perform apache request co to jest
Sets a virtual user's quota co znaczy Change a virtual user's password krzyżówka Get text message.
Znaczenie perform apache request definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na V

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Virtual wywołanie funkcji Perform an Apache sub-request co znaczy, błędy i użycie bool virtual ( string filename ).
 • Jak działa Variant_Abs wywołanie funkcji Returns the absolute value of a variant krzyżówka, błędy i użycie mixed variant_abs ( mixed val ).
 • Jak działa Variant_Add wywołanie funkcji "Adds" two variant values together and returns the result co to jest, błędy i użycie mixed variant_add ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_And wywołanie funkcji performs a bitwise AND operation between two variants and returns the result słownik, błędy i użycie mixed variant_and ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Cast wywołanie funkcji Convert a variant into a new variant object of another type czym jest, błędy i użycie variant variant_cast ( variant variant, int type ).
 • Jak działa Variant_Cat wywołanie funkcji concatenates two variant values together and returns the result co oznacza, błędy i użycie mixed variant_cat ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Cmp wywołanie funkcji Compares two variants tłumaczenie, błędy i użycie int variant_cmp ( mixed left, mixed right [, int lcid [, int flags]] ).
 • Jak działa Variant_Date_From_Timestamp wywołanie funkcji Returns a variant date representation of a unix timestamp przykłady, błędy i użycie variant variant_date_from_timestamp ( int timestamp ).
 • Jak działa Variant_Date_To_Timestamp wywołanie funkcji Converts a variant date/time value to unix timestamp definicja, błędy i użycie int variant_date_to_timestamp ( variant variant ).
 • Jak działa Variant_Div wywołanie funkcji Returns the result from dividing two variants encyklopedia, błędy i użycie mixed variant_div ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Eqv wywołanie funkcji Performs a bitwise equivalence on two variants jak działa, błędy i użycie mixed variant_eqv ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Fix wywołanie funkcji Returns the integer portion ? of a variant czy jest, błędy i użycie mixed variant_fix ( mixed variant ).
 • Jak działa Variant_Get_Type wywołanie funkcji Returns the type of a variant object pojęcie, błędy i użycie int variant_get_type ( variant variant ).
 • Jak działa Variant_Idiv wywołanie funkcji Converts variants to integers and then returns the result from dividing them wyjaśnienie, błędy i użycie mixed variant_idiv ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Imp wywołanie funkcji Performs a bitwise implication on two variants opis, błędy i użycie mixed variant_imp ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Int wywołanie funkcji Returns the integer portion of a variant informacje, błędy i użycie mixed variant_int ( mixed variant ).
 • Jak działa Variant_Mod wywołanie funkcji Divides two variants and returns only the remainder znaczenie, błędy i użycie mixed variant_mod ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Mul wywołanie funkcji multiplies the values of the two variants and returns the result co znaczy, błędy i użycie mixed variant_mul ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Neg wywołanie funkcji Performs logical negation on a variant krzyżówka, błędy i użycie mixed variant_neg ( mixed variant ).
 • Jak działa Variant_Not wywołanie funkcji Performs bitwise not negation on a variant co to jest, błędy i użycie mixed variant_not ( mixed variant ).
 • Jak działa Variant_Or wywołanie funkcji Performs a logical disjunction on two variants słownik, błędy i użycie mixed variant_or ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Pow wywołanie funkcji Returns the result of performing the power function with two variants czym jest, błędy i użycie mixed variant_pow ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Round wywołanie funkcji Rounds a variant to the specified number of decimal places co oznacza, błędy i użycie mixed variant_round ( mixed variant, int decimals ).
 • Jak działa Variant_Set_Type wywołanie funkcji Convert a variant into another type "in-place" tłumaczenie, błędy i użycie void variant_set_type ( variant variant, int type ).
 • Jak działa Variant_Set wywołanie funkcji Assigns a new value for a variant object przykłady, błędy i użycie void variant_set ( variant variant, mixed value ).
 • Jak działa Variant_Sub wywołanie funkcji subtracts the value of the right variant from the left variant value and returns the result definicja, błędy i użycie mixed variant_sub ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Variant_Xor wywołanie funkcji Performs a logical exclusion on two variants encyklopedia, błędy i użycie mixed variant_xor ( mixed left, mixed right ).
 • Jak działa Version_Compare wywołanie funkcji Compares two "PHP-standardized" version number strings jak działa, błędy i użycie mixed version_compare ( string version1, string version2 [, string operator] ).
 • Jak działa Vfprintf wywołanie funkcji Write a formatted string to a stream czy jest, błędy i użycie int vfprintf ( resource handle, string format, array args ).
 • Jak działa Vprintf wywołanie funkcji Output a formatted string pojęcie, błędy i użycie int vprintf ( string format, array args ).
 • Jak działa Vsprintf wywołanie funkcji Return a formatted string wyjaśnienie, błędy i użycie string vsprintf ( string format, array args ).
 • Jak działa Var_Dump wywołanie funkcji Dumps information about a variable opis, błędy i użycie void var_dump ( mixed expression [, mixed expression [, ...]] ).
 • Jak działa Var_Export wywołanie funkcji Outputs or returns a parsable string representation of a variable informacje, błędy i użycie mixed var_export ( mixed expression [, bool return] ).
 • Jak działa Vpopmail_Add_Alias_Domain_Ex wywołanie funkcji Add alias to an existing virtual domain znaczenie, błędy i użycie bool vpopmail_add_alias_domain_ex ( string olddomain, string newdomain ).
 • Jak działa Vpopmail_Add_Alias_Domain wywołanie funkcji Add an alias for a virtual domain co znaczy, błędy i użycie bool vpopmail_add_alias_domain ( string domain, string aliasdomain ).
 • Jak działa Vpopmail_Add_Domain_Ex wywołanie funkcji Add a new virtual domain krzyżówka, błędy i użycie bool vpopmail_add_domain_ex ( string domain, string passwd [, string quota [, string bounce [, bool apop]]] ).
 • Jak działa Vpopmail_Add_Domain wywołanie funkcji Add a new virtual domain co to jest, błędy i użycie bool vpopmail_add_domain ( string domain, string dir, int uid, int gid ).
 • Jak działa Vpopmail_Add_User wywołanie funkcji Add a new user to the specified virtual domain słownik, błędy i użycie bool vpopmail_add_user ( string user, string domain, string password [, string gecos [, bool apop]] ).
 • Jak działa Vpopmail_Alias_Add wywołanie funkcji Insert a virtual alias czym jest, błędy i użycie bool vpopmail_alias_add ( string user, string domain, string alias ).
 • Jak działa Vpopmail_Alias_Del_Domain wywołanie funkcji Deletes all virtual aliases of a domain co oznacza, błędy i użycie bool vpopmail_alias_del_domain ( string domain ).
 • Jak działa Vpopmail_Alias_Del wywołanie funkcji Deletes all virtual aliases of a user tłumaczenie, błędy i użycie bool vpopmail_alias_del ( string user, string domain ).
 • Jak działa Vpopmail_Alias_Get_All wywołanie funkcji Get all lines of an alias for a domain przykłady, błędy i użycie array vpopmail_alias_get_all ( string domain ).
 • Jak działa Vpopmail_Alias_Get wywołanie funkcji Get all lines of an alias for a domain definicja, błędy i użycie array vpopmail_alias_get ( string alias, string domain ).
 • Jak działa Vpopmail_Auth_User wywołanie funkcji Attempt to validate a username/domain/password encyklopedia, błędy i użycie bool vpopmail_auth_user ( string user, string domain, string password [, string apop] ).
 • Jak działa Vpopmail_Del_Domain_Ex wywołanie funkcji Delete a virtual domain jak działa, błędy i użycie bool vpopmail_del_domain_ex ( string domain ).
 • Jak działa Vpopmail_Del_Domain wywołanie funkcji Delete a virtual domain czy jest, błędy i użycie bool vpopmail_del_domain ( string domain ).
 • Jak działa Vpopmail_Del_User wywołanie funkcji Delete a user from a virtual domain pojęcie, błędy i użycie bool vpopmail_del_user ( string user, string domain ).
 • Jak działa Vpopmail_Error wywołanie funkcji Get text message for last vpopmail error wyjaśnienie, błędy i użycie string vpopmail_error ( void ).
 • Jak działa Vpopmail_Passwd wywołanie funkcji Change a virtual user's password opis, błędy i użycie bool vpopmail_passwd ( string user, string domain, string password [, bool apop] ).
 • Jak działa Vpopmail_Set_User_Quota wywołanie funkcji Sets a virtual user's quota informacje, błędy i użycie bool vpopmail_set_user_quota ( string user, string domain, string quota ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.