krzyżówka initialize ncurses co to jest
Format a number with grouped thousands co znaczy Inserts HTML line breaks before all newlines in a.
Znaczenie krzyżówka initialize ncurses definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na N

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Newt_Checkbox_Get_Value wywołanie funkcji co znaczy, błędy i użycie string newt_checkbox_get_value ( resource checkbox ).
 • Jak działa Newt_Label_Set_Text wywołanie funkcji krzyżówka, błędy i użycie void newt_label_set_text ( resource label, string text ).
 • Jak działa Ncurses_Init wywołanie funkcji Initialize ncurses co to jest, błędy i użycie void ncurses_init ( void ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Set_Value wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void newt_checkbox_set_value ( resource checkbox, string value ).
 • Jak działa Natcasesort wywołanie funkcji Sort an array using a case insensitive "natural order" algorithm czym jest, błędy i użycie bool natcasesort ( array &array ).
 • Jak działa Natsort wywołanie funkcji Sort an array using a "natural order" algorithm co oznacza, błędy i użycie bool natsort ( array &array ).
 • Jak działa Next wywołanie funkcji Advance the internal array pointer of an array tłumaczenie, błędy i użycie mixed next ( array &array ).
 • Jak działa Ngettext wywołanie funkcji Plural version of gettext przykłady, błędy i użycie string ngettext ( string msgid1, string msgid2, int n ).
 • Jak działa Notes_Body wywołanie funkcji Open the message msg_number in the specified mailbox on the specified server (leave serv definicja, błędy i użycie array notes_body ( string server, string mailbox, int msg_number ).
 • Jak działa Notes_Copy_Db wywołanie funkcji Copy a Lotus Notes database encyklopedia, błędy i użycie bool notes_copy_db ( string from_database_name, string to_database_name ).
 • Jak działa Notes_Create_Db wywołanie funkcji Create a Lotus Notes database jak działa, błędy i użycie bool notes_create_db ( string database_name ).
 • Jak działa Notes_Create_Note wywołanie funkcji Create a note using form form_name czy jest, błędy i użycie bool notes_create_note ( string database_name, string form_name ).
 • Jak działa Notes_Drop_Db wywołanie funkcji Drop a Lotus Notes database pojęcie, błędy i użycie bool notes_drop_db ( string database_name ).
 • Jak działa Notes_Find_Note wywołanie funkcji Returns a note id found in database_name wyjaśnienie, błędy i użycie int notes_find_note ( string database_name, string name [, string type] ).
 • Jak działa Notes_Header_Info wywołanie funkcji Open the message msg_number in the specified mailbox on the specified server (leave serv opis, błędy i użycie object notes_header_info ( string server, string mailbox, int msg_number ).
 • Jak działa Notes_List_Msgs wywołanie funkcji Returns the notes from a selected database_name informacje, błędy i użycie bool notes_list_msgs ( string db ).
 • Jak działa Notes_Mark_Read wywołanie funkcji Mark a note_id as read for the User user_name znaczenie, błędy i użycie bool notes_mark_read ( string database_name, string user_name, string note_id ).
 • Jak działa Notes_Mark_Unread wywołanie funkcji Mark a note_id as unread for the User user_name co znaczy, błędy i użycie bool notes_mark_unread ( string database_name, string user_name, string note_id ).
 • Jak działa Notes_Nav_Create wywołanie funkcji Create a navigator name, in database_name krzyżówka, błędy i użycie bool notes_nav_create ( string database_name, string name ).
 • Jak działa Notes_Search wywołanie funkcji Find notes that match keywords in database_name co to jest, błędy i użycie array notes_search ( string database_name, string keywords ).
 • Jak działa Notes_Unread wywołanie funkcji Returns the unread note id's for the current User user_name słownik, błędy i użycie array notes_unread ( string database_name, string user_name ).
 • Jak działa Notes_Version wywołanie funkcji Get the version Lotus Notes czym jest, błędy i użycie float notes_version ( string database_name ).
 • Jak działa Ncurses_Addch wywołanie funkcji Add character at current position and advance cursor co oznacza, błędy i użycie int ncurses_addch ( int ch ).
 • Jak działa Ncurses_Addchnstr wywołanie funkcji Add attributed string with specified length at current position tłumaczenie, błędy i użycie int ncurses_addchnstr ( string s, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Addchstr wywołanie funkcji Add attributed string at current position przykłady, błędy i użycie int ncurses_addchstr ( string s ).
 • Jak działa Ncurses_Addnstr wywołanie funkcji Add string with specified length at current position definicja, błędy i użycie int ncurses_addnstr ( string s, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Addstr wywołanie funkcji Output text at current position encyklopedia, błędy i użycie int ncurses_addstr ( string text ).
 • Jak działa Ncurses_Assume_Default_Colors wywołanie funkcji Define default colors for color 0 jak działa, błędy i użycie int ncurses_assume_default_colors ( int fg, int bg ).
 • Jak działa Ncurses_Attroff wywołanie funkcji Turn off the given attributes czy jest, błędy i użycie int ncurses_attroff ( int attributes ).
 • Jak działa Ncurses_Attron wywołanie funkcji Turn on the given attributes pojęcie, błędy i użycie int ncurses_attron ( int attributes ).
 • Jak działa Ncurses_Attrset wywołanie funkcji Set given attributes wyjaśnienie, błędy i użycie int ncurses_attrset ( int attributes ).
 • Jak działa Ncurses_Baudrate wywołanie funkcji Returns baudrate of terminal opis, błędy i użycie int ncurses_baudrate ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Beep wywołanie funkcji Let the terminal beep informacje, błędy i użycie int ncurses_beep ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Bkgd wywołanie funkcji Set background property for terminal screen znaczenie, błędy i użycie int ncurses_bkgd ( int attrchar ).
 • Jak działa Ncurses_Bkgdset wywołanie funkcji Control screen background co znaczy, błędy i użycie void ncurses_bkgdset ( int attrchar ).
 • Jak działa Ncurses_Border wywołanie funkcji Draw a border around the screen using attributed characters krzyżówka, błędy i użycie int ncurses_border ( int left, int right, int top, int bottom, int tl_corner, int tr_corner, int bl_corner, int br_corner ).
 • Jak działa Ncurses_Bottom_Panel wywołanie funkcji Moves a visible panel to the bottom of the stack co to jest, błędy i użycie int ncurses_bottom_panel ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Can_Change_Color wywołanie funkcji Check if we can change terminals colors słownik, błędy i użycie bool ncurses_can_change_color ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Cbreak wywołanie funkcji Switch of input buffering czym jest, błędy i użycie bool ncurses_cbreak ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Clear wywołanie funkcji Clear screen co oznacza, błędy i użycie bool ncurses_clear ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Clrtobot wywołanie funkcji Clear screen from current position to bottom tłumaczenie, błędy i użycie bool ncurses_clrtobot ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Clrtoeol wywołanie funkcji Clear screen from current position to end of line przykłady, błędy i użycie bool ncurses_clrtoeol ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Color_Content wywołanie funkcji Gets the RGB value for color definicja, błędy i użycie int ncurses_color_content ( int color, int &r, int &g, int &b ).
 • Jak działa Ncurses_Color_Set wywołanie funkcji Set fore- and background color encyklopedia, błędy i użycie int ncurses_color_set ( int pair ).
 • Jak działa Ncurses_Curs_Set wywołanie funkcji Set cursor state jak działa, błędy i użycie int ncurses_curs_set ( int visibility ).
 • Jak działa Ncurses_Def_Prog_Mode wywołanie funkcji Saves terminals (program) mode czy jest, błędy i użycie bool ncurses_def_prog_mode ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Def_Shell_Mode wywołanie funkcji Saves terminals (shell) mode pojęcie, błędy i użycie bool ncurses_def_shell_mode ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Define_Key wywołanie funkcji Define a keycode wyjaśnienie, błędy i użycie int ncurses_define_key ( string definition, int keycode ).
 • Jak działa Ncurses_Del_Panel wywołanie funkcji Remove panel from the stack and delete it (but not the associated window) opis, błędy i użycie bool ncurses_del_panel ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Delay_Output wywołanie funkcji Delay output on terminal using padding characters informacje, błędy i użycie int ncurses_delay_output ( int milliseconds ).
 • Jak działa Ncurses_Delch wywołanie funkcji Delete character at current position, move rest of line left znaczenie, błędy i użycie bool ncurses_delch ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Deleteln wywołanie funkcji Delete line at current position, move rest of screen up co znaczy, błędy i użycie bool ncurses_deleteln ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Delwin wywołanie funkcji Delete a ncurses window krzyżówka, błędy i użycie bool ncurses_delwin ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Doupdate wywołanie funkcji Write all prepared refreshes to terminal co to jest, błędy i użycie bool ncurses_doupdate ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Echo wywołanie funkcji Activate keyboard input echo słownik, błędy i użycie bool ncurses_echo ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Echochar wywołanie funkcji Single character output including refresh czym jest, błędy i użycie int ncurses_echochar ( int character ).
 • Jak działa Ncurses_End wywołanie funkcji Stop using ncurses, clean up the screen co oznacza, błędy i użycie int ncurses_end ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Erase wywołanie funkcji Erase terminal screen tłumaczenie, błędy i użycie bool ncurses_erase ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Erasechar wywołanie funkcji Returns current erase character przykłady, błędy i użycie string ncurses_erasechar ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Filter wywołanie funkcji Set LINES for iniscr() and newterm() to 1 definicja, błędy i użycie void ncurses_filter ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Flash wywołanie funkcji Flash terminal screen (visual bell) encyklopedia, błędy i użycie bool ncurses_flash ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Flushinp wywołanie funkcji Flush keyboard input buffer jak działa, błędy i użycie bool ncurses_flushinp ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Getch wywołanie funkcji Read a character from keyboard czy jest, błędy i użycie int ncurses_getch ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Getmaxyx wywołanie funkcji Returns the size of a window pojęcie, błędy i użycie void ncurses_getmaxyx ( resource window, int &y, int &x ).
 • Jak działa Ncurses_Getmouse wywołanie funkcji Reads mouse event wyjaśnienie, błędy i użycie bool ncurses_getmouse ( array &mevent ).
 • Jak działa Ncurses_Getyx wywołanie funkcji Returns the current cursor position for a window opis, błędy i użycie void ncurses_getyx ( resource window, int &y, int &x ).
 • Jak działa Ncurses_Halfdelay wywołanie funkcji Put terminal into halfdelay mode informacje, błędy i użycie int ncurses_halfdelay ( int tenth ).
 • Jak działa Ncurses_Has_Colors wywołanie funkcji Check if terminal has colors znaczenie, błędy i użycie bool ncurses_has_colors ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Has_Ic wywołanie funkcji Check for insert- and delete-capabilities co znaczy, błędy i użycie bool ncurses_has_ic ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Has_Il wywołanie funkcji Check for line insert- and delete-capabilities krzyżówka, błędy i użycie bool ncurses_has_il ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Has_Key wywołanie funkcji Check for presence of a function key on terminal keyboard co to jest, błędy i użycie int ncurses_has_key ( int keycode ).
 • Jak działa Ncurses_Hide_Panel wywołanie funkcji Remove panel from the stack, making it invisible słownik, błędy i użycie int ncurses_hide_panel ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Hline wywołanie funkcji Draw a horizontal line at current position using an attributed character and max. n characters long czym jest, błędy i użycie int ncurses_hline ( int charattr, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Inch wywołanie funkcji Get character and attribute at current position co oznacza, błędy i użycie string ncurses_inch ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Init_Color wywołanie funkcji Set new RGB value for color tłumaczenie, błędy i użycie int ncurses_init_color ( int color, int r, int g, int b ).
 • Jak działa Ncurses_Init_Pair wywołanie funkcji Allocate a color pair przykłady, błędy i użycie int ncurses_init_pair ( int pair, int fg, int bg ).
 • Jak działa Ncurses_Insch wywołanie funkcji Insert character moving rest of line including character at current position definicja, błędy i użycie int ncurses_insch ( int character ).
 • Jak działa Ncurses_Insdelln wywołanie funkcji Insert lines before current line scrolling down (negative numbers delete and scroll up) encyklopedia, błędy i użycie int ncurses_insdelln ( int count ).
 • Jak działa Ncurses_Insertln wywołanie funkcji Insert a line, move rest of screen down jak działa, błędy i użycie bool ncurses_insertln ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Insstr wywołanie funkcji Insert string at current position, moving rest of line right czy jest, błędy i użycie int ncurses_insstr ( string text ).
 • Jak działa Ncurses_Instr wywołanie funkcji Reads string from terminal screen pojęcie, błędy i użycie int ncurses_instr ( string &buffer ).
 • Jak działa Ncurses_Isendwin wywołanie funkcji Ncurses is in endwin mode, normal screen output may be performed wyjaśnienie, błędy i użycie bool ncurses_isendwin ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Keyok wywołanie funkcji Enable or disable a keycode opis, błędy i użycie int ncurses_keyok ( int keycode, bool enable ).
 • Jak działa Ncurses_Keypad wywołanie funkcji Turns keypad on or off informacje, błędy i użycie int ncurses_keypad ( resource window, bool bf ).
 • Jak działa Ncurses_Killchar wywołanie funkcji Returns current line kill character znaczenie, błędy i użycie string ncurses_killchar ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Longname wywołanie funkcji Returns terminals description co znaczy, błędy i użycie string ncurses_longname ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Meta wywołanie funkcji Enables/Disable 8-bit meta key information krzyżówka, błędy i użycie int ncurses_meta ( resource window, bool 8bit ).
 • Jak działa Ncurses_Mouse_Trafo wywołanie funkcji Transforms coordinates co to jest, błędy i użycie bool ncurses_mouse_trafo ( int &y, int &x, bool toscreen ).
 • Jak działa Ncurses_Mouseinterval wywołanie funkcji Set timeout for mouse button clicks słownik, błędy i użycie int ncurses_mouseinterval ( int milliseconds ).
 • Jak działa Ncurses_Mousemask wywołanie funkcji Sets mouse options czym jest, błędy i użycie int ncurses_mousemask ( int newmask, int &oldmask ).
 • Jak działa Ncurses_Move_Panel wywołanie funkcji Moves a panel so that its upper-left corner is at [startx, starty] co oznacza, błędy i użycie int ncurses_move_panel ( resource panel, int startx, int starty ).
 • Jak działa Ncurses_Move wywołanie funkcji Move output position tłumaczenie, błędy i użycie int ncurses_move ( int y, int x ).
 • Jak działa Ncurses_Mvaddch wywołanie funkcji Move current position and add character przykłady, błędy i użycie int ncurses_mvaddch ( int y, int x, int c ).
 • Jak działa Ncurses_Mvaddchnstr wywołanie funkcji Move position and add attributed string with specified length definicja, błędy i użycie int ncurses_mvaddchnstr ( int y, int x, string s, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Mvaddchstr wywołanie funkcji Move position and add attributed string encyklopedia, błędy i użycie int ncurses_mvaddchstr ( int y, int x, string s ).
 • Jak działa Ncurses_Mvaddnstr wywołanie funkcji Move position and add string with specified length jak działa, błędy i użycie int ncurses_mvaddnstr ( int y, int x, string s, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Mvaddstr wywołanie funkcji Move position and add string czy jest, błędy i użycie int ncurses_mvaddstr ( int y, int x, string s ).
 • Jak działa Ncurses_Mvcur wywołanie funkcji Move cursor immediately pojęcie, błędy i użycie int ncurses_mvcur ( int old_y, int old_x, int new_y, int new_x ).
 • Jak działa Ncurses_Mvdelch wywołanie funkcji Move position and delete character, shift rest of line left wyjaśnienie, błędy i użycie int ncurses_mvdelch ( int y, int x ).
 • Jak działa Ncurses_Mvgetch wywołanie funkcji Move position and get character at new position opis, błędy i użycie int ncurses_mvgetch ( int y, int x ).
 • Jak działa Ncurses_Mvhline wywołanie funkcji Set new position and draw a horizontal line using an attributed character and max. n characters long informacje, błędy i użycie int ncurses_mvhline ( int y, int x, int attrchar, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Mvinch wywołanie funkcji Move position and get attributed character at new position znaczenie, błędy i użycie int ncurses_mvinch ( int y, int x ).
 • Jak działa Ncurses_Mvvline wywołanie funkcji Set new position and draw a vertical line using an attributed character and max. n characters long co znaczy, błędy i użycie int ncurses_mvvline ( int y, int x, int attrchar, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Mvwaddstr wywołanie funkcji Add string at new position in window krzyżówka, błędy i użycie int ncurses_mvwaddstr ( resource window, int y, int x, string text ).
 • Jak działa Ncurses_Napms wywołanie funkcji Sleep co to jest, błędy i użycie int ncurses_napms ( int milliseconds ).
 • Jak działa Ncurses_New_Panel wywołanie funkcji Create a new panel and associate it with window słownik, błędy i użycie resource ncurses_new_panel ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Newpad wywołanie funkcji Creates a new pad (window) czym jest, błędy i użycie resource ncurses_newpad ( int rows, int cols ).
 • Jak działa Ncurses_Newwin wywołanie funkcji Create a new window co oznacza, błędy i użycie resource ncurses_newwin ( int rows, int cols, int y, int x ).
 • Jak działa Ncurses_Nl wywołanie funkcji Translate newline and carriage return / line feed tłumaczenie, błędy i użycie bool ncurses_nl ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Nocbreak wywołanie funkcji Switch terminal to cooked mode przykłady, błędy i użycie bool ncurses_nocbreak ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Noecho wywołanie funkcji Switch off keyboard input echo definicja, błędy i użycie bool ncurses_noecho ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Nonl wywołanie funkcji Do not translate newline and carriage return / line feed encyklopedia, błędy i użycie bool ncurses_nonl ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Noqiflush wywołanie funkcji Do not flush on signal characters jak działa, błędy i użycie void ncurses_noqiflush ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Noraw wywołanie funkcji Switch terminal out of raw mode czy jest, błędy i użycie bool ncurses_noraw ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Pair_Content wywołanie funkcji Gets the RGB value for color pojęcie, błędy i użycie int ncurses_pair_content ( int pair, int &f, int &b ).
 • Jak działa Ncurses_Panel_Above wywołanie funkcji Returns the panel above panel wyjaśnienie, błędy i użycie resource ncurses_panel_above ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Panel_Below wywołanie funkcji Returns the panel below panel opis, błędy i użycie resource ncurses_panel_below ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Panel_Window wywołanie funkcji Returns the window associated with panel informacje, błędy i użycie resource ncurses_panel_window ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Pnoutrefresh wywołanie funkcji Copies a region from a pad into the virtual screen znaczenie, błędy i użycie int ncurses_pnoutrefresh ( resource pad, int pminrow, int pmincol, int sminrow, int smincol, int smaxrow, int smaxcol ).
 • Jak działa Ncurses_Prefresh wywołanie funkcji Copies a region from a pad into the virtual screen co znaczy, błędy i użycie int ncurses_prefresh ( resource pad, int pminrow, int pmincol, int sminrow, int smincol, int smaxrow, int smaxcol ).
 • Jak działa Ncurses_Putp wywołanie funkcji Apply padding information to the string and output it krzyżówka, błędy i użycie int ncurses_putp ( string text ).
 • Jak działa Ncurses_Qiflush wywołanie funkcji Flush on signal characters co to jest, błędy i użycie void ncurses_qiflush ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Raw wywołanie funkcji Switch terminal into raw mode słownik, błędy i użycie bool ncurses_raw ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Refresh wywołanie funkcji Refresh screen czym jest, błędy i użycie int ncurses_refresh ( int ch ).
 • Jak działa Ncurses_Replace_Panel wywołanie funkcji Replaces the window associated with panel co oznacza, błędy i użycie int ncurses_replace_panel ( resource panel, resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Reset_Prog_Mode wywołanie funkcji Resets the prog mode saved by def_prog_mode tłumaczenie, błędy i użycie int ncurses_reset_prog_mode ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Reset_Shell_Mode wywołanie funkcji Resets the shell mode saved by def_shell_mode przykłady, błędy i użycie int ncurses_reset_shell_mode ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Resetty wywołanie funkcji Restores saved terminal state definicja, błędy i użycie bool ncurses_resetty ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Savetty wywołanie funkcji Saves terminal state encyklopedia, błędy i użycie bool ncurses_savetty ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Scr_Dump wywołanie funkcji Dump screen content to file jak działa, błędy i użycie int ncurses_scr_dump ( string filename ).
 • Jak działa Ncurses_Scr_Init wywołanie funkcji Initialize screen from file dump czy jest, błędy i użycie int ncurses_scr_init ( string filename ).
 • Jak działa Ncurses_Scr_Restore wywołanie funkcji Restore screen from file dump pojęcie, błędy i użycie int ncurses_scr_restore ( string filename ).
 • Jak działa Ncurses_Scr_Set wywołanie funkcji Inherit screen from file dump wyjaśnienie, błędy i użycie int ncurses_scr_set ( string filename ).
 • Jak działa Ncurses_Scrl wywołanie funkcji Scroll window content up or down without changing current position opis, błędy i użycie int ncurses_scrl ( int count ).
 • Jak działa Ncurses_Show_Panel wywołanie funkcji Places an invisible panel on top of the stack, making it visible informacje, błędy i użycie int ncurses_show_panel ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Attr wywołanie funkcji Returns current soft label key attribute znaczenie, błędy i użycie bool ncurses_slk_attr ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Attroff wywołanie funkcji Turn off the given attributes for soft function-key labels co znaczy, błędy i użycie int ncurses_slk_attroff ( int intarg ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Attron wywołanie funkcji Turn on the given attributes for soft function-key labels krzyżówka, błędy i użycie int ncurses_slk_attron ( int intarg ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Attrset wywołanie funkcji Set given attributes for soft function-key labels co to jest, błędy i użycie int ncurses_slk_attrset ( int intarg ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Clear wywołanie funkcji Clears soft labels from screen słownik, błędy i użycie bool ncurses_slk_clear ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Color wywołanie funkcji Sets color for soft label keys czym jest, błędy i użycie int ncurses_slk_color ( int intarg ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Init wywołanie funkcji Initializes soft label key functions co oznacza, błędy i użycie bool ncurses_slk_init ( int format ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Noutrefresh wywołanie funkcji Copies soft label keys to virtual screen tłumaczenie, błędy i użycie bool ncurses_slk_noutrefresh ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Refresh wywołanie funkcji Copies soft label keys to screen przykłady, błędy i użycie bool ncurses_slk_refresh ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Restore wywołanie funkcji Restores soft label keys definicja, błędy i użycie bool ncurses_slk_restore ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Set wywołanie funkcji Sets function key labels encyklopedia, błędy i użycie bool ncurses_slk_set ( int labelnr, string label, int format ).
 • Jak działa Ncurses_Slk_Touch wywołanie funkcji Forces output when ncurses_slk_noutrefresh is performed jak działa, błędy i użycie bool ncurses_slk_touch ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Standend wywołanie funkcji Stop using 'standout' attribute czy jest, błędy i użycie int ncurses_standend ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Standout wywołanie funkcji Start using 'standout' attribute pojęcie, błędy i użycie int ncurses_standout ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Start_Color wywołanie funkcji Start using colors wyjaśnienie, błędy i użycie int ncurses_start_color ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Termattrs wywołanie funkcji Returns a logical OR of all attribute flags supported by terminal opis, błędy i użycie bool ncurses_termattrs ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Termname wywołanie funkcji Returns terminals (short)-name informacje, błędy i użycie string ncurses_termname ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Timeout wywołanie funkcji Set timeout for special key sequences znaczenie, błędy i użycie void ncurses_timeout ( int millisec ).
 • Jak działa Ncurses_Top_Panel wywołanie funkcji Moves a visible panel to the top of the stack co znaczy, błędy i użycie int ncurses_top_panel ( resource panel ).
 • Jak działa Ncurses_Typeahead wywołanie funkcji Specify different filedescriptor for typeahead checking krzyżówka, błędy i użycie int ncurses_typeahead ( int fd ).
 • Jak działa Ncurses_Ungetch wywołanie funkcji Put a character back into the input stream co to jest, błędy i użycie int ncurses_ungetch ( int keycode ).
 • Jak działa Ncurses_Ungetmouse wywołanie funkcji Pushes mouse event to queue słownik, błędy i użycie bool ncurses_ungetmouse ( array mevent ).
 • Jak działa Ncurses_Update_Panels wywołanie funkcji Refreshes the virtual screen to reflect the relations between panels in the stack czym jest, błędy i użycie void ncurses_update_panels ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Use_Default_Colors wywołanie funkcji Assign terminal default colors to color id -1 co oznacza, błędy i użycie bool ncurses_use_default_colors ( void ).
 • Jak działa Ncurses_Use_Env wywołanie funkcji Control use of environment information about terminal size tłumaczenie, błędy i użycie void ncurses_use_env ( bool flag ).
 • Jak działa Ncurses_Use_Extended_Names wywołanie funkcji Control use of extended names in terminfo descriptions przykłady, błędy i użycie int ncurses_use_extended_names ( bool flag ).
 • Jak działa Ncurses_Vidattr wywołanie funkcji Display the string on the terminal in the video attribute mode definicja, błędy i użycie int ncurses_vidattr ( int intarg ).
 • Jak działa Ncurses_Vline wywołanie funkcji Draw a vertical line at current position using an attributed character and max. n characters long encyklopedia, błędy i użycie int ncurses_vline ( int charattr, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Waddch wywołanie funkcji Adds character at current position in a window and advance cursor jak działa, błędy i użycie int ncurses_waddch ( resource window, int ch ).
 • Jak działa Ncurses_Waddstr wywołanie funkcji Outputs text at current postion in window czy jest, błędy i użycie int ncurses_waddstr ( resource window, string str [, int n] ).
 • Jak działa Ncurses_Wattroff wywołanie funkcji Turns off attributes for a window pojęcie, błędy i użycie int ncurses_wattroff ( resource window, int attrs ).
 • Jak działa Ncurses_Wattron wywołanie funkcji Turns on attributes for a window wyjaśnienie, błędy i użycie int ncurses_wattron ( resource window, int attrs ).
 • Jak działa Ncurses_Wattrset wywołanie funkcji Set the attributes for a window opis, błędy i użycie int ncurses_wattrset ( resource window, int attrs ).
 • Jak działa Ncurses_Wborder wywołanie funkcji Draws a border around the window using attributed characters informacje, błędy i użycie int ncurses_wborder ( resource window, int left, int right, int top, int bottom, int tl_corner, int tr_corner, int bl_corner, int br_corner ).
 • Jak działa Ncurses_Wclear wywołanie funkcji Clears window znaczenie, błędy i użycie int ncurses_wclear ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Wcolor_Set wywołanie funkcji Sets windows color pairings co znaczy, błędy i użycie int ncurses_wcolor_set ( resource window, int color_pair ).
 • Jak działa Ncurses_Werase wywołanie funkcji Erase window contents krzyżówka, błędy i użycie int ncurses_werase ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Wgetch wywołanie funkcji Reads a character from keyboard (window) co to jest, błędy i użycie int ncurses_wgetch ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Whline wywołanie funkcji Draws a horizontal line in a window at current position using an attributed character and max. n characters long słownik, błędy i użycie int ncurses_whline ( resource window, int charattr, int n ).
 • Jak działa Ncurses_Wmouse_Trafo wywołanie funkcji Transforms window/stdscr coordinates czym jest, błędy i użycie bool ncurses_wmouse_trafo ( resource window, int &y, int &x, bool toscreen ).
 • Jak działa Ncurses_Wmove wywołanie funkcji Moves windows output position co oznacza, błędy i użycie int ncurses_wmove ( resource window, int y, int x ).
 • Jak działa Ncurses_Wnoutrefresh wywołanie funkcji Copies window to virtual screen tłumaczenie, błędy i użycie int ncurses_wnoutrefresh ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Wrefresh wywołanie funkcji Refresh window on terminal screen przykłady, błędy i użycie int ncurses_wrefresh ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Wstandend wywołanie funkcji End standout mode for a window definicja, błędy i użycie int ncurses_wstandend ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Wstandout wywołanie funkcji Enter standout mode for a window encyklopedia, błędy i użycie int ncurses_wstandout ( resource window ).
 • Jak działa Ncurses_Wvline wywołanie funkcji Draws a vertical line in a window at current position using an attributed character and max. n characters long jak działa, błędy i użycie int ncurses_wvline ( resource window, int charattr, int n ).
 • Jak działa Newt_Bell wywołanie funkcji Send a beep to the terminal czy jest, błędy i użycie void newt_bell ( void ).
 • Jak działa Newt_Button_Bar wywołanie funkcji pojęcie, błędy i użycie resource newt_button_bar ( array &buttons ).
 • Jak działa Newt_Button wywołanie funkcji wyjaśnienie, błędy i użycie resource newt_button ( int left, int top, string text ).
 • Jak działa Newt_Centered_Window wywołanie funkcji Open a centered window of the specified size opis, błędy i użycie int newt_centered_window ( int width, int height [, string title] ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Set_Flags wywołanie funkcji informacje, błędy i użycie void newt_checkbox_set_flags ( resource checkbox, int flags, int sense ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Add_Item wywołanie funkcji * znaczenie, błędy i użycie void newt_checkbox_tree_add_item ( resource checkboxtree, string text, mixed data, int flags, int index [, int ...] ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Find_Item wywołanie funkcji co znaczy, błędy i użycie array newt_checkbox_tree_find_item ( resource checkboxtree, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Get_Current wywołanie funkcji krzyżówka, błędy i użycie mixed newt_checkbox_tree_get_current ( resource checkboxtree ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Get_Entry_Value wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie string newt_checkbox_tree_get_entry_value ( resource checkboxtree, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Get_Multi_Selection wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie array newt_checkbox_tree_get_multi_selection ( resource checkboxtree, string seqnum ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Get_Selection wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie array newt_checkbox_tree_get_selection ( resource checkboxtree ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Multi wywołanie funkcji co oznacza, błędy i użycie resource newt_checkbox_tree_multi ( int left, int top, int height, string seq [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Set_Current wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie void newt_checkbox_tree_set_current ( resource checkboxtree, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Set_Entry_Value wywołanie funkcji przykłady, błędy i użycie void newt_checkbox_tree_set_entry_value ( resource checkboxtree, mixed data, string value ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Set_Entry wywołanie funkcji definicja, błędy i użycie void newt_checkbox_tree_set_entry ( resource checkboxtree, mixed data, string text ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree_Set_Width wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie void newt_checkbox_tree_set_width ( resource checkbox_tree, int width ).
 • Jak działa Newt_Checkbox_Tree wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie resource newt_checkbox_tree ( int left, int top, int height [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Checkbox wywołanie funkcji czy jest, błędy i użycie resource newt_checkbox ( int left, int top, string text, string def_value [, string seq] ).
 • Jak działa Newt_Clear_Key_Buffer wywołanie funkcji Discards the contents of the terminal's input buffer without waiting for additional input pojęcie, błędy i użycie void newt_clear_key_buffer ( void ).
 • Jak działa Newt_Cls wywołanie funkcji wyjaśnienie, błędy i użycie void newt_cls ( void ).
 • Jak działa Newt_Compact_Button wywołanie funkcji opis, błędy i użycie resource newt_compact_button ( int left, int top, string text ).
 • Jak działa Newt_Component_Add_Callback wywołanie funkcji informacje, błędy i użycie void newt_component_add_callback ( resource component, mixed func_name, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Component_Takes_Focus wywołanie funkcji znaczenie, błędy i użycie void newt_component_takes_focus ( resource component, bool takes_focus ).
 • Jak działa Newt_Create_Grid wywołanie funkcji co znaczy, błędy i użycie resource newt_create_grid ( int cols, int rows ).
 • Jak działa Newt_Cursor_Off wywołanie funkcji krzyżówka, błędy i użycie void newt_cursor_off ( void ).
 • Jak działa Newt_Cursor_On wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie void newt_cursor_on ( void ).
 • Jak działa Newt_Delay wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void newt_delay ( int microseconds ).
 • Jak działa Newt_Draw_Form wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie void newt_draw_form ( resource form ).
 • Jak działa Newt_Draw_Root_Text wywołanie funkcji Displays the string text at the position indicated co oznacza, błędy i użycie void newt_draw_root_text ( int left, int top, string text ).
 • Jak działa Newt_Entry_Get_Value wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie string newt_entry_get_value ( resource entry ).
 • Jak działa Newt_Entry_Set_Filter wywołanie funkcji przykłady, błędy i użycie void newt_entry_set_filter ( resource entry, callback filter, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Entry_Set_Flags wywołanie funkcji definicja, błędy i użycie void newt_entry_set_flags ( resource entry, int flags, int sense ).
 • Jak działa Newt_Entry_Set wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie void newt_entry_set ( resource entry, string value [, bool cursor_at_end] ).
 • Jak działa Newt_Entry wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie resource newt_entry ( int left, int top, int width [, string init_value [, int flags]] ).
 • Jak działa Newt_Finished wywołanie funkcji Uninitializes newt interface czy jest, błędy i użycie int newt_finished ( void ).
 • Jak działa Newt_Form_Add_Component wywołanie funkcji Adds a single component to the form pojęcie, błędy i użycie void newt_form_add_component ( resource form, resource component ).
 • Jak działa Newt_Form_Add_Components wywołanie funkcji Add several components to the form wyjaśnienie, błędy i użycie void newt_form_add_components ( resource form, array components ).
 • Jak działa Newt_Form_Add_Host_Key wywołanie funkcji opis, błędy i użycie void newt_form_add_host_key ( resource form, int key ).
 • Jak działa Newt_Form_Destroy wywołanie funkcji Destroys a form informacje, błędy i użycie void newt_form_destroy ( resource form ).
 • Jak działa Newt_Form_Get_Current wywołanie funkcji znaczenie, błędy i użycie resource newt_form_get_current ( resource form ).
 • Jak działa Newt_Form_Run wywołanie funkcji Runs a form co znaczy, błędy i użycie void newt_form_run ( resource form, array &exit_struct ).
 • Jak działa Newt_Form_Set_Background wywołanie funkcji krzyżówka, błędy i użycie void newt_form_set_background ( resource from, int background ).
 • Jak działa Newt_Form_Set_Height wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie void newt_form_set_height ( resource form, int height ).
 • Jak działa Newt_Form_Set_Size wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void newt_form_set_size ( resource form ).
 • Jak działa Newt_Form_Set_Timer wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie void newt_form_set_timer ( resource form, int milliseconds ).
 • Jak działa Newt_Form_Set_Width wywołanie funkcji co oznacza, błędy i użycie void newt_form_set_width ( resource form, int width ).
 • Jak działa Newt_Form_Watch_Fd wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie void newt_form_watch_fd ( resource form, resource stream [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Form wywołanie funkcji Create a form przykłady, błędy i użycie resource newt_form ( [resource vert_bar [, string help [, int flags]]] ).
 • Jak działa Newt_Get_Screen_Size wywołanie funkcji Fills in the passed references with the current size of the terminal definicja, błędy i użycie void newt_get_screen_size ( int &cols, int &rows ).
 • Jak działa Newt_Grid_Add_Components_To_Form wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie void newt_grid_add_components_to_form ( resource grid, resource form, bool recurse ).
 • Jak działa Newt_Grid_Basic_Window wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie resource newt_grid_basic_window ( resource text, resource middle, resource buttons ).
 • Jak działa Newt_Grid_Free wywołanie funkcji czy jest, błędy i użycie void newt_grid_free ( resource grid, bool recurse ).
 • Jak działa Newt_Grid_Get_Size wywołanie funkcji pojęcie, błędy i użycie void newt_grid_get_size ( resouce grid, int &width, int &height ).
 • Jak działa Newt_Grid_H_Close_Stacked wywołanie funkcji wyjaśnienie, błędy i użycie resource newt_grid_h_close_stacked ( int element1_type, resource element1 [, int ... [, resource ...]] ).
 • Jak działa Newt_Grid_H_Stacked wywołanie funkcji opis, błędy i użycie resource newt_grid_h_stacked ( int element1_type, resource element1 [, int ... [, resource ...]] ).
 • Jak działa Newt_Grid_Place wywołanie funkcji informacje, błędy i użycie void newt_grid_place ( resource grid, int left, int top ).
 • Jak działa Newt_Grid_Set_Field wywołanie funkcji znaczenie, błędy i użycie void newt_grid_set_field ( resource grid, int col, int row, int type, resource val, int pad_left, int pad_top, int pad_right, int pad_bottom, int anchor [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Grid_Simple_Window wywołanie funkcji co znaczy, błędy i użycie resource newt_grid_simple_window ( resource text, resource middle, resource buttons ).
 • Jak działa Newt_Grid_V_Close_Stacked wywołanie funkcji krzyżówka, błędy i użycie resource newt_grid_v_close_stacked ( int element1_type, resource element1 [, int ... [, resource ...]] ).
 • Jak działa Newt_Grid_V_Stacked wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie resource newt_grid_v_stacked ( int element1_type, resource element1 [, int ... [, resource ...]] ).
 • Jak działa Newt_Grid_Wrapped_Window_At wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void newt_grid_wrapped_window_at ( resource grid, string title, int left, int top ).
 • Jak działa Newt_Grid_Wrapped_Window wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie void newt_grid_wrapped_window ( resource grid, string title ).
 • Jak działa Newt_Init wywołanie funkcji Initialize newt co oznacza, błędy i użycie int newt_init ( void ).
 • Jak działa Newt_Label wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie resource newt_label ( int left, int top, string text ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Append_Entry wywołanie funkcji przykłady, błędy i użycie void newt_listbox_append_entry ( resource listbox, string text, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Clear_Selection wywołanie funkcji definicja, błędy i użycie void newt_listbox_clear_selection ( resource listbox ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Clear wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie void newt_listbox_clear ( resource listobx ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Delete_Entry wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie void newt_listbox_delete_entry ( resource listbox, mixed key ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Get_Current wywołanie funkcji czy jest, błędy i użycie string newt_listbox_get_current ( resource listbox ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Get_Selection wywołanie funkcji pojęcie, błędy i użycie array newt_listbox_get_selection ( resource listbox ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Insert_Entry wywołanie funkcji wyjaśnienie, błędy i użycie void newt_listbox_insert_entry ( resource listbox, string text, mixed data, mixed key ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Item_Count wywołanie funkcji opis, błędy i użycie int newt_listbox_item_count ( resource listbox ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Select_Item wywołanie funkcji informacje, błędy i użycie void newt_listbox_select_item ( resource listbox, mixed key, int sense ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Set_Current_By_Key wywołanie funkcji znaczenie, błędy i użycie void newt_listbox_set_current_by_key ( resource listbox, mixed key ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Set_Current wywołanie funkcji co znaczy, błędy i użycie void newt_listbox_set_current ( resource listbox, int num ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Set_Data wywołanie funkcji krzyżówka, błędy i użycie void newt_listbox_set_data ( resource listbox, int num, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Set_Entry wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie void newt_listbox_set_entry ( resource listbox, int num, string text ).
 • Jak działa Newt_Listbox_Set_Width wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void newt_listbox_set_width ( resource listbox, int width ).
 • Jak działa Newt_Listbox wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie resource newt_listbox ( int left, int top, int height [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Listitem_Get_Data wywołanie funkcji co oznacza, błędy i użycie mixed newt_listitem_get_data ( resource item ).
 • Jak działa Newt_Listitem_Set wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie void newt_listitem_set ( resource item, string text ).
 • Jak działa Newt_Listitem wywołanie funkcji przykłady, błędy i użycie resource newt_listitem ( int left, int top, string text, bool is_default, resouce prev_item, mixed data [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Open_Window wywołanie funkcji Open a window of the specified size and position definicja, błędy i użycie int newt_open_window ( int left, int top, int width, int height [, string title] ).
 • Jak działa Newt_Pop_Help_Line wywołanie funkcji Replaces the current help line with the one from the stack encyklopedia, błędy i użycie void newt_pop_help_line ( void ).
 • Jak działa Newt_Pop_Window wywołanie funkcji Removes the top window from the display jak działa, błędy i użycie void newt_pop_window ( void ).
 • Jak działa Newt_Push_Help_Line wywołanie funkcji Saves the current help line on a stack, and displays the new line czy jest, błędy i użycie void newt_push_help_line ( [string text] ).
 • Jak działa Newt_Radio_Get_Current wywołanie funkcji pojęcie, błędy i użycie resource newt_radio_get_current ( resource set_member ).
 • Jak działa Newt_Radiobutton wywołanie funkcji wyjaśnienie, błędy i użycie resource newt_radiobutton ( int left, int top, string text, bool is_default [, resource prev_button] ).
 • Jak działa Newt_Redraw_Help_Line wywołanie funkcji opis, błędy i użycie void newt_redraw_help_line ( void ).
 • Jak działa Newt_Reflow_Text wywołanie funkcji informacje, błędy i użycie string newt_reflow_text ( string text, int width, int flex_down, int flex_up, int &actual_width, int &actual_height ).
 • Jak działa Newt_Refresh wywołanie funkcji Updates modified portions of the screen znaczenie, błędy i użycie void newt_refresh ( void ).
 • Jak działa Newt_Resize_Screen wywołanie funkcji co znaczy, błędy i użycie void newt_resize_screen ( [bool redraw] ).
 • Jak działa Newt_Resume wywołanie funkcji Resume using the newt interface after calling newt_suspend() krzyżówka, błędy i użycie void newt_resume ( void ).
 • Jak działa Newt_Run_Form wywołanie funkcji Runs a form co to jest, błędy i użycie resource newt_run_form ( resource form ).
 • Jak działa Newt_Scale_Set wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void newt_scale_set ( resource scale, int amount ).
 • Jak działa Newt_Scale wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie resource newt_scale ( int left, int top, int width, int full_value ).
 • Jak działa Newt_Scrollbar_Set wywołanie funkcji co oznacza, błędy i użycie void newt_scrollbar_set ( resource scrollbar, int where, int total ).
 • Jak działa Newt_Set_Help_Callback wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie void newt_set_help_callback ( mixed function ).
 • Jak działa Newt_Set_Suspend_Callback wywołanie funkcji Set a callback function which gets invoked when user presses the suspend key przykłady, błędy i użycie void newt_set_suspend_callback ( callback function, mixed data ).
 • Jak działa Newt_Suspend wywołanie funkcji Tells newt to return the terminal to its initial state definicja, błędy i użycie void newt_suspend ( void ).
 • Jak działa Newt_Texbox_Set_Text wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie void newt_texbox_set_text ( resource textbox, string text ).
 • Jak działa Newt_Textbox_Get_Num_Lines wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie int newt_textbox_get_num_lines ( resource textbox ).
 • Jak działa Newt_Textbox_Reflowed wywołanie funkcji czy jest, błędy i użycie resource newt_textbox_reflowed ( int left, int top, char *text, int width, int flex_down, int flex_up [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Textbox_Set_Height wywołanie funkcji pojęcie, błędy i użycie void newt_textbox_set_height ( resource textbox, int height ).
 • Jak działa Newt_Textbox wywołanie funkcji wyjaśnienie, błędy i użycie resource newt_textbox ( int left, int top, int width, int height [, int flags] ).
 • Jak działa Newt_Vertical_Scrollbar wywołanie funkcji opis, błędy i użycie resource newt_vertical_scrollbar ( int left, int top, int height [, int normal_colorset [, int thumb_colorset]] ).
 • Jak działa Newt_Wait_For_Key wywołanie funkcji Doesn't return until a key has been pressed informacje, błędy i użycie void newt_wait_for_key ( void ).
 • Jak działa Newt_Win_Choice wywołanie funkcji znaczenie, błędy i użycie int newt_win_choice ( string title, string button1_text, string button2_text, string format [, mixed args [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Newt_Win_Entries wywołanie funkcji co znaczy, błędy i użycie int newt_win_entries ( string title, string text, int suggested_width, int flex_down, int flex_up, int data_width, array &items, string button1 [, string ...] ).
 • Jak działa Newt_Win_Menu wywołanie funkcji krzyżówka, błędy i użycie int newt_win_menu ( string title, string text, int suggestedWidth, int flexDown, int flexUp, int maxListHeight, array items, int &listItem [, string button1 [, string ...]] ).
 • Jak działa Newt_Win_Message wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie void newt_win_message ( string title, string button_text, string format [, mixed args [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Newt_Win_Messagev wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void newt_win_messagev ( string title, string button_text, string format, array args ).
 • Jak działa Newt_Win_Ternary wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie int newt_win_ternary ( string title, string button1_text, string button2_text, string button3_text, string format [, mixed args [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Nsapi_Request_Headers wywołanie funkcji Fetch all HTTP request headers co oznacza, błędy i użycie array nsapi_request_headers ( void ).
 • Jak działa Nsapi_Response_Headers wywołanie funkcji Fetch all HTTP response headers tłumaczenie, błędy i użycie array nsapi_response_headers ( void ).
 • Jak działa Nsapi_Virtual wywołanie funkcji Perform an NSAPI sub-request przykłady, błędy i użycie bool nsapi_virtual ( string uri ).
 • Jak działa Nl_Langinfo wywołanie funkcji Query language and locale information definicja, błędy i użycie string nl_langinfo ( int item ).
 • Jak działa Nl2Br wywołanie funkcji Inserts HTML line breaks before all newlines in a string encyklopedia, błędy i użycie string nl2br ( string string ).
 • Jak działa Number_Format wywołanie funkcji Format a number with grouped thousands jak działa, błędy i użycie string number_format ( float number [, int decimals [, string dec_point, string thousands_sep]] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.