alias msql_create_db shut co to jest
Formats a number as a currency string co znaczy Calculate the metaphone key of a string krzyżówka.
Znaczenie alias msql_create_db shut definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na M

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Msql_Createdb wywołanie funkcji Alias of msql_create_db() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Maxdb_Server_End wywołanie funkcji Shut down the embedded server krzyżówka, błędy i użycie void maxdb_server_end ( void ).
 • Jak działa Msession_Uniq wywołanie funkcji Get unique id co to jest, błędy i użycie string msession_uniq ( int param ).
 • Jak działa Maxdb_Enable_Rpl_Parse wywołanie funkcji Enable RPL parse słownik, błędy i użycie bool maxdb_enable_rpl_parse ( resource link ).
 • Jak działa Method_Exists wywołanie funkcji Checks if the class method exists czym jest, błędy i użycie bool method_exists ( object object, string method_name ).
 • Jak działa Microtime wywołanie funkcji Return current Unix timestamp with microseconds co oznacza, błędy i użycie mixed microtime ( [bool get_as_float] ).
 • Jak działa Mktime wywołanie funkcji Get Unix timestamp for a date tłumaczenie, błędy i użycie int mktime ( [int hour [, int minute [, int second [, int month [, int day [, int year [, int is_dst]]]]]]] ).
 • Jak działa Mkdir wywołanie funkcji Makes directory przykłady, błędy i użycie bool mkdir ( string pathname [, int mode [, bool recursive [, resource context]]] ).
 • Jak działa Move_Uploaded_File wywołanie funkcji Moves an uploaded file to a new location definicja, błędy i użycie bool move_uploaded_file ( string filename, string destination ).
 • Jak działa Mail wywołanie funkcji Send mail encyklopedia, błędy i użycie bool mail ( string to, string subject, string message [, string additional_headers [, string additional_parameters]] ).
 • Jak działa Mailparse_Determine_Best_Xfer_Encoding wywołanie funkcji Figures out the best way of encoding the content read from thefile pointer fp, which must be seek-able jak działa, błędy i użycie string mailparse_determine_best_xfer_encoding ( resource fp ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Create wywołanie funkcji Returns a handle that can be used to parse a message czy jest, błędy i użycie resource mailparse_msg_create ( void ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Extract_Part_File wywołanie funkcji Extracts/decodes a message section, decoding the transfer encoding pojęcie, błędy i użycie string mailparse_msg_extract_part_file ( resource rfc2045, string filename [, callback callbackfunc] ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Extract_Part wywołanie funkcji Extracts/decodes a message section wyjaśnienie, błędy i użycie void mailparse_msg_extract_part ( resource rfc2045, string msgbody [, callback callbackfunc] ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Free wywołanie funkcji Frees a handle allocated by mailparse_msg_create() opis, błędy i użycie bool mailparse_msg_free ( resource rfc2045buf ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Get_Part_Data wywołanie funkcji Returns an associative array of info about the message informacje, błędy i użycie array mailparse_msg_get_part_data ( resource rfc2045 ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Get_Part wywołanie funkcji Returns a handle on a given section in a mimemessage znaczenie, błędy i użycie resource mailparse_msg_get_part ( resource rfc2045, string mimesection ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Get_Structure wywołanie funkcji Returns an array of mime section names in the supplied message co znaczy, błędy i użycie array mailparse_msg_get_structure ( resource rfc2045 ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Parse_File wywołanie funkcji Parse file and return a resource representing the structure krzyżówka, błędy i użycie resource mailparse_msg_parse_file ( string filename ).
 • Jak działa Mailparse_Msg_Parse wywołanie funkcji Incrementally parse data into buffer co to jest, błędy i użycie bool mailparse_msg_parse ( resource rfc2045buf, string data ).
 • Jak działa Mailparse_Rfc822_Parse_Addresses wywołanie funkcji Parse addresses and returns a hash containing that data słownik, błędy i użycie array mailparse_rfc822_parse_addresses ( string addresses ).
 • Jak działa Mailparse_Stream_Encode wywołanie funkcji Streams data from source file pointer, apply encoding and writeto destfp czym jest, błędy i użycie bool mailparse_stream_encode ( resource sourcefp, resource destfp, string encoding ).
 • Jak działa Mailparse_Uudecode_All wywołanie funkcji Scans the data from fp and extract each embedded uuencoded file co oznacza, błędy i użycie array mailparse_uudecode_all ( resource fp ).
 • Jak działa Max wywołanie funkcji Find highest value tłumaczenie, błędy i użycie mixed max ( number arg1, number arg2 [, number ...] ).
 • Jak działa Min wywołanie funkcji Find lowest value przykłady, błędy i użycie mixed min ( number arg1, number arg2 [, number ...] ).
 • Jak działa Mt_Getrandmax wywołanie funkcji Show largest possible random value definicja, błędy i użycie int mt_getrandmax ( void ).
 • Jak działa Mt_Rand wywołanie funkcji Generate a better random value encyklopedia, błędy i użycie int mt_rand ( [int min, int max] ).
 • Jak działa Mt_Srand wywołanie funkcji Seed the better random number generator jak działa, błędy i użycie void mt_srand ( [int seed] ).
 • Jak działa Maxdb_Affected_Rows wywołanie funkcji Gets the number of affected rows in a previous MaxDB operation czy jest, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_affected_rows ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Autocommit wywołanie funkcji Turns on or off auto-commiting database modifications pojęcie, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_autocommit ( resource link, bool mode ).
 • Jak działa Maxdb_Bind_Param wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_bind_param() wyjaśnienie, błędy i użycie This f.
 • Jak działa Maxdb_Bind_Result wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_bind_result() opis, błędy i użycie This.
 • Jak działa Maxdb_Change_User wywołanie funkcji Changes the user of the specified database connection informacje, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_change_user ( resource link, string user, string password, string database ).
 • Jak działa Maxdb_Character_Set_Name wywołanie funkcji Returns the default character set for the database connection znaczenie, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_character_set_name ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Client_Encoding wywołanie funkcji Alias of maxdb_character_set_name() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Maxdb_Close_Long_Data wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_close_long_data() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Maxdb_Close wywołanie funkcji Closes a previously opened database connection co to jest, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_close ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Commit wywołanie funkcji Commits the current transaction słownik, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_commit ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Connect_Errno wywołanie funkcji Returns the error code from last connect call czym jest, błędy i użycie int maxdb_connect_errno ( void ).
 • Jak działa Maxdb_Connect_Error wywołanie funkcji Returns a string description of the last connect error co oznacza, błędy i użycie string maxdb_connect_error ( void ).
 • Jak działa Maxdb_Connect wywołanie funkcji Open a new connection to the MaxDB server tłumaczenie, błędy i użycie Procedural styleresource maxdb_connect ( [string host [, string username [, string passwd [, string dbname [, int port [, string socket]]]]]] ).
 • Jak działa Maxdb_Data_Seek wywołanie funkcji Adjusts the result pointer to an arbitary row in the result przykłady, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_data_seek ( resource result, int offset ).
 • Jak działa Maxdb_Debug wywołanie funkcji Performs debugging operations definicja, błędy i użycie void maxdb_debug ( string debug ).
 • Jak działa Maxdb_Disable_Reads_From_Master wywołanie funkcji Disable reads from master encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_disable_reads_from_master ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Disable_Rpl_Parse wywołanie funkcji Disable RPL parse jak działa, błędy i użycie bool maxdb_disable_rpl_parse ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Dump_Debug_Info wywołanie funkcji Dump debugging information into the log czy jest, błędy i użycie bool maxdb_dump_debug_info ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Embedded_Connect wywołanie funkcji Open a connection to an embedded MaxDB server pojęcie, błędy i użycie resource maxdb_embedded_connect ( [string dbname] ).
 • Jak działa Maxdb_Enable_Reads_From_Master wywołanie funkcji Enable reads from master wyjaśnienie, błędy i użycie bool maxdb_enable_reads_from_master ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Errno wywołanie funkcji Returns the error code for the most recent function call opis, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_errno ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Error wywołanie funkcji Returns a string description of the last error informacje, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_error ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Escape_String wywołanie funkcji Alias of maxdb_real_escape_string() znaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Maxdb_Execute wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_execute() co znaczy, błędy i użycie This function is.
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative, a numeric array, or both krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:mixed maxdb_fetch_array ( resource result [, int resulttype] ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array co to jest, błędy i użycie Procedural style:array maxdb_fetch_assoc ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Field_Direct wywołanie funkcji Fetch meta-data for a single field słownik, błędy i użycie Procedural style:mixed maxdb_fetch_field_direct ( resource result, int fieldnr ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Field wywołanie funkcji Returns the next field in the result set czym jest, błędy i użycie Procedural style:mixed maxdb_fetch_field ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Fields wywołanie funkcji Returns an array of resources representing the fields in a result set co oznacza, błędy i użycie Procedural Style:mixed maxdb_fetch_fields ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Lengths wywołanie funkcji Returns the lengths of the columns of the current row in the result set tłumaczenie, błędy i użycie Procedural style:array maxdb_fetch_lengths ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Object wywołanie funkcji Returns the current row of a result set as an object przykłady, błędy i użycie Procedural style:object maxdb_fetch_object ( object result ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch_Row wywołanie funkcji Get a result row as an enumerated array definicja, błędy i użycie Procedural style:mixed maxdb_fetch_row ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Fetch wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_fetch() encyklopedia, błędy i użycie This function is an al.
 • Jak działa Maxdb_Field_Count wywołanie funkcji Returns the number of columns for the most recent query jak działa, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_field_count ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Field_Seek wywołanie funkcji Set result pointer to a specified field offset czy jest, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_field_seek ( resource result, int fieldnr ).
 • Jak działa Maxdb_Field_Tell wywołanie funkcji Get current field offset of a result pointer pojęcie, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_field_tell ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Free_Result wywołanie funkcji Frees the memory associated with a result wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:void maxdb_free_result ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Get_Client_Info wywołanie funkcji Returns the MaxDB client version as a string opis, błędy i użycie string maxdb_get_client_info ( void ).
 • Jak działa Maxdb_Get_Client_Version wywołanie funkcji Get MaxDB client info informacje, błędy i użycie int maxdb_get_client_version ( void ).
 • Jak działa Maxdb_Get_Host_Info wywołanie funkcji Returns a string representing the type of connection used znaczenie, błędy i użycie Procdural style:string maxdb_get_host_info ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Get_Metadata wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_result_metadata() co znaczy, błędy i użycie T.
 • Jak działa Maxdb_Get_Proto_Info wywołanie funkcji Returns the version of the MaxDB protocol used krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_get_proto_info ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Get_Server_Info wywołanie funkcji Returns the version of the MaxDB server co to jest, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_get_server_info ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Get_Server_Version wywołanie funkcji Returns the version of the MaxDB server as an integer słownik, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_get_server_version ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Info wywołanie funkcji Retrieves information about the most recently executed query czym jest, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_info ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Init wywołanie funkcji Initializes MaxDB and returns an resource for use with maxdb_real_connect co oznacza, błędy i użycie resource maxdb_init ( void ).
 • Jak działa Maxdb_Insert_Id wywołanie funkcji Returns the auto generated id used in the last query tłumaczenie, błędy i użycie Procedural style:mixed maxdb_insert_id ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Kill wywołanie funkcji Disconnects from a MaxDB server przykłady, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_kill ( resource link, int processid ).
 • Jak działa Maxdb_Master_Query wywołanie funkcji Enforce execution of a query on the master in a master/slave setup definicja, błędy i użycie bool maxdb_master_query ( resource link, string query ).
 • Jak działa Maxdb_More_Results wywołanie funkcji Check if there any more query results from a multi query encyklopedia, błędy i użycie bool maxdb_more_results ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Multi_Query wywołanie funkcji Performs a query on the database jak działa, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_multi_query ( resource link, string query ).
 • Jak działa Maxdb_Next_Result wywołanie funkcji Prepare next result from multi_query czy jest, błędy i użycie bool maxdb_next_result ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Num_Fields wywołanie funkcji Get the number of fields in a result pojęcie, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Num_Rows wywołanie funkcji Gets the number of rows in a result wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_num_rows ( resource result ).
 • Jak działa Maxdb_Options wywołanie funkcji Set options opis, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_options ( resource link, int option, mixed value ).
 • Jak działa Maxdb_Param_Count wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_param_count() informacje, błędy i użycie This.
 • Jak działa Maxdb_Ping wywołanie funkcji Pings a server connection, or tries to reconnect if the connection has gone down znaczenie, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_ping ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Prepare wywołanie funkcji Prepare a SQL statement for execution co znaczy, błędy i użycie Procedure style:resource maxdb_prepare ( resource link, string query ).
 • Jak działa Maxdb_Query wywołanie funkcji Performs a query on the database krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:mixed maxdb_query ( resource link, string query [, int resultmode] ).
 • Jak działa Maxdb_Real_Connect wywołanie funkcji Opens a connection to a MaxDB server co to jest, błędy i użycie Procedural stylebool maxdb_real_connect ( resource link [, string hostname [, string username [, string passwd [, string dbname [, int port [, string socket]]]]]] ).
 • Jak działa Maxdb_Real_Escape_String wywołanie funkcji Escapes special characters in a string for use in a SQL statement,taking into account the current charset of the connection słownik, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_real_escape_string ( resource link, string escapestr ).
 • Jak działa Maxdb_Real_Query wywołanie funkcji Execute an SQL query czym jest, błędy i użycie Procedural stylebool maxdb_real_query ( resource link, string query ).
 • Jak działa Maxdb_Report wywołanie funkcji Enables or disables internal report functions co oznacza, błędy i użycie bool maxdb_report ( int flags ).
 • Jak działa Maxdb_Rollback wywołanie funkcji Rolls back current transaction tłumaczenie, błędy i użycie bool maxdb_rollback ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Rpl_Parse_Enabled wywołanie funkcji Check if RPL parse is enabled przykłady, błędy i użycie int maxdb_rpl_parse_enabled ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Rpl_Probe wywołanie funkcji RPL probe definicja, błędy i użycie bool maxdb_rpl_probe ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Rpl_Query_Type wywołanie funkcji Returns RPL query type encyklopedia, błędy i użycie int maxdb_rpl_query_type ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Select_Db wywołanie funkcji Selects the default database for database queries jak działa, błędy i użycie bool maxdb_select_db ( resource link, string dbname ).
 • Jak działa Maxdb_Send_Long_Data wywołanie funkcji Alias of maxdb_stmt_send_long_data() czy jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Maxdb_Send_Query wywołanie funkcji Send the query and return pojęcie, błędy i użycie bool maxdb_send_query ( resource link, string query ).
 • Jak działa Maxdb_Server_Init wywołanie funkcji Initialize embedded server wyjaśnienie, błędy i użycie bool maxdb_server_init ( [array server [, array groups]] ).
 • Jak działa Maxdb_Set_Opt wywołanie funkcji Alias of maxdb_options() opis, błędy i użycie .
 • Jak działa Maxdb_Sqlstate wywołanie funkcji Returns the SQLSTATE error from previous MaxDB operation informacje, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_sqlstate ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Ssl_Set wywołanie funkcji Used for establishing secure connections using SSL znaczenie, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_ssl_set ( resource link, string key, string cert, string ca, string capath, string cipher ).
 • Jak działa Maxdb_Stat wywołanie funkcji Gets the current system status co znaczy, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_stat ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Affected_Rows wywołanie funkcji Returns the total number of rows changed, deleted, or inserted by the last executed statement krzyżówka, błędy i użycie Procedural style :int maxdb_stmt_affected_rows ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Bind_Param wywołanie funkcji Binds variables to a prepared statement as parameters co to jest, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_bind_param ( resource stmt, string types, mixed &var1 [, mixed &...] ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Bind_Result wywołanie funkcji Binds variables to a prepared statement for result storage słownik, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_bind_result ( resource stmt, mixed &var1 [, mixed &...] ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Close_Long_Data wywołanie funkcji Ends a sequence of maxdb_stmt_send_long_data() czym jest, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_close_long_data ( resource stmt, int param_nr ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Close wywołanie funkcji Closes a prepared statement co oznacza, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_close ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Data_Seek wywołanie funkcji Seeks to an arbitray row in statement result set tłumaczenie, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_data_seek ( resource statement, int offset ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Errno wywołanie funkcji Returns the error code for the most recent statement call przykłady, błędy i użycie Procedural style :int maxdb_stmt_errno ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Error wywołanie funkcji Returns a string description for last statement error definicja, błędy i użycie Procedural style:string maxdb_stmt_error ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Execute wywołanie funkcji Executes a prepared Query encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_execute ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Fetch wywołanie funkcji Fetch results from a prepared statement into the bound variables jak działa, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_fetch ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Free_Result wywołanie funkcji Frees stored result memory for the given statement handle czy jest, błędy i użycie Procedural style:void maxdb_stmt_free_result ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Init wywołanie funkcji Initializes a statement and returns an resource for use with maxdb_stmt_prepare pojęcie, błędy i użycie Procedural style :resource maxdb_stmt_init ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Num_Rows wywołanie funkcji Return the number of rows in statements result set wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style :int maxdb_stmt_num_rows ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Param_Count wywołanie funkcji Returns the number of parameter for the given statement opis, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_stmt_param_count ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Prepare wywołanie funkcji Prepare a SQL statement for execution informacje, błędy i użycie Procedure style:bool maxdb_stmt_prepare ( resource stmt, string query ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Reset wywołanie funkcji Resets a prepared statement znaczenie, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_reset ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Result_Metadata wywołanie funkcji Returns result set metadata from a prepared statement co znaczy, błędy i użycie Procedural style:resource maxdb_stmt_result_metadata ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Send_Long_Data wywołanie funkcji Send data in blocks krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_send_long_data ( resource stmt, int param_nr, string data ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Sqlstate wywołanie funkcji Returns SQLSTATE error from previous statement operation co to jest, błędy i użycie string maxdb_stmt_sqlstate ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Stmt_Store_Result wywołanie funkcji Transfers a result set from a prepared statement słownik, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_stmt_store_result ( resource stmt ).
 • Jak działa Maxdb_Store_Result wywołanie funkcji Transfers a result set from the last query czym jest, błędy i użycie Procedural style:resource maxdb_store_result ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Thread_Id wywołanie funkcji Returns the thread ID for the current connection co oznacza, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_thread_id ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Thread_Safe wywołanie funkcji Returns whether thread safety is given or not tłumaczenie, błędy i użycie Procedural style:bool maxdb_thread_safe ( void ).
 • Jak działa Maxdb_Use_Result wywołanie funkcji Initiate a result set retrieval przykłady, błędy i użycie Procedural style:resource maxdb_use_result ( resource link ).
 • Jak działa Maxdb_Warning_Count wywołanie funkcji Returns the number of warnings from the last query for the given link definicja, błędy i użycie Procedural style:int maxdb_warning_count ( resource link ).
 • Jak działa Mcal_Append_Event wywołanie funkcji Store a new event into an MCAL calendar encyklopedia, błędy i użycie int mcal_append_event ( int mcal_stream ).
 • Jak działa Mcal_Close wywołanie funkcji Close an MCAL stream jak działa, błędy i użycie bool mcal_close ( int mcal_stream [, int flags] ).
 • Jak działa Mcal_Create_Calendar wywołanie funkcji Create a new MCAL calendar czy jest, błędy i użycie bool mcal_create_calendar ( int stream, string calendar ).
 • Jak działa Mcal_Date_Compare wywołanie funkcji Compares two dates pojęcie, błędy i użycie int mcal_date_compare ( int a_year, int a_month, int a_day, int b_year, int b_month, int b_day ).
 • Jak działa Mcal_Date_Valid wywołanie funkcji Returns TRUE if the given year, month, day is a valid date wyjaśnienie, błędy i użycie bool mcal_date_valid ( int year, int month, int day ).
 • Jak działa Mcal_Day_Of_Week wywołanie funkcji Returns the day of the week of the given date opis, błędy i użycie int mcal_day_of_week ( int year, int month, int day ).
 • Jak działa Mcal_Day_Of_Year wywołanie funkcji Returns the day of the year of the given date informacje, błędy i użycie int mcal_day_of_year ( int year, int month, int day ).
 • Jak działa Mcal_Days_In_Month wywołanie funkcji Returns the number of days in a month znaczenie, błędy i użycie int mcal_days_in_month ( int month, int leap_year ).
 • Jak działa Mcal_Delete_Calendar wywołanie funkcji Delete an MCAL calendar co znaczy, błędy i użycie bool mcal_delete_calendar ( int stream, string calendar ).
 • Jak działa Mcal_Delete_Event wywołanie funkcji Delete an event from an MCAL calendar krzyżówka, błędy i użycie bool mcal_delete_event ( int mcal_stream, int event_id ).
 • Jak działa Mcal_Event_Add_Attribute wywołanie funkcji Adds an attribute and a value to the streams global event structure co to jest, błędy i użycie bool mcal_event_add_attribute ( int stream, string attribute, string value ).
 • Jak działa Mcal_Event_Init wywołanie funkcji Initializes a streams global event structure słownik, błędy i użycie void mcal_event_init ( int stream ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Alarm wywołanie funkcji Sets the alarm of the streams global event structure czym jest, błędy i użycie void mcal_event_set_alarm ( int stream, int alarm ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Category wywołanie funkcji Sets the category of the streams global event structure co oznacza, błędy i użycie void mcal_event_set_category ( int stream, string category ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Class wywołanie funkcji Sets the class of the streams global event structure tłumaczenie, błędy i użycie void mcal_event_set_class ( int stream, int class ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Description wywołanie funkcji Sets the description of the streams global event structure przykłady, błędy i użycie void mcal_event_set_description ( int stream, string description ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_End wywołanie funkcji Sets the end date and time of the streams global event structure definicja, błędy i użycie void mcal_event_set_end ( int stream, int year, int month, int day [, int hour [, int min [, int sec]]] ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Recur_Daily wywołanie funkcji Sets the recurrence of the streams global event structure encyklopedia, błędy i użycie void mcal_event_set_recur_daily ( int stream, int year, int month, int day, int interval ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Recur_Monthly_Mday wywołanie funkcji Sets the recurrence of the streams global event structure jak działa, błędy i użycie void mcal_event_set_recur_monthly_mday ( int stream, int year, int month, int day, int interval ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Recur_Monthly_Wday wywołanie funkcji Sets the recurrence of the streams global event structure czy jest, błędy i użycie void mcal_event_set_recur_monthly_wday ( int stream, int year, int month, int day, int interval ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Recur_None wywołanie funkcji Sets the recurrence of the streams global event structure pojęcie, błędy i użycie void mcal_event_set_recur_none ( int stream ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Recur_Weekly wywołanie funkcji Sets the recurrence of the streams global event structure wyjaśnienie, błędy i użycie void mcal_event_set_recur_weekly ( int stream, int year, int month, int day, int interval, int weekdays ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Recur_Yearly wywołanie funkcji Sets the recurrence of the streams global event structure opis, błędy i użycie void mcal_event_set_recur_yearly ( int stream, int year, int month, int day, int interval ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Start wywołanie funkcji Sets the start date and time of the streams global eventstructure informacje, błędy i użycie void mcal_event_set_start ( int stream, int year, int month, int day [, int hour [, int min [, int sec]]] ).
 • Jak działa Mcal_Event_Set_Title wywołanie funkcji Sets the title of the streams global event structure znaczenie, błędy i użycie void mcal_event_set_title ( int stream, string title ).
 • Jak działa Mcal_Expunge wywołanie funkcji Deletes all events marked for being expunged co znaczy, błędy i użycie bool mcal_expunge ( int stream ).
 • Jak działa Mcal_Fetch_Current_Stream_Event wywołanie funkcji Returns an object containing the current streams event structure krzyżówka, błędy i użycie object mcal_fetch_current_stream_event ( int stream ).
 • Jak działa Mcal_Fetch_Event wywołanie funkcji Fetches an event from the calendar stream co to jest, błędy i użycie object mcal_fetch_event ( int mcal_stream, int event_id [, int options] ).
 • Jak działa Mcal_Is_Leap_Year wywołanie funkcji Returns if the given year is a leap year or not słownik, błędy i użycie bool mcal_is_leap_year ( int year ).
 • Jak działa Mcal_List_Alarms wywołanie funkcji Return a list of events that has an alarm triggered at the givendatetime czym jest, błędy i użycie array mcal_list_alarms ( int mcal_stream [, int begin_year, int begin_month, int begin_day, int end_year, int end_month, int end_day] ).
 • Jak działa Mcal_List_Events wywołanie funkcji Return a list of IDs for a date or a range of dates co oznacza, błędy i użycie array mcal_list_events ( int mcal_stream [, int begin_year, int begin_month, int begin_day, int end_year, int end_month, int end_day] ).
 • Jak działa Mcal_Next_Recurrence wywołanie funkcji Returns the next recurrence of the event tłumaczenie, błędy i użycie object mcal_next_recurrence ( int stream, int weekstart, array next ).
 • Jak działa Mcal_Open wywołanie funkcji Opens up an MCAL connection przykłady, błędy i użycie int mcal_open ( string calendar, string username, string password [, int options] ).
 • Jak działa Mcal_Popen wywołanie funkcji Opens up a persistent MCAL connection definicja, błędy i użycie int mcal_popen ( string calendar, string username, string password [, int options] ).
 • Jak działa Mcal_Rename_Calendar wywołanie funkcji Rename an MCAL calendar encyklopedia, błędy i użycie bool mcal_rename_calendar ( int stream, string old_name, string new_name ).
 • Jak działa Mcal_Reopen wywołanie funkcji Reopens an MCAL connection jak działa, błędy i użycie bool mcal_reopen ( int mcal_stream, string calendar [, int options] ).
 • Jak działa Mcal_Snooze wywołanie funkcji Turn off an alarm for an event czy jest, błędy i użycie bool mcal_snooze ( int stream_id, int event_id ).
 • Jak działa Mcal_Store_Event wywołanie funkcji Modify an existing event in an MCAL calendar pojęcie, błędy i użycie int mcal_store_event ( int mcal_stream ).
 • Jak działa Mcal_Time_Valid wywołanie funkcji Returns TRUE if the given hour, minutes and seconds is a valid time wyjaśnienie, błędy i użycie bool mcal_time_valid ( int hour, int minutes, int seconds ).
 • Jak działa Mcal_Week_Of_Year wywołanie funkcji Returns the week number of the given date opis, błędy i użycie int mcal_week_of_year ( int day, int month, int year ).
 • Jak działa Mcrypt_Cbc wywołanie funkcji Encrypt/decrypt data in CBC mode informacje, błędy i użycie string mcrypt_cbc ( int cipher, string key, string data, int mode [, string iv] ).
 • Jak działa Mcrypt_Cfb wywołanie funkcji Encrypt/decrypt data in CFB mode znaczenie, błędy i użycie string mcrypt_cfb ( int cipher, string key, string data, int mode, string iv ).
 • Jak działa Mcrypt_Create_Iv wywołanie funkcji Create an initialization vector (IV) from a random source co znaczy, błędy i użycie string mcrypt_create_iv ( int size [, int source] ).
 • Jak działa Mcrypt_Decrypt wywołanie funkcji Decrypts crypttext with given parameters krzyżówka, błędy i użycie string mcrypt_decrypt ( string cipher, string key, string data, string mode [, string iv] ).
 • Jak działa Mcrypt_Ecb wywołanie funkcji Deprecated: Encrypt/decrypt data in ECB mode co to jest, błędy i użycie string mcrypt_ecb ( int cipher, string key, string data, int mode ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Get_Algorithms_Name wywołanie funkcji Returns the name of the opened algorithm słownik, błędy i użycie string mcrypt_enc_get_algorithms_name ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Get_Block_Size wywołanie funkcji Returns the blocksize of the opened algorithm czym jest, błędy i użycie int mcrypt_enc_get_block_size ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Get_Iv_Size wywołanie funkcji Returns the size of the IV of the opened algorithm co oznacza, błędy i użycie int mcrypt_enc_get_iv_size ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Get_Key_Size wywołanie funkcji Returns the maximum supported keysize of the opened mode tłumaczenie, błędy i użycie int mcrypt_enc_get_key_size ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Get_Modes_Name wywołanie funkcji Returns the name of the opened mode przykłady, błędy i użycie string mcrypt_enc_get_modes_name ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Get_Supported_Key_Sizes wywołanie funkcji Returns an array with the supported keysizes of the opened algorithm definicja, błędy i użycie array mcrypt_enc_get_supported_key_sizes ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Is_Block_Algorithm_Mode wywołanie funkcji Checks whether the encryption of the opened mode works on blocks encyklopedia, błędy i użycie bool mcrypt_enc_is_block_algorithm_mode ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Is_Block_Algorithm wywołanie funkcji Checks whether the algorithm of the opened mode is a block algorithm jak działa, błędy i użycie bool mcrypt_enc_is_block_algorithm ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Is_Block_Mode wywołanie funkcji Checks whether the opened mode outputs blocks czy jest, błędy i użycie bool mcrypt_enc_is_block_mode ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Enc_Self_Test wywołanie funkcji This function runs a self test on the opened module pojęcie, błędy i użycie int mcrypt_enc_self_test ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Encrypt wywołanie funkcji Encrypts plaintext with given parameters wyjaśnienie, błędy i użycie string mcrypt_encrypt ( string cipher, string key, string data, string mode [, string iv] ).
 • Jak działa Mcrypt_Generic_Deinit wywołanie funkcji This function deinitializes an encryption module opis, błędy i użycie bool mcrypt_generic_deinit ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Generic_End wywołanie funkcji This function terminates encryption informacje, błędy i użycie bool mcrypt_generic_end ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Generic_Init wywołanie funkcji This function initializes all buffers needed for encryption znaczenie, błędy i użycie int mcrypt_generic_init ( resource td, string key, string iv ).
 • Jak działa Mcrypt_Generic wywołanie funkcji This function encrypts data co znaczy, błędy i użycie string mcrypt_generic ( resource td, string data ).
 • Jak działa Mcrypt_Get_Block_Size wywołanie funkcji Get the block size of the specified cipher krzyżówka, błędy i użycie int mcrypt_get_block_size ( int cipher ).
 • Jak działa Mcrypt_Get_Cipher_Name wywołanie funkcji Get the name of the specified cipher co to jest, błędy i użycie string mcrypt_get_cipher_name ( int cipher ).
 • Jak działa Mcrypt_Get_Iv_Size wywołanie funkcji Returns the size of the IV belonging to a specific cipher/mode combination słownik, błędy i użycie int mcrypt_get_iv_size ( string cipher, string mode ).
 • Jak działa Mcrypt_Get_Key_Size wywołanie funkcji Get the key size of the specified cipher czym jest, błędy i użycie int mcrypt_get_key_size ( int cipher ).
 • Jak działa Mcrypt_List_Algorithms wywołanie funkcji Get an array of all supported ciphers co oznacza, błędy i użycie array mcrypt_list_algorithms ( [string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_List_Modes wywołanie funkcji Get an array of all supported modes tłumaczenie, błędy i użycie array mcrypt_list_modes ( [string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Close wywołanie funkcji Close the mcrypt module przykłady, błędy i użycie bool mcrypt_module_close ( resource td ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Get_Algo_Block_Size wywołanie funkcji Returns the blocksize of the specified algorithm definicja, błędy i użycie int mcrypt_module_get_algo_block_size ( string algorithm [, string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Get_Algo_Key_Size wywołanie funkcji Returns the maximum supported keysize of the opened mode encyklopedia, błędy i użycie int mcrypt_module_get_algo_key_size ( string algorithm [, string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Get_Supported_Key_Sizes wywołanie funkcji Returns an array with the supported keysizes of the opened algorithm jak działa, błędy i użycie array mcrypt_module_get_supported_key_sizes ( string algorithm [, string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Is_Block_Algorithm_Mode wywołanie funkcji Returns if the specified module is a block algorithm or not czy jest, błędy i użycie bool mcrypt_module_is_block_algorithm_mode ( string mode [, string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Is_Block_Algorithm wywołanie funkcji This function checks whether the specified algorithm is a block algorithm pojęcie, błędy i użycie bool mcrypt_module_is_block_algorithm ( string algorithm [, string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Is_Block_Mode wywołanie funkcji Returns if the specified mode outputs blocks or not wyjaśnienie, błędy i użycie bool mcrypt_module_is_block_mode ( string mode [, string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Open wywołanie funkcji Opens the module of the algorithm and the mode to be used opis, błędy i użycie resource mcrypt_module_open ( string algorithm, string algorithm_directory, string mode, string mode_directory ).
 • Jak działa Mcrypt_Module_Self_Test wywołanie funkcji This function runs a self test on the specified module informacje, błędy i użycie bool mcrypt_module_self_test ( string algorithm [, string lib_dir] ).
 • Jak działa Mcrypt_Ofb wywołanie funkcji Encrypt/decrypt data in OFB mode znaczenie, błędy i użycie string mcrypt_ofb ( int cipher, string key, string data, int mode, string iv ).
 • Jak działa Mdecrypt_Generic wywołanie funkcji Decrypt data co znaczy, błędy i użycie string mdecrypt_generic ( resource td, string data ).
 • Jak działa M_Checkstatus wywołanie funkcji Check to see if a transaction has completed krzyżówka, błędy i użycie int m_checkstatus ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Completeauthorizations wywołanie funkcji Number of complete authorizations in queue, returning an array of their identifiers co to jest, błędy i użycie int m_completeauthorizations ( resource conn, int &array ).
 • Jak działa M_Connect wywołanie funkcji Establish the connection to MCVE słownik, błędy i użycie int m_connect ( resource conn ).
 • Jak działa M_Connectionerror wywołanie funkcji Get a textual representation of why a connection failed czym jest, błędy i użycie string m_connectionerror ( resource conn ).
 • Jak działa M_Deletetrans wywołanie funkcji Delete specified transaction from MCVE_CONN structure co oznacza, błędy i użycie bool m_deletetrans ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Destroyconn wywołanie funkcji Destroy the connection and MCVE_CONN structure tłumaczenie, błędy i użycie bool m_destroyconn ( resource conn ).
 • Jak działa M_Destroyengine wywołanie funkcji Free memory associated with IP/SSL connectivity przykłady, błędy i użycie void m_destroyengine ( void ).
 • Jak działa M_Getcell wywołanie funkcji Get a specific cell from a comma delimited response by column name definicja, błędy i użycie string m_getcell ( resource conn, int identifier, string column, int row ).
 • Jak działa M_Getcellbynum wywołanie funkcji Get a specific cell from a comma delimited response by column number encyklopedia, błędy i użycie string m_getcellbynum ( resource conn, int identifier, int column, int row ).
 • Jak działa M_Getcommadelimited wywołanie funkcji Get the RAW comma delimited data returned from MCVE jak działa, błędy i użycie string m_getcommadelimited ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Getheader wywołanie funkcji Get the name of the column in a comma-delimited response czy jest, błędy i użycie string m_getheader ( resource conn, int identifier, int column_num ).
 • Jak działa M_Initconn wywołanie funkcji Create and initialize an MCVE_CONN structure pojęcie, błędy i użycie resource m_initconn ( void ).
 • Jak działa M_Initengine wywołanie funkcji Ready the client for IP/SSL Communication wyjaśnienie, błędy i użycie int m_initengine ( string location ).
 • Jak działa M_Iscommadelimited wywołanie funkcji Checks to see if response is comma delimited opis, błędy i użycie int m_iscommadelimited ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Maxconntimeout wywołanie funkcji The maximum amount of time the API will attempt a connection to MCVE informacje, błędy i użycie bool m_maxconntimeout ( resource conn, int secs ).
 • Jak działa M_Monitor wywołanie funkcji Perform communication with MCVE (send/receive data) Non-blocking znaczenie, błędy i użycie int m_monitor ( resource conn ).
 • Jak działa M_Numcolumns wywołanie funkcji Number of columns returned in a comma delimited response co znaczy, błędy i użycie int m_numcolumns ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Numrows wywołanie funkcji Number of rows returned in a comma delimited response krzyżówka, błędy i użycie int m_numrows ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Parsecommadelimited wywołanie funkcji Parse the comma delimited response so m_getcell, etc will work co to jest, błędy i użycie int m_parsecommadelimited ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Responsekeys wywołanie funkcji Returns array of strings which represents the keys that can be usedfor response parameters on this transaction słownik, błędy i użycie array m_responsekeys ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa Msession_Unlock wywołanie funkcji Unlock a session czym jest, błędy i użycie int msession_unlock ( string session, int key ).
 • Jak działa M_Responseparam wywołanie funkcji Get a custom response parameter co oznacza, błędy i użycie string m_responseparam ( resource conn, int identifier, string key ).
 • Jak działa M_Returnstatus wywołanie funkcji Check to see if the transaction was successful tłumaczenie, błędy i użycie int m_returnstatus ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Setblocking wywołanie funkcji Set blocking/non-blocking mode for connection przykłady, błędy i użycie int m_setblocking ( resource conn, int tf ).
 • Jak działa M_Setdropfile wywołanie funkcji Set the connection method to Drop-File definicja, błędy i użycie int m_setdropfile ( resource conn, string directory ).
 • Jak działa M_Setip wywołanie funkcji Set the connection method to IP encyklopedia, błędy i użycie int m_setip ( resource conn, string host, int port ).
 • Jak działa M_Setssl_Cafile wywołanie funkcji Set SSL CA (Certificate Authority) file for verification of servercertificate jak działa, błędy i użycie int m_setssl_cafile ( resource conn, string cafile ).
 • Jak działa M_Setssl_Files wywołanie funkcji Set certificate key files and certificates if server requires client certificateverification czy jest, błędy i użycie int m_setssl_files ( resource conn, string sslkeyfile, string sslcertfile ).
 • Jak działa M_Setssl wywołanie funkcji Set the connection method to SSL pojęcie, błędy i użycie int m_setssl ( resource conn, string host, int port ).
 • Jak działa M_Settimeout wywołanie funkcji Set maximum transaction time (per trans) wyjaśnienie, błędy i użycie int m_settimeout ( resource conn, int seconds ).
 • Jak działa M_Sslcert_Gen_Hash wywołanie funkcji Generate hash for SSL client certificate verification opis, błędy i użycie string m_sslcert_gen_hash ( string filename ).
 • Jak działa M_Transactionssent wywołanie funkcji Check to see if outgoing buffer is clear informacje, błędy i użycie int m_transactionssent ( resource conn ).
 • Jak działa M_Transinqueue wywołanie funkcji Number of transactions in client-queue znaczenie, błędy i użycie int m_transinqueue ( resource conn ).
 • Jak działa M_Transkeyval wywołanie funkcji Add key/value pair to a transaction. Replaces deprecated transparam() co znaczy, błędy i użycie int m_transkeyval ( resource conn, int identifier, string key, string value ).
 • Jak działa M_Transnew wywołanie funkcji Start a new transaction krzyżówka, błędy i użycie int m_transnew ( resource conn ).
 • Jak działa M_Transsend wywołanie funkcji Finalize and send the transaction co to jest, błędy i użycie int m_transsend ( resource conn, int identifier ).
 • Jak działa M_Uwait wywołanie funkcji Wait x microsecs słownik, błędy i użycie int m_uwait ( int microsecs ).
 • Jak działa M_Validateidentifier wywołanie funkcji Whether or not to validate the passed identifier on any transaction it is passed to czym jest, błędy i użycie int m_validateidentifier ( resource conn, int tf ).
 • Jak działa M_Verifyconnection wywołanie funkcji Set whether or not to PING upon connect to verify connection co oznacza, błędy i użycie bool m_verifyconnection ( resource conn, int tf ).
 • Jak działa M_Verifysslcert wywołanie funkcji Set whether or not to verify the server ssl certificate tłumaczenie, błędy i użycie bool m_verifysslcert ( resource conn, int tf ).
 • Jak działa Memcache_Add wywołanie funkcji Add an item to the server przykłady, błędy i użycie bool Memcache::add ( string key, mixed var [, int flag [, int expire]] ).
 • Jak działa Memcache_Addserver wywołanie funkcji Add a memcached server to connection pool definicja, błędy i użycie bool Memcache::addServer ( string host [, int port [, bool persistent [, int weight [, int timeout [, int retry_interval]]]]] ).
 • Jak działa Memcache_Close wywołanie funkcji Close memcached server connection encyklopedia, błędy i użycie bool Memcache::close ( void ).
 • Jak działa Memcache_Connect wywołanie funkcji Open memcached server connection jak działa, błędy i użycie bool Memcache::connect ( string host [, int port [, int timeout]] ).
 • Jak działa Memcache_Debug wywołanie funkcji Turn debug output on/off czy jest, błędy i użycie bool memcache_debug ( bool on_off ).
 • Jak działa Memcache_Decrement wywołanie funkcji Decrement item's value pojęcie, błędy i użycie int Memcache::decrement ( string key [, int value] ).
 • Jak działa Memcache_Delete wywołanie funkcji Delete item from the server wyjaśnienie, błędy i użycie bool Memcache::delete ( string key [, int timeout] ).
 • Jak działa Memcache_Flush wywołanie funkcji Flush all existing items at the server opis, błędy i użycie bool Memcache::flush ( void ).
 • Jak działa Memcache_Get wywołanie funkcji Retrieve item from the server informacje, błędy i użycie string Memcache::get ( string key ).
 • Jak działa Memcache_Getextendedstats wywołanie funkcji Get statistics from all servers in pool znaczenie, błędy i użycie array Memcache::getExtendedStats ( void ).
 • Jak działa Memcache_Getstats wywołanie funkcji Get statistics of the server co znaczy, błędy i użycie array Memcache::getStats ( void ).
 • Jak działa Memcache_Getversion wywołanie funkcji Return version of the server krzyżówka, błędy i użycie string Memcache::getVersion ( void ).
 • Jak działa Memcache_Increment wywołanie funkcji Increment item's value co to jest, błędy i użycie int Memcache::increment ( string key [, int value] ).
 • Jak działa Memcache_Pconnect wywołanie funkcji Open memcached server persistent connection słownik, błędy i użycie bool Memcache::pconnect ( string host [, int port [, int timeout]] ).
 • Jak działa Memcache_Replace wywołanie funkcji Replace value of the existing item czym jest, błędy i użycie bool Memcache::replace ( string key, mixed var [, int flag [, int expire]] ).
 • Jak działa Memcache_Set wywołanie funkcji Store data at the server co oznacza, błędy i użycie bool Memcache::set ( string key, mixed var [, int flag [, int expire]] ).
 • Jak działa Memcache_Setcompressthreshold wywołanie funkcji Enable automatic compression of large values tłumaczenie, błędy i użycie bool Memcache::setCompressThreshold ( int threshold [, float min_savings] ).
 • Jak działa Mhash_Count wywołanie funkcji Get the highest available hash id przykłady, błędy i użycie int mhash_count ( void ).
 • Jak działa Mhash_Get_Block_Size wywołanie funkcji Get the block size of the specified hash definicja, błędy i użycie int mhash_get_block_size ( int hash ).
 • Jak działa Mhash_Get_Hash_Name wywołanie funkcji Get the name of the specified hash encyklopedia, błędy i użycie string mhash_get_hash_name ( int hash ).
 • Jak działa Mhash_Keygen_S2K wywołanie funkcji Generates a key jak działa, błędy i użycie string mhash_keygen_s2k ( int hash, string password, string salt, int bytes ).
 • Jak działa Mhash wywołanie funkcji Compute hash czy jest, błędy i użycie string mhash ( int hash, string data [, string key] ).
 • Jak działa Mime_Content_Type wywołanie funkcji Detect MIME Content-type for a file pojęcie, błędy i użycie string mime_content_type ( string filename ).
 • Jak działa Ming_Keypress wywołanie funkcji Returns the action flag for keyPress(char) wyjaśnienie, błędy i użycie int ming_keypress ( string str ).
 • Jak działa Ming_Setcubicthreshold wywołanie funkcji Set cubic threshold (?) opis, błędy i użycie void ming_setcubicthreshold ( int threshold ).
 • Jak działa Ming_Setscale wywołanie funkcji Set scale (?) informacje, błędy i użycie void ming_setscale ( int scale ).
 • Jak działa Ming_Useconstants wywołanie funkcji Use constant pool (?) znaczenie, błędy i użycie void ming_useConstants ( int use ).
 • Jak działa Ming_Useswfversion wywołanie funkcji Use SWF version (?) co znaczy, błędy i użycie void ming_useswfversion ( int version ).
 • Jak działa Mssql_Bind wywołanie funkcji Adds a parameter to a stored procedure or a remote stored procedure krzyżówka, błędy i użycie bool mssql_bind ( resource stmt, string param_name, mixed &var, int type [, int is_output [, int is_null [, int maxlen]]] ).
 • Jak działa Mssql_Close wywołanie funkcji Close MS SQL Server connection co to jest, błędy i użycie bool mssql_close ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mssql_Connect wywołanie funkcji Open MS SQL server connection słownik, błędy i użycie resource mssql_connect ( [string servername [, string username [, string password]]] ).
 • Jak działa Mssql_Data_Seek wywołanie funkcji Moves internal row pointer czym jest, błędy i użycie bool mssql_data_seek ( resource result_identifier, int row_number ).
 • Jak działa Mssql_Execute wywołanie funkcji Executes a stored procedure on a MS SQL server database co oznacza, błędy i użycie mixed mssql_execute ( resource stmt [, bool skip_results] ).
 • Jak działa Mssql_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array, a numeric array, or both tłumaczenie, błędy i użycie array mssql_fetch_array ( resource result [, int result_type] ).
 • Jak działa Mssql_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Returns an associative array of the current row in the result set specified by result_id przykłady, błędy i użycie array mssql_fetch_assoc ( resource result_id ).
 • Jak działa Mssql_Fetch_Batch wywołanie funkcji Returns the next batch of records definicja, błędy i użycie int mssql_fetch_batch ( resource result_index ).
 • Jak działa Mssql_Fetch_Field wywołanie funkcji Get field information encyklopedia, błędy i użycie object mssql_fetch_field ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Mssql_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetch row as object jak działa, błędy i użycie object mssql_fetch_object ( resource result ).
 • Jak działa Mssql_Fetch_Row wywołanie funkcji Get row as enumerated array czy jest, błędy i użycie array mssql_fetch_row ( resource result ).
 • Jak działa Mssql_Field_Length wywołanie funkcji Get the length of a field pojęcie, błędy i użycie int mssql_field_length ( resource result [, int offset] ).
 • Jak działa Mssql_Field_Name wywołanie funkcji Get the name of a field wyjaśnienie, błędy i użycie string mssql_field_name ( resource result [, int offset] ).
 • Jak działa Mssql_Field_Seek wywołanie funkcji Seeks to the specified field offset opis, błędy i użycie bool mssql_field_seek ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Mssql_Field_Type wywołanie funkcji Gets the type of a field informacje, błędy i użycie string mssql_field_type ( resource result [, int offset] ).
 • Jak działa Mssql_Free_Result wywołanie funkcji Free result memory znaczenie, błędy i użycie bool mssql_free_result ( resource result ).
 • Jak działa Mssql_Free_Statement wywołanie funkcji Free statement memory co znaczy, błędy i użycie bool mssql_free_statement ( resource statement ).
 • Jak działa Mssql_Get_Last_Message wywołanie funkcji Returns the last message from the server krzyżówka, błędy i użycie string mssql_get_last_message ( void ).
 • Jak działa Mssql_Guid_String wywołanie funkcji Converts a 16 byte binary GUID to a string co to jest, błędy i użycie string mssql_guid_string ( string binary [, int short_format] ).
 • Jak działa Mssql_Init wywołanie funkcji Initializes a stored procedure or a remote stored procedure słownik, błędy i użycie resource mssql_init ( string sp_name [, resource conn_id] ).
 • Jak działa Mssql_Min_Error_Severity wywołanie funkcji Sets the lower error severity czym jest, błędy i użycie void mssql_min_error_severity ( int severity ).
 • Jak działa Mssql_Min_Message_Severity wywołanie funkcji Sets the lower message severity co oznacza, błędy i użycie void mssql_min_message_severity ( int severity ).
 • Jak działa Mssql_Next_Result wywołanie funkcji Move the internal result pointer to the next result tłumaczenie, błędy i użycie bool mssql_next_result ( resource result_id ).
 • Jak działa Mssql_Num_Fields wywołanie funkcji Gets the number of fields in result przykłady, błędy i użycie int mssql_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Mssql_Num_Rows wywołanie funkcji Gets the number of rows in result definicja, błędy i użycie int mssql_num_rows ( resource result ).
 • Jak działa Mssql_Pconnect wywołanie funkcji Open persistent MS SQL connection encyklopedia, błędy i użycie resource mssql_pconnect ( [string servername [, string username [, string password]]] ).
 • Jak działa Mssql_Query wywołanie funkcji Send MS SQL query jak działa, błędy i użycie mixed mssql_query ( string query [, resource link_identifier [, int batch_size]] ).
 • Jak działa Mssql_Result wywołanie funkcji Get result data czy jest, błędy i użycie string mssql_result ( resource result, int row, mixed field ).
 • Jak działa Mssql_Rows_Affected wywołanie funkcji Returns the number of records affected by the query pojęcie, błędy i użycie int mssql_rows_affected ( resource conn_id ).
 • Jak działa Mssql_Select_Db wywołanie funkcji Select MS SQL database wyjaśnienie, błędy i użycie bool mssql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msession_Connect wywołanie funkcji Connect to msession server opis, błędy i użycie bool msession_connect ( string host, string port ).
 • Jak działa Msession_Count wywołanie funkcji Get session count informacje, błędy i użycie int msession_count ( void ).
 • Jak działa Msession_Create wywołanie funkcji Create a session znaczenie, błędy i użycie bool msession_create ( string session ).
 • Jak działa Msession_Destroy wywołanie funkcji Destroy a session co znaczy, błędy i użycie bool msession_destroy ( string name ).
 • Jak działa Msession_Disconnect wywołanie funkcji Close connection to msession server krzyżówka, błędy i użycie void msession_disconnect ( void ).
 • Jak działa Msession_Find wywołanie funkcji Find all sessions with name and value co to jest, błędy i użycie array msession_find ( string name, string value ).
 • Jak działa Msession_Get_Array wywołanie funkcji Get array of msession variables słownik, błędy i użycie array msession_get_array ( string session ).
 • Jak działa Msession_Get_Data wywołanie funkcji Get data session unstructured data czym jest, błędy i użycie string msession_get_data ( string session ).
 • Jak działa Msession_Get wywołanie funkcji Get value from session co oznacza, błędy i użycie string msession_get ( string session, string name, string value ).
 • Jak działa Msession_Inc wywołanie funkcji Increment value in session tłumaczenie, błędy i użycie string msession_inc ( string session, string name ).
 • Jak działa Msession_List wywołanie funkcji List all sessions przykłady, błędy i użycie array msession_list ( void ).
 • Jak działa Msession_Listvar wywołanie funkcji List sessions with variable definicja, błędy i użycie array msession_listvar ( string name ).
 • Jak działa Msession_Lock wywołanie funkcji Lock a session encyklopedia, błędy i użycie int msession_lock ( string name ).
 • Jak działa Msession_Plugin wywołanie funkcji Call an escape function within the msession personality plugin jak działa, błędy i użycie string msession_plugin ( string session, string val [, string param] ).
 • Jak działa Msession_Randstr wywołanie funkcji Get random string czy jest, błędy i użycie string msession_randstr ( int param ).
 • Jak działa Msession_Set_Array wywołanie funkcji Set msession variables from an array pojęcie, błędy i użycie void msession_set_array ( string session, array tuples ).
 • Jak działa Msession_Set_Data wywołanie funkcji Set data session unstructured data wyjaśnienie, błędy i użycie bool msession_set_data ( string session, string value ).
 • Jak działa Msession_Set wywołanie funkcji Set value in session opis, błędy i użycie bool msession_set ( string session, string name, string value ).
 • Jak działa Msession_Timeout wywołanie funkcji Set/get session timeout informacje, błędy i użycie int msession_timeout ( string session [, int param] ).
 • Jak działa Msql_Affected_Rows wywołanie funkcji Returns number of affected rows znaczenie, błędy i użycie int msql_affected_rows ( resource result ).
 • Jak działa Msql_Close wywołanie funkcji Close mSQL connection co znaczy, błędy i użycie bool msql_close ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_Connect wywołanie funkcji Open mSQL connection krzyżówka, błędy i użycie resource msql_connect ( [string hostname] ).
 • Jak działa Msql_Create_Db wywołanie funkcji Create mSQL database co to jest, błędy i użycie bool msql_create_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_Data_Seek wywołanie funkcji Move internal row pointer słownik, błędy i użycie bool msql_data_seek ( resource result, int row_number ).
 • Jak działa Msql_Db_Query wywołanie funkcji Send mSQL query czym jest, błędy i użycie resource msql_db_query ( string database, string query [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_Dbname wywołanie funkcji Alias of msql_result() co oznacza, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Drop_Db wywołanie funkcji Drop (delete) mSQL database tłumaczenie, błędy i użycie bool msql_drop_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_Error wywołanie funkcji Returns error message of last msql call przykłady, błędy i użycie string msql_error ( void ).
 • Jak działa Msql_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch row as array definicja, błędy i użycie array msql_fetch_array ( resource result [, int result_type] ).
 • Jak działa Msql_Fetch_Field wywołanie funkcji Get field information encyklopedia, błędy i użycie object msql_fetch_field ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Msql_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetch row as object jak działa, błędy i użycie object msql_fetch_object ( resource result ).
 • Jak działa Msql_Fetch_Row wywołanie funkcji Get row as enumerated array czy jest, błędy i użycie array msql_fetch_row ( resource result ).
 • Jak działa Msql_Field_Flags wywołanie funkcji Get field flags pojęcie, błędy i użycie string msql_field_flags ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Msql_Field_Len wywołanie funkcji Get field length wyjaśnienie, błędy i użycie int msql_field_len ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Msql_Field_Name wywołanie funkcji Get the name of the specified field in a result opis, błędy i użycie string msql_field_name ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Msql_Field_Seek wywołanie funkcji Set field offset informacje, błędy i użycie bool msql_field_seek ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Msql_Field_Table wywołanie funkcji Get table name for field znaczenie, błędy i użycie int msql_field_table ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Msql_Field_Type wywołanie funkcji Get field type co znaczy, błędy i użycie string msql_field_type ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Msql_Fieldflags wywołanie funkcji Alias of msql_field_flags() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Fieldlen wywołanie funkcji Alias of msql_field_len() co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Fieldname wywołanie funkcji Alias of msql_field_name() słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Fieldtable wywołanie funkcji Alias of msql_field_table() czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Fieldtype wywołanie funkcji Alias of msql_field_type() co oznacza, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Free_Result wywołanie funkcji Free result memory tłumaczenie, błędy i użycie bool msql_free_result ( resource result ).
 • Jak działa Msql_List_Dbs wywołanie funkcji List mSQL databases on server przykłady, błędy i użycie resource msql_list_dbs ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_List_Fields wywołanie funkcji List result fields definicja, błędy i użycie resource msql_list_fields ( string database, string tablename [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_List_Tables wywołanie funkcji List tables in an mSQL database encyklopedia, błędy i użycie resource msql_list_tables ( string database [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_Num_Fields wywołanie funkcji Get number of fields in result jak działa, błędy i użycie int msql_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Msql_Num_Rows wywołanie funkcji Get number of rows in result czy jest, błędy i użycie int msql_num_rows ( resource query_identifier ).
 • Jak działa Msql_Numfields wywołanie funkcji Alias of msql_num_fields() pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Numrows wywołanie funkcji Alias of msql_num_rows() wyjaśnienie, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Pconnect wywołanie funkcji Open persistent mSQL connection opis, błędy i użycie resource msql_pconnect ( [string hostname] ).
 • Jak działa Msql_Query wywołanie funkcji Send mSQL query informacje, błędy i użycie resource msql_query ( string query [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_Regcase wywołanie funkcji Alias of sql_regcase() znaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql_Result wywołanie funkcji Get result data co znaczy, błędy i użycie string msql_result ( resource result, int row [, mixed field] ).
 • Jak działa Msql_Select_Db wywołanie funkcji Select mSQL database krzyżówka, błędy i użycie bool msql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Msql_Tablename wywołanie funkcji Alias of msql_result() co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Msql wywołanie funkcji Alias of msql_db_query() słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Mb_Convert_Case wywołanie funkcji Perform case folding on a string czym jest, błędy i użycie string mb_convert_case ( string str, int mode [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Convert_Encoding wywołanie funkcji Convert character encoding co oznacza, błędy i użycie string mb_convert_encoding ( string str, string to_encoding [, mixed from_encoding] ).
 • Jak działa Mb_Convert_Kana wywołanie funkcji Convert "kana" one from another ("zen-kaku", "han-kaku" and more) tłumaczenie, błędy i użycie string mb_convert_kana ( string str [, string option [, string encoding]] ).
 • Jak działa Mb_Convert_Variables wywołanie funkcji Convert character code in variable(s) przykłady, błędy i użycie string mb_convert_variables ( string to_encoding, mixed from_encoding, mixed &vars [, mixed &...] ).
 • Jak działa Mb_Decode_Mimeheader wywołanie funkcji Decode string in MIME header field definicja, błędy i użycie string mb_decode_mimeheader ( string str ).
 • Jak działa Mb_Decode_Numericentity wywołanie funkcji Decode HTML numeric string reference to character encyklopedia, błędy i użycie string mb_decode_numericentity ( string str, array convmap [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Detect_Encoding wywołanie funkcji Detect character encoding jak działa, błędy i użycie string mb_detect_encoding ( string str [, mixed encoding_list [, bool strict]] ).
 • Jak działa Mb_Detect_Order wywołanie funkcji Set/Get character encoding detection order czy jest, błędy i użycie mixed mb_detect_order ( [mixed encoding_list] ).
 • Jak działa Mb_Encode_Mimeheader wywołanie funkcji Encode string for MIME header pojęcie, błędy i użycie string mb_encode_mimeheader ( string str [, string charset [, string transfer_encoding [, string linefeed]]] ).
 • Jak działa Mb_Encode_Numericentity wywołanie funkcji Encode character to HTML numeric string reference wyjaśnienie, błędy i użycie string mb_encode_numericentity ( string str, array convmap [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Match wywołanie funkcji Regular expression match for multibyte string opis, błędy i użycie bool mb_ereg_match ( string pattern, string string [, string option] ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Replace wywołanie funkcji Replace regular expression with multibyte support informacje, błędy i użycie string mb_ereg_replace ( string pattern, string replacement, string string [, string option] ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Search_Getpos wywołanie funkcji Returns start point for next regular expression match znaczenie, błędy i użycie int mb_ereg_search_getpos ( void ).
 • Jak działa Mysql_Db_Name wywołanie funkcji Get result data co znaczy, błędy i użycie string mysql_db_name ( resource result, int row [, mixed field] ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Search_Getregs wywołanie funkcji Retrieve the result from the last multibyte regular expressionmatch krzyżówka, błędy i użycie array mb_ereg_search_getregs ( void ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Search_Init wywołanie funkcji Setup string and regular expression for multibyte regularexpression match co to jest, błędy i użycie bool mb_ereg_search_init ( string string [, string pattern [, string option]] ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Search_Pos wywołanie funkcji Return position and length of matched part of multibyte regularexpression for predefined multibyte string słownik, błędy i użycie array mb_ereg_search_pos ( [string pattern [, string option]] ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Search_Regs wywołanie funkcji Returns the matched part of multibyte regular expression czym jest, błędy i użycie array mb_ereg_search_regs ( [string pattern [, string option]] ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Search_Setpos wywołanie funkcji Set start point of next regular expression match co oznacza, błędy i użycie bool mb_ereg_search_setpos ( int position ).
 • Jak działa Mb_Ereg_Search wywołanie funkcji Multibyte regular expression match for predefined multibyte string tłumaczenie, błędy i użycie bool mb_ereg_search ( [string pattern [, string option]] ).
 • Jak działa Mb_Ereg wywołanie funkcji Regular expression match with multibyte support przykłady, błędy i użycie int mb_ereg ( string pattern, string string [, array regs] ).
 • Jak działa Mb_Eregi_Replace wywołanie funkcji Replace regular expression with multibyte supportignoring case definicja, błędy i użycie string mb_eregi_replace ( string pattern, string replace, string string [, string option] ).
 • Jak działa Mb_Eregi wywołanie funkcji Regular expression match ignoring case with multibyte support encyklopedia, błędy i użycie int mb_eregi ( string pattern, string string [, array regs] ).
 • Jak działa Mb_Get_Info wywołanie funkcji Get internal settings of mbstring jak działa, błędy i użycie mixed mb_get_info ( [string type] ).
 • Jak działa Mb_Http_Input wywołanie funkcji Detect HTTP input character encoding czy jest, błędy i użycie mixed mb_http_input ( [string type] ).
 • Jak działa Mb_Http_Output wywołanie funkcji Set/Get HTTP output character encoding pojęcie, błędy i użycie mixed mb_http_output ( [string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Internal_Encoding wywołanie funkcji Set/Get internal character encoding wyjaśnienie, błędy i użycie mixed mb_internal_encoding ( [string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Language wywołanie funkcji Set/Get current language opis, błędy i użycie mixed mb_language ( [string language] ).
 • Jak działa Mb_List_Encodings wywołanie funkcji Returns an array of all supported encodings informacje, błędy i użycie array mb_list_encodings ( void ).
 • Jak działa Mb_Output_Handler wywołanie funkcji Callback function converts character encoding in output buffer znaczenie, błędy i użycie string mb_output_handler ( string contents, int status ).
 • Jak działa Mb_Parse_Str wywołanie funkcji Parse GET/POST/COOKIE data and set global variable co znaczy, błędy i użycie bool mb_parse_str ( string encoded_string [, array &result] ).
 • Jak działa Mb_Preferred_Mime_Name wywołanie funkcji Get MIME charset string krzyżówka, błędy i użycie string mb_preferred_mime_name ( string encoding ).
 • Jak działa Mb_Regex_Encoding wywołanie funkcji Returns current encoding for multibyte regex as string co to jest, błędy i użycie mixed mb_regex_encoding ( [string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Regex_Set_Options wywołanie funkcji Set/Get the default options for mbregex functions słownik, błędy i użycie string mb_regex_set_options ( [string options] ).
 • Jak działa Mb_Send_Mail wywołanie funkcji Send encoded mail czym jest, błędy i użycie bool mb_send_mail ( string to, string subject, string message [, string additional_headers [, string additional_parameter]] ).
 • Jak działa Mb_Split wywołanie funkcji Split multibyte string using regular expression co oznacza, błędy i użycie array mb_split ( string pattern, string string [, int limit] ).
 • Jak działa Mb_Strcut wywołanie funkcji Get part of string tłumaczenie, błędy i użycie string mb_strcut ( string str, int start [, int length [, string encoding]] ).
 • Jak działa Mb_Strimwidth wywołanie funkcji Get truncated string with specified width przykłady, błędy i użycie string mb_strimwidth ( string str, int start, int width [, string trimmarker [, string encoding]] ).
 • Jak działa Mb_Strlen wywołanie funkcji Get string length definicja, błędy i użycie int mb_strlen ( string str [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Strpos wywołanie funkcji Find position of first occurrence of string in a string encyklopedia, błędy i użycie int mb_strpos ( string haystack, string needle [, int offset [, string encoding]] ).
 • Jak działa Mb_Strrpos wywołanie funkcji Find position of last occurrence of a string in a string jak działa, błędy i użycie int mb_strrpos ( string haystack, string needle [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Strtolower wywołanie funkcji Make a string lowercase czy jest, błędy i użycie string mb_strtolower ( string str [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Strtoupper wywołanie funkcji Make a string uppercase pojęcie, błędy i użycie string mb_strtoupper ( string str [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Strwidth wywołanie funkcji Return width of string wyjaśnienie, błędy i użycie int mb_strwidth ( string str [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Substitute_Character wywołanie funkcji Set/Get substitution character opis, błędy i użycie mixed mb_substitute_character ( [mixed substrchar] ).
 • Jak działa Mb_Substr_Count wywołanie funkcji Count the number of substring occurrences informacje, błędy i użycie int mb_substr_count ( string haystack, string needle [, string encoding] ).
 • Jak działa Mb_Substr wywołanie funkcji Get part of string znaczenie, błędy i użycie string mb_substr ( string str, int start [, int length [, string encoding]] ).
 • Jak działa Muscat_Close wywołanie funkcji Shuts down the muscat session and releases any memory back to PHP co znaczy, błędy i użycie void muscat_close ( resource muscat_handle ).
 • Jak działa Muscat_Get wywołanie funkcji Gets a line back from the core muscat API krzyżówka, błędy i użycie string muscat_get ( resource muscat_handle ).
 • Jak działa Muscat_Give wywołanie funkcji Sends string to the core muscat API co to jest, błędy i użycie void muscat_give ( resource muscat_handle, string string ).
 • Jak działa Muscat_Setup_Net wywołanie funkcji Creates a new muscat session and returns the handle słownik, błędy i użycie resource muscat_setup_net ( string muscat_host ).
 • Jak działa Muscat_Setup wywołanie funkcji Creates a new muscat session and returns the handle czym jest, błędy i użycie resource muscat_setup ( int size [, string muscat_dir] ).
 • Jak działa Mysql_Affected_Rows wywołanie funkcji Get number of affected rows in previous MySQL operation co oznacza, błędy i użycie int mysql_affected_rows ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Change_User wywołanie funkcji Change logged in user of the active connection tłumaczenie, błędy i użycie int mysql_change_user ( string user, string password [, string database [, resource link_identifier]] ).
 • Jak działa Mysql_Client_Encoding wywołanie funkcji Returns the name of the character set przykłady, błędy i użycie string mysql_client_encoding ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Close wywołanie funkcji Close MySQL connection definicja, błędy i użycie bool mysql_close ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Connect wywołanie funkcji Open a connection to a MySQL Server encyklopedia, błędy i użycie resource mysql_connect ( [string server [, string username [, string password [, bool new_link [, int client_flags]]]]] ).
 • Jak działa Mysql_Create_Db wywołanie funkcji Create a MySQL database jak działa, błędy i użycie bool mysql_create_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Data_Seek wywołanie funkcji Move internal result pointer czy jest, błędy i użycie bool mysql_data_seek ( resource result, int row_number ).
 • Jak działa Mysql_Db_Query wywołanie funkcji Send a MySQL query pojęcie, błędy i użycie resource mysql_db_query ( string database, string query [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Drop_Db wywołanie funkcji Drop (delete) a MySQL database wyjaśnienie, błędy i użycie bool mysql_drop_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Errno wywołanie funkcji Returns the numerical value of the error message from previous MySQL operation opis, błędy i użycie int mysql_errno ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Error wywołanie funkcji Returns the text of the error message from previous MySQL operation informacje, błędy i użycie string mysql_error ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Escape_String wywołanie funkcji Escapes a string for use in a mysql_query znaczenie, błędy i użycie string mysql_escape_string ( string unescaped_string ).
 • Jak działa Mysql_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array, a numeric array, or both co znaczy, błędy i użycie array mysql_fetch_array ( resource result [, int result_type] ).
 • Jak działa Mysql_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array krzyżówka, błędy i użycie array mysql_fetch_assoc ( resource result ).
 • Jak działa Mysql_Fetch_Field wywołanie funkcji Get column information from a result and return as an object co to jest, błędy i użycie object mysql_fetch_field ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Mysql_Fetch_Lengths wywołanie funkcji Get the length of each output in a result słownik, błędy i użycie array mysql_fetch_lengths ( resource result ).
 • Jak działa Mysql_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetch a result row as an object czym jest, błędy i użycie object mysql_fetch_object ( resource result ).
 • Jak działa Mysql_Fetch_Row wywołanie funkcji Get a result row as an enumerated array co oznacza, błędy i użycie array mysql_fetch_row ( resource result ).
 • Jak działa Mysql_Field_Flags wywołanie funkcji Get the flags associated with the specified field in a result tłumaczenie, błędy i użycie string mysql_field_flags ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Mysql_Field_Len wywołanie funkcji Returns the length of the specified field przykłady, błędy i użycie int mysql_field_len ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Mysql_Field_Name wywołanie funkcji Get the name of the specified field in a result definicja, błędy i użycie string mysql_field_name ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Mysql_Field_Seek wywołanie funkcji Set result pointer to a specified field offset encyklopedia, błędy i użycie bool mysql_field_seek ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Mysql_Field_Table wywołanie funkcji Get name of the table the specified field is in jak działa, błędy i użycie string mysql_field_table ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Mysql_Field_Type wywołanie funkcji Get the type of the specified field in a result czy jest, błędy i użycie string mysql_field_type ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Mysql_Free_Result wywołanie funkcji Free result memory pojęcie, błędy i użycie bool mysql_free_result ( resource result ).
 • Jak działa Mysql_Get_Client_Info wywołanie funkcji Get MySQL client info wyjaśnienie, błędy i użycie string mysql_get_client_info ( void ).
 • Jak działa Mysql_Get_Host_Info wywołanie funkcji Get MySQL host info opis, błędy i użycie string mysql_get_host_info ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Get_Proto_Info wywołanie funkcji Get MySQL protocol info informacje, błędy i użycie int mysql_get_proto_info ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Get_Server_Info wywołanie funkcji Get MySQL server info znaczenie, błędy i użycie string mysql_get_server_info ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Info wywołanie funkcji Get information about the most recent query co znaczy, błędy i użycie string mysql_info ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Insert_Id wywołanie funkcji Get the ID generated from the previous INSERT operation krzyżówka, błędy i użycie int mysql_insert_id ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_List_Dbs wywołanie funkcji List databases available on a MySQL server co to jest, błędy i użycie resource mysql_list_dbs ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_List_Fields wywołanie funkcji List MySQL table fields słownik, błędy i użycie resource mysql_list_fields ( string database_name, string table_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_List_Processes wywołanie funkcji List MySQL processes czym jest, błędy i użycie resource mysql_list_processes ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_List_Tables wywołanie funkcji List tables in a MySQL database co oznacza, błędy i użycie resource mysql_list_tables ( string database [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Num_Fields wywołanie funkcji Get number of fields in result tłumaczenie, błędy i użycie int mysql_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Mysql_Num_Rows wywołanie funkcji Get number of rows in result przykłady, błędy i użycie int mysql_num_rows ( resource result ).
 • Jak działa Mysql_Pconnect wywołanie funkcji Open a persistent connection to a MySQL server definicja, błędy i użycie resource mysql_pconnect ( [string server [, string username [, string password [, int client_flags]]]] ).
 • Jak działa Mysql_Ping wywołanie funkcji Ping a server connection or reconnect if there is no connection encyklopedia, błędy i użycie bool mysql_ping ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Query wywołanie funkcji Send a MySQL query jak działa, błędy i użycie resource mysql_query ( string query [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Real_Escape_String wywołanie funkcji Escapes special characters in a string for use in a SQL statement czy jest, błędy i użycie string mysql_real_escape_string ( string unescaped_string [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Result wywołanie funkcji Get result data pojęcie, błędy i użycie string mysql_result ( resource result, int row [, mixed field] ).
 • Jak działa Mysql_Select_Db wywołanie funkcji Select a MySQL database wyjaśnienie, błędy i użycie bool mysql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Stat wywołanie funkcji Get current system status opis, błędy i użycie string mysql_stat ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Tablename wywołanie funkcji Get table name of field informacje, błędy i użycie string mysql_tablename ( resource result, int i ).
 • Jak działa Mysql_Thread_Id wywołanie funkcji Return the current thread ID znaczenie, błędy i użycie int mysql_thread_id ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysql_Unbuffered_Query wywołanie funkcji Send an SQL query to MySQL, without fetching and buffering the result rows co znaczy, błędy i użycie resource mysql_unbuffered_query ( string query [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Mysqli_Affected_Rows wywołanie funkcji Gets the number of affected rows in a previous MySQL operation krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_affected_rows ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Autocommit wywołanie funkcji Turns on or off auto-commiting database modifications co to jest, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_autocommit ( mysqli link, bool mode ).
 • Jak działa Mysqli_Bind_Param wywołanie funkcji Alias for mysqli_stmt_bind_param() słownik, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_stmt_bind_param(). For a detailled descripton see description of mysqli_stmt_bind_param(). Note:.
 • Jak działa Mysqli_Bind_Result wywołanie funkcji Alias for mysqli_stmt_bind_result() czym jest, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_stmt_bind_result(). For a detailled descripton see description of mysqli_stmt_bind_result(). Note:.
 • Jak działa Mysqli_Change_User wywołanie funkcji Changes the user of the specified database connection co oznacza, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_change_user ( mysqli link, string user, string password, string database ).
 • Jak działa Mysqli_Character_Set_Name wywołanie funkcji Returns the default character set for the database connection tłumaczenie, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_character_set_name ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Client_Encoding wywołanie funkcji Alias of mysqli_character_set_name() przykłady, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_character_set_name(). For a detailled descripton see.
 • Jak działa Mysqli_Close wywołanie funkcji Closes a previously opened database connection definicja, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_close ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Commit wywołanie funkcji Commits the current transaction encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_commit ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Connect_Errno wywołanie funkcji Returns the error code from last connect call jak działa, błędy i użycie int mysqli_connect_errno ( void ).
 • Jak działa Mysqli_Connect_Error wywołanie funkcji Returns a string description of the last connect error czy jest, błędy i użycie string mysqli_connect_error ( void ).
 • Jak działa Mysqli_Connect wywołanie funkcji Open a new connection to the MySQL server pojęcie, błędy i użycie Procedural stylemysqli mysqli_connect ( [string host [, string username [, string passwd [, string dbname [, int port [, string socket]]]]]] ).
 • Jak działa Mysqli_Data_Seek wywołanie funkcji Adjusts the result pointer to an arbitary row in the result wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_data_seek ( mysqli_result result, int offset ).
 • Jak działa Mysqli_Debug wywołanie funkcji Performs debugging operations opis, błędy i użycie bool mysqli_debug ( string debug ).
 • Jak działa Mysqli_Disable_Reads_From_Master wywołanie funkcji Disable reads from master informacje, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_disable_reads_from_master ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Disable_Rpl_Parse wywołanie funkcji Disable RPL parse znaczenie, błędy i użycie bool mysqli_disable_rpl_parse ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Dump_Debug_Info wywołanie funkcji Dump debugging information into the log co znaczy, błędy i użycie bool mysqli_dump_debug_info ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Embedded_Connect wywołanie funkcji Open a connection to an embedded mysql server krzyżówka, błędy i użycie mysqli mysqli_embedded_connect ( [string dbname] ).
 • Jak działa Mysqli_Enable_Reads_From_Master wywołanie funkcji Enable reads from master co to jest, błędy i użycie bool mysqli_enable_reads_from_master ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Enable_Rpl_Parse wywołanie funkcji Enable RPL parse słownik, błędy i użycie bool mysqli_enable_rpl_parse ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Errno wywołanie funkcji Returns the error code for the most recent function call czym jest, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_errno ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Error wywołanie funkcji Returns a string description of the last error co oznacza, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_error ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Escape_String wywołanie funkcji Alias of mysqli_real_escape_string() tłumaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Mysqli_Execute wywołanie funkcji Alias for mysqli_stmt_execute() przykłady, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_stmt_execute(). For a detailled descripton see description of mysqli_stmt_execute(). Note:.
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative, a numeric array, or both definicja, błędy i użycie Procedural style:mixed mysqli_fetch_array ( mysqli_result result [, int resulttype] ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:array mysqli_fetch_assoc ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Field_Direct wywołanie funkcji Fetch meta-data for a single field jak działa, błędy i użycie Procedural style:object mysqli_fetch_field_direct ( mysqli_result result, int fieldnr ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Field wywołanie funkcji Returns the next field in the result set czy jest, błędy i użycie Procedural style:object mysqli_fetch_field ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Fields wywołanie funkcji Returns an array of objects representing the fields in a result set pojęcie, błędy i użycie Procedural Style:array mysqli_fetch_fields ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Lengths wywołanie funkcji Returns the lengths of the columns of the current row in the result set wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:array mysqli_fetch_lengths ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Object wywołanie funkcji Returns the current row of a result set as an object opis, błędy i użycie Procedural style:mixed mysqli_fetch_object ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch_Row wywołanie funkcji Get a result row as an enumerated array informacje, błędy i użycie Procedural style:mixed mysqli_fetch_row ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Fetch wywołanie funkcji Alias for mysqli_stmt_fetch() znaczenie, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_stmt_fetch(). For a detailled descripton see description of mysqli_stmt_fetch(). Note:.
 • Jak działa Mysqli_Field_Count wywołanie funkcji Returns the number of columns for the most recent query co znaczy, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_field_count ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Field_Seek wywołanie funkcji Set result pointer to a specified field offset krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_field_seek ( mysqli_result result, int fieldnr ).
 • Jak działa Mysqli_Field_Tell wywołanie funkcji Get current field offset of a result pointer co to jest, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_field_tell ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Free_Result wywołanie funkcji Frees the memory associated with a result słownik, błędy i użycie Procedural style:void mysqli_free_result ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Get_Client_Info wywołanie funkcji Returns the MySQL client version as a string czym jest, błędy i użycie string mysqli_get_client_info ( void ).
 • Jak działa Mysqli_Get_Client_Version wywołanie funkcji Get MySQL client info co oznacza, błędy i użycie int mysqli_get_client_version ( void ).
 • Jak działa Mysqli_Get_Host_Info wywołanie funkcji Returns a string representing the type of connection used tłumaczenie, błędy i użycie Procdural style:string mysqli_get_host_info ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Get_Metadata wywołanie funkcji Alias for mysqli_stmt_result_metadata() przykłady, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_stmt_result_metadata(). For a detailled descripton see description of mysqli_stmt_result_metadata(). Not.
 • Jak działa Mysqli_Get_Proto_Info wywołanie funkcji Returns the version of the MySQL protocol used definicja, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_get_proto_info ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Get_Server_Info wywołanie funkcji Returns the version of the MySQL server encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_get_server_info ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Get_Server_Version wywołanie funkcji Returns the version of the MySQL server as an integer jak działa, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_get_server_version ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Info wywołanie funkcji Retrieves information about the most recently executed query czy jest, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_info ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Init wywołanie funkcji Initializes MySQLi and returns a resource for use with mysqli_real_connect() pojęcie, błędy i użycie mysqli mysqli_init ( void ).
 • Jak działa Mysqli_Insert_Id wywołanie funkcji Returns the auto generated id used in the last query wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_insert_id ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Kill wywołanie funkcji Asks the server to kill a MySQL thread opis, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_kill ( mysqli link, int processid ).
 • Jak działa Mysqli_Master_Query wywołanie funkcji Enforce execution of a query on the master in a master/slave setup informacje, błędy i użycie bool mysqli_master_query ( mysqli link, string query ).
 • Jak działa Mysqli_More_Results wywołanie funkcji Check if there any more query results from a multi query znaczenie, błędy i użycie bool mysqli_more_results ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Multi_Query wywołanie funkcji Performs a query on the database co znaczy, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_multi_query ( mysqli link, string query ).
 • Jak działa Mysqli_Next_Result wywołanie funkcji Prepare next result from multi_query krzyżówka, błędy i użycie bool mysqli_next_result ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Num_Fields wywołanie funkcji Get the number of fields in a result co to jest, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_num_fields ( mysqli_result result ).
 • Jak działa Mysqli_Num_Rows wywołanie funkcji Gets the number of rows in a result słownik, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_num_rows ( mysqli result ).
 • Jak działa Mysqli_Options wywołanie funkcji Set options czym jest, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_options ( mysqli link, int option, mixed value ).
 • Jak działa Mysqli_Param_Count wywołanie funkcji Alias for mysqli_stmt_param_count() co oznacza, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_stmt_param_count(). For a detailled descripton see description of mysqli_stmt_param_count(). Note:.
 • Jak działa Mysqli_Ping wywołanie funkcji Pings a server connection, or tries to reconnect if the connection has gone down tłumaczenie, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_ping ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Prepare wywołanie funkcji Prepare a SQL statement for execution przykłady, błędy i użycie Procedure style:mysqli_stmt mysqli_prepare ( mysqli link, string query ).
 • Jak działa Mysqli_Query wywołanie funkcji Performs a query on the database definicja, błędy i użycie Procedural style:mixed mysqli_query ( mysqli link, string query [, int resultmode] ).
 • Jak działa Mysqli_Real_Connect wywołanie funkcji Opens a connection to a mysql server encyklopedia, błędy i użycie Procedural stylebool mysqli_real_connect ( mysqli link [, string hostname [, string username [, string passwd [, string dbname [, int port [, string socket [, int flags]]]]]]] ).
 • Jak działa Mysqli_Real_Escape_String wywołanie funkcji Escapes special characters in a string for use in a SQL statement,taking into account the current charset of the connection jak działa, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_real_escape_string ( mysqli link, string escapestr ).
 • Jak działa Mysqli_Real_Query wywołanie funkcji Execute an SQL query czy jest, błędy i użycie Procedural stylebool mysqli_real_query ( mysqli link, string query ).
 • Jak działa Mysqli_Report wywołanie funkcji Enables or disables internal report functions pojęcie, błędy i użycie bool mysqli_report ( int flags ).
 • Jak działa Mysqli_Rollback wywołanie funkcji Rolls back current transaction wyjaśnienie, błędy i użycie bool mysqli_rollback ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Rpl_Parse_Enabled wywołanie funkcji Check if RPL parse is enabled opis, błędy i użycie int mysqli_rpl_parse_enabled ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Rpl_Probe wywołanie funkcji RPL probe informacje, błędy i użycie bool mysqli_rpl_probe ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Rpl_Query_Type wywołanie funkcji Returns RPL query type znaczenie, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_rpl_query_type ( mysqli link, string query ).
 • Jak działa Mysqli_Select_Db wywołanie funkcji Selects the default database for database queries co znaczy, błędy i użycie bool mysqli_select_db ( mysqli link, string dbname ).
 • Jak działa Mysqli_Send_Long_Data wywołanie funkcji Alias for mysqli_stmt_send_long_data() krzyżówka, błędy i użycie This function is an alias of mysqli_stmt_send_long_data(). For a detailled descripton see description of mysqli_stmt_send_long_data()..
 • Jak działa Mysqli_Send_Query wywołanie funkcji Send the query and return co to jest, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_send_query ( mysqli link, string query ).
 • Jak działa Mysqli_Server_End wywołanie funkcji Shut down the embedded server słownik, błędy i użycie void mysqli_server_end ( void ).
 • Jak działa Mysqli_Server_Init wywołanie funkcji Initialize embedded server czym jest, błędy i użycie bool mysqli_server_init ( [array server [, array groups]] ).
 • Jak działa Mysqli_Set_Charset wywołanie funkcji Sets the default client character set co oznacza, błędy i użycie bool mysqli_set_charset ( mysqli link, string charset ).
 • Jak działa Mysqli_Set_Opt wywołanie funkcji Alias of mysqli_options() tłumaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Mysqli_Sqlstate wywołanie funkcji Returns the SQLSTATE error from previous MySQL operation przykłady, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_sqlstate ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Ssl_Set wywołanie funkcji Used for establishing secure connections using SSL definicja, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_ssl_set ( mysqli link, string key, string cert, string ca, string capath, string cipher ).
 • Jak działa Mysqli_Stat wywołanie funkcji Gets the current system status encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_stat ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Affected_Rows wywołanie funkcji Returns the total number of rows changed, deleted, or inserted by the last executed statement jak działa, błędy i użycie Procedural style :int mysqli_stmt_affected_rows ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Bind_Param wywołanie funkcji Binds variables to a prepared statement as parameters czy jest, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_bind_param ( mysqli_stmt stmt, string types, mixed &var1 [, mixed &...] ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Bind_Result wywołanie funkcji Binds variables to a prepared statement for result storage pojęcie, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_bind_result ( mysqli_stmt stmt, mixed &var1 [, mixed &...] ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Close wywołanie funkcji Closes a prepared statement wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_close ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Data_Seek wywołanie funkcji Seeks to an arbitray row in statement result set opis, błędy i użycie Procedural style:void mysqli_stmt_data_seek ( mysqli_stmt statement, int offset ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Errno wywołanie funkcji Returns the error code for the most recent statement call informacje, błędy i użycie Procedural style :int mysqli_stmt_errno ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Error wywołanie funkcji Returns a string description for last statement error znaczenie, błędy i użycie Procedural style:string mysqli_stmt_error ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Execute wywołanie funkcji Executes a prepared Query co znaczy, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_execute ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Fetch wywołanie funkcji Fetch results from a prepared statement into the bound variables krzyżówka, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_fetch ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Free_Result wywołanie funkcji Frees stored result memory for the given statement handle co to jest, błędy i użycie Procedural style:void mysqli_stmt_free_result ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Init wywołanie funkcji Initializes a statement and returns an object for use with mysqli_stmt_prepare słownik, błędy i użycie Procedural style :mysqli_stmt mysqli_stmt_init ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Num_Rows wywołanie funkcji Return the number of rows in statements result set czym jest, błędy i użycie Procedural style :int mysqli_stmt_num_rows ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Param_Count wywołanie funkcji Returns the number of parameter for the given statement co oznacza, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_stmt_param_count ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Prepare wywołanie funkcji Prepare a SQL statement for execution tłumaczenie, błędy i użycie Procedure style:bool mysqli_stmt_prepare ( mysqli_stmt stmt, string query ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Reset wywołanie funkcji Resets a prepared statement przykłady, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_reset ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Result_Metadata wywołanie funkcji Returns result set metadata from a prepared statement definicja, błędy i użycie Procedural style:mysqli_result mysqli_stmt_result_metadata ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Send_Long_Data wywołanie funkcji Send data in blocks encyklopedia, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_send_long_data ( mysqli_stmt stmt, int param_nr, string data ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Sqlstate wywołanie funkcji Returns SQLSTATE error from previous statement operation jak działa, błędy i użycie string mysqli_stmt_sqlstate ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Stmt_Store_Result wywołanie funkcji Transfers a result set from a prepared statement czy jest, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_stmt_store_result ( mysqli_stmt stmt ).
 • Jak działa Mysqli_Store_Result wywołanie funkcji Transfers a result set from the last query pojęcie, błędy i użycie Procedural style:mysqli_result mysqli_store_result ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Thread_Id wywołanie funkcji Returns the thread ID for the current connection wyjaśnienie, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_thread_id ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Thread_Safe wywołanie funkcji Returns whether thread safety is given or not opis, błędy i użycie Procedural style:bool mysqli_thread_safe ( void ).
 • Jak działa Mysqli_Use_Result wywołanie funkcji Initiate a result set retrieval informacje, błędy i użycie Procedural style:mysqli_result mysqli_use_result ( mysqli link ).
 • Jak działa Mysqli_Warning_Count wywołanie funkcji Returns the number of warnings from the last query for the given link znaczenie, błędy i użycie Procedural style:int mysqli_warning_count ( mysqli link ).
 • Jak działa Main wywołanie funkcji Dummy for main() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Memory_Get_Usage wywołanie funkcji Returns the amount of memory allocated to PHP krzyżówka, błędy i użycie int memory_get_usage ( void ).
 • Jak działa Msg_Get_Queue wywołanie funkcji Create or attach to a message queue co to jest, błędy i użycie resource msg_get_queue ( int key [, int perms] ).
 • Jak działa Msg_Receive wywołanie funkcji Receive a message from a message queue słownik, błędy i użycie bool msg_receive ( resource queue, int desiredmsgtype, int &msgtype, int maxsize, mixed &message [, bool unserialize [, int flags [, int &errorcode]]] ).
 • Jak działa Msg_Remove_Queue wywołanie funkcji Destroy a message queue czym jest, błędy i użycie bool msg_remove_queue ( resource queue ).
 • Jak działa Msg_Send wywołanie funkcji Send a message to a message queue co oznacza, błędy i użycie bool msg_send ( resource queue, int msgtype, mixed message [, bool serialize [, bool blocking [, int &errorcode]]] ).
 • Jak działa Msg_Set_Queue wywołanie funkcji Set information in the message queue data structure tłumaczenie, błędy i użycie bool msg_set_queue ( resource queue, array data ).
 • Jak działa Msg_Stat_Queue wywołanie funkcji Returns information from the message queue data structure przykłady, błędy i użycie array msg_stat_queue ( resource queue ).
 • Jak działa Md5_File wywołanie funkcji Calculates the md5 hash of a given file definicja, błędy i użycie string md5_file ( string filename [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Md5 wywołanie funkcji Calculate the md5 hash of a string encyklopedia, błędy i użycie string md5 ( string str [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Metaphone wywołanie funkcji Calculate the metaphone key of a string jak działa, błędy i użycie string metaphone ( string str [, int phones] ).
 • Jak działa Money_Format wywołanie funkcji Formats a number as a currency string czy jest, błędy i użycie string money_format ( string format, float number ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.