current path sets flatness co to jest
Returns the version of the Payflow Pro software co znaczy Process a transaction with Payflow Pro.
Znaczenie current path sets flatness definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na P

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Pdf_Endpath wywołanie funkcji End current path co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Ps_Setflat wywołanie funkcji Sets flatness krzyżówka, błędy i użycie bool ps_setflat ( resource psdoc, float value ).
 • Jak działa Pdf_End_Pattern wywołanie funkcji Finish pattern co to jest, błędy i użycie bool pdf_end_pattern ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_End_Template wywołanie funkcji Finish template słownik, błędy i użycie bool pdf_end_template ( resource p ).
 • Jak działa Pos wywołanie funkcji Alias of current() czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Prev wywołanie funkcji Rewind the internal array pointer co oznacza, błędy i użycie mixed prev ( array &array ).
 • Jak działa Property_Exists wywołanie funkcji Checks if the object or class has a property tłumaczenie, błędy i użycie bool property_exists ( mixed class, string property ).
 • Jak działa Parse_Ini_File wywołanie funkcji Parse a configuration file przykłady, błędy i użycie array parse_ini_file ( string filename [, bool process_sections] ).
 • Jak działa Pathinfo wywołanie funkcji Returns information about a file path definicja, błędy i użycie array pathinfo ( string path [, int options] ).
 • Jak działa Pclose wywołanie funkcji Closes process file pointer encyklopedia, błędy i użycie int pclose ( resource handle ).
 • Jak działa Popen wywołanie funkcji Opens process file pointer jak działa, błędy i użycie resource popen ( string command, string mode ).
 • Jak działa Png2Wbmp wywołanie funkcji Convert PNG image file to WBMP image file czy jest, błędy i użycie int png2wbmp ( string pngname, string wbmpname, int d_height, int d_width, int threshold ).
 • Jak działa Pi wywołanie funkcji Get value of pi pojęcie, błędy i użycie float pi ( void ).
 • Jak działa Pow wywołanie funkcji Exponential expression wyjaśnienie, błędy i użycie number pow ( number base, number exp ).
 • Jak działa Pack wywołanie funkcji Pack data into binary string opis, błędy i użycie string pack ( string format [, mixed args [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Php_Check_Syntax wywołanie funkcji Check the PHP syntax of (and execute) the specified file informacje, błędy i użycie bool php_check_syntax ( string file_name [, string &error_message] ).
 • Jak działa Php_Strip_Whitespace wywołanie funkcji Return source with stripped comments and whitespace znaczenie, błędy i użycie string php_strip_whitespace ( string filename ).
 • Jak działa Pfsockopen wywołanie funkcji Open persistent Internet or Unix domain socket connection co znaczy, błędy i użycie resource pfsockopen ( string hostname [, int port [, int &errno [, string &errstr [, float timeout]]]] ).
 • Jak działa Px_Close wywołanie funkcji Closes a paradox database krzyżówka, błędy i użycie bool px_close ( resource pxdoc ).
 • Jak działa Px_Create_Fp wywołanie funkcji Create a new paradox database co to jest, błędy i użycie bool px_create_fp ( resource pxdoc, resource file, array fielddesc ).
 • Jak działa Px_Delete wywołanie funkcji Deletes resource of paradox database słownik, błędy i użycie bool px_delete ( resource pxdoc ).
 • Jak działa Px_Get_Field wywołanie funkcji Returns the specification of a single field czym jest, błędy i użycie array px_get_field ( resource pxdoc, int fieldno ).
 • Jak działa Px_Get_Info wywołanie funkcji Return lots of information about a paradox file co oznacza, błędy i użycie array px_get_info ( resource pxdoc ).
 • Jak działa Px_Get_Parameter wywołanie funkcji Gets a parameter tłumaczenie, błędy i użycie string px_get_parameter ( resource pxdoc, string name ).
 • Jak działa Px_Get_Record wywołanie funkcji Returns record of paradox database przykłady, błędy i użycie array px_get_record ( resource pxdoc, int num [, int mode] ).
 • Jak działa Px_Get_Schema wywołanie funkcji Returns the database schema definicja, błędy i użycie array px_get_schema ( resource pxdoc [, int mode] ).
 • Jak działa Px_Get_Value wywołanie funkcji Gets a value encyklopedia, błędy i użycie float px_get_value ( resource pxdoc, string name ).
 • Jak działa Px_New wywołanie funkcji Create a new paradox object jak działa, błędy i użycie resource px_new ( void ).
 • Jak działa Px_Numfields wywołanie funkcji Returns number of fields in a database czy jest, błędy i użycie int px_numfields ( resource pxdoc ).
 • Jak działa Px_Numrecords wywołanie funkcji Returns number of records in a database pojęcie, błędy i użycie int px_numrecords ( resource pxdoc ).
 • Jak działa Px_Open_Fp wywołanie funkcji Open paradox database wyjaśnienie, błędy i użycie bool px_open_fp ( resource pxdoc, resource file ).
 • Jak działa Px_Put_Record wywołanie funkcji Stores record into paradox database opis, błędy i użycie bool px_put_record ( resource pxdoc, array record ).
 • Jak działa Px_Set_Blob_File wywołanie funkcji Sets the file where blobs are read from informacje, błędy i użycie bool px_set_blob_file ( resource pxdoc, string filename ).
 • Jak działa Px_Set_Parameter wywołanie funkcji Sets a parameter znaczenie, błędy i użycie bool px_set_parameter ( resource pxdoc, string name, string value ).
 • Jak działa Px_Set_Tablename wywołanie funkcji Sets the name of a table (deprecated) co znaczy, błędy i użycie void px_set_tablename ( resource pxdoc, string name ).
 • Jak działa Px_Set_Targetencoding wywołanie funkcji Sets the encoding for character fields (deprecated) krzyżówka, błędy i użycie bool px_set_targetencoding ( resource pxdoc, string encoding ).
 • Jak działa Px_Set_Value wywołanie funkcji Sets a value co to jest, błędy i użycie bool px_set_value ( resource pxdoc, string name, float value ).
 • Jak działa Px_Timestamp2String wywołanie funkcji Converts the timestamp into a string. słownik, błędy i użycie string px_timestamp2string ( resource pxdoc, float value, string format ).
 • Jak działa Parsekit_Compile_File wywołanie funkcji Compile a string of PHP code and return the resulting op array czym jest, błędy i użycie array parsekit_compile_file ( string filename [, array &errors [, int options]] ).
 • Jak działa Parsekit_Compile_String wywołanie funkcji Compile a string of PHP code and return the resulting op array co oznacza, błędy i użycie array parsekit_compile_string ( string phpcode [, array &errors [, int options]] ).
 • Jak działa Parsekit_Func_Arginfo wywołanie funkcji Return information regarding function argument(s) tłumaczenie, błędy i użycie array parsekit_func_arginfo ( mixed function ).
 • Jak działa Pcntl_Alarm wywołanie funkcji Set an alarm clock for delivery of a signal przykłady, błędy i użycie int pcntl_alarm ( int seconds ).
 • Jak działa Pcntl_Exec wywołanie funkcji Executes specified program in current process space definicja, błędy i użycie void pcntl_exec ( string path [, array args [, array envs]] ).
 • Jak działa Pcntl_Fork wywołanie funkcji Forks the currently running process encyklopedia, błędy i użycie int pcntl_fork ( void ).
 • Jak działa Pcntl_Getpriority wywołanie funkcji Get the priority of any process jak działa, błędy i użycie int pcntl_getpriority ( [int pid [, int process_identifier]] ).
 • Jak działa Pcntl_Setpriority wywołanie funkcji Change the priority of any process czy jest, błędy i użycie bool pcntl_setpriority ( int priority [, int pid [, int process_identifier]] ).
 • Jak działa Pcntl_Signal wywołanie funkcji Installs a signal handler pojęcie, błędy i użycie bool pcntl_signal ( int signo, callback handle [, bool restart_syscalls] ).
 • Jak działa Pcntl_Wait wywołanie funkcji Waits on or returns the status of a forked child wyjaśnienie, błędy i użycie int pcntl_wait ( int &status [, int options] ).
 • Jak działa Pcntl_Waitpid wywołanie funkcji Waits on or returns the status of a forked child opis, błędy i użycie int pcntl_waitpid ( int pid, int &status [, int options] ).
 • Jak działa Pcntl_Wexitstatus wywołanie funkcji Returns the return code of a terminated child informacje, błędy i użycie int pcntl_wexitstatus ( int status ).
 • Jak działa Pcntl_Wifexited wywołanie funkcji Returns TRUE if status code represents a successful exit znaczenie, błędy i użycie bool pcntl_wifexited ( int status ).
 • Jak działa Pcntl_Wifsignaled wywołanie funkcji Returns TRUE if status code represents a termination due to a signal co znaczy, błędy i użycie bool pcntl_wifsignaled ( int status ).
 • Jak działa Pcntl_Wifstopped wywołanie funkcji Returns TRUE if child process is currently stopped krzyżówka, błędy i użycie bool pcntl_wifstopped ( int status ).
 • Jak działa Pcntl_Wstopsig wywołanie funkcji Returns the signal which caused the child to stop co to jest, błędy i użycie int pcntl_wstopsig ( int status ).
 • Jak działa Pcntl_Wtermsig wywołanie funkcji Returns the signal which caused the child to terminate słownik, błędy i użycie int pcntl_wtermsig ( int status ).
 • Jak działa Preg_Grep wywołanie funkcji Return array entries that match the pattern czym jest, błędy i użycie array preg_grep ( string pattern, array input [, int flags] ).
 • Jak działa Preg_Match_All wywołanie funkcji Perform a global regular expression match co oznacza, błędy i użycie int preg_match_all ( string pattern, string subject, array &matches [, int flags [, int offset]] ).
 • Jak działa Preg_Match wywołanie funkcji Perform a regular expression match tłumaczenie, błędy i użycie int preg_match ( string pattern, string subject [, array &matches [, int flags [, int offset]]] ).
 • Jak działa Preg_Quote wywołanie funkcji Quote regular expression characters przykłady, błędy i użycie string preg_quote ( string str [, string delimiter] ).
 • Jak działa Preg_Replace_Callback wywołanie funkcji Perform a regular expression search and replace using a callback definicja, błędy i użycie mixed preg_replace_callback ( mixed pattern, callback callback, mixed subject [, int limit [, int &count]] ).
 • Jak działa Preg_Replace wywołanie funkcji Perform a regular expression search and replace encyklopedia, błędy i użycie mixed preg_replace ( mixed pattern, mixed replacement, mixed subject [, int limit [, int &count]] ).
 • Jak działa Preg_Split wywołanie funkcji Split string by a regular expression jak działa, błędy i użycie array preg_split ( string pattern, string subject [, int limit [, int flags]] ).
 • Jak działa Pdf_Activate_Item wywołanie funkcji Activate structure element or other content item czy jest, błędy i użycie bool pdf_activate_item ( resource pdfdoc, int id ).
 • Jak działa Pdf_Add_Annotation wywołanie funkcji Add annotation [deprecated] pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Add_Bookmark2 wywołanie funkcji Add bookmark for current page [deprecated] wyjaśnienie, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Add_Bookmark wywołanie funkcji Add bookmark for current page [deprecated] opis, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Add_Launchlink wywołanie funkcji Add launch annotation for current page [deprecated] informacje, błędy i użycie bool pdf_add_launchlink ( resource pdfdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string filename ).
 • Jak działa Pdf_Add_Locallink wywołanie funkcji Add link annotation for current page [deprecated] znaczenie, błędy i użycie bool pdf_add_locallink ( resource pdfdoc, float lowerleftx, float lowerlefty, float upperrightx, float upperrighty, int page, string dest ).
 • Jak działa Pdf_Add_Nameddest wywołanie funkcji Create named destination co znaczy, błędy i użycie bool pdf_add_nameddest ( resource pdfdoc, string name, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Add_Note2 wywołanie funkcji Set annotation for current page [deprecated] krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Add_Note wywołanie funkcji Set annotation for current page [deprecated] co to jest, błędy i użycie bool pdf_add_note ( resource pdfdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string contents, string title, string icon, int open ).
 • Jak działa Pdf_Add_Outline wywołanie funkcji Add bookmark for current page [deprecated] słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Add_Pdflink wywołanie funkcji Add file link annotation for current page [deprecated] czym jest, błędy i użycie bool pdf_add_pdflink ( resource pdfdoc, float bottom_left_x, float bottom_left_y, float up_right_x, float up_right_y, string filename, int page, string dest ).
 • Jak działa Pdf_Add_Thumbnail wywołanie funkcji Add thumbnail for current page co oznacza, błędy i użycie bool pdf_add_thumbnail ( resource pdfdoc, int image ).
 • Jak działa Pdf_Add_Weblink wywołanie funkcji Add weblink for current page [deprecated] tłumaczenie, błędy i użycie bool pdf_add_weblink ( resource pdfdoc, float lowerleftx, float lowerlefty, float upperrightx, float upperrighty, string url ).
 • Jak działa Pdf_Arc wywołanie funkcji Draw a counterclockwise circular arc segment przykłady, błędy i użycie bool pdf_arc ( resource p, float x, float y, float r, float alpha, float beta ).
 • Jak działa Pdf_Arcn wywołanie funkcji Draw a clockwise circular arc segment definicja, błędy i użycie bool pdf_arcn ( resource p, float x, float y, float r, float alpha, float beta ).
 • Jak działa Pdf_Attach_File2 wywołanie funkcji Add file attachment for current page [deprecated] encyklopedia, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Attach_File wywołanie funkcji Add file attachment for current page [deprecated] jak działa, błędy i użycie bool pdf_attach_file ( resource pdfdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string filename, string description, string author, string mimetype, string icon ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Document wywołanie funkcji Create new PDF file czy jest, błędy i użycie int pdf_begin_document ( resource pdfdoc, string filename, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Font wywołanie funkcji Start a Type 3 font definition pojęcie, błędy i użycie bool pdf_begin_font ( resource pdfdoc, string filename, float a, float b, float c, float d, float e, float f, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Glyph wywołanie funkcji Start glyph definition for Type 3 font wyjaśnienie, błędy i użycie bool pdf_begin_glyph ( resource pdfdoc, string glyphname, float wx, float llx, float lly, float urx, float ury ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Item wywołanie funkcji Open structure element or other content item opis, błędy i użycie int pdf_begin_item ( resource pdfdoc, string tag, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Layer wywołanie funkcji Start layer informacje, błędy i użycie bool pdf_begin_layer ( resource pdfdoc, int layer ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Page_Ext wywołanie funkcji Start new page znaczenie, błędy i użycie bool pdf_begin_page_ext ( resource pdfdoc, float width, float height, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Page wywołanie funkcji Start new page [deprecated] co znaczy, błędy i użycie bool pdf_begin_page ( resource pdfdoc, float width, float height ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Pattern wywołanie funkcji Start pattern definition krzyżówka, błędy i użycie int pdf_begin_pattern ( resource pdfdoc, float width, float height, float xstep, float ystep, int painttype ).
 • Jak działa Pdf_Begin_Template wywołanie funkcji Start template definition co to jest, błędy i użycie int pdf_begin_template ( resource pdfdoc, float width, float height ).
 • Jak działa Pdf_Circle wywołanie funkcji Draw a circle słownik, błędy i użycie bool pdf_circle ( resource pdfdoc, float x, float y, float r ).
 • Jak działa Pdf_Clip wywołanie funkcji Clip to current path czym jest, błędy i użycie bool pdf_clip ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Close_Image wywołanie funkcji Close image co oznacza, błędy i użycie void pdf_close_image ( resource p, int image ).
 • Jak działa Pdf_Close_Pdi_Page wywołanie funkcji Close the page handle tłumaczenie, błędy i użycie bool pdf_close_pdi_page ( resource p, int page ).
 • Jak działa Pdf_Close_Pdi wywołanie funkcji Close the input PDF document przykłady, błędy i użycie bool pdf_close_pdi ( resource p, int doc ).
 • Jak działa Pdf_Close wywołanie funkcji Closes a pdf resource [deprecated] definicja, błędy i użycie bool pdf_close ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Closepath_Fill_Stroke wywołanie funkcji Close, fill and stroke current path encyklopedia, błędy i użycie bool pdf_closepath_fill_stroke ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Closepath_Stroke wywołanie funkcji Close and stroke path jak działa, błędy i użycie bool pdf_closepath_stroke ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Closepath wywołanie funkcji Close current path czy jest, błędy i użycie bool pdf_closepath ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Concat wywołanie funkcji Concatenate a matrix to the CTM pojęcie, błędy i użycie bool pdf_concat ( resource p, float a, float b, float c, float d, float e, float f ).
 • Jak działa Pdf_Continue_Text wywołanie funkcji Output text in next line wyjaśnienie, błędy i użycie bool pdf_continue_text ( resource p, string text ).
 • Jak działa Pdf_Create_Action wywołanie funkcji Create action for objects or events opis, błędy i użycie int pdf_create_action ( resource pdfdoc, string type, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Create_Annotation wywołanie funkcji Create rectangular annotation informacje, błędy i użycie bool pdf_create_annotation ( resource pdfdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string type, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Create_Bookmark wywołanie funkcji Create bookmark znaczenie, błędy i użycie int pdf_create_bookmark ( resource pdfdoc, string text, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Create_Field wywołanie funkcji Create form field co znaczy, błędy i użycie bool pdf_create_field ( resource pdfdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string name, string type, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Create_Fieldgroup wywołanie funkcji Create form field group krzyżówka, błędy i użycie bool pdf_create_fieldgroup ( resource pdfdoc, string name, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Create_Gstate wywołanie funkcji Create graphics state object co to jest, błędy i użycie int pdf_create_gstate ( resource pdfdoc, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Create_Pvf wywołanie funkcji Create PDFlib virtual file słownik, błędy i użycie bool pdf_create_pvf ( resource pdfdoc, string filename, string data, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Create_Textflow wywołanie funkcji Create textflow object czym jest, błędy i użycie int pdf_create_textflow ( resource pdfdoc, string text, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Curveto wywołanie funkcji Draw Bezier curve co oznacza, błędy i użycie bool pdf_curveto ( resource p, float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3 ).
 • Jak działa Pdf_Define_Layer wywołanie funkcji Create layer definition tłumaczenie, błędy i użycie int pdf_define_layer ( resource pdfdoc, string name, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Delete_Pvf wywołanie funkcji Delete PDFlib virtual file przykłady, błędy i użycie int pdf_delete_pvf ( resource pdfdoc, string filename ).
 • Jak działa Pdf_Delete_Textflow wywołanie funkcji Delete textflow object definicja, błędy i użycie bool pdf_delete_textflow ( resource pdfdoc, int textflow ).
 • Jak działa Pdf_Delete wywołanie funkcji Delete PDFlib object encyklopedia, błędy i użycie bool pdf_delete ( resource pdfdoc ).
 • Jak działa Pdf_Encoding_Set_Char wywołanie funkcji Add glyph name and/or Unicode value jak działa, błędy i użycie bool pdf_encoding_set_char ( resource pdfdoc, string encoding, int slot, string glyphname, int uv ).
 • Jak działa Pdf_End_Document wywołanie funkcji Close PDF file czy jest, błędy i użycie bool pdf_end_document ( resource pdfdoc, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_End_Font wywołanie funkcji Terminate Type 3 font definition pojęcie, błędy i użycie bool pdf_end_font ( resource pdfdoc ).
 • Jak działa Pdf_End_Glyph wywołanie funkcji Terminate glyph definition for Type 3 font wyjaśnienie, błędy i użycie bool pdf_end_glyph ( resource pdfdoc ).
 • Jak działa Pdf_End_Item wywołanie funkcji Close structure element or other content item opis, błędy i użycie bool pdf_end_item ( resource pdfdoc, int id ).
 • Jak działa Pdf_End_Layer wywołanie funkcji Deactivate all active layers informacje, błędy i użycie bool pdf_end_layer ( resource pdfdoc ).
 • Jak działa Pdf_End_Page_Ext wywołanie funkcji Finish page znaczenie, błędy i użycie bool pdf_end_page_ext ( resource pdfdoc, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_End_Page wywołanie funkcji Finish page co znaczy, błędy i użycie bool pdf_end_page ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Fill_Imageblock wywołanie funkcji Fill image block with variable data krzyżówka, błędy i użycie int pdf_fill_imageblock ( resource pdfdoc, int page, string blockname, int image, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Fill_Pdfblock wywołanie funkcji Fill image block with variable data co to jest, błędy i użycie int pdf_fill_pdfblock ( resource pdfdoc, int page, string blockname, int contents, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Fill_Stroke wywołanie funkcji Fill and stroke path słownik, błędy i użycie bool pdf_fill_stroke ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Fill_Textblock wywołanie funkcji Fill text block with variable data czym jest, błędy i użycie int pdf_fill_textblock ( resource pdfdoc, int page, string blockname, string text, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Fill wywołanie funkcji Fill current path co oznacza, błędy i użycie bool pdf_fill ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Findfont wywołanie funkcji Prepare font for later use [deprecated] tłumaczenie, błędy i użycie int pdf_findfont ( resource p, string fontname, string encoding, int embed ).
 • Jak działa Pdf_Fit_Image wywołanie funkcji Place image or template przykłady, błędy i użycie bool pdf_fit_image ( resource pdfdoc, int image, float x, float y, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Fit_Pdi_Page wywołanie funkcji Place imported PDF page definicja, błędy i użycie bool pdf_fit_pdi_page ( resource pdfdoc, int page, float x, float y, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Fit_Textflow wywołanie funkcji Format textflow in rectangular area encyklopedia, błędy i użycie string pdf_fit_textflow ( resource pdfdoc, int textflow, float llx, float lly, float urx, float ury, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Fit_Textline wywołanie funkcji Place single line of text jak działa, błędy i użycie bool pdf_fit_textline ( resource pdfdoc, string text, float x, float y, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Get_Apiname wywołanie funkcji Get name of unsuccessfull API function czy jest, błędy i użycie string pdf_get_apiname ( resource pdfdoc ).
 • Jak działa Pdf_Get_Buffer wywołanie funkcji Get PDF output buffer pojęcie, błędy i użycie string pdf_get_buffer ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Get_Errmsg wywołanie funkcji Get error text wyjaśnienie, błędy i użycie string pdf_get_errmsg ( resource pdfdoc ).
 • Jak działa Pdf_Get_Errnum wywołanie funkcji Get error number opis, błędy i użycie int pdf_get_errnum ( resource pdfdoc ).
 • Jak działa Pdf_Get_Font wywołanie funkcji Get font [deprecated] informacje, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Get_Fontname wywołanie funkcji Get font name [deprecated] znaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Get_Fontsize wywołanie funkcji Font handling [deprecated] co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Get_Image_Height wywołanie funkcji Get image height [deprecated] krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Get_Image_Width wywołanie funkcji Get image width [deprecated] co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Get_Majorversion wywołanie funkcji Get major version number [deprecated] słownik, błędy i użycie int pdf_get_majorversion ( void ).
 • Jak działa Pdf_Get_Minorversion wywołanie funkcji Get minor version number [deprecated] czym jest, błędy i użycie int pdf_get_minorversion ( void ).
 • Jak działa Pdf_Get_Parameter wywołanie funkcji Get string parameter co oznacza, błędy i użycie string pdf_get_parameter ( resource p, string key, float modifier ).
 • Jak działa Pdf_Get_Pdi_Parameter wywołanie funkcji Get PDI string parameter tłumaczenie, błędy i użycie string pdf_get_pdi_parameter ( resource p, string key, int doc, int page, int reserved ).
 • Jak działa Pdf_Get_Pdi_Value wywołanie funkcji Get PDI numerical parameter przykłady, błędy i użycie float pdf_get_pdi_value ( resource p, string key, int doc, int page, int reserved ).
 • Jak działa Pdf_Get_Value wywołanie funkcji Get numerical parameter definicja, błędy i użycie float pdf_get_value ( resource p, string key, float modifier ).
 • Jak działa Pdf_Info_Textflow wywołanie funkcji Query textflow state encyklopedia, błędy i użycie float pdf_info_textflow ( resource pdfdoc, int textflow, string keyword ).
 • Jak działa Pdf_Initgraphics wywołanie funkcji Reset graphic state jak działa, błędy i użycie bool pdf_initgraphics ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Lineto wywołanie funkcji Draw a line czy jest, błędy i użycie bool pdf_lineto ( resource p, float x, float y ).
 • Jak działa Pdf_Load_Font wywołanie funkcji Search and prepare font pojęcie, błędy i użycie int pdf_load_font ( resource pdfdoc, string fontname, string encoding, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Load_Iccprofile wywołanie funkcji Search and prepare ICC profile wyjaśnienie, błędy i użycie int pdf_load_iccprofile ( resource pdfdoc, string profilename, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Load_Image wywołanie funkcji Open image file opis, błędy i użycie int pdf_load_image ( resource pdfdoc, string imagetype, string filename, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Makespotcolor wywołanie funkcji Make spot color informacje, błędy i użycie int pdf_makespotcolor ( resource p, string spotname ).
 • Jak działa Pdf_Moveto wywołanie funkcji Set current point znaczenie, błędy i użycie bool pdf_moveto ( resource p, float x, float y ).
 • Jak działa Pdf_New wywołanie funkcji Create PDFlib object co znaczy, błędy i użycie resource pdf_new ( ).
 • Jak działa Pdf_Open_Ccitt wywołanie funkcji Open raw CCITT image [deprecated] krzyżówka, błędy i użycie int pdf_open_ccitt ( resource pdfdoc, string filename, int width, int height, int BitReverse, int k, int Blackls1 ).
 • Jak działa Pdf_Open_File wywołanie funkcji Create PDF file [deprecated] co to jest, błędy i użycie bool pdf_open_file ( resource p, string filename ).
 • Jak działa Pdf_Open_Gif wywołanie funkcji Open GIF image [deprecated] słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Open_Image_File wywołanie funkcji Read image from file [deprecated] czym jest, błędy i użycie int pdf_open_image_file ( resource p, string imagetype, string filename, string stringparam, int intparam ).
 • Jak działa Pdf_Open_Image wywołanie funkcji Use image data [deprecated] co oznacza, błędy i użycie int pdf_open_image ( resource p, string imagetype, string source, string data, int length, int width, int height, int components, int bpc, string params ).
 • Jak działa Pdf_Open_Jpeg wywołanie funkcji Open JPEG image [deprecated] tłumaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Open_Memory_Image wywołanie funkcji Open image created with PHP's image functions [not supported] przykłady, błędy i użycie int pdf_open_memory_image ( resource p, resource image ).
 • Jak działa Pdf_Open_Pdi_Page wywołanie funkcji Prepare a page definicja, błędy i użycie int pdf_open_pdi_page ( resource p, int doc, int pagenumber, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Open_Pdi wywołanie funkcji Open PDF file encyklopedia, błędy i użycie int pdf_open_pdi ( resource pdfdoc, string filename, string optlist, int len ).
 • Jak działa Pdf_Open_Tiff wywołanie funkcji Open TIFF image [deprecated] jak działa, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Place_Image wywołanie funkcji Place image on the page [deprecated] czy jest, błędy i użycie bool pdf_place_image ( resource pdfdoc, int image, float x, float y, float scale ).
 • Jak działa Pdf_Place_Pdi_Page wywołanie funkcji Place PDF page [deprecated] pojęcie, błędy i użycie bool pdf_place_pdi_page ( resource pdfdoc, int page, float x, float y, float sx, float sy ).
 • Jak działa Pdf_Process_Pdi wywołanie funkcji Process imported PDF document wyjaśnienie, błędy i użycie int pdf_process_pdi ( resource pdfdoc, int doc, int page, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Rect wywołanie funkcji Draw rectangle opis, błędy i użycie bool pdf_rect ( resource p, float x, float y, float width, float height ).
 • Jak działa Pdf_Restore wywołanie funkcji Restore graphics state informacje, błędy i użycie bool pdf_restore ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Resume_Page wywołanie funkcji Resume page znaczenie, błędy i użycie bool pdf_resume_page ( resource pdfdoc, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Rotate wywołanie funkcji Rotate coordinate system co znaczy, błędy i użycie bool pdf_rotate ( resource p, float phi ).
 • Jak działa Pdf_Save wywołanie funkcji Save graphics state krzyżówka, błędy i użycie bool pdf_save ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Scale wywołanie funkcji Scale coordinate system co to jest, błędy i użycie bool pdf_scale ( resource p, float sx, float sy ).
 • Jak działa Pdf_Set_Border_Color wywołanie funkcji Set border color of annotations [deprecated] słownik, błędy i użycie bool pdf_set_border_color ( resource p, float red, float green, float blue ).
 • Jak działa Pdf_Set_Border_Dash wywołanie funkcji Set border dash style of annotations [deprecated] czym jest, błędy i użycie bool pdf_set_border_dash ( resource pdfdoc, float black, float white ).
 • Jak działa Pdf_Set_Border_Style wywołanie funkcji Set border style of annotations [deprecated] co oznacza, błędy i użycie bool pdf_set_border_style ( resource pdfdoc, string style, float width ).
 • Jak działa Pdf_Set_Char_Spacing wywołanie funkcji Set character spacing [deprecated] tłumaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Duration wywołanie funkcji Set duration between pages [deprecated] przykłady, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Gstate wywołanie funkcji Activate graphics state object definicja, błędy i użycie bool pdf_set_gstate ( resource pdfdoc, int gstate ).
 • Jak działa Pdf_Set_Horiz_Scaling wywołanie funkcji Set horizontal text scaling [deprecated] encyklopedia, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Info_Author wywołanie funkcji Fill the author document info field [deprecated] jak działa, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Info_Creator wywołanie funkcji Fill the creator document info field [deprecated] czy jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Info_Keywords wywołanie funkcji Fill the keywords document info field [deprecated] pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Info_Subject wywołanie funkcji Fill the subject document info field [deprecated] wyjaśnienie, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Info_Title wywołanie funkcji Fill the title document info field [deprecated] opis, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Info wywołanie funkcji Fill document info field informacje, błędy i użycie bool pdf_set_info ( resource p, string key, string value ).
 • Jak działa Pdf_Set_Layer_Dependency wywołanie funkcji Define relationships among layers znaczenie, błędy i użycie bool pdf_set_layer_dependency ( resource pdfdoc, string type, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Set_Leading wywołanie funkcji Set distance between text lines [deprecated] co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Parameter wywołanie funkcji Set string parameter krzyżówka, błędy i użycie bool pdf_set_parameter ( resource p, string key, string value ).
 • Jak działa Pdf_Set_Text_Matrix wywołanie funkcji Set text matrix [deprecated] co to jest, błędy i użycie This function is deprecated since PDFlib version 3, use pdf_scale().
 • Jak działa Pdf_Set_Text_Pos wywołanie funkcji Set text position słownik, błędy i użycie bool pdf_set_text_pos ( resource p, float x, float y ).
 • Jak działa Pdf_Set_Text_Rendering wywołanie funkcji Determine text rendering [deprecated] czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Text_Rise wywołanie funkcji Set text rise [deprecated] co oznacza, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Set_Value wywołanie funkcji Set numerical parameter tłumaczenie, błędy i użycie bool pdf_set_value ( resource p, string key, float value ).
 • Jak działa Pdf_Set_Word_Spacing wywołanie funkcji Set spacing between words [deprecated] przykłady, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Setcolor wywołanie funkcji Set fill and stroke color definicja, błędy i użycie bool pdf_setcolor ( resource p, string fstype, string colorspace, float c1, float c2, float c3, float c4 ).
 • Jak działa Pdf_Setdash wywołanie funkcji Set simple dash pattern encyklopedia, błędy i użycie bool pdf_setdash ( resource pdfdoc, float b, float w ).
 • Jak działa Pdf_Setdashpattern wywołanie funkcji Set dash pattern jak działa, błędy i użycie bool pdf_setdashpattern ( resource pdfdoc, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Setflat wywołanie funkcji Set flatness czy jest, błędy i użycie bool pdf_setflat ( resource pdfdoc, float flatness ).
 • Jak działa Pdf_Setfont wywołanie funkcji Set font pojęcie, błędy i użycie bool pdf_setfont ( resource pdfdoc, int font, float fontsize ).
 • Jak działa Pdf_Setgray_Fill wywołanie funkcji Set fill color to gray [deprecated] wyjaśnienie, błędy i użycie bool pdf_setgray_fill ( resource p, float g ).
 • Jak działa Pdf_Setgray_Stroke wywołanie funkcji Set stroke color to gray [deprecated] opis, błędy i użycie bool pdf_setgray_stroke ( resource p, float g ).
 • Jak działa Pdf_Setgray wywołanie funkcji Set color to gray [deprecated] informacje, błędy i użycie bool pdf_setgray ( resource p, float g ).
 • Jak działa Pdf_Setlinecap wywołanie funkcji Set linecap parameter znaczenie, błędy i użycie bool pdf_setlinecap ( resource p, int linecap ).
 • Jak działa Pdf_Setlinejoin wywołanie funkcji Set linejoin parameter co znaczy, błędy i użycie bool pdf_setlinejoin ( resource p, int value ).
 • Jak działa Pdf_Setlinewidth wywołanie funkcji Set line width krzyżówka, błędy i użycie bool pdf_setlinewidth ( resource p, float width ).
 • Jak działa Pdf_Setmatrix wywołanie funkcji Set current transformation matrix co to jest, błędy i użycie bool pdf_setmatrix ( resource p, float a, float b, float c, float d, float e, float f ).
 • Jak działa Pdf_Setmiterlimit wywołanie funkcji Set miter limit słownik, błędy i użycie bool pdf_setmiterlimit ( resource pdfdoc, float miter ).
 • Jak działa Pdf_Setpolydash wywołanie funkcji Set complicated dash pattern [deprecated] czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Pdf_Setrgbcolor_Fill wywołanie funkcji Set fill rgb color values [deprecated] co oznacza, błędy i użycie bool pdf_setrgbcolor_fill ( resource p, float red, float green, float blue ).
 • Jak działa Pdf_Setrgbcolor_Stroke wywołanie funkcji Set stroke rgb color values [deprecated] tłumaczenie, błędy i użycie bool pdf_setrgbcolor_stroke ( resource p, float red, float green, float blue ).
 • Jak działa Pg_Connection_Reset wywołanie funkcji Reset connection (reconnect) przykłady, błędy i użycie bool pg_connection_reset ( resource connection ).
 • Jak działa Pdf_Setrgbcolor wywołanie funkcji Set fill and stroke rgb color values [deprecated] definicja, błędy i użycie bool pdf_setrgbcolor ( resource p, float red, float green, float blue ).
 • Jak działa Pdf_Shading_Pattern wywołanie funkcji Define shading pattern encyklopedia, błędy i użycie int pdf_shading_pattern ( resource pdfdoc, int shading, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Shading wywołanie funkcji Define blend jak działa, błędy i użycie int pdf_shading ( resource pdfdoc, string shtype, float x0, float y0, float x1, float y1, float c1, float c2, float c3, float c4, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Shfill wywołanie funkcji Fill area with shading czy jest, błędy i użycie bool pdf_shfill ( resource pdfdoc, int shading ).
 • Jak działa Pdf_Show_Boxed wywołanie funkcji Output text in a box [deprecated] pojęcie, błędy i użycie int pdf_show_boxed ( resource p, string text, float left, float top, float width, float height, string mode, string feature ).
 • Jak działa Pdf_Show_Xy wywołanie funkcji Output text at given position wyjaśnienie, błędy i użycie bool pdf_show_xy ( resource p, string text, float x, float y ).
 • Jak działa Pdf_Show wywołanie funkcji Output text at current position opis, błędy i użycie bool pdf_show ( resource pdfdoc, string text ).
 • Jak działa Pdf_Skew wywołanie funkcji Skew the coordinate system informacje, błędy i użycie bool pdf_skew ( resource p, float alpha, float beta ).
 • Jak działa Phpcredits wywołanie funkcji Prints out the credits for PHP znaczenie, błędy i użycie bool phpcredits ( [int flag] ).
 • Jak działa Pdf_Stringwidth wywołanie funkcji Return width of text co znaczy, błędy i użycie float pdf_stringwidth ( resource p, string text, int font, float fontsize ).
 • Jak działa Pdf_Stroke wywołanie funkcji Stroke path krzyżówka, błędy i użycie bool pdf_stroke ( resource p ).
 • Jak działa Pdf_Suspend_Page wywołanie funkcji Suspend page co to jest, błędy i użycie bool pdf_suspend_page ( resource pdfdoc, string optlist ).
 • Jak działa Pdf_Translate wywołanie funkcji Set origin of coordinate system słownik, błędy i użycie bool pdf_translate ( resource p, float tx, float ty ).
 • Jak działa Pdf_Utf16_To_Utf8 wywołanie funkcji Convert string from UTF-16 to UTF-8 czym jest, błędy i użycie string pdf_utf16_to_utf8 ( resource pdfdoc, string utf16string ).
 • Jak działa Pdf_Utf8_To_Utf16 wywołanie funkcji Convert string from UTF-8 to UTF-16 co oznacza, błędy i użycie string pdf_utf8_to_utf16 ( resource pdfdoc, string utf8string, string ordering ).
 • Jak działa Pdf_Xshow wywołanie funkcji Output text at current position tłumaczenie, błędy i użycie bool pdf_xshow ( resource pdfdoc, string text ).
 • Jak działa Pdo_Begintransaction wywołanie funkcji Initiates a transaction przykłady, błędy i użycie bool PDO::beginTransaction ( void ).
 • Jak działa Pdo_Commit wywołanie funkcji Commits a transaction definicja, błędy i użycie bool PDO::commit ( void ).
 • Jak działa Pdo_Construct wywołanie funkcji Creates a PDO instance representing a connection to a database encyklopedia, błędy i użycie PDO PDO::__construct ( string dsn [, string username [, string password [, array driver_options]]] ).
 • Jak działa Pdo_Errorcode wywołanie funkcji Fetch the SQLSTATE associated with the last operation on the database handle jak działa, błędy i użycie string PDO::errorCode ( void ).
 • Jak działa Pdo_Errorinfo wywołanie funkcji Fetch extended error information associated with the last operation on the database handle czy jest, błędy i użycie array PDO::errorInfo ( void ).
 • Jak działa Pdo_Exec wywołanie funkcji Execute an SQL statement and return the number of affected rows pojęcie, błędy i użycie int PDO::exec ( string statement ).
 • Jak działa Pdo_Getattribute wywołanie funkcji Retrieve a database connection attribute wyjaśnienie, błędy i użycie mixed PDO::getAttribute ( int attribute ).
 • Jak działa Pdo_Getavailabledrivers wywołanie funkcji Return an array of available PDO drivers opis, błędy i użycie array PDO::getAvailableDrivers ( void ).
 • Jak działa Pdo_Lastinsertid wywołanie funkcji Returns the ID of the last inserted row or sequence value informacje, błędy i użycie string PDO::lastInsertId ( [string name] ).
 • Jak działa Pdo_Prepare wywołanie funkcji Prepares a statement for execution and returns a statement object znaczenie, błędy i użycie PDOStatement PDO::prepare ( string statement [, array driver_options] ).
 • Jak działa Pdo_Query wywołanie funkcji Executes an SQL statement, returning a result set as a PDOStatement object co znaczy, błędy i użycie PDOStatement PDO::query ( string statement ).
 • Jak działa Pdo_Quote wywołanie funkcji Quotes a string for use in a query. krzyżówka, błędy i użycie string PDO::quote ( string string [, int parameter_type] ).
 • Jak działa Pdo_Rollback wywołanie funkcji Rolls back a transaction co to jest, błędy i użycie bool PDO::rollBack ( void ).
 • Jak działa Pdo_Setattribute wywołanie funkcji Set an attribute słownik, błędy i użycie bool PDO::setAttribute ( int attribute, mixed value ).
 • Jak działa Pdostatement_Bindcolumn wywołanie funkcji Bind a column to a PHP variable czym jest, błędy i użycie bool PDOStatement::bindColumn ( mixed column, mixed &param [, int type] ).
 • Jak działa Pdostatement_Bindparam wywołanie funkcji Binds a parameter to the specified variable name co oznacza, błędy i użycie bool PDOStatement::bindParam ( mixed parameter, mixed &variable [, int data_type [, int length [, mixed driver_options]]] ).
 • Jak działa Pdostatement_Bindvalue wywołanie funkcji Binds a value to a parameter tłumaczenie, błędy i użycie bool PDOStatement::bindValue ( mixed parameter, mixed value [, int data_type] ).
 • Jak działa Pdostatement_Closecursor wywołanie funkcji Closes the cursor, enabling the statement to be executed again. przykłady, błędy i użycie bool PDOStatement::closeCursor ( void ).
 • Jak działa Pdostatement_Columncount wywołanie funkcji Returns the number of columns in the result set definicja, błędy i użycie int PDOStatement::columnCount ( void ).
 • Jak działa Pdostatement_Errorcode wywołanie funkcji Fetch the SQLSTATE associated with the last operation on the statement handle encyklopedia, błędy i użycie string PDOStatement::errorCode ( void ).
 • Jak działa Pdostatement_Errorinfo wywołanie funkcji Fetch extended error information associated with the last operation on the statement handle jak działa, błędy i użycie array PDOStatement::errorInfo ( void ).
 • Jak działa Pdostatement_Execute wywołanie funkcji Executes a prepared statement czy jest, błędy i użycie bool PDOStatement::execute ( [array input_parameters] ).
 • Jak działa Pdostatement_Fetch wywołanie funkcji Fetches the next row from a result set pojęcie, błędy i użycie mixed PDOStatement::fetch ( [int fetch_style [, int cursor_orientation [, int cursor_offset]]] ).
 • Jak działa Pdostatement_Fetchall wywołanie funkcji Returns an array containing all of the result set rows wyjaśnienie, błędy i użycie array PDOStatement::fetchAll ( [int fetch_style [, int column_index]] ).
 • Jak działa Pdostatement_Fetchcolumn wywołanie funkcji Returns a single column from the next row of a result set opis, błędy i użycie string PDOStatement::fetchColumn ( [int column_number] ).
 • Jak działa Pdostatement_Getattribute wywołanie funkcji Retrieve a statement attribute informacje, błędy i użycie mixed PDOStatement::getAttribute ( int attribute ).
 • Jak działa Pdostatement_Getcolumnmeta wywołanie funkcji Returns metadata for a column in a result set znaczenie, błędy i użycie mixed PDOStatement::getColumnMeta ( int column ).
 • Jak działa Pdostatement_Nextrowset wywołanie funkcji Advances to the next rowset in a multi-rowset statement handle co znaczy, błędy i użycie bool PDOStatement::nextRowset ( void ).
 • Jak działa Pdostatement_Rowcount wywołanie funkcji Returns the number of rows affected by the last SQL statement krzyżówka, błędy i użycie int PDOStatement::rowCount ( void ).
 • Jak działa Pdostatement_Setattribute wywołanie funkcji Set a statement attribute co to jest, błędy i użycie bool PDOStatement::setAttribute ( int attribute, mixed value ).
 • Jak działa Pdostatement_Setfetchmode wywołanie funkcji Set the default fetch mode for this statement słownik, błędy i użycie bool PDOStatement::setFetchMode ( int mode ).
 • Jak działa Php_Ini_Scanned_Files wywołanie funkcji Return a list of .ini files parsed from the additional ini dir czym jest, błędy i użycie string php_ini_scanned_files ( void ).
 • Jak działa Php_Logo_Guid wywołanie funkcji Gets the logo guid co oznacza, błędy i użycie string php_logo_guid ( void ).
 • Jak działa Php_Sapi_Name wywołanie funkcji Returns the type of interface between web server and PHP tłumaczenie, błędy i użycie string php_sapi_name ( void ).
 • Jak działa Php_Uname wywołanie funkcji Returns information about the operating system PHP is running on przykłady, błędy i użycie string php_uname ( [string mode] ).
 • Jak działa Phpinfo wywołanie funkcji Outputs lots of PHP information definicja, błędy i użycie bool phpinfo ( [int what] ).
 • Jak działa Phpversion wywołanie funkcji Gets the current PHP version encyklopedia, błędy i użycie string phpversion ( [string extension] ).
 • Jak działa Putenv wywołanie funkcji Sets the value of an environment variable jak działa, błędy i użycie bool putenv ( string setting ).
 • Jak działa Posix_Access wywołanie funkcji Determine accessibility of a file czy jest, błędy i użycie bool posix_access ( string file [, int mode] ).
 • Jak działa Posix_Ctermid wywołanie funkcji Get path name of controlling terminal pojęcie, błędy i użycie string posix_ctermid ( void ).
 • Jak działa Posix_Get_Last_Error wywołanie funkcji Retrieve the error number set by the last posix functionthat failed wyjaśnienie, błędy i użycie int posix_get_last_error ( void ).
 • Jak działa Posix_Getcwd wywołanie funkcji Pathname of current directory opis, błędy i użycie string posix_getcwd ( void ).
 • Jak działa Posix_Getegid wywołanie funkcji Return the effective group ID of the current process informacje, błędy i użycie int posix_getegid ( void ).
 • Jak działa Posix_Geteuid wywołanie funkcji Return the effective user ID of the current process znaczenie, błędy i użycie int posix_geteuid ( void ).
 • Jak działa Posix_Getgid wywołanie funkcji Return the real group ID of the current process co znaczy, błędy i użycie int posix_getgid ( void ).
 • Jak działa Posix_Getgrgid wywołanie funkcji Return info about a group by group id krzyżówka, błędy i użycie array posix_getgrgid ( int gid ).
 • Jak działa Posix_Getgrnam wywołanie funkcji Return info about a group by name co to jest, błędy i użycie array posix_getgrnam ( string name ).
 • Jak działa Posix_Getgroups wywołanie funkcji Return the group set of the current process słownik, błędy i użycie array posix_getgroups ( void ).
 • Jak działa Posix_Getlogin wywołanie funkcji Return login name czym jest, błędy i użycie string posix_getlogin ( void ).
 • Jak działa Posix_Getpgid wywołanie funkcji Get process group id for job control co oznacza, błędy i użycie int posix_getpgid ( int pid ).
 • Jak działa Posix_Getpgrp wywołanie funkcji Return the current process group identifier tłumaczenie, błędy i użycie int posix_getpgrp ( void ).
 • Jak działa Posix_Getpid wywołanie funkcji Return the current process identifier przykłady, błędy i użycie int posix_getpid ( void ).
 • Jak działa Posix_Getppid wywołanie funkcji Return the parent process identifier definicja, błędy i użycie int posix_getppid ( void ).
 • Jak działa Posix_Getpwnam wywołanie funkcji Return info about a user by username encyklopedia, błędy i użycie array posix_getpwnam ( string username ).
 • Jak działa Posix_Getpwuid wywołanie funkcji Return info about a user by user id jak działa, błędy i użycie array posix_getpwuid ( int uid ).
 • Jak działa Posix_Getrlimit wywołanie funkcji Return info about system resource limits czy jest, błędy i użycie array posix_getrlimit ( void ).
 • Jak działa Posix_Getsid wywołanie funkcji Get the current sid of the process pojęcie, błędy i użycie int posix_getsid ( int pid ).
 • Jak działa Posix_Getuid wywołanie funkcji Return the real user ID of the current process wyjaśnienie, błędy i użycie int posix_getuid ( void ).
 • Jak działa Posix_Isatty wywołanie funkcji Determine if a file descriptor is an interactive terminal opis, błędy i użycie bool posix_isatty ( int fd ).
 • Jak działa Posix_Kill wywołanie funkcji Send a signal to a process informacje, błędy i użycie bool posix_kill ( int pid, int sig ).
 • Jak działa Posix_Mkfifo wywołanie funkcji Create a fifo special file (a named pipe) znaczenie, błędy i użycie bool posix_mkfifo ( string pathname, int mode ).
 • Jak działa Posix_Mknod wywołanie funkcji Create a special or ordinary file (POSIX.1) co znaczy, błędy i użycie bool posix_mknod ( string pathname, int mode [, int major [, int minor]] ).
 • Jak działa Posix_Setegid wywołanie funkcji Set the effective GID of the current process krzyżówka, błędy i użycie bool posix_setegid ( int gid ).
 • Jak działa Posix_Seteuid wywołanie funkcji Set the effective UID of the current process co to jest, błędy i użycie bool posix_seteuid ( int uid ).
 • Jak działa Posix_Setgid wywołanie funkcji Set the GID of the current process słownik, błędy i użycie bool posix_setgid ( int gid ).
 • Jak działa Posix_Setpgid wywołanie funkcji Set process group id for job control czym jest, błędy i użycie bool posix_setpgid ( int pid, int pgid ).
 • Jak działa Posix_Setsid wywołanie funkcji Make the current process a session leader co oznacza, błędy i użycie int posix_setsid ( void ).
 • Jak działa Posix_Setuid wywołanie funkcji Set the UID of the current process tłumaczenie, błędy i użycie bool posix_setuid ( int uid ).
 • Jak działa Posix_Strerror wywołanie funkcji Retrieve the system error message associated with the given errno przykłady, błędy i użycie string posix_strerror ( int errno ).
 • Jak działa Posix_Times wywołanie funkcji Get process times definicja, błędy i użycie array posix_times ( void ).
 • Jak działa Posix_Ttyname wywołanie funkcji Determine terminal device name encyklopedia, błędy i użycie string posix_ttyname ( int fd ).
 • Jak działa Posix_Uname wywołanie funkcji Get system name jak działa, błędy i użycie array posix_uname ( void ).
 • Jak działa Pg_Affected_Rows wywołanie funkcji Returns number of affected records (tuples) czy jest, błędy i użycie int pg_affected_rows ( resource result ).
 • Jak działa Pg_Cancel_Query wywołanie funkcji Cancel an asynchronous query pojęcie, błędy i użycie bool pg_cancel_query ( resource connection ).
 • Jak działa Pg_Client_Encoding wywołanie funkcji Gets the client encoding wyjaśnienie, błędy i użycie string pg_client_encoding ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Close wywołanie funkcji Closes a PostgreSQL connection opis, błędy i użycie bool pg_close ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Connect wywołanie funkcji Open a PostgreSQL connection informacje, błędy i użycie resource pg_connect ( string connection_string [, int connect_type] ).
 • Jak działa Pg_Connection_Busy wywołanie funkcji Get connection is busy or not znaczenie, błędy i użycie bool pg_connection_busy ( resource connection ).
 • Jak działa Pg_Connection_Status wywołanie funkcji Get connection status co znaczy, błędy i użycie int pg_connection_status ( resource connection ).
 • Jak działa Pg_Convert wywołanie funkcji Convert associative array values into suitable for SQL statement krzyżówka, błędy i użycie array pg_convert ( resource connection, string table_name, array assoc_array [, int options] ).
 • Jak działa Pg_Copy_From wywołanie funkcji Insert records into a table from an array co to jest, błędy i użycie bool pg_copy_from ( resource connection, string table_name, array rows [, string delimiter [, string null_as]] ).
 • Jak działa Pg_Copy_To wywołanie funkcji Copy a table to an array słownik, błędy i użycie array pg_copy_to ( resource connection, string table_name [, string delimiter [, string null_as]] ).
 • Jak działa Pg_Dbname wywołanie funkcji Get the database name czym jest, błędy i użycie string pg_dbname ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Delete wywołanie funkcji Deletes records co oznacza, błędy i użycie mixed pg_delete ( resource connection, string table_name, array assoc_array [, int options] ).
 • Jak działa Pg_End_Copy wywołanie funkcji Sync with PostgreSQL backend tłumaczenie, błędy i użycie bool pg_end_copy ( [resource connection] ).
 • Jak działa Printer_Start_Page wywołanie funkcji Start a new page przykłady, błędy i użycie bool printer_start_page ( resource handle ).
 • Jak działa Pg_Escape_Bytea wywołanie funkcji Escape a string for insertion into a bytea field definicja, błędy i użycie string pg_escape_bytea ( string data ).
 • Jak działa Pg_Escape_String wywołanie funkcji Escape a string for insertion into a text field encyklopedia, błędy i użycie string pg_escape_string ( string data ).
 • Jak działa Pg_Execute wywołanie funkcji Sends a request to execute a prepared statement with given parameters, and waits for the result. jak działa, błędy i użycie resource pg_execute ( resource connection, string stmtname, array params ).
 • Jak działa Pg_Fetch_All_Columns wywołanie funkcji Fetches all rows in a particular result column as an array czy jest, błędy i użycie array pg_fetch_all_columns ( resource result [, int column] ).
 • Jak działa Pg_Fetch_All wywołanie funkcji Fetches all rows from a result as an array pojęcie, błędy i użycie array pg_fetch_all ( resource result ).
 • Jak działa Pg_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch a row as an array wyjaśnienie, błędy i użycie array pg_fetch_array ( resource result [, int row [, int result_type]] ).
 • Jak działa Pg_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Fetch a row as an associative array opis, błędy i użycie array pg_fetch_assoc ( resource result [, int row] ).
 • Jak działa Pg_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetch a row as an object informacje, błędy i użycie object pg_fetch_object ( resource result [, int row [, int result_type]] ).
 • Jak działa Pg_Fetch_Result wywołanie funkcji Returns values from a result resource znaczenie, błędy i użycie string pg_fetch_result ( resource result, int row, mixed field ).
 • Jak działa Pg_Fetch_Row wywołanie funkcji Get a row as an enumerated array co znaczy, błędy i użycie array pg_fetch_row ( resource result [, int row] ).
 • Jak działa Pg_Field_Is_Null wywołanie funkcji Test if a field is SQL NULL krzyżówka, błędy i użycie int pg_field_is_null ( resource result, int row, mixed field ).
 • Jak działa Pg_Field_Name wywołanie funkcji Returns the name of a field co to jest, błędy i użycie string pg_field_name ( resource result, int field_number ).
 • Jak działa Pg_Field_Num wywołanie funkcji Returns the field number of the named field słownik, błędy i użycie int pg_field_num ( resource result, string field_name ).
 • Jak działa Pg_Field_Prtlen wywołanie funkcji Returns the printed length czym jest, błędy i użycie int pg_field_prtlen ( resource result, int row_number, mixed field_name_or_number ).
 • Jak działa Pg_Field_Size wywołanie funkcji Returns the internal storage size of the named field co oznacza, błędy i użycie int pg_field_size ( resource result, int field_number ).
 • Jak działa Pg_Field_Type_Oid wywołanie funkcji Returns the type ID (OID) for the corresponding field number tłumaczenie, błędy i użycie int pg_field_type_oid ( resource result, int field_number ).
 • Jak działa Pg_Field_Type wywołanie funkcji Returns the type name for the corresponding field number przykłady, błędy i użycie string pg_field_type ( resource result, int field_number ).
 • Jak działa Pg_Free_Result wywołanie funkcji Free result memory definicja, błędy i użycie bool pg_free_result ( resource result ).
 • Jak działa Pg_Get_Notify wywołanie funkcji Gets SQL NOTIFY message encyklopedia, błędy i użycie array pg_get_notify ( resource connection [, int result_type] ).
 • Jak działa Pg_Get_Pid wywołanie funkcji Gets the backend's process ID jak działa, błędy i użycie int pg_get_pid ( resource connection ).
 • Jak działa Pg_Get_Result wywołanie funkcji Get asynchronous query result czy jest, błędy i użycie resource pg_get_result ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Host wywołanie funkcji Returns the host name associated with the connection pojęcie, błędy i użycie string pg_host ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Insert wywołanie funkcji Insert array into table wyjaśnienie, błędy i użycie mixed pg_insert ( resource connection, string table_name, array assoc_array [, int options] ).
 • Jak działa Pg_Last_Error wywołanie funkcji Get the last error message string of a connection opis, błędy i użycie string pg_last_error ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Last_Notice wywołanie funkcji Returns the last notice message from PostgreSQL server informacje, błędy i użycie string pg_last_notice ( resource connection ).
 • Jak działa Pg_Last_Oid wywołanie funkcji Returns the last row's OID znaczenie, błędy i użycie string pg_last_oid ( resource result ).
 • Jak działa Pg_Lo_Close wywołanie funkcji Close a large object co znaczy, błędy i użycie bool pg_lo_close ( resource large_object ).
 • Jak działa Pg_Lo_Create wywołanie funkcji Create a large object krzyżówka, błędy i użycie int pg_lo_create ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Lo_Export wywołanie funkcji Export a large object to file co to jest, błędy i użycie bool pg_lo_export ( resource connection, int oid, string pathname ).
 • Jak działa Pg_Lo_Import wywołanie funkcji Import a large object from file słownik, błędy i użycie int pg_lo_import ( resource connection, string pathname ).
 • Jak działa Pg_Lo_Open wywołanie funkcji Open a large object czym jest, błędy i użycie resource pg_lo_open ( resource connection, int oid, string mode ).
 • Jak działa Pg_Lo_Read_All wywołanie funkcji Reads an entire large object and send straight to browser co oznacza, błędy i użycie int pg_lo_read_all ( resource large_object ).
 • Jak działa Pg_Lo_Read wywołanie funkcji Read a large object tłumaczenie, błędy i użycie string pg_lo_read ( resource large_object [, int len] ).
 • Jak działa Pg_Lo_Seek wywołanie funkcji Seeks position within a large object przykłady, błędy i użycie bool pg_lo_seek ( resource large_object, int offset [, int whence] ).
 • Jak działa Pg_Lo_Tell wywołanie funkcji Returns current seek position a of large object definicja, błędy i użycie int pg_lo_tell ( resource large_object ).
 • Jak działa Pg_Lo_Unlink wywołanie funkcji Delete a large object encyklopedia, błędy i użycie bool pg_lo_unlink ( resource connection, int oid ).
 • Jak działa Pg_Lo_Write wywołanie funkcji Write to a large object jak działa, błędy i użycie int pg_lo_write ( resource large_object, string data [, int len] ).
 • Jak działa Pg_Meta_Data wywołanie funkcji Get meta data for table czy jest, błędy i użycie array pg_meta_data ( resource connection, string table_name ).
 • Jak działa Pg_Num_Fields wywołanie funkcji Returns the number of fields in a result pojęcie, błędy i użycie int pg_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Pg_Num_Rows wywołanie funkcji Returns the number of rows in a result wyjaśnienie, błędy i użycie int pg_num_rows ( resource result ).
 • Jak działa Pg_Options wywołanie funkcji Get the options associated with the connection opis, błędy i użycie string pg_options ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Parameter_Status wywołanie funkcji Looks up a current parameter setting of the server. informacje, błędy i użycie string pg_parameter_status ( resource connection, string param_name ).
 • Jak działa Pg_Pconnect wywołanie funkcji Open a persistent PostgreSQL connection znaczenie, błędy i użycie resource pg_pconnect ( string connection_string [, int connect_type] ).
 • Jak działa Pg_Ping wywołanie funkcji Ping database connection co znaczy, błędy i użycie bool pg_ping ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Port wywołanie funkcji Return the port number associated with the connection krzyżówka, błędy i użycie int pg_port ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Prepare wywołanie funkcji Submits a request to create a prepared statement with thegiven parameters, and waits for completion. co to jest, błędy i użycie resource pg_prepare ( resource connection, string stmtname, string query ).
 • Jak działa Pg_Put_Line wywołanie funkcji Send a NULL-terminated string to PostgreSQL backend słownik, błędy i użycie bool pg_put_line ( string data ).
 • Jak działa Printer_Start_Doc wywołanie funkcji Start a new document czym jest, błędy i użycie bool printer_start_doc ( resource handle [, string document] ).
 • Jak działa Pg_Query_Params wywołanie funkcji Submits a command to the server and waits for the result, with the ability to pass parameters separately from the SQL command text. co oznacza, błędy i użycie resource pg_query_params ( resource connection, string query, array params ).
 • Jak działa Pg_Query wywołanie funkcji Execute a query tłumaczenie, błędy i użycie resource pg_query ( string query ).
 • Jak działa Pg_Result_Error_Field wywołanie funkcji Returns an individual field of an error report. przykłady, błędy i użycie string pg_result_error_field ( resource result, int fieldcode ).
 • Jak działa Pg_Result_Error wywołanie funkcji Get error message associated with result definicja, błędy i użycie string pg_result_error ( resource result ).
 • Jak działa Pg_Result_Seek wywołanie funkcji Set internal row offset in result resource encyklopedia, błędy i użycie bool pg_result_seek ( resource result, int offset ).
 • Jak działa Pg_Result_Status wywołanie funkcji Get status of query result jak działa, błędy i użycie mixed pg_result_status ( resource result [, int type] ).
 • Jak działa Pg_Select wywołanie funkcji Select records czy jest, błędy i użycie mixed pg_select ( resource connection, string table_name, array assoc_array [, int options] ).
 • Jak działa Pg_Send_Execute wywołanie funkcji Sends a request to execute a prepared statement with given parameters, without waiting for the result(s). pojęcie, błędy i użycie bool pg_send_execute ( resource connection, string stmtname, array params ).
 • Jak działa Pg_Send_Prepare wywołanie funkcji Sends a request to create a prepared statement with the given parameters, without waiting for completion. wyjaśnienie, błędy i użycie bool pg_send_prepare ( resource connection, string stmtname, string query ).
 • Jak działa Pg_Send_Query_Params wywołanie funkcji Submits a command and separate parameters to the server without waiting for the result(s). opis, błędy i użycie bool pg_send_query_params ( resource connection, string query, array params ).
 • Jak działa Pg_Send_Query wywołanie funkcji Sends asynchronous query informacje, błędy i użycie bool pg_send_query ( resource connection, string query ).
 • Jak działa Pg_Set_Client_Encoding wywołanie funkcji Set the client encoding znaczenie, błędy i użycie int pg_set_client_encoding ( string encoding ).
 • Jak działa Pg_Set_Error_Verbosity wywołanie funkcji Determines the verbosity of messages returned by pg_last_error() and pg_result_error(). co znaczy, błędy i użycie int pg_set_error_verbosity ( resource connection, int verbosity ).
 • Jak działa Pg_Trace wywołanie funkcji Enable tracing a PostgreSQL connection krzyżówka, błędy i użycie bool pg_trace ( string pathname [, string mode [, resource connection]] ).
 • Jak działa Pg_Transaction_Status wywołanie funkcji Returns the current in-transaction status of the server. co to jest, błędy i użycie int pg_transaction_status ( resource connection ).
 • Jak działa Pg_Tty wywołanie funkcji Return the TTY name associated with the connection słownik, błędy i użycie string pg_tty ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Unescape_Bytea wywołanie funkcji Unescape binary for bytea type czym jest, błędy i użycie string pg_unescape_bytea ( string data ).
 • Jak działa Pg_Untrace wywołanie funkcji Disable tracing of a PostgreSQL connection co oznacza, błędy i użycie bool pg_untrace ( [resource connection] ).
 • Jak działa Pg_Update wywołanie funkcji Update table tłumaczenie, błędy i użycie mixed pg_update ( resource connection, string table_name, array data, array condition [, int options] ).
 • Jak działa Pg_Version wywołanie funkcji Returns an array with client, protocol and server version (when available) przykłady, błędy i użycie array pg_version ( [resource connection] ).
 • Jak działa Printer_Abort wywołanie funkcji Deletes the printer's spool file definicja, błędy i użycie void printer_abort ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Close wywołanie funkcji Close an open printer connection encyklopedia, błędy i użycie void printer_close ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Create_Brush wywołanie funkcji Create a new brush jak działa, błędy i użycie resource printer_create_brush ( int style, string color ).
 • Jak działa Printer_Create_Dc wywołanie funkcji Create a new device context czy jest, błędy i użycie void printer_create_dc ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Create_Font wywołanie funkcji Create a new font pojęcie, błędy i użycie resource printer_create_font ( string face, int height, int width, int font_weight, bool italic, bool underline, bool strikeout, int orientation ).
 • Jak działa Printer_Create_Pen wywołanie funkcji Create a new pen wyjaśnienie, błędy i użycie resource printer_create_pen ( int style, int width, string color ).
 • Jak działa Printer_Delete_Brush wywołanie funkcji Delete a brush opis, błędy i użycie void printer_delete_brush ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Delete_Dc wywołanie funkcji Delete a device context informacje, błędy i użycie bool printer_delete_dc ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Delete_Font wywołanie funkcji Delete a font znaczenie, błędy i użycie void printer_delete_font ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Delete_Pen wywołanie funkcji Delete a pen co znaczy, błędy i użycie void printer_delete_pen ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Draw_Bmp wywołanie funkcji Draw a bmp krzyżówka, błędy i użycie bool printer_draw_bmp ( resource handle, string filename, int x, int y [, int width, int height] ).
 • Jak działa Printer_Draw_Chord wywołanie funkcji Draw a chord co to jest, błędy i użycie void printer_draw_chord ( resource handle, int rec_x, int rec_y, int rec_x1, int rec_y1, int rad_x, int rad_y, int rad_x1, int rad_y1 ).
 • Jak działa Printer_Draw_Elipse wywołanie funkcji Draw an ellipse słownik, błędy i użycie void printer_draw_elipse ( resource handle, int ul_x, int ul_y, int lr_x, int lr_y ).
 • Jak działa Printer_Draw_Line wywołanie funkcji Draw a line czym jest, błędy i użycie void printer_draw_line ( resource printer_handle, int from_x, int from_y, int to_x, int to_y ).
 • Jak działa Printer_Draw_Pie wywołanie funkcji Draw a pie co oznacza, błędy i użycie void printer_draw_pie ( resource handle, int rec_x, int rec_y, int rec_x1, int rec_y1, int rad1_x, int rad1_y, int rad2_x, int rad2_y ).
 • Jak działa Printer_Draw_Rectangle wywołanie funkcji Draw a rectangle tłumaczenie, błędy i użycie void printer_draw_rectangle ( resource handle, int ul_x, int ul_y, int lr_x, int lr_y ).
 • Jak działa Printer_Draw_Roundrect wywołanie funkcji Draw a rectangle with rounded corners przykłady, błędy i użycie void printer_draw_roundrect ( resource handle, int ul_x, int ul_y, int lr_x, int lr_y, int width, int height ).
 • Jak działa Printer_Draw_Text wywołanie funkcji Draw text definicja, błędy i użycie void printer_draw_text ( resource printer_handle, string text, int x, int y ).
 • Jak działa Printer_End_Doc wywołanie funkcji Close document encyklopedia, błędy i użycie bool printer_end_doc ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_End_Page wywołanie funkcji Close active page jak działa, błędy i użycie bool printer_end_page ( resource handle ).
 • Jak działa Printer_Get_Option wywołanie funkcji Retrieve printer configuration data czy jest, błędy i użycie mixed printer_get_option ( resource handle, string option ).
 • Jak działa Printer_List wywołanie funkcji Return an array of printers attached to the server pojęcie, błędy i użycie array printer_list ( int enumtype [, string name [, int level]] ).
 • Jak działa Printer_Logical_Fontheight wywołanie funkcji Get logical font height wyjaśnienie, błędy i użycie int printer_logical_fontheight ( resource handle, int height ).
 • Jak działa Printer_Open wywołanie funkcji Open connection to a printer opis, błędy i użycie resource printer_open ( [string devicename] ).
 • Jak działa Printer_Select_Brush wywołanie funkcji Select a brush informacje, błędy i użycie void printer_select_brush ( resource printer_handle, resource brush_handle ).
 • Jak działa Printer_Select_Font wywołanie funkcji Select a font znaczenie, błędy i użycie void printer_select_font ( resource printer_handle, resource font_handle ).
 • Jak działa Printer_Select_Pen wywołanie funkcji Select a pen co znaczy, błędy i użycie void printer_select_pen ( resource printer_handle, resource pen_handle ).
 • Jak działa Printer_Set_Option wywołanie funkcji Configure the printer connection krzyżówka, błędy i użycie bool printer_set_option ( resource handle, int option, mixed value ).
 • Jak działa Printer_Write wywołanie funkcji Write data to the printer co to jest, błędy i użycie bool printer_write ( resource handle, string content ).
 • Jak działa Passthru wywołanie funkcji Execute an external program and display raw output słownik, błędy i użycie void passthru ( string command [, int &return_var] ).
 • Jak działa Proc_Close wywołanie funkcji Close a process opened by proc_open() and return the exit code of that process. czym jest, błędy i użycie int proc_close ( resource process ).
 • Jak działa Proc_Get_Status wywołanie funkcji Get information about a process opened by proc_open() co oznacza, błędy i użycie array proc_get_status ( resource process ).
 • Jak działa Proc_Nice wywołanie funkcji Change the priority of the current process tłumaczenie, błędy i użycie bool proc_nice ( int increment ).
 • Jak działa Proc_Open wywołanie funkcji Execute a command and open file pointers for input/output przykłady, błędy i użycie resource proc_open ( string cmd, array descriptorspec, array &pipes [, string cwd [, array env [, array other_options]]] ).
 • Jak działa Proc_Terminate wywołanie funkcji kills a process opened by proc_open definicja, błędy i użycie int proc_terminate ( resource process [, int signal] ).
 • Jak działa Ps_Add_Bookmark wywołanie funkcji Add bookmark to current page encyklopedia, błędy i użycie int ps_add_bookmark ( resource psdoc, string text [, int parent [, int open]] ).
 • Jak działa Ps_Add_Launchlink wywołanie funkcji Adds link which launches file jak działa, błędy i użycie bool ps_add_launchlink ( resource psdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string filename ).
 • Jak działa Ps_Add_Locallink wywołanie funkcji Adds link to a page in the same document czy jest, błędy i użycie bool ps_add_locallink ( resource psdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, int page, string dest ).
 • Jak działa Ps_Add_Note wywołanie funkcji Adds note to current page pojęcie, błędy i użycie bool ps_add_note ( resource psdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string contents, string title, string icon, int open ).
 • Jak działa Ps_Add_Pdflink wywołanie funkcji Adds link to a page in a second pdf document wyjaśnienie, błędy i użycie bool ps_add_pdflink ( resource psdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string filename, int page, string dest ).
 • Jak działa Ps_Add_Weblink wywołanie funkcji Adds link to a web location opis, błędy i użycie bool ps_add_weblink ( resource psdoc, float llx, float lly, float urx, float ury, string url ).
 • Jak działa Ps_Arc wywołanie funkcji Draws an arc counterclockwise informacje, błędy i użycie bool ps_arc ( resource psdoc, float x, float y, float radius, float alpha, float beta ).
 • Jak działa Ps_Arcn wywołanie funkcji Draws an arc clockwise znaczenie, błędy i użycie bool ps_arcn ( resource psdoc, float x, float y, float radius, float alpha, float beta ).
 • Jak działa Ps_Begin_Page wywołanie funkcji Start a new page co znaczy, błędy i użycie bool ps_begin_page ( resource psdoc, float width, float height ).
 • Jak działa Ps_Begin_Pattern wywołanie funkcji Start a new pattern krzyżówka, błędy i użycie bool ps_begin_pattern ( resource psdoc, float width, float height, float xstep, float ystep, int painttype ).
 • Jak działa Ps_Begin_Template wywołanie funkcji Start a new template co to jest, błędy i użycie bool ps_begin_template ( resource psdoc, float width, float height ).
 • Jak działa Ps_Circle wywołanie funkcji Draws a circle słownik, błędy i użycie bool ps_circle ( resource psdoc, float x, float y, float radius ).
 • Jak działa Ps_Clip wywołanie funkcji Clips drawing to current path czym jest, błędy i użycie bool ps_clip ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Close_Image wywołanie funkcji Closes image and frees memory co oznacza, błędy i użycie void ps_close_image ( resource psdoc, int imageid ).
 • Jak działa Ps_Close wywołanie funkcji Closes a PostScript document tłumaczenie, błędy i użycie bool ps_close ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Closepath_Stroke wywołanie funkcji Closes and strokes path przykłady, błędy i użycie bool ps_closepath_stroke ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Closepath wywołanie funkcji Closes path definicja, błędy i użycie bool ps_closepath ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Continue_Text wywołanie funkcji Continue text in next line encyklopedia, błędy i użycie bool ps_continue_text ( resource psdoc, string text ).
 • Jak działa Ps_Curveto wywołanie funkcji Draws a curve jak działa, błędy i użycie bool ps_curveto ( resource psdoc, float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3 ).
 • Jak działa Ps_Delete wywołanie funkcji Deletes all resources of a PostScript document czy jest, błędy i użycie bool ps_delete ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_End_Page wywołanie funkcji End a page pojęcie, błędy i użycie bool ps_end_page ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_End_Pattern wywołanie funkcji End a pattern wyjaśnienie, błędy i użycie bool ps_end_pattern ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_End_Template wywołanie funkcji End a template opis, błędy i użycie bool ps_end_template ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Fill_Stroke wywołanie funkcji Fills and strokes the current path informacje, błędy i użycie bool ps_fill_stroke ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Fill wywołanie funkcji Fills the current path znaczenie, błędy i użycie bool ps_fill ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Findfont wywołanie funkcji Loads a font co znaczy, błędy i użycie int ps_findfont ( resource psdoc, string fontname, string encoding [, bool embed] ).
 • Jak działa Ps_Get_Buffer wywołanie funkcji Fetches the full buffer containig the generated PS data krzyżówka, błędy i użycie string ps_get_buffer ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Get_Parameter wywołanie funkcji Gets certain parameters co to jest, błędy i użycie string ps_get_parameter ( resource psdoc, string name [, float modifier] ).
 • Jak działa Ps_Get_Value wywołanie funkcji Gets certain values słownik, błędy i użycie float ps_get_value ( resource psdoc, string name [, float modifier] ).
 • Jak działa Ps_Hyphenate wywołanie funkcji Hyphenates a word czym jest, błędy i użycie array ps_hyphenate ( resource psdoc, string text ).
 • Jak działa Ps_Lineto wywołanie funkcji Draws a line co oznacza, błędy i użycie bool ps_lineto ( resource psdoc, float x, float y ).
 • Jak działa Ps_Makespotcolor wywołanie funkcji Create spot color tłumaczenie, błędy i użycie int ps_makespotcolor ( resource psdoc, string name [, float reserved] ).
 • Jak działa Ps_Moveto wywołanie funkcji Sets current point przykłady, błędy i użycie bool ps_moveto ( resource psdoc, float x, float y ).
 • Jak działa Ps_New wywołanie funkcji Creates a new PostScript document object definicja, błędy i użycie resource ps_new ( void ).
 • Jak działa Ps_Open_File wywołanie funkcji Opens a file for output encyklopedia, błędy i użycie bool ps_open_file ( resource psdoc [, string filename] ).
 • Jak działa Ps_Open_Image_File wywołanie funkcji Opens image from file jak działa, błędy i użycie int ps_open_image_file ( resource psdoc, string type, string filename [, string stringparam [, int intparam]] ).
 • Jak działa Ps_Open_Image wywołanie funkcji Reads an image for later placement czy jest, błędy i użycie int ps_open_image ( resource psdoc, string type, string source, string data, int lenght, int width, int height, int components, int bpc, string params ).
 • Jak działa Ps_Place_Image wywołanie funkcji Places image on the page pojęcie, błędy i użycie bool ps_place_image ( resource psdoc, int imageid, float x, float y, float scale ).
 • Jak działa Ps_Rect wywołanie funkcji Draws a rectangle wyjaśnienie, błędy i użycie bool ps_rect ( resource psdoc, float x, float y, float width, float height ).
 • Jak działa Ps_Restore wywołanie funkcji Restore previously save context opis, błędy i użycie bool ps_restore ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Rotate wywołanie funkcji Sets rotation factor informacje, błędy i użycie bool ps_rotate ( resource psdoc, float rot ).
 • Jak działa Ps_Save wywołanie funkcji Save current context znaczenie, błędy i użycie bool ps_save ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Scale wywołanie funkcji Sets scaling factor co znaczy, błędy i użycie bool ps_scale ( resource psdoc, float x, float y ).
 • Jak działa Ps_Set_Border_Color wywołanie funkcji Sets color of border for annotations krzyżówka, błędy i użycie bool ps_set_border_color ( resource psdoc, float red, float green, float blue ).
 • Jak działa Ps_Set_Border_Dash wywołanie funkcji Sets length of dashes for border of annotations co to jest, błędy i użycie bool ps_set_border_dash ( resource psdoc, float black, float white ).
 • Jak działa Ps_Set_Border_Style wywołanie funkcji Sets border style of annotations słownik, błędy i użycie bool ps_set_border_style ( resource psdoc, string style, float width ).
 • Jak działa Ps_Set_Info wywołanie funkcji Sets information fields of document czym jest, błędy i użycie bool ps_set_info ( resource p, string key, string val ).
 • Jak działa Ps_Set_Parameter wywołanie funkcji Sets certain parameters co oznacza, błędy i użycie bool ps_set_parameter ( resource psdoc, string name, string value ).
 • Jak działa Ps_Set_Text_Pos wywołanie funkcji Sets position for text output tłumaczenie, błędy i użycie bool ps_set_text_pos ( resource psdoc, float x, float y ).
 • Jak działa Ps_Set_Value wywołanie funkcji Sets certain values przykłady, błędy i użycie bool ps_set_value ( resource psdoc, string name, float value ).
 • Jak działa Ps_Setcolor wywołanie funkcji Sets current color definicja, błędy i użycie bool ps_setcolor ( resource psdoc, string type, string colorspace, float c1, float c2, float c3, float c4 ).
 • Jak działa Ps_Setdash wywołanie funkcji Sets appearance of a dashed line encyklopedia, błędy i użycie bool ps_setdash ( resource psdoc, float on, float off ).
 • Jak działa Ps_Setfont wywołanie funkcji Sets font to use for following output jak działa, błędy i użycie bool ps_setfont ( resource psdoc, int fontid, float size ).
 • Jak działa Ps_Setgray wywołanie funkcji Sets gray value czy jest, błędy i użycie bool ps_setgray ( resource psdoc, float gray ).
 • Jak działa Ps_Setlinecap wywołanie funkcji Sets appearance of line ends pojęcie, błędy i użycie bool ps_setlinecap ( resource psdoc, int type ).
 • Jak działa Ps_Setlinejoin wywołanie funkcji Sets how contected lines are joined wyjaśnienie, błędy i użycie bool ps_setlinejoin ( resource psdoc, int type ).
 • Jak działa Ps_Setlinewidth wywołanie funkcji Sets width of a line opis, błędy i użycie bool ps_setlinewidth ( resource psdoc, float width ).
 • Jak działa Ps_Setmiterlimit wywołanie funkcji Sets the miter limit informacje, błędy i użycie bool ps_setmiterlimit ( resource psdoc, float value ).
 • Jak działa Ps_Setpolydash wywołanie funkcji Sets appearance of a dashed line znaczenie, błędy i użycie bool ps_setpolydash ( resource psdoc, float arr ).
 • Jak działa Ps_Shading_Pattern wywołanie funkcji Creates a pattern based on a shading co znaczy, błędy i użycie int ps_shading_pattern ( resource psdoc, int shadingid, string optlist ).
 • Jak działa Ps_Shading wywołanie funkcji Creates a shading for later use krzyżówka, błędy i użycie int ps_shading ( resource psdoc, string type, float x0, float y0, float x1, float y1, float c1, float c2, float c3, float c4, string optlist ).
 • Jak działa Ps_Shfill wywołanie funkcji Fills an area with a shading co to jest, błędy i użycie bool ps_shfill ( resource psdoc, int shadingid ).
 • Jak działa Ps_Show_Boxed wywołanie funkcji Output text in a box słownik, błędy i użycie int ps_show_boxed ( resource psdoc, string text, float left, float bottom, float width, float height, string hmode [, string feature] ).
 • Jak działa Ps_Show_Xy wywołanie funkcji Output text at given position czym jest, błędy i użycie bool ps_show_xy ( resource psdoc, string text, float x, float y ).
 • Jak działa Ps_Show wywołanie funkcji Output text co oznacza, błędy i użycie bool ps_show ( resource psdoc, string text ).
 • Jak działa Ps_String_Geometry wywołanie funkcji Gets geometry of a string tłumaczenie, błędy i użycie array ps_string_geometry ( resource psdoc, string text [, int fontid [, float size]] ).
 • Jak działa Ps_Stringwidth wywołanie funkcji Gets width of a string przykłady, błędy i użycie float ps_stringwidth ( resource psdoc, string text [, int fontid [, float size]] ).
 • Jak działa Ps_Stroke wywołanie funkcji Draws the current path definicja, błędy i użycie bool ps_stroke ( resource psdoc ).
 • Jak działa Ps_Symbol_Name wywołanie funkcji Gets name of a glyph encyklopedia, błędy i użycie string ps_symbol_name ( resource psdoc, int ord [, int fontid] ).
 • Jak działa Ps_Symbol_Width wywołanie funkcji Gets width of a glyph jak działa, błędy i użycie float ps_symbol_width ( resource psdoc, int ord [, int fontid [, float size]] ).
 • Jak działa Ps_Symbol wywołanie funkcji Output a glyph czy jest, błędy i użycie bool ps_symbol ( resource psdoc, int ord ).
 • Jak działa Ps_Translate wywołanie funkcji Sets translation pojęcie, błędy i użycie bool ps_translate ( resource psdoc, float x, float y ).
 • Jak działa Pspell_Add_To_Personal wywołanie funkcji Add the word to a personal wordlist wyjaśnienie, błędy i użycie bool pspell_add_to_personal ( int dictionary_link, string word ).
 • Jak działa Pspell_Add_To_Session wywołanie funkcji Add the word to the wordlist in the current session opis, błędy i użycie bool pspell_add_to_session ( int dictionary_link, string word ).
 • Jak działa Pspell_Check wywołanie funkcji Check a word informacje, błędy i użycie bool pspell_check ( int dictionary_link, string word ).
 • Jak działa Pspell_Clear_Session wywołanie funkcji Clear the current session znaczenie, błędy i użycie bool pspell_clear_session ( int dictionary_link ).
 • Jak działa Pspell_Config_Create wywołanie funkcji Create a config used to open a dictionary co znaczy, błędy i użycie int pspell_config_create ( string language [, string spelling [, string jargon [, string encoding]]] ).
 • Jak działa Pspell_Config_Data_Dir wywołanie funkcji location of language data files krzyżówka, błędy i użycie bool pspell_config_data_dir ( int conf, string directory ).
 • Jak działa Pspell_Config_Dict_Dir wywołanie funkcji Location of the main word list co to jest, błędy i użycie bool pspell_config_dict_dir ( int conf, string directory ).
 • Jak działa Pspell_Config_Ignore wywołanie funkcji Ignore words less than N characters long słownik, błędy i użycie bool pspell_config_ignore ( int dictionary_link, int n ).
 • Jak działa Pspell_Config_Mode wywołanie funkcji Change the mode number of suggestions returned czym jest, błędy i użycie bool pspell_config_mode ( int dictionary_link, int mode ).
 • Jak działa Pspell_Config_Personal wywołanie funkcji Set a file that contains personal wordlist co oznacza, błędy i użycie bool pspell_config_personal ( int dictionary_link, string file ).
 • Jak działa Pspell_Config_Repl wywołanie funkcji Set a file that contains replacement pairs tłumaczenie, błędy i użycie bool pspell_config_repl ( int dictionary_link, string file ).
 • Jak działa Pspell_Config_Runtogether wywołanie funkcji Consider run-together words as valid compounds przykłady, błędy i użycie bool pspell_config_runtogether ( int dictionary_link, bool flag ).
 • Jak działa Pspell_Config_Save_Repl wywołanie funkcji Determine whether to save a replacement pairs list along with the wordlist definicja, błędy i użycie bool pspell_config_save_repl ( int dictionary_link, bool flag ).
 • Jak działa Pspell_New_Config wywołanie funkcji Load a new dictionary with settings based on a given config encyklopedia, błędy i użycie int pspell_new_config ( int config ).
 • Jak działa Pspell_New_Personal wywołanie funkcji Load a new dictionary with personal wordlist jak działa, błędy i użycie int pspell_new_personal ( string personal, string language [, string spelling [, string jargon [, string encoding [, int mode]]]] ).
 • Jak działa Pspell_New wywołanie funkcji Load a new dictionary czy jest, błędy i użycie int pspell_new ( string language [, string spelling [, string jargon [, string encoding [, int mode]]]] ).
 • Jak działa Pspell_Save_Wordlist wywołanie funkcji Save the personal wordlist to a file pojęcie, błędy i użycie bool pspell_save_wordlist ( int dictionary_link ).
 • Jak działa Pspell_Store_Replacement wywołanie funkcji Store a replacement pair for a word wyjaśnienie, błędy i użycie bool pspell_store_replacement ( int dictionary_link, string misspelled, string correct ).
 • Jak działa Pspell_Suggest wywołanie funkcji Suggest spellings of a word opis, błędy i użycie array pspell_suggest ( int dictionary_link, string word ).
 • Jak działa Parentiterator_Getchildren wywołanie funkcji Return the inner iterator's children contained in a ParentIterator informacje, błędy i użycie ParentIterator ParentIterator::getChildren ( void ).
 • Jak działa Parentiterator_Haschildren wywołanie funkcji Check whether the inner iterator's current element has children znaczenie, błędy i użycie bool ParentIterator::hasChildren ( void ).
 • Jak działa Parentiterator_Next wywołanie funkcji Move the iterator forward co znaczy, błędy i użycie void ParentIterator::next ( void ).
 • Jak działa Parentiterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind the iterator krzyżówka, błędy i użycie void ParentIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Pdo_Sqlitecreateaggregate wywołanie funkcji Registers an aggregating User Defined Function for use in SQL statements co to jest, błędy i użycie bool PDO::sqliteCreateAggregate ( string function_name, callback step_func, callback finalize_func [, int num_args] ).
 • Jak działa Pdo_Sqlitecreatefunction wywołanie funkcji Registers a User Defined Function for use in SQL statements słownik, błędy i użycie bool PDO::sqliteCreateFunction ( string function_name, callback callback [, int num_args] ).
 • Jak działa Parse_Str wywołanie funkcji Parses the string into variables czym jest, błędy i użycie void parse_str ( string str [, array &arr] ).
 • Jak działa Print wywołanie funkcji Output a string co oznacza, błędy i użycie int print ( string arg ).
 • Jak działa Printf wywołanie funkcji Output a formatted string tłumaczenie, błędy i użycie int printf ( string format [, mixed args [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Parse_Url wywołanie funkcji Parse a URL and return its components przykłady, błędy i użycie array parse_url ( string url ).
 • Jak działa Print_R wywołanie funkcji Prints human-readable information about a variable definicja, błędy i użycie bool print_r ( mixed expression [, bool return] ).
 • Jak działa Pfpro_Cleanup wywołanie funkcji Shuts down the Payflow Pro library encyklopedia, błędy i użycie bool pfpro_cleanup ( void ).
 • Jak działa Pfpro_Init wywołanie funkcji Initialises the Payflow Pro library jak działa, błędy i użycie bool pfpro_init ( void ).
 • Jak działa Pfpro_Process_Raw wywołanie funkcji Process a raw transaction with Payflow Pro czy jest, błędy i użycie string pfpro_process_raw ( string parameters [, string address [, int port [, int timeout [, string proxy_address [, int proxy_port [, string proxy_logon [, string proxy_password]]]]]]] ).
 • Jak działa Pfpro_Process wywołanie funkcji Process a transaction with Payflow Pro pojęcie, błędy i użycie array pfpro_process ( array parameters [, string address [, int port [, int timeout [, string proxy_address [, int proxy_port [, string proxy_logon [, string proxy_password]]]]]]] ).
 • Jak działa Pfpro_Version wywołanie funkcji Returns the version of the Payflow Pro software wyjaśnienie, błędy i użycie string pfpro_version ( void ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.