terminate apache process co to jest
Quote string with slashes co znaczy Quote string with slashes in a C style krzyżówka Unsets the.
Znaczenie terminate apache process definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na A

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Apache_Child_Terminate wywołanie funkcji Terminate apache process after this request co znaczy, błędy i użycie bool apache_child_terminate ( void ).
 • Jak działa Apache_Get_Modules wywołanie funkcji Get a list of loaded Apache modules krzyżówka, błędy i użycie array apache_get_modules ( void ).
 • Jak działa Apache_Get_Version wywołanie funkcji Fetch Apache version co to jest, błędy i użycie string apache_get_version ( void ).
 • Jak działa Apache_Getenv wywołanie funkcji Get an Apache subprocess_env variable słownik, błędy i użycie string apache_getenv ( string variable [, bool walk_to_top] ).
 • Jak działa Apache_Lookup_Uri wywołanie funkcji Perform a partial request for the specified URI and return all info about it czym jest, błędy i użycie object apache_lookup_uri ( string filename ).
 • Jak działa Apache_Note wywołanie funkcji Get and set apache request notes co oznacza, błędy i użycie string apache_note ( string note_name [, string note_value] ).
 • Jak działa Apache_Request_Headers wywołanie funkcji Fetch all HTTP request headers tłumaczenie, błędy i użycie array apache_request_headers ( void ).
 • Jak działa Apache_Reset_Timeout wywołanie funkcji Reset the Apache write timer przykłady, błędy i użycie bool apache_reset_timeout ( void ).
 • Jak działa Apache_Response_Headers wywołanie funkcji Fetch all HTTP response headers definicja, błędy i użycie array apache_response_headers ( void ).
 • Jak działa Apache_Setenv wywołanie funkcji Set an Apache subprocess_env variable encyklopedia, błędy i użycie bool apache_setenv ( string variable, string value [, bool walk_to_top] ).
 • Jak działa Ascii2Ebcdic wywołanie funkcji Translate string from ASCII to EBCDIC jak działa, błędy i użycie int ascii2ebcdic ( string ascii_str ).
 • Jak działa Apc_Cache_Info wywołanie funkcji Retrieves cached information (and meta-data) from APC's data store czy jest, błędy i użycie array apc_cache_info ( [string cache_type] ).
 • Jak działa Apc_Clear_Cache wywołanie funkcji Clears the APC cache pojęcie, błędy i użycie bool apc_clear_cache ( [string cache_type] ).
 • Jak działa Apc_Define_Constants wywołanie funkcji Defines a set of constants for later retrieval and mass-definition wyjaśnienie, błędy i użycie bool apc_define_constants ( string key, array constants [, bool case_sensitive] ).
 • Jak działa Apc_Delete wywołanie funkcji Removes a stored variable from the cache opis, błędy i użycie bool apc_delete ( string key ).
 • Jak działa Apc_Fetch wywołanie funkcji Fetch a stored variable from the cache informacje, błędy i użycie mixed apc_fetch ( string key ).
 • Jak działa Apc_Load_Constants wywołanie funkcji Loads a set of constants from the cache znaczenie, błędy i użycie bool apc_load_constants ( string key [, bool case_sensitive] ).
 • Jak działa Apc_Sma_Info wywołanie funkcji Retrieves APC's Shared Memory Allocation information co znaczy, błędy i użycie array apc_sma_info ( void ).
 • Jak działa Apc_Store wywołanie funkcji Cache a variable in the data store krzyżówka, błędy i użycie bool apc_store ( string key, mixed var [, int ttl] ).
 • Jak działa Apd_Breakpoint wywołanie funkcji Stops the interpreter and waits on a CR from the socket co to jest, błędy i użycie bool apd_breakpoint ( int debug_level ).
 • Jak działa Apd_Callstack wywołanie funkcji Returns the current call stack as an array słownik, błędy i użycie array apd_callstack ( void ).
 • Jak działa Apd_Clunk wywołanie funkcji Throw a warning and a callstack czym jest, błędy i użycie void apd_clunk ( string warning [, string delimiter] ).
 • Jak działa Apd_Continue wywołanie funkcji Restarts the interpreter co oznacza, błędy i użycie bool apd_continue ( int debug_level ).
 • Jak działa Apd_Croak wywołanie funkcji Throw an error, a callstack and then exit tłumaczenie, błędy i użycie void apd_croak ( string warning [, string delimiter] ).
 • Jak działa Apd_Dump_Function_Table wywołanie funkcji Outputs the current function table przykłady, błędy i użycie void apd_dump_function_table ( void ).
 • Jak działa Apd_Dump_Persistent_Resources wywołanie funkcji Return all persistent resources as an array definicja, błędy i użycie array apd_dump_persistent_resources ( void ).
 • Jak działa Apd_Dump_Regular_Resources wywołanie funkcji Return all current regular resources as an array encyklopedia, błędy i użycie array apd_dump_regular_resources ( void ).
 • Jak działa Apd_Echo wywołanie funkcji Echo to the debugging socket jak działa, błędy i użycie bool apd_echo ( string output ).
 • Jak działa Apd_Get_Active_Symbols wywołanie funkcji Get an array of the current variables names in the local scope czy jest, błędy i użycie array apd_get_active_symbols ( ).
 • Jak działa Apd_Set_Pprof_Trace wywołanie funkcji Starts the session debugging pojęcie, błędy i użycie void apd_set_pprof_trace ( [string dump_directory] ).
 • Jak działa Apd_Set_Session_Trace wywołanie funkcji Starts the session debugging wyjaśnienie, błędy i użycie void apd_set_session_trace ( int debug_level [, string dump_directory] ).
 • Jak działa Apd_Set_Session wywołanie funkcji Changes or sets the current debugging level opis, błędy i użycie void apd_set_session ( int debug_level ).
 • Jak działa Apd_Set_Socket_Session_Trace wywołanie funkcji Starts the remote session debugging informacje, błędy i użycie bool apd_set_socket_session_trace ( string ip_address_or_unix_socket_file, int socket_type, int port, int debug_level ).
 • Jak działa Array_Change_Key_Case wywołanie funkcji Returns an array with all string keys lowercased or uppercased znaczenie, błędy i użycie array array_change_key_case ( array input [, int case] ).
 • Jak działa Array_Chunk wywołanie funkcji Split an array into chunks co znaczy, błędy i użycie array array_chunk ( array input, int size [, bool preserve_keys] ).
 • Jak działa Array_Combine wywołanie funkcji Creates an array by using one array for keys and another for its values krzyżówka, błędy i użycie array array_combine ( array keys, array values ).
 • Jak działa Array_Count_Values wywołanie funkcji Counts all the values of an array co to jest, błędy i użycie array array_count_values ( array input ).
 • Jak działa Array_Diff_Assoc wywołanie funkcji Computes the difference of arrays with additional index check słownik, błędy i użycie array array_diff_assoc ( array array1, array array2 [, array ...] ).
 • Jak działa Array_Diff_Key wywołanie funkcji Computes the difference of arrays using keys for comparison czym jest, błędy i użycie array array_diff_key ( array array1, array array2 [, array ...] ).
 • Jak działa Array_Diff_Uassoc wywołanie funkcji Computes the difference of arrays with additional index checkwhich is performed by a user supplied callback function co oznacza, błędy i użycie array array_diff_uassoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback key_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Diff_Ukey wywołanie funkcji Computes the difference of arrays using a callback function on the keys for comparison tłumaczenie, błędy i użycie array array_diff_ukey ( array array1, array array2 [, array ..., callback key_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Diff wywołanie funkcji Computes the difference of arrays przykłady, błędy i użycie array array_diff ( array array1, array array2 [, array ...] ).
 • Jak działa Array_Fill wywołanie funkcji Fill an array with values definicja, błędy i użycie array array_fill ( int start_index, int num, mixed value ).
 • Jak działa Array_Filter wywołanie funkcji Filters elements of an array using a callback function encyklopedia, błędy i użycie array array_filter ( array input [, callback callback] ).
 • Jak działa Array_Flip wywołanie funkcji Exchanges all keys with their associated values in an array jak działa, błędy i użycie array array_flip ( array trans ).
 • Jak działa Array_Intersect_Assoc wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays with additional index check czy jest, błędy i użycie array array_intersect_assoc ( array array1, array array2 [, array ...] ).
 • Jak działa Asinh wywołanie funkcji Inverse hyperbolic sine pojęcie, błędy i użycie float asinh ( float arg ).
 • Jak działa Array_Intersect_Key wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays using keys for comparison wyjaśnienie, błędy i użycie array array_intersect_key ( array array1, array array2 [, array ...] ).
 • Jak działa Array_Intersect_Uassoc wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function opis, błędy i użycie array array_intersect_uassoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback key_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Intersect_Ukey wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays using a callback function on the keys for comparison informacje, błędy i użycie array array_intersect_ukey ( array array1, array array2 [, array ..., callback key_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Intersect wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays znaczenie, błędy i użycie array array_intersect ( array array1, array array2 [, array ...] ).
 • Jak działa Array_Key_Exists wywołanie funkcji Checks if the given key or index exists in the array co znaczy, błędy i użycie bool array_key_exists ( mixed key, array search ).
 • Jak działa Array_Keys wywołanie funkcji Return all the keys of an array krzyżówka, błędy i użycie array array_keys ( array input [, mixed search_value [, bool strict]] ).
 • Jak działa Array_Map wywołanie funkcji Applies the callback to the elements of the given arrays co to jest, błędy i użycie array array_map ( callback callback, array arr1 [, array ...] ).
 • Jak działa Array_Merge_Recursive wywołanie funkcji Merge two or more arrays recursively słownik, błędy i użycie array array_merge_recursive ( array array1 [, array ...] ).
 • Jak działa Array_Merge wywołanie funkcji Merge one or more arrays czym jest, błędy i użycie array array_merge ( array array1 [, array array2 [, array ...]] ).
 • Jak działa Array_Multisort wywołanie funkcji Sort multiple or multi-dimensional arrays co oznacza, błędy i użycie bool array_multisort ( array ar1 [, mixed arg [, mixed ... [, array ...]]] ).
 • Jak działa Array_Pad wywołanie funkcji Pad array to the specified length with a value tłumaczenie, błędy i użycie array array_pad ( array input, int pad_size, mixed pad_value ).
 • Jak działa Array_Pop wywołanie funkcji Pop the element off the end of array przykłady, błędy i użycie mixed array_pop ( array &array ).
 • Jak działa Array_Product wywołanie funkcji Calculate the product of values in an array definicja, błędy i użycie number array_product ( array array ).
 • Jak działa Array_Push wywołanie funkcji Push one or more elements onto the end of array encyklopedia, błędy i użycie int array_push ( array &array, mixed var [, mixed ...] ).
 • Jak działa Array_Rand wywołanie funkcji Pick one or more random entries out of an array jak działa, błędy i użycie mixed array_rand ( array input [, int num_req] ).
 • Jak działa Array_Reduce wywołanie funkcji Iteratively reduce the array to a single value using a callbackfunction czy jest, błędy i użycie mixed array_reduce ( array input, callback function [, int initial] ).
 • Jak działa Array_Reverse wywołanie funkcji Return an array with elements in reverse order pojęcie, błędy i użycie array array_reverse ( array array [, bool preserve_keys] ).
 • Jak działa Array_Search wywołanie funkcji Searches the array for a given value and returns thecorresponding key if successful wyjaśnienie, błędy i użycie mixed array_search ( mixed needle, array haystack [, bool strict] ).
 • Jak działa Array_Shift wywołanie funkcji Shift an element off the beginning of array opis, błędy i użycie mixed array_shift ( array &array ).
 • Jak działa Array_Slice wywołanie funkcji Extract a slice of the array informacje, błędy i użycie array array_slice ( array array, int offset [, int length [, bool preserve_keys]] ).
 • Jak działa Array_Splice wywołanie funkcji Remove a portion of the array and replace it with somethingelse znaczenie, błędy i użycie array array_splice ( array &input, int offset [, int length [, array replacement]] ).
 • Jak działa Array_Sum wywołanie funkcji Calculate the sum of values in an array co znaczy, błędy i użycie number array_sum ( array array ).
 • Jak działa Array_Udiff_Assoc wywołanie funkcji Computes the difference of arrays with additional index check, compares data by a callback function krzyżówka, błędy i użycie array array_udiff_assoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback data_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Udiff_Uassoc wywołanie funkcji Computes the difference of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback function co to jest, błędy i użycie array array_udiff_uassoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback data_compare_func, callback key_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Udiff wywołanie funkcji Computes the difference of arrays by using a callback function for data comparison słownik, błędy i użycie array array_udiff ( array array1, array array2 [, array ..., callback data_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Uintersect_Assoc wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data by a callback function czym jest, błędy i użycie array array_uintersect_assoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback data_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Uintersect_Uassoc wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback functions co oznacza, błędy i użycie array array_uintersect_uassoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback data_compare_func, callback key_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Uintersect wywołanie funkcji Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function tłumaczenie, błędy i użycie array array_uintersect ( array array1, array array2 [, array ..., callback data_compare_func] ).
 • Jak działa Array_Unique wywołanie funkcji Removes duplicate values from an array przykłady, błędy i użycie array array_unique ( array array ).
 • Jak działa Array_Unshift wywołanie funkcji Prepend one or more elements to the beginning of an array definicja, błędy i użycie int array_unshift ( array &array, mixed var [, mixed ...] ).
 • Jak działa Array_Values wywołanie funkcji Return all the values of an array encyklopedia, błędy i użycie array array_values ( array input ).
 • Jak działa Array_Walk_Recursive wywołanie funkcji Apply a user function recursively to every member of an array jak działa, błędy i użycie bool array_walk_recursive ( array &input, callback funcname [, mixed userdata] ).
 • Jak działa Array_Walk wywołanie funkcji Apply a user function to every member of an array czy jest, błędy i użycie bool array_walk ( array &array, callback funcname [, mixed userdata] ).
 • Jak działa Array wywołanie funkcji Create an array pojęcie, błędy i użycie array array ( [mixed ...] ).
 • Jak działa Arsort wywołanie funkcji Sort an array in reverse order and maintain index association wyjaśnienie, błędy i użycie bool arsort ( array &array [, int sort_flags] ).
 • Jak działa Asort wywołanie funkcji Sort an array and maintain index association opis, błędy i użycie bool asort ( array &array [, int sort_flags] ).
 • Jak działa Aspell_Check_Raw wywołanie funkcji Check a word without changing its case or trying to trim it [deprecated] informacje, błędy i użycie bool aspell_check_raw ( int dictionary_link, string word ).
 • Jak działa Aspell_Check wywołanie funkcji Check a word [deprecated] znaczenie, błędy i użycie bool aspell_check ( int dictionary_link, string word ).
 • Jak działa Aspell_New wywołanie funkcji Load a new dictionary [deprecated] co znaczy, błędy i użycie int aspell_new ( string master [, string personal] ).
 • Jak działa Aspell_Suggest wywołanie funkcji Suggest spellings of a word [deprecated] krzyżówka, błędy i użycie array aspell_suggest ( int dictionary_link, string word ).
 • Jak działa Abs wywołanie funkcji Absolute value co to jest, błędy i użycie number abs ( mixed number ).
 • Jak działa Acos wywołanie funkcji Arc cosine słownik, błędy i użycie float acos ( float arg ).
 • Jak działa Acosh wywołanie funkcji Inverse hyperbolic cosine czym jest, błędy i użycie float acosh ( float arg ).
 • Jak działa Asin wywołanie funkcji Arc sine co oznacza, błędy i użycie float asin ( float arg ).
 • Jak działa Atan2 wywołanie funkcji Arc tangent of two variables tłumaczenie, błędy i użycie float atan2 ( float y, float x ).
 • Jak działa Atan wywołanie funkcji Arc tangent przykłady, błędy i użycie float atan ( float arg ).
 • Jak działa Atanh wywołanie funkcji Inverse hyperbolic tangent definicja, błędy i użycie float atanh ( float arg ).
 • Jak działa Aggregate_Info wywołanie funkcji Returns an associative array of the methods and properties fromeach class that has been aggregated to the object encyklopedia, błędy i użycie array aggregate_info ( object object ).
 • Jak działa Aggregate_Methods_By_List wywołanie funkcji Selective dynamic class methods aggregation to an object jak działa, błędy i użycie void aggregate_methods_by_list ( object object, string class_name, array methods_list [, bool exclude] ).
 • Jak działa Aggregate_Methods_By_Regexp wywołanie funkcji Selective class methods aggregation to an object using a regularexpression czy jest, błędy i użycie void aggregate_methods_by_regexp ( object object, string class_name, string regexp [, bool exclude] ).
 • Jak działa Aggregate_Methods wywołanie funkcji Dynamic class and object aggregation of methods pojęcie, błędy i użycie void aggregate_methods ( object object, string class_name ).
 • Jak działa Aggregate_Properties_By_List wywołanie funkcji Selective dynamic class properties aggregation to an object wyjaśnienie, błędy i użycie void aggregate_properties_by_list ( object object, string class_name, array properties_list [, bool exclude] ).
 • Jak działa Aggregate_Properties_By_Regexp wywołanie funkcji Selective class properties aggregation to an object using a regularexpression opis, błędy i użycie void aggregate_properties_by_regexp ( object object, string class_name, string regexp [, bool exclude] ).
 • Jak działa Aggregate_Properties wywołanie funkcji Dynamic aggregation ofclass properties to an object informacje, błędy i użycie void aggregate_properties ( object object, string class_name ).
 • Jak działa Aggregate wywołanie funkcji Dynamic class and object aggregation of methods and properties znaczenie, błędy i użycie void aggregate ( object object, string class_name ).
 • Jak działa Aggregation_Info wywołanie funkcji Alias of aggregate_info() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Assert_Options wywołanie funkcji Set/get the various assert flags krzyżówka, błędy i użycie mixed assert_options ( int what [, mixed value] ).
 • Jak działa Assert wywołanie funkcji Checks if assertion is FALSE co to jest, błędy i użycie bool assert ( mixed assertion ).
 • Jak działa Arrayiterator_Current wywołanie funkcji Return current array entry słownik, błędy i użycie mixed ArrayIterator::current ( void ).
 • Jak działa Arrayiterator_Key wywołanie funkcji Return current array key czym jest, błędy i użycie mixed ArrayIterator::key ( void ).
 • Jak działa Arrayiterator_Next wywołanie funkcji Move to next entry co oznacza, błędy i użycie void ArrayIterator::next ( void ).
 • Jak działa Arrayiterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind array back to the start tłumaczenie, błędy i użycie void ArrayIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Arrayiterator_Seek wywołanie funkcji Seek to position przykłady, błędy i użycie void ArrayIterator::seek ( int position ).
 • Jak działa Arrayiterator_Valid wywołanie funkcji Check whether array contains more entries definicja, błędy i użycie bool ArrayIterator::valid ( void ).
 • Jak działa Arrayobject_Append wywołanie funkcji Appends the value encyklopedia, błędy i użycie void ArrayObject::append ( mixed newval ).
 • Jak działa Arrayobject_Construct wywołanie funkcji Construct a new array object jak działa, błędy i użycie ArrayObject ArrayObject::__construct ( mixed input ).
 • Jak działa Arrayobject_Count wywołanie funkcji Return the number of elements in the Iterator czy jest, błędy i użycie int ArrayObject::count ( void ).
 • Jak działa Arrayobject_Getiterator wywołanie funkcji Create a new iterator from an ArrayObject instance pojęcie, błędy i użycie ArrayIterator ArrayObject::getIterator ( void ).
 • Jak działa Arrayobject_Offsetexists wywołanie funkcji Returns whether the requested $index exists wyjaśnienie, błędy i użycie bool ArrayObject::offsetExists ( mixed index ).
 • Jak działa Arrayobject_Offsetget wywołanie funkcji Returns the value at the specified $index opis, błędy i użycie bool ArrayObject::offsetGet ( mixed index ).
 • Jak działa Arrayobject_Offsetset wywołanie funkcji Sets the value at the specified $index to $newval informacje, błędy i użycie void ArrayObject::offsetSet ( mixed index, mixed newval ).
 • Jak działa Arrayobject_Offsetunset wywołanie funkcji Unsets the value at the specified $index znaczenie, błędy i użycie void ArrayObject::offsetUnset ( mixed index ).
 • Jak działa Addcslashes wywołanie funkcji Quote string with slashes in a C style co znaczy, błędy i użycie string addcslashes ( string str, string charlist ).
 • Jak działa Addslashes wywołanie funkcji Quote string with slashes krzyżówka, błędy i użycie string addslashes ( string str ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.