date wywołanie funkcji Format a local time/date definicja, błędy i użycie string date ( string format [, int timestamp] ).
 • Jak działa Dbplus_Add wywołanie funkcji Add a tuple to a relation encyklopedia, błędy i użycie int dbplus_add ( resource relation, array tuple ).
 • Jak działa Dbplus_Aql wywołanie funkcji Perform AQL query jak działa, błędy i użycie resource dbplus_aql ( string query [, string server [, string dbpath]] ).
 • Jak działa Dbplus_Chdir wywołanie funkcji Get/Set database virtual current directory czy jest, błędy i użycie string dbplus_chdir ( [string newdir] ).
 • Jak działa Dbplus_Close wywołanie funkcji Close a relation pojęcie, błędy i użycie mixed dbplus_close ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Curr wywołanie funkcji Get current tuple from relation wyjaśnienie, błędy i użycie int dbplus_curr ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa Dbplus_Errcode wywołanie funkcji Get error string for given errorcode or last error opis, błędy i użycie string dbplus_errcode ( [int errno] ).
 • Jak działa Dbplus_Errno wywołanie funkcji Get error code for last operation informacje, błędy i użycie int dbplus_errno ( void ).
 • Jak działa Dbplus_Find wywołanie funkcji Set a constraint on a relation znaczenie, błędy i użycie int dbplus_find ( resource relation, array constraints, mixed tuple ).
 • Jak działa Dbplus_First wywołanie funkcji Get first tuple from relation co znaczy, błędy i użycie int dbplus_first ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa Dbplus_Flush wywołanie funkcji Flush all changes made on a relation krzyżówka, błędy i użycie int dbplus_flush ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Freealllocks wywołanie funkcji Free all locks held by this client co to jest, błędy i użycie int dbplus_freealllocks ( void ).
 • Jak działa Dbplus_Freelock wywołanie funkcji Release write lock on tuple słownik, błędy i użycie int dbplus_freelock ( resource relation, string tname ).
 • Jak działa Dbplus_Freerlocks wywołanie funkcji Free all tuple locks on given relation czym jest, błędy i użycie int dbplus_freerlocks ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Getlock wywołanie funkcji Get a write lock on a tuple co oznacza, błędy i użycie int dbplus_getlock ( resource relation, string tname ).
 • Jak działa Dbplus_Getunique wywołanie funkcji Get an id number unique to a relation tłumaczenie, błędy i użycie int dbplus_getunique ( resource relation, int uniqueid ).
 • Jak działa Dbplus_Info wywołanie funkcji Get information about a relation przykłady, błędy i użycie int dbplus_info ( resource relation, string key, array &result ).
 • Jak działa Dbplus_Last wywołanie funkcji Get last tuple from relation definicja, błędy i użycie int dbplus_last ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa Dbplus_Lockrel wywołanie funkcji Request write lock on relation encyklopedia, błędy i użycie int dbplus_lockrel ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Next wywołanie funkcji Get next tuple from relation jak działa, błędy i użycie int dbplus_next ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa Dbplus_Open wywołanie funkcji Open relation file czy jest, błędy i użycie resource dbplus_open ( string name ).
 • Jak działa Dbplus_Prev wywołanie funkcji Get previous tuple from relation pojęcie, błędy i użycie int dbplus_prev ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa Dbplus_Rchperm wywołanie funkcji Change relation permissions wyjaśnienie, błędy i użycie int dbplus_rchperm ( resource relation, int mask, string user, string group ).
 • Jak działa Dbplus_Rcreate wywołanie funkcji Creates a new DB++ relation opis, błędy i użycie resource dbplus_rcreate ( string name, mixed domlist [, bool overwrite] ).
 • Jak działa Dbplus_Rcrtexact wywołanie funkcji Creates an exact but empty copy of a relation including indices informacje, błędy i użycie mixed dbplus_rcrtexact ( string name, resource relation [, bool overwrite] ).
 • Jak działa Dbplus_Rcrtlike wywołanie funkcji Creates an empty copy of a relation with default indices znaczenie, błędy i użycie mixed dbplus_rcrtlike ( string name, resource relation [, int overwrite] ).
 • Jak działa Dbplus_Resolve wywołanie funkcji Resolve host information for relation co znaczy, błędy i użycie array dbplus_resolve ( string relation_name ).
 • Jak działa Dbplus_Restorepos wywołanie funkcji Restore position krzyżówka, błędy i użycie int dbplus_restorepos ( resource relation, array tuple ).
 • Jak działa Dbplus_Rkeys wywołanie funkcji Specify new primary key for a relation co to jest, błędy i użycie mixed dbplus_rkeys ( resource relation, mixed domlist ).
 • Jak działa Dbplus_Ropen wywołanie funkcji Open relation file local słownik, błędy i użycie resource dbplus_ropen ( string name ).
 • Jak działa Dbplus_Rquery wywołanie funkcji Perform local (raw) AQL query czym jest, błędy i użycie resource dbplus_rquery ( string query [, string dbpath] ).
 • Jak działa Dbplus_Rrename wywołanie funkcji Rename a relation co oznacza, błędy i użycie int dbplus_rrename ( resource relation, string name ).
 • Jak działa Dbplus_Rsecindex wywołanie funkcji Create a new secondary index for a relation tłumaczenie, błędy i użycie mixed dbplus_rsecindex ( resource relation, mixed domlist, int type ).
 • Jak działa Dbplus_Runlink wywołanie funkcji Remove relation from filesystem przykłady, błędy i użycie int dbplus_runlink ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Rzap wywołanie funkcji Remove all tuples from relation definicja, błędy i użycie int dbplus_rzap ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Savepos wywołanie funkcji Save position encyklopedia, błędy i użycie int dbplus_savepos ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Setindex wywołanie funkcji Set index jak działa, błędy i użycie int dbplus_setindex ( resource relation, string idx_name ).
 • Jak działa Dbplus_Setindexbynumber wywołanie funkcji Set index by number czy jest, błędy i użycie int dbplus_setindexbynumber ( resource relation, int idx_number ).
 • Jak działa Dbplus_Sql wywołanie funkcji Perform SQL query pojęcie, błędy i użycie resource dbplus_sql ( string query [, string server [, string dbpath]] ).
 • Jak działa Dbplus_Tcl wywołanie funkcji Execute TCL code on server side wyjaśnienie, błędy i użycie string dbplus_tcl ( int sid, string script ).
 • Jak działa Dbplus_Tremove wywołanie funkcji Remove tuple and return new current tuple opis, błędy i użycie int dbplus_tremove ( resource relation, array tuple [, array &current] ).
 • Jak działa Dbplus_Undo wywołanie funkcji Undo informacje, błędy i użycie int dbplus_undo ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Undoprepare wywołanie funkcji Prepare undo znaczenie, błędy i użycie int dbplus_undoprepare ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Unlockrel wywołanie funkcji Give up write lock on relation co znaczy, błędy i użycie int dbplus_unlockrel ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Unselect wywołanie funkcji Remove a constraint from relation krzyżówka, błędy i użycie int dbplus_unselect ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Update wywołanie funkcji Update specified tuple in relation co to jest, błędy i użycie int dbplus_update ( resource relation, array old, array new ).
 • Jak działa Dbplus_Xlockrel wywołanie funkcji Request exclusive lock on relation słownik, błędy i użycie int dbplus_xlockrel ( resource relation ).
 • Jak działa Dbplus_Xunlockrel wywołanie funkcji Free exclusive lock on relation czym jest, błędy i użycie int dbplus_xunlockrel ( resource relation ).
 • Jak działa Dba_Delete wywołanie funkcji Delete DBA entry specified by key co oznacza, błędy i użycie bool dba_delete ( string key, resource handle ).
 • Jak działa Dba_Exists wywołanie funkcji Check whether key exists tłumaczenie, błędy i użycie bool dba_exists ( string key, resource handle ).
 • Jak działa Dba_Fetch wywołanie funkcji Fetch data specified by key przykłady, błędy i użycie string dba_fetch ( string key, resource handle ).
 • Jak działa Dba_Firstkey wywołanie funkcji Fetch first key definicja, błędy i użycie string dba_firstkey ( resource handle ).
 • Jak działa Dba_Handlers wywołanie funkcji List all the handlers available encyklopedia, błędy i użycie array dba_handlers ( [bool full_info] ).
 • Jak działa Dba_Insert wywołanie funkcji Insert entry jak działa, błędy i użycie bool dba_insert ( string key, string value, resource handle ).
 • Jak działa Dba_Key_Split wywołanie funkcji Splits a key in string representation into array representation czy jest, błędy i użycie mixed dba_key_split ( mixed key ).
 • Jak działa Dba_List wywołanie funkcji List all open database files pojęcie, błędy i użycie array dba_list ( void ).
 • Jak działa Dba_Nextkey wywołanie funkcji Fetch next key wyjaśnienie, błędy i użycie string dba_nextkey ( resource handle ).
 • Jak działa Dba_Open wywołanie funkcji Open database opis, błędy i użycie resource dba_open ( string path, string mode [, string handler [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Dba_Optimize wywołanie funkcji Optimize database informacje, błędy i użycie bool dba_optimize ( resource handle ).
 • Jak działa Dba_Popen wywołanie funkcji Open database persistently znaczenie, błędy i użycie resource dba_popen ( string path, string mode [, string handler [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Dba_Replace wywołanie funkcji Replace or insert entry co znaczy, błędy i użycie bool dba_replace ( string key, string value, resource handle ).
 • Jak działa Dba_Sync wywołanie funkcji Synchronize database krzyżówka, błędy i użycie bool dba_sync ( resource handle ).
 • Jak działa Dbase_Add_Record wywołanie funkcji Adds a record to a database co to jest, błędy i użycie bool dbase_add_record ( int dbase_identifier, array record ).
 • Jak działa Dbase_Close wywołanie funkcji Closes a database słownik, błędy i użycie bool dbase_close ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa Dbase_Create wywołanie funkcji Creates a database czym jest, błędy i użycie int dbase_create ( string filename, array fields ).
 • Jak działa Dbase_Delete_Record wywołanie funkcji Deletes a record from a database co oznacza, błędy i użycie bool dbase_delete_record ( int dbase_identifier, int record_number ).
 • Jak działa Dbase_Get_Header_Info wywołanie funkcji Gets the header info of a database tłumaczenie, błędy i użycie array dbase_get_header_info ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa Dbase_Get_Record_With_Names wywołanie funkcji Gets a record from a database as an associative array przykłady, błędy i użycie array dbase_get_record_with_names ( int dbase_identifier, int record_number ).
 • Jak działa Dbase_Get_Record wywołanie funkcji Gets a record from a database as an indexed array definicja, błędy i użycie array dbase_get_record ( int dbase_identifier, int record_number ).
 • Jak działa Dbase_Numfields wywołanie funkcji Gets the number of fields of a database encyklopedia, błędy i użycie int dbase_numfields ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa Dbase_Numrecords wywołanie funkcji Gets the number of records in a database jak działa, błędy i użycie int dbase_numrecords ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa Dbase_Open wywołanie funkcji Opens a database czy jest, błędy i użycie int dbase_open ( string filename, int mode ).
 • Jak działa Dbase_Pack wywołanie funkcji Packs a database pojęcie, błędy i użycie bool dbase_pack ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa Dbase_Replace_Record wywołanie funkcji Replaces a record in a database wyjaśnienie, błędy i użycie bool dbase_replace_record ( int dbase_identifier, array record, int record_number ).
 • Jak działa Dblist wywołanie funkcji Describes the DBM-compatible library being used opis, błędy i użycie string dblist ( void ).
 • Jak działa Dbmclose wywołanie funkcji Closes a dbm database informacje, błędy i użycie bool dbmclose ( resource dbm_identifier ).
 • Jak działa Dbmdelete wywołanie funkcji Deletes the value for a key from a DBM database znaczenie, błędy i użycie bool dbmdelete ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa Dbmexists wywołanie funkcji Tells if a value exists for a key in a DBM database co znaczy, błędy i użycie bool dbmexists ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa Dbmfetch wywołanie funkcji Fetches a value for a key from a DBM database krzyżówka, błędy i użycie string dbmfetch ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa Dbmfirstkey wywołanie funkcji Retrieves the first key from a DBM database co to jest, błędy i użycie string dbmfirstkey ( resource dbm_identifier ).
 • Jak działa Dbminsert wywołanie funkcji Inserts a value for a key in a DBM database słownik, błędy i użycie int dbminsert ( resource dbm_identifier, string key, string value ).
 • Jak działa Dbmnextkey wywołanie funkcji Retrieves the next key from a DBM database czym jest, błędy i użycie string dbmnextkey ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa Dbmopen wywołanie funkcji Opens a DBM database co oznacza, błędy i użycie resource dbmopen ( string filename, string flags ).
 • Jak działa Dbmreplace wywołanie funkcji Replaces the value for a key in a DBM database tłumaczenie, błędy i użycie int dbmreplace ( resource dbm_identifier, string key, string value ).
 • Jak działa Dbx_Close wywołanie funkcji Close an open connection/database przykłady, błędy i użycie bool dbx_close ( object link_identifier ).
 • Jak działa Dbx_Compare wywołanie funkcji Compare two rows for sorting purposes definicja, błędy i użycie int dbx_compare ( array row_a, array row_b, string column_key [, int flags] ).
 • Jak działa Dbx_Connect wywołanie funkcji Open a connection/database encyklopedia, błędy i użycie object dbx_connect ( mixed module, string host, string database, string username, string password [, int persistent] ).
 • Jak działa Dbx_Error wywołanie funkcji Report the error message of the latest function call in themodule (not just in the connection) jak działa, błędy i użycie string dbx_error ( object link_identifier ).
 • Jak działa Dbx_Escape_String wywołanie funkcji Escape a string so it can safely be used in an sql-statement czy jest, błędy i użycie string dbx_escape_string ( object link_identifier, string text ).
 • Jak działa Dbx_Fetch_Row wywołanie funkcji Fetches rows from a query-result that had theDBX_RESULT_UNBUFFERED flag set pojęcie, błędy i użycie mixed dbx_fetch_row ( object result_identifier ).
 • Jak działa Dbx_Query wywołanie funkcji Send a query and fetch all results (if any) wyjaśnienie, błędy i użycie mixed dbx_query ( object link_identifier, string sql_statement [, int flags] ).
 • Jak działa Dbx_Sort wywołanie funkcji Sort a result from a dbx_query by a custom sort function opis, błędy i użycie bool dbx_sort ( object result, string user_compare_function ).
 • Jak działa Dio_Close wywołanie funkcji Closes the file descriptor given by fd informacje, błędy i użycie void dio_close ( resource fd ).
 • Jak działa Dio_Fcntl wywołanie funkcji Performs a c library fcntl on fd znaczenie, błędy i użycie mixed dio_fcntl ( resource fd, int cmd [, mixed args] ).
 • Jak działa Dio_Open wywołanie funkcji Opens a new filename with specified permissions of flags andcreation permissions of mode co znaczy, błędy i użycie resource dio_open ( string filename, int flags [, int mode] ).
 • Jak działa Dio_Read wywołanie funkcji Reads bytes from a file descriptor krzyżówka, błędy i użycie string dio_read ( resource fd [, int len] ).
 • Jak działa Dio_Seek wywołanie funkcji Seeks to pos on fd from whence co to jest, błędy i użycie int dio_seek ( resource fd, int pos [, int whence] ).
 • Jak działa Dio_Stat wywołanie funkcji Gets stat information about the file descriptor fd słownik, błędy i użycie array dio_stat ( resource fd ).
 • Jak działa Dio_Tcsetattr wywołanie funkcji Sets terminal attributes and baud rate for a serial port czym jest, błędy i użycie bool dio_tcsetattr ( resource fd, array options ).
 • Jak działa Dio_Truncate wywołanie funkcji Truncates file descriptor fd to offset bytes co oznacza, błędy i użycie bool dio_truncate ( resource fd, int offset ).
 • Jak działa Dio_Write wywołanie funkcji Writes data to fd with optional truncation at length tłumaczenie, błędy i użycie int dio_write ( resource fd, string data [, int len] ).
 • Jak działa Dom_Domattr_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMAttr object przykłady, błędy i użycie class DOMAttr {.
 • Jak działa Dom_Domattr_Isid wywołanie funkcji Checks if attribute is a defined ID definicja, błędy i użycie class DOMAttr {.
 • Jak działa Dom_Domcharacterdata_Appenddata wywołanie funkcji Append the string to the end of the character data of the node encyklopedia, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa Dom_Domcharacterdata_Deletedata wywołanie funkcji Remove a range of characters from the node jak działa, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa Dom_Domcharacterdata_Insertdata wywołanie funkcji Insert a string at the specified 16-bit unit offset czy jest, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa Dom_Domcharacterdata_Replacedata wywołanie funkcji Replace a substring within the DOMCharacterData node pojęcie, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa Dom_Domcharacterdata_Substringdata wywołanie funkcji Extracts a range of data from the node wyjaśnienie, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa Dom_Domcomment_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMComment object opis, błędy i użycie class DOMComment {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMDocument object informacje, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createattribute wywołanie funkcji Create new attribute znaczenie, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createattributens wywołanie funkcji Create new attribute node with an associated namespace co znaczy, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createcdatasection wywołanie funkcji Create new cdata node krzyżówka, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createcomment wywołanie funkcji Create new comment node co to jest, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createdocumentfragment wywołanie funkcji Create new document fragment słownik, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createelement wywołanie funkcji Create new element node czym jest, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createelementns wywołanie funkcji Create new element node with an associated namespace co oznacza, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createentityreference wywołanie funkcji Create new entity reference node tłumaczenie, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createprocessinginstruction wywołanie funkcji Creates new PI node przykłady, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Createtextnode wywołanie funkcji Create new text node definicja, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Getelementbyid wywołanie funkcji Searches for an element with a certain id encyklopedia, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Getelementsbytagname wywołanie funkcji Searches for all elements with given tag name jak działa, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Getelementsbytagnamens wywołanie funkcji Searches for all elements with given tag name in specified namespace czy jest, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Importnode wywołanie funkcji Import node into current document pojęcie, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Load wywołanie funkcji Load XML from a file wyjaśnienie, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Loadhtml wywołanie funkcji Load HTML from a string opis, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Loadhtmlfile wywołanie funkcji Load HTML from a file informacje, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Loadxml wywołanie funkcji Load XML from a string znaczenie, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Normalize wywołanie funkcji Normalizes the document co znaczy, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Relaxngvalidate wywołanie funkcji Performs relaxNG validation on the document krzyżówka, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Relaxngvalidatesource wywołanie funkcji Performs relaxNG validation on the document co to jest, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Save wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a file słownik, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Savehtml wywołanie funkcji Dumps the internal document into a string using HTML formatting czym jest, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Savehtmlfile wywołanie funkcji Dumps the internal document into a file using HTML formatting co oznacza, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Savexml wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a string tłumaczenie, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Schemavalidate wywołanie funkcji Validates a document based on a schema przykłady, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Schemavalidatesource wywołanie funkcji Validates a document based on a schema definicja, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Validate wywołanie funkcji Validates the document based on its DTD encyklopedia, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domdocument_Xinclude wywołanie funkcji Substitutes XIncludes in a DOMDocument Object jak działa, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMElement object czy jest, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Getattribute wywołanie funkcji Returns value of attribute pojęcie, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Getattributenode wywołanie funkcji Returns attribute node wyjaśnienie, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Getattributenodens wywołanie funkcji Returns attribute node opis, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Getattributens wywołanie funkcji Returns value of attribute informacje, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Getelementsbytagname wywołanie funkcji Gets elements by tagname znaczenie, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Getelementsbytagnamens wywołanie funkcji Get elements by namespaceURI and localName co znaczy, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Hasattribute wywołanie funkcji Checks to see if attribute exists krzyżówka, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Hasattributens wywołanie funkcji Checks to see if attribute exists co to jest, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Removeattribute wywołanie funkcji Removes attribute słownik, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Removeattributenode wywołanie funkcji Removes attribute czym jest, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Removeattributens wywołanie funkcji Removes attribute co oznacza, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Setattribute wywołanie funkcji Adds new attribute tłumaczenie, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Setattributenode wywołanie funkcji Adds new attribute node to element przykłady, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Setattributenodens wywołanie funkcji Adds new attribute node to element definicja, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domelement_Setattributens wywołanie funkcji Adds new attribute encyklopedia, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa Dom_Domentityreference_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMEntityReference object jak działa, błędy i użycie class DOMEntityReference {.
 • Jak działa Dom_Domimplementation_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMImplementation object czy jest, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa Dom_Domimplementation_Createdocument wywołanie funkcji Creates a DOMDocument object of the specified type with its document element pojęcie, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa Dom_Domimplementation_Createdocumenttype wywołanie funkcji Creates an empty DOMDocumentType object wyjaśnienie, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa Dom_Domimplementation_Hasfeature wywołanie funkcji Test if the DOM implementation implements a specific feature opis, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa Dom_Domnamednodemap_Getnameditem wywołanie funkcji Retrieves a node specified by name informacje, błędy i użycie class DOMNamedNodeMap {.
 • Jak działa Dom_Domnamednodemap_Getnameditemns wywołanie funkcji Retrieves a node specified by local name and namespace URI znaczenie, błędy i użycie class DOMNamedNodeMap {.
 • Jak działa Dom_Domnamednodemap_Item wywołanie funkcji Retrieves a node specified by index co znaczy, błędy i użycie class DOMNamedNodeMap {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Appendchild wywołanie funkcji Adds new child at the end of the children krzyżówka, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Clonenode wywołanie funkcji Clones a node co to jest, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Hasattributes wywołanie funkcji Checks if node has attributes słownik, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Haschildnodes wywołanie funkcji Checks if node has children czym jest, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Insertbefore wywołanie funkcji Adds a new child before a reference node co oznacza, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Issamenode wywołanie funkcji Indicates if two nodes are the same node tłumaczenie, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Issupported wywołanie funkcji Checks if feature is supported for specified version przykłady, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Lookupnamespaceuri wywołanie funkcji Gets the namespace URI of the node based on the prefix definicja, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Lookupprefix wywołanie funkcji Gets the namespace prefix of the node based on the namespace URI encyklopedia, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Normalize wywołanie funkcji Normalizes the node jak działa, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Removechild wywołanie funkcji Removes child from list of children czy jest, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnode_Replacechild wywołanie funkcji Replaces a child pojęcie, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Dom_Domnodelist_Item wywołanie funkcji Retrieves a node specified by index wyjaśnienie, błędy i użycie class DOMNodeList {.
 • Jak działa Dom_Domprocessinginstruction_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMProcessingInstruction object opis, błędy i użycie class DOMProcessingInstruction {.
 • Jak działa Dom_Domtext_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMText object informacje, błędy i użycie class DOMText {.
 • Jak działa Dom_Domtext_Iswhitespaceinelementcontent wywołanie funkcji Indicates whether this text node contains whitespace znaczenie, błędy i użycie class DOMText {.
 • Jak działa Dom_Domtext_Splittext wywołanie funkcji Breaks this node into two nodes at the specified offset co znaczy, błędy i użycie class DOMText {.
 • Jak działa Dom_Domxpath_Construct wywołanie funkcji Creates a new DOMXPath object krzyżówka, błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa Dom_Domxpath_Evaluate wywołanie funkcji Evaluates the given XPath expression and returns a typed result if possible. co to jest, błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa Dom_Domxpath_Query wywołanie funkcji Evaluates the given XPath expression słownik, błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa Dom_Domxpath_Registernamespace wywołanie funkcji Registers the namespace with the DOMXPath object czym jest, błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa Dechex wywołanie funkcji Decimal to hexadecimal co oznacza, błędy i użycie string dechex ( int number ).
 • Jak działa Dom_Import_Simplexml wywołanie funkcji Gets a DOMElement object from a SimpleXMLElement object tłumaczenie, błędy i użycie DOMElement dom_import_simplexml ( SimpleXMLElement node ).
 • Jak działa Domattribute_Name wywołanie funkcji Returns the name of attribute przykłady, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa Domattribute_Set_Value wywołanie funkcji Sets the value of an attribute definicja, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa Domattribute_Specified wywołanie funkcji Checks if attribute is specified encyklopedia, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa Domattribute_Value wywołanie funkcji Returns value of attribute jak działa, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa Domdocument_Add_Root wywołanie funkcji Adds a root node [deprecated] czy jest, błędy i użycie domelement DomDocument->add_root ( string name ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Attribute wywołanie funkcji Create new attribute pojęcie, błędy i użycie domattribute DomDocument->create_attribute ( string name, string value ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Cdata_Section wywołanie funkcji Create new cdata node wyjaśnienie, błędy i użycie domcdata DomDocument->create_cdata_section ( string content ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Comment wywołanie funkcji Create new comment node opis, błędy i użycie domcomment DomDocument->create_comment ( string content ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Element_Ns wywołanie funkcji Create new element node with an associated namespace informacje, błędy i użycie domelement DomDocument->create_element_ns ( string uri, string name [, string prefix] ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Element wywołanie funkcji Create new element node znaczenie, błędy i użycie domelement DomDocument->create_element ( string name ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Entity_Reference wywołanie funkcji Create an entity reference co znaczy, błędy i użycie domentityreference DomDocument->create_entity_reference ( string content ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Processing_Instruction wywołanie funkcji Creates new PI node krzyżówka, błędy i użycie domprocessinginstruction DomDocument->create_processing_instruction ( string content ).
 • Jak działa Domdocument_Create_Text_Node wywołanie funkcji Create new text node co to jest, błędy i użycie domtext DomDocument->create_text_node ( string content ).
 • Jak działa Domdocument_Doctype wywołanie funkcji Returns the document type słownik, błędy i użycie domdocumenttype DomDocument->doctype ( void ).
 • Jak działa Domdocument_Document_Element wywołanie funkcji Returns root element node czym jest, błędy i użycie domelement DomDocument->document_element ( void ).
 • Jak działa Domdocument_Dump_File wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a file co oznacza, błędy i użycie string DomDocument->dump_file ( string filename [, bool compressionmode [, bool format]] ).
 • Jak działa Domdocument_Dump_Mem wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a string tłumaczenie, błędy i użycie string DomDocument->dump_mem ( [bool format [, string encoding]] ).
 • Jak działa Domdocument_Get_Element_By_Id wywołanie funkcji Searches for an element with a certain id przykłady, błędy i użycie domelement DomDocument->get_element_by_id ( string id ).
 • Jak działa Domdocument_Get_Elements_By_Tagname wywołanie funkcji Returns array with nodes with given tagname in document or empty array, if not found definicja, błędy i użycie array DomDocument->get_elements_by_tagname ( string name ).
 • Jak działa Domdocument_Html_Dump_Mem wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a string as HTML encyklopedia, błędy i użycie string DomDocument->html_dump_mem ( void ).
 • Jak działa Domdocument_Xinclude wywołanie funkcji Substitutes XIncludes in a DomDocument Object jak działa, błędy i użycie int DomDocument->xinclude ( void ).
 • Jak działa Domdocumenttype_Entities wywołanie funkcji Returns list of entities czy jest, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa Domdocumenttype_Internal_Subset wywołanie funkcji Returns internal subset pojęcie, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa Domdocumenttype_Name wywołanie funkcji Returns name of document type wyjaśnienie, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa Domdocumenttype_Notations wywołanie funkcji Returns list of notations opis, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa Domdocumenttype_Public_Id wywołanie funkcji Returns public id of document type informacje, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa Domdocumenttype_System_Id wywołanie funkcji Returns the system id of document type znaczenie, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa Domelement_Get_Attribute_Node wywołanie funkcji Returns the node of the given attribute co znaczy, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa Domelement_Get_Attribute wywołanie funkcji Returns the value of the given attribute krzyżówka, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa Domelement_Get_Elements_By_Tagname wywołanie funkcji Gets elements by tagname co to jest, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa Domelement_Has_Attribute wywołanie funkcji Checks to see if an attribute exists in the current node słownik, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa Domelement_Remove_Attribute wywołanie funkcji Removes attribute czym jest, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa Domelement_Set_Attribute wywołanie funkcji Sets the value of an attribute co oznacza, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa Domelement_Tagname wywołanie funkcji Returns the name of the current element tłumaczenie, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa Domnode_Add_Namespace wywołanie funkcji Adds a namespace declaration to a node przykłady, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Domnode_Append_Child wywołanie funkcji Adds a new child at the end of the children definicja, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa Domnode_Append_Sibling wywołanie funkcji Adds new sibling to a node encyklopedia, błędy i użycie domelement DomNode->append_sibling ( domelement newnode ).
 • Jak działa Domnode_Attributes wywołanie funkcji Returns list of attributes jak działa, błędy i użycie array DomNode->attributes ( void ).
 • Jak działa Domnode_Child_Nodes wywołanie funkcji Returns children of node czy jest, błędy i użycie array DomNode->child_nodes ( void ).
 • Jak działa Domnode_Clone_Node wywołanie funkcji Clones a node pojęcie, błędy i użycie domelement DomNode->clone_node ( void ).
 • Jak działa Domnode_Dump_Node wywołanie funkcji Dumps a single node wyjaśnienie, błędy i użycie string DomNode->dump_node ( void ).
 • Jak działa Domnode_First_Child wywołanie funkcji Returns first child of node opis, błędy i użycie domelement DomNode->first_child ( void ).
 • Jak działa Domnode_Get_Content wywołanie funkcji Gets content of node informacje, błędy i użycie string DomNode->get_content ( void ).
 • Jak działa Domnode_Has_Attributes wywołanie funkcji Checks if node has attributes znaczenie, błędy i użycie bool DomNode->has_attributes ( void ).
 • Jak działa Domnode_Has_Child_Nodes wywołanie funkcji Checks if node has children co znaczy, błędy i użycie bool DomNode->has_child_nodes ( void ).
 • Jak działa Domnode_Insert_Before wywołanie funkcji Inserts new node as child krzyżówka, błędy i użycie domelement DomNode->insert_before ( domelement newnode, domelement refnode ).
 • Jak działa Domnode_Is_Blank_Node wywołanie funkcji Checks if node is blank co to jest, błędy i użycie bool DomNode->is_blank_node ( void ).
 • Jak działa Domnode_Last_Child wywołanie funkcji Returns last child of node słownik, błędy i użycie domelement DomNode->last_child ( void ).
 • Jak działa Domnode_Next_Sibling wywołanie funkcji Returns the next sibling of node czym jest, błędy i użycie domelement DomNode->next_sibling ( void ).
 • Jak działa Domnode_Node_Name wywołanie funkcji Returns name of node co oznacza, błędy i użycie string DomNode->node_name ( void ).
 • Jak działa Domnode_Node_Type wywołanie funkcji Returns type of node tłumaczenie, błędy i użycie int DomNode->node_type ( void ).
 • Jak działa Domnode_Node_Value wywołanie funkcji Returns value of a node przykłady, błędy i użycie string DomNode->node_value ( void ).
 • Jak działa Domnode_Owner_Document wywołanie funkcji Returns the document this node belongs to definicja, błędy i użycie domdocument DomNode->owner_document ( void ).
 • Jak działa Domnode_Parent_Node wywołanie funkcji Returns the parent of the node encyklopedia, błędy i użycie domnode DomNode->parent_node ( void ).
 • Jak działa Domnode_Prefix wywołanie funkcji Returns name space prefix of node jak działa, błędy i użycie string DomNode->prefix ( void ).
 • Jak działa Domnode_Previous_Sibling wywołanie funkcji Returns the previous sibling of node czy jest, błędy i użycie domelement DomNode->previous_sibling ( void ).
 • Jak działa Domnode_Remove_Child wywołanie funkcji Removes child from list of children pojęcie, błędy i użycie domtext DomNode->remove_child ( domtext oldchild ).
 • Jak działa Domnode_Replace_Child wywołanie funkcji Replaces a child wyjaśnienie, błędy i użycie domelement DomNode->replace_child ( domelement oldnode, domelement newnode ).
 • Jak działa Domnode_Replace_Node wywołanie funkcji Replaces node opis, błędy i użycie domelement DomNode->replace_node ( domelement newnode ).
 • Jak działa Domnode_Set_Content wywołanie funkcji Sets content of node informacje, błędy i użycie bool DomNode->set_content ( string content ).
 • Jak działa Domnode_Set_Name wywołanie funkcji Sets name of node znaczenie, błędy i użycie bool DomNode->set_name ( void ).
 • Jak działa Domnode_Set_Namespace wywołanie funkcji Sets namespace of a node co znaczy, błędy i użycie void DomNode->set_namespace ( string uri [, string prefix] ).
 • Jak działa Domnode_Unlink_Node wywołanie funkcji Deletes node krzyżówka, błędy i użycie void DomNode->unlink_node ( void ).
 • Jak działa Domprocessinginstruction_Data wywołanie funkcji Returns the data of ProcessingInstruction node co to jest, błędy i użycie class DomProcessingInstruction {.
 • Jak działa Domprocessinginstruction_Target wywołanie funkcji Returns the target of a ProcessingInstruction node słownik, błędy i użycie class DomProcessingInstruction {.
 • Jak działa Domxsltstylesheet_Process wywołanie funkcji Applies the XSLT-Transformation on a DomDocument Object czym jest, błędy i użycie class DomXsltStylesheet {.
 • Jak działa Domxsltstylesheet_Result_Dump_File wywołanie funkcji Dumps the result from a XSLT-Transformation into a file co oznacza, błędy i użycie class DomXsltStylesheet {.
 • Jak działa Domxsltstylesheet_Result_Dump_Mem wywołanie funkcji Dumps the result from a XSLT-Transformation back into a string tłumaczenie, błędy i użycie class DomXsltStylesheet {.
 • Jak działa Domxml_New_Doc wywołanie funkcji Creates new empty XML document przykłady, błędy i użycie DomDocument domxml_new_doc ( string version ).
 • Jak działa Domxml_Open_File wywołanie funkcji Creates a DOM object from an XML file definicja, błędy i użycie DomDocument domxml_open_file ( string filename [, int mode [, array &error]] ).
 • Jak działa Domxml_Open_Mem wywołanie funkcji Creates a DOM object of an XML document encyklopedia, błędy i użycie DomDocument domxml_open_mem ( string str [, int mode [, array &error]] ).
 • Jak działa Domxml_Version wywołanie funkcji Gets the XML library version jak działa, błędy i użycie string domxml_version ( void ).
 • Jak działa Domxml_Xmltree wywołanie funkcji Creates a tree of PHP objects from an XML document czy jest, błędy i użycie DomDocument domxml_xmltree ( string str ).
 • Jak działa Domxml_Xslt_Stylesheet_Doc wywołanie funkcji Creates a DomXsltStylesheet Object from a DomDocument Object pojęcie, błędy i użycie DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_doc ( DomDocument xsl_doc ).
 • Jak działa Domxml_Xslt_Stylesheet_File wywołanie funkcji Creates a DomXsltStylesheet Object from an XSL document in a file wyjaśnienie, błędy i użycie DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file ( string xsl_file ).
 • Jak działa Domxml_Xslt_Stylesheet wywołanie funkcji Creates a DomXsltStylesheet object from an XSL document in a string opis, błędy i użycie DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet ( string xsl_buf ).
 • Jak działa Domxml_Xslt_Version wywołanie funkcji Gets the XSLT library version informacje, błędy i użycie int domxml_xslt_version ( void ).
 • Jak działa Debug_Backtrace wywołanie funkcji Generates a backtrace znaczenie, błędy i użycie array debug_backtrace ( void ).
 • Jak działa Debug_Print_Backtrace wywołanie funkcji Prints a backtrace co znaczy, błędy i użycie void debug_print_backtrace ( void ).
 • Jak działa Delete wywołanie funkcji See unlink() or unset() krzyżówka, błędy i użycie void delete ( string file ).
 • Jak działa Dirname wywołanie funkcji Returns directory name component of path co to jest, błędy i użycie string dirname ( string path ).
 • Jak działa Disk_Free_Space wywołanie funkcji Returns available space in directory słownik, błędy i użycie float disk_free_space ( string directory ).
 • Jak działa Disk_Total_Space wywołanie funkcji Returns the total size of a directory czym jest, błędy i użycie float disk_total_space ( string directory ).
 • Jak działa Dcgettext wywołanie funkcji Overrides the domain for a single lookup co oznacza, błędy i użycie string dcgettext ( string domain, string message, int category ).
 • Jak działa Dcngettext wywołanie funkcji Plural version of dcgettext tłumaczenie, błędy i użycie string dcngettext ( string domain, string msgid1, string msgid2, int n, int category ).
 • Jak działa Dgettext wywołanie funkcji Override the current domain przykłady, błędy i użycie string dgettext ( string domain, string message ).
 • Jak działa Dngettext wywołanie funkcji Plural version of dgettext definicja, błędy i użycie string dngettext ( string domain, string msgid1, string msgid2, int n ).
 • Jak działa Db2_Autocommit wywołanie funkcji Returns or sets the AUTOCOMMIT state for a database connection encyklopedia, błędy i użycie mixed db2_autocommit ( resource connection [, bool value] ).
 • Jak działa Db2_Bind_Param wywołanie funkcji Binds a PHP variable to an SQL statement parameter jak działa, błędy i użycie bool db2_bind_param ( resource stmt, int parameter-number, string variable-name [, int parameter-type [, int data-type [, int precision [, int scale]]]] ).
 • Jak działa Decoct wywołanie funkcji Decimal to octal czy jest, błędy i użycie string decoct ( int number ).
 • Jak działa Db2_Client_Info wywołanie funkcji Returns an object with properties that describe the DB2 database client pojęcie, błędy i użycie object db2_client_info ( resource connection ).
 • Jak działa Db2_Close wywołanie funkcji Closes a database connection wyjaśnienie, błędy i użycie bool db2_close ( resource connection ).
 • Jak działa Db2_Column_Privileges wywołanie funkcji Returns a result set listing the columns and associated privileges for a table opis, błędy i użycie resource db2_column_privileges ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table-name [, string column-name]]]] ).
 • Jak działa Db2_Columns wywołanie funkcji Returns a result set listing the columns and associated metadata for a table informacje, błędy i użycie resource db2_columns ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table-name [, string column-name]]]] ).
 • Jak działa Db2_Commit wywołanie funkcji Commits a transaction znaczenie, błędy i użycie bool db2_commit ( resource connection ).
 • Jak działa Db2_Conn_Error wywołanie funkcji Returns a string containing the SQLSTATE returned by the last connection attempt co znaczy, błędy i użycie string db2_conn_error ( [resource connection] ).
 • Jak działa Db2_Conn_Errormsg wywołanie funkcji Returns the last connection error message and SQLCODE value krzyżówka, błędy i użycie string db2_conn_errormsg ( [resource connection] ).
 • Jak działa Db2_Connect wywołanie funkcji Returns a connection to a database co to jest, błędy i użycie resource db2_connect ( string database, string username, string password [, array options] ).
 • Jak działa Db2_Cursor_Type wywołanie funkcji Returns the cursor type used by a statement resource słownik, błędy i użycie int db2_cursor_type ( resource stmt ).
 • Jak działa Db2_Exec wywołanie funkcji Executes an SQL statement directly czym jest, błędy i użycie resource db2_exec ( resource connection, string statement [, array options] ).
 • Jak działa Db2_Execute wywołanie funkcji Executes a prepared SQL statement co oznacza, błędy i użycie bool db2_execute ( resource stmt [, array parameters] ).
 • Jak działa Db2_Fetch_Array wywołanie funkcji Returns an array, indexed by column position, representing a row in a result set tłumaczenie, błędy i użycie array db2_fetch_array ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa Db2_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Returns an array, indexed by column name, representing a row in a result set przykłady, błędy i użycie array db2_fetch_assoc ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa Db2_Fetch_Both wywołanie funkcji Returns an array, indexed by both column name and position, representing a row in a result set definicja, błędy i użycie array db2_fetch_both ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa Db2_Fetch_Object wywołanie funkcji Returns an object with properties representing columns in the fetched row encyklopedia, błędy i użycie object db2_fetch_object ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa Db2_Fetch_Row wywołanie funkcji Sets the result set pointer to the next row or requested row jak działa, błędy i użycie bool db2_fetch_row ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa Db2_Field_Display_Size wywołanie funkcji Returns the maximum number of bytes required to display a column czy jest, błędy i użycie int db2_field_display_size ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Field_Name wywołanie funkcji Returns the name of the column in the result set pojęcie, błędy i użycie string db2_field_name ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Field_Num wywołanie funkcji Returns the position of the named column in a result set wyjaśnienie, błędy i użycie int db2_field_num ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Field_Precision wywołanie funkcji Returns the precision of the indicated column in a result set opis, błędy i użycie int db2_field_precision ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Field_Scale wywołanie funkcji Returns the scale of the indicated column in a result set informacje, błędy i użycie int db2_field_scale ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Field_Type wywołanie funkcji Returns the data type of the indicated column in a result set znaczenie, błędy i użycie string db2_field_type ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Field_Width wywołanie funkcji Returns the width of the current value of the indicated column in a result set co znaczy, błędy i użycie int db2_field_width ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Foreign_Keys wywołanie funkcji Returns a result set listing the foreign keys for a table krzyżówka, błędy i użycie resource db2_foreign_keys ( resource connection, string qualifier, string schema, string table-name ).
 • Jak działa Db2_Free_Result wywołanie funkcji Frees resources associated with a result set co to jest, błędy i użycie bool db2_free_result ( resource stmt ).
 • Jak działa Db2_Free_Stmt wywołanie funkcji Frees resources associated with the indicated statement resource słownik, błędy i użycie bool db2_free_stmt ( resource stmt ).
 • Jak działa Db2_Next_Result wywołanie funkcji Requests the next result set from a stored procedure czym jest, błędy i użycie resource db2_next_result ( resource stmt ).
 • Jak działa Db2_Num_Fields wywołanie funkcji Returns the number of fields contained in a result set co oznacza, błędy i użycie int db2_num_fields ( resource stmt ).
 • Jak działa Db2_Num_Rows wywołanie funkcji Returns the number of rows affected by an SQL statement tłumaczenie, błędy i użycie int db2_num_rows ( resource stmt ).
 • Jak działa Db2_Pconnect wywołanie funkcji Returns a persistent connection to a database przykłady, błędy i użycie resource db2_pconnect ( string database, string username, string password [, array options] ).
 • Jak działa Db2_Prepare wywołanie funkcji Prepares an SQL statement to be executed definicja, błędy i użycie resource db2_prepare ( resource connection, string statement [, array options] ).
 • Jak działa Db2_Primary_Keys wywołanie funkcji Returns a result set listing primary keys for a table encyklopedia, błędy i użycie resource db2_primary_keys ( resource connection, string qualifier, string schema, string table-name ).
 • Jak działa Db2_Procedure_Columns wywołanie funkcji Returns a result set listing stored procedure parameters jak działa, błędy i użycie resource db2_procedure_columns ( resource connection, string qualifier, string schema, string procedure, string parameter ).
 • Jak działa Db2_Procedures wywołanie funkcji Returns a result set listing the stored procedures registered in a database czy jest, błędy i użycie resource db2_procedures ( resource connection, string qualifier, string schema, string procedure ).
 • Jak działa Db2_Result wywołanie funkcji Returns a single column from a row in the result set pojęcie, błędy i użycie mixed db2_result ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa Db2_Rollback wywołanie funkcji Rolls back a transaction wyjaśnienie, błędy i użycie bool db2_rollback ( resource connection ).
 • Jak działa Db2_Server_Info wywołanie funkcji Returns an object with properties that describe the DB2 database server opis, błędy i użycie object db2_server_info ( resource connection ).
 • Jak działa Db2_Special_Columns wywołanie funkcji Returns a result set listing the unique row identifier columns for a table informacje, błędy i użycie resource db2_special_columns ( resource connection, string qualifier, string schema, string table_name, int scope ).
 • Jak działa Db2_Statistics wywołanie funkcji Returns a result set listing the index and statistics for a table znaczenie, błędy i użycie resource db2_statistics ( resource connection, string qualifier, string schema, string table-name, bool unique ).
 • Jak działa Db2_Stmt_Error wywołanie funkcji Returns a string containing the SQLSTATE returned by an SQL statement co znaczy, błędy i użycie string db2_stmt_error ( [resource stmt] ).
 • Jak działa Db2_Stmt_Errormsg wywołanie funkcji Returns a string containing the last SQL statement error message krzyżówka, błędy i użycie string db2_stmt_errormsg ( [resource stmt] ).
 • Jak działa Db2_Table_Privileges wywołanie funkcji Returns a result set listing the tables and associated privileges in a database co to jest, błędy i użycie resource db2_table_privileges ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table_name]]] ).
 • Jak działa Db2_Tables wywołanie funkcji Returns a result set listing the tables and associated metadata in a database słownik, błędy i użycie resource db2_tables ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table-name [, string table-type]]]] ).
 • Jak działa Decbin wywołanie funkcji Decimal to binary czym jest, błędy i użycie string decbin ( int number ).
 • Jak działa Deg2Rad wywołanie funkcji Converts the number in degrees to the radian equivalent co oznacza, błędy i użycie float deg2rad ( float number ).
 • Jak działa Define wywołanie funkcji Defines a named constant tłumaczenie, błędy i użycie bool define ( string name, mixed value [, bool case_insensitive] ).
 • Jak działa Defined wywołanie funkcji Checks whether a given named constant exists przykłady, błędy i użycie bool defined ( string name ).
 • Jak działa Debugger_Off wywołanie funkcji Disable internal PHP debugger (PHP 3) definicja, błędy i użycie int debugger_off ( void ).
 • Jak działa Debugger_On wywołanie funkcji Enable internal PHP debugger (PHP 3) encyklopedia, błędy i użycie int debugger_on ( string address ).
 • Jak działa Define_Syslog_Variables wywołanie funkcji Initializes all syslog related constants jak działa, błędy i użycie void define_syslog_variables ( void ).
 • Jak działa Dns_Check_Record wywołanie funkcji Synonym for checkdnsrr() czy jest, błędy i użycie bool dns_check_record ( string host [, string type] ).
 • Jak działa Dns_Get_Mx wywołanie funkcji Synonym for getmxrr() pojęcie, błędy i użycie bool dns_get_mx ( string hostname, array &mxhosts [, array &weight] ).
 • Jak działa Dns_Get_Record wywołanie funkcji Fetch DNS Resource Records associated with a hostname wyjaśnienie, błędy i użycie array dns_get_record ( string hostname [, int type [, array &authns, array &addtl]] ).
 • Jak działa Deaggregate wywołanie funkcji Removes the aggregated methods and properties from an object opis, błędy i użycie void deaggregate ( object object [, string class_name] ).
 • Jak działa Dl wywołanie funkcji Loads a PHP extension at runtime informacje, błędy i użycie int dl ( string library ).
 • Jak działa Directoryiterator_Construct wywołanie funkcji Constructs a new dir iterator from a path znaczenie, błędy i użycie DirectoryIterator DirectoryIterator::__construct ( string path ).
 • Jak działa Directoryiterator_Current wywołanie funkcji Return this (needed for Iterator interface) co znaczy, błędy i użycie DirectoryIterator DirectoryIterator::current ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getatime wywołanie funkcji Get last access time of file krzyżówka, błędy i użycie int DirectoryIterator::getATime ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getctime wywołanie funkcji Get inode modification time of file co to jest, błędy i użycie int DirectoryIterator::getCTime ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getchildren wywołanie funkcji Returns an iterator for the current entry if it is a directory słownik, błędy i użycie RecursiveDirectoryIterator DirectoryIterator::getChildren ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getfilename wywołanie funkcji Return filename of current dir entry czym jest, błędy i użycie string DirectoryIterator::getFilename ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getgroup wywołanie funkcji Get file group co oznacza, błędy i użycie int DirectoryIterator::getGroup ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getinode wywołanie funkcji Get file inode tłumaczenie, błędy i użycie int DirectoryIterator::getInode ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getmtime wywołanie funkcji Get last modification time of file przykłady, błędy i użycie int DirectoryIterator::getMTime ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getowner wywołanie funkcji Get file owner definicja, błędy i użycie int DirectoryIterator::getOwner ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getpath wywołanie funkcji Return directory path encyklopedia, błędy i użycie string DirectoryIterator::getPath ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getpathname wywołanie funkcji Return path and filename of current dir entry jak działa, błędy i użycie string DirectoryIterator::getPathname ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getperms wywołanie funkcji Get file permissions czy jest, błędy i użycie int DirectoryIterator::getPerms ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Getsize wywołanie funkcji Get file size pojęcie, błędy i użycie int DirectoryIterator::getSize ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Gettype wywołanie funkcji Get file type wyjaśnienie, błędy i użycie string DirectoryIterator::getType ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Isdir wywołanie funkcji Returns true if file is directory opis, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isDir ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Isdot wywołanie funkcji Returns true if current entry is '.' or '..' informacje, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isDot ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Isexecutable wywołanie funkcji Returns true if file is executable znaczenie, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isExecutable ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Isfile wywołanie funkcji Returns true if file is a regular file co znaczy, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isFile ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Islink wywołanie funkcji Returns true if file is symbolic link krzyżówka, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isLink ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Isreadable wywołanie funkcji Returns true if file can be read co to jest, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isReadable ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Iswritable wywołanie funkcji Returns true if file can be written słownik, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isWritable ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Key wywołanie funkcji Return current dir entry czym jest, błędy i użycie string DirectoryIterator::key ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Next wywołanie funkcji Move to next entry co oznacza, błędy i użycie void DirectoryIterator::next ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind dir back to the start tłumaczenie, błędy i użycie void DirectoryIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Directoryiterator_Valid wywołanie funkcji Check whether dir contains more entries przykłady, błędy i użycie string DirectoryIterator::valid ( void ).
 • Jak działa Debug_Zval_Dump wywołanie funkcji Dumps a string representation of an internal zend value to output definicja, błędy i użycie void debug_zval_dump ( mixed variable ).
 • Jak działa Doubleval wywołanie funkcji Alias of floatval() encyklopedia, błędy i użycie This function is an alias of: floatval(). ChangeLog VersionDescription4.2.0.

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.