alias oci_parse alias oci co to jest
Ob_start callback function to repair the buffer co znaczy Return ASCII value of character krzyżówka.
Znaczenie alias oci_parse alias oci definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na O

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Ociparse wywołanie funkcji Alias of oci_parse() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociplogon wywołanie funkcji Alias of oci_pconnect() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociresult wywołanie funkcji Alias of oci_result() co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocisavelobfile wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->import słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Oci_Close wywołanie funkcji Closes Oracle connection czym jest, błędy i użycie bool oci_close ( resource connection ).
 • Jak działa Override_Function wywołanie funkcji Overrides built-in functions co oznacza, błędy i użycie bool override_function ( string function_name, string function_args, string function_code ).
 • Jak działa Opendir wywołanie funkcji Open directory handle tłumaczenie, błędy i użycie resource opendir ( string path [, resource context] ).
 • Jak działa Ob_Iconv_Handler wywołanie funkcji Convert character encoding as output buffer handler przykłady, błędy i użycie string ob_iconv_handler ( string contents, int status ).
 • Jak działa Octdec wywołanie funkcji Octal to decimal definicja, błędy i użycie number octdec ( string octal_string ).
 • Jak działa Openlog wywołanie funkcji Open connection to system logger encyklopedia, błędy i użycie bool openlog ( string ident, int option, int facility ).
 • Jak działa Overload wywołanie funkcji Enable property and method call overloading for a class jak działa, błędy i użycie void overload ( [string class_name] ).
 • Jak działa Oci_Collection_Append wywołanie funkcji Appends element to the collection czy jest, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Collection_Assign wywołanie funkcji Assigns a value to the collection from another existing collection pojęcie, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Collection_Element_Assign wywołanie funkcji Assigns a value to the element of the collection wyjaśnienie, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Collection_Free wywołanie funkcji Frees the resources associated with the collection object opis, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Collection_Element_Get wywołanie funkcji Returns value of the element informacje, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Collection_Max wywołanie funkcji Returns the maximum number of elements in the collection znaczenie, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Collection_Size wywołanie funkcji Returns size of the collection co znaczy, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Collection_Trim wywołanie funkcji Trims elements from the end of the collection krzyżówka, błędy i użycie class OCI-Collection {.
 • Jak działa Oci_Lob_Append wywołanie funkcji Appends data from the large object to another large object co to jest, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Close wywołanie funkcji Closes LOB descriptor słownik, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Eof wywołanie funkcji Tests for end-of-file on a large object's descriptor czym jest, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Erase wywołanie funkcji Erases a specified portion of the internal LOB data co oznacza, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Export wywołanie funkcji Exports LOB's contents to a file tłumaczenie, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Flush wywołanie funkcji Flushes/writes buffer of the LOB to the server przykłady, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Free wywołanie funkcji Frees resources associated with the LOB descriptor definicja, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Getbuffering wywołanie funkcji Returns current state of buffering for the large object encyklopedia, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Import wywołanie funkcji Imports file data to the LOB jak działa, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Load wywołanie funkcji Returns large object's contents czy jest, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Read wywołanie funkcji Reads part of the large object pojęcie, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Rewind wywołanie funkcji Moves the internal pointer to the beginning of the large object wyjaśnienie, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Save wywołanie funkcji Saves data to the large object opis, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Savefile wywołanie funkcji Alias of oci_lob_import() informacje, błędy i użycie .
 • Jak działa Oci_Lob_Seek wywołanie funkcji Sets the internal pointer of the large object znaczenie, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Setbuffering wywołanie funkcji Changes current state of buffering for the large object co znaczy, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Size wywołanie funkcji Returns size of large object krzyżówka, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Tell wywołanie funkcji Returns current position of internal pointer of large object co to jest, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Truncate wywołanie funkcji Truncates large object słownik, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Write wywołanie funkcji Writes data to the large object czym jest, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Writetemporary wywołanie funkcji Writes temporary large object co oznacza, błędy i użycie class OCI-Lob {.
 • Jak działa Oci_Lob_Writetofile wywołanie funkcji Alias of oci_lob_export() tłumaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Oci_Bind_By_Name wywołanie funkcji Binds the PHP variable to the Oracle placeholder przykłady, błędy i użycie bool oci_bind_by_name ( resource stmt, string ph_name, mixed &variable [, int maxlength [, int type]] ).
 • Jak działa Oci_Cancel wywołanie funkcji Cancels reading from cursor definicja, błędy i użycie bool oci_cancel ( resource stmt ).
 • Jak działa Oci_Commit wywołanie funkcji Commits outstanding statements encyklopedia, błędy i użycie bool oci_commit ( resource connection ).
 • Jak działa Oci_Connect wywołanie funkcji Establishes a connection to the Oracle server jak działa, błędy i użycie resource oci_connect ( string username, string password [, string db [, string charset [, int session_mode]]] ).
 • Jak działa Oci_Define_By_Name wywołanie funkcji Uses a PHP variable for the define-step during a SELECT czy jest, błędy i użycie bool oci_define_by_name ( resource statement, string column_name, mixed &variable [, int type] ).
 • Jak działa Oci_Error wywołanie funkcji Returns the last error found pojęcie, błędy i użycie array oci_error ( [resource source] ).
 • Jak działa Oci_Execute wywołanie funkcji Executes a statement wyjaśnienie, błędy i użycie bool oci_execute ( resource stmt [, int mode] ).
 • Jak działa Oci_Fetch_All wywołanie funkcji Fetches all rows of result data into an array opis, błędy i użycie int oci_fetch_all ( resource statement, array &output [, int skip [, int maxrows [, int flags]]] ).
 • Jak działa Oci_Fetch_Array wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as an associative ornumeric array, or both informacje, błędy i użycie array oci_fetch_array ( resource statement [, int mode] ).
 • Jak działa Oci_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as an associative array znaczenie, błędy i użycie array oci_fetch_assoc ( resource statement ).
 • Jak działa Oci_Fetch_Object wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as an object co znaczy, błędy i użycie object oci_fetch_object ( resource statement ).
 • Jak działa Oci_Fetch_Row wywołanie funkcji Returns the next row from the result data as a numeric array krzyżówka, błędy i użycie array oci_fetch_row ( resource statement ).
 • Jak działa Oci_Fetch wywołanie funkcji Fetches the next row into result-buffer co to jest, błędy i użycie bool oci_fetch ( resource statement ).
 • Jak działa Oci_Field_Is_Null wywołanie funkcji Checks if the field is NULL słownik, błędy i użycie bool oci_field_is_null ( resource stmt, mixed field ).
 • Jak działa Oci_Field_Name wywołanie funkcji Returns the name of a field from the statement czym jest, błędy i użycie string oci_field_name ( resource statement, int field ).
 • Jak działa Oci_Field_Precision wywołanie funkcji Tell the precision of a field co oznacza, błędy i użycie int oci_field_precision ( resource statement, int field ).
 • Jak działa Oci_Field_Scale wywołanie funkcji Tell the scale of the field tłumaczenie, błędy i użycie int oci_field_scale ( resource statement, int field ).
 • Jak działa Oci_Field_Size wywołanie funkcji Returns field's size przykłady, błędy i użycie int oci_field_size ( resource stmt, mixed field ).
 • Jak działa Oci_Field_Type_Raw wywołanie funkcji Tell the raw Oracle data type of the field definicja, błędy i użycie int oci_field_type_raw ( resource statement, int field ).
 • Jak działa Oci_Field_Type wywołanie funkcji Returns field's data type encyklopedia, błędy i użycie mixed oci_field_type ( resource stmt, int field ).
 • Jak działa Oci_Free_Statement wywołanie funkcji Frees all resources associated with statement or cursor jak działa, błędy i użycie bool oci_free_statement ( resource statement ).
 • Jak działa Oci_Internal_Debug wywołanie funkcji Enables or disables internal debug output czy jest, błędy i użycie void oci_internal_debug ( int onoff ).
 • Jak działa Oci_Lob_Copy wywołanie funkcji Copies large object pojęcie, błędy i użycie bool oci_lob_copy ( OCI-Lob lob_to, OCI-Lob lob_from [, int length] ).
 • Jak działa Oci_Lob_Is_Equal wywołanie funkcji Compares two LOB/FILE locators for equality wyjaśnienie, błędy i użycie bool oci_lob_is_equal ( OCI-Lob lob1, OCI-Lob lob2 ).
 • Jak działa Oci_New_Collection wywołanie funkcji Allocates new collection object opis, błędy i użycie OCI-Collection oci_new_collection ( resource connection, string tdo [, string schema] ).
 • Jak działa Oci_New_Connect wywołanie funkcji Establishes a new connection to the Oracle server informacje, błędy i użycie resource oci_new_connect ( string username, string password [, string db [, string charset [, int session_mode]]] ).
 • Jak działa Oci_New_Cursor wywołanie funkcji Allocates and returns a new cursor (statement handle) znaczenie, błędy i użycie resource oci_new_cursor ( resource connection ).
 • Jak działa Oci_New_Descriptor wywołanie funkcji Initializes a new empty LOB or FILE descriptor co znaczy, błędy i użycie OCI-Lob oci_new_descriptor ( resource connection [, int type] ).
 • Jak działa Oci_Num_Fields wywołanie funkcji Returns the number of result columns in a statement krzyżówka, błędy i użycie int oci_num_fields ( resource statement ).
 • Jak działa Oci_Num_Rows wywołanie funkcji Returns number of rows affected during statement execution co to jest, błędy i użycie int oci_num_rows ( resource stmt ).
 • Jak działa Oci_Parse wywołanie funkcji Prepares Oracle statement for execution słownik, błędy i użycie resource oci_parse ( resource connection, string query ).
 • Jak działa Oci_Password_Change wywołanie funkcji Changes password of Oracle's user czym jest, błędy i użycie bool oci_password_change ( resource connection, string username, string old_password, string new_password ).
 • Jak działa Oci_Pconnect wywołanie funkcji Connect to an Oracle database using a persistent connection co oznacza, błędy i użycie resource oci_pconnect ( string username, string password [, string db [, string charset [, int session_mode]]] ).
 • Jak działa Oci_Result wywołanie funkcji Returns field's value from the fetched row tłumaczenie, błędy i użycie mixed oci_result ( resource statement, mixed field ).
 • Jak działa Oci_Rollback wywołanie funkcji Rolls back outstanding transaction przykłady, błędy i użycie bool oci_rollback ( resource connection ).
 • Jak działa Oci_Server_Version wywołanie funkcji Returns server version definicja, błędy i użycie string oci_server_version ( resource connection ).
 • Jak działa Oci_Set_Prefetch wywołanie funkcji Sets number of rows to be prefetched encyklopedia, błędy i użycie bool oci_set_prefetch ( resource statement [, int rows] ).
 • Jak działa Oci_Statement_Type wywołanie funkcji Returns the type of an OCI statement jak działa, błędy i użycie string oci_statement_type ( resource statement ).
 • Jak działa Ocibindbyname wywołanie funkcji Alias of oci_bind_by_name() czy jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicancel wywołanie funkcji Alias of oci_cancel() pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicloselob wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->close wyjaśnienie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicollappend wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->append opis, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicollassign wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->assign informacje, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicollassignelem wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->assignElem znaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicollgetelem wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->getElem co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicollmax wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->max krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicollsize wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->size co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolltrim wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->trim słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolumnisnull wywołanie funkcji Alias of oci_field_is_null() czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolumnname wywołanie funkcji Alias of oci_field_name() co oznacza, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolumnprecision wywołanie funkcji Alias of oci_field_precision() tłumaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolumnscale wywołanie funkcji Alias of oci_field_scale() przykłady, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolumnsize wywołanie funkcji Alias of oci_field_size() definicja, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolumntype wywołanie funkcji Alias of oci_field_type() encyklopedia, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicolumntyperaw wywołanie funkcji Alias of oci_field_type_raw() jak działa, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocicommit wywołanie funkcji Alias of oci_commit() czy jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocidefinebyname wywołanie funkcji Alias of oci_define_by_name() pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocierror wywołanie funkcji Alias of oci_error() wyjaśnienie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociexecute wywołanie funkcji Alias of oci_execute() opis, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocifetch wywołanie funkcji Alias of oci_fetch() informacje, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocifetchinto wywołanie funkcji Fetches the next row into an array znaczenie, błędy i użycie int ocifetchinto ( resource statement, array &result [, int mode] ).
 • Jak działa Ocifetchistatement wywołanie funkcji Alias of oci_fetch_all() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocifreecollection wywołanie funkcji Alias of OCI-Collection->free krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocifreecursor wywołanie funkcji Alias of oci_free_statement() co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocifreedesc wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->free słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocifreestatement wywołanie funkcji Alias of oci_free_statement() czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociinternaldebug wywołanie funkcji Alias of oci_internal_debug() co oznacza, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociloadlob wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->load tłumaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocilogoff wywołanie funkcji Alias of oci_close() przykłady, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocilogon wywołanie funkcji Alias of oci_connect() definicja, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocinewcollection wywołanie funkcji Alias of oci_new_collection() encyklopedia, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocinewcursor wywołanie funkcji Alias of oci_new_cursor() jak działa, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocinewscriptor wywołanie funkcji Alias of oci_new_descriptor() czy jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocinlogon wywołanie funkcji Alias of oci_new_connect() pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocinumcols wywołanie funkcji Alias of oci_num_fields() wyjaśnienie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocirollback wywołanie funkcji Alias of oci_rollback() opis, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocirowcount wywołanie funkcji Alias of oci_num_rows() informacje, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocisavelob wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->save znaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociserverversion wywołanie funkcji Alias of oci_server_version() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocisetprefetch wywołanie funkcji Alias of oci_set_prefetch() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Ocistatementtype wywołanie funkcji Alias of oci_statement_type() co to jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociwritelobtofile wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->export słownik, błędy i użycie .
 • Jak działa Ociwritetemporarylob wywołanie funkcji Alias of OCI-Lob->writeTemporary czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Odbc_Autocommit wywołanie funkcji Toggle autocommit behaviour co oznacza, błędy i użycie mixed odbc_autocommit ( resource connection_id [, bool OnOff] ).
 • Jak działa Odbc_Binmode wywołanie funkcji Handling of binary column data tłumaczenie, błędy i użycie bool odbc_binmode ( resource result_id, int mode ).
 • Jak działa Odbc_Close_All wywołanie funkcji Close all ODBC connections przykłady, błędy i użycie void odbc_close_all ( void ).
 • Jak działa Odbc_Close wywołanie funkcji Close an ODBC connection definicja, błędy i użycie void odbc_close ( resource connection_id ).
 • Jak działa Odbc_Columnprivileges wywołanie funkcji Returns a result identifier that can be used to fetch a list ofcolumns and associated privileges encyklopedia, błędy i użycie resource odbc_columnprivileges ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string table_name, string column_name ).
 • Jak działa Odbc_Columns wywołanie funkcji Lists the column names in specified tables jak działa, błędy i użycie resource odbc_columns ( resource connection_id [, string qualifier [, string schema [, string table_name [, string column_name]]]] ).
 • Jak działa Odbc_Commit wywołanie funkcji Commit an ODBC transaction czy jest, błędy i użycie bool odbc_commit ( resource connection_id ).
 • Jak działa Odbc_Connect wywołanie funkcji Connect to a datasource pojęcie, błędy i użycie resource odbc_connect ( string dsn, string user, string password [, int cursor_type] ).
 • Jak działa Odbc_Cursor wywołanie funkcji Get cursorname wyjaśnienie, błędy i użycie string odbc_cursor ( resource result_id ).
 • Jak działa Odbc_Data_Source wywołanie funkcji Returns information about a current connection opis, błędy i użycie array odbc_data_source ( resource connection_id, int fetch_type ).
 • Jak działa Odbc_Do wywołanie funkcji Synonym for odbc_exec() informacje, błędy i użycie resource odbc_do ( resource conn_id, string query ).
 • Jak działa Odbc_Error wywołanie funkcji Get the last error code znaczenie, błędy i użycie string odbc_error ( [resource connection_id] ).
 • Jak działa Odbc_Errormsg wywołanie funkcji Get the last error message co znaczy, błędy i użycie string odbc_errormsg ( [resource connection_id] ).
 • Jak działa Odbc_Exec wywołanie funkcji Prepare and execute a SQL statement krzyżówka, błędy i użycie resource odbc_exec ( resource connection_id, string query_string [, int flags] ).
 • Jak działa Odbc_Execute wywołanie funkcji Execute a prepared statement co to jest, błędy i użycie bool odbc_execute ( resource result_id [, array parameters_array] ).
 • Jak działa Odbc_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array słownik, błędy i użycie array odbc_fetch_array ( resource result [, int rownumber] ).
 • Jak działa Odbc_Fetch_Into wywołanie funkcji Fetch one result row into array czym jest, błędy i użycie int odbc_fetch_into ( resource result_id, array &result_array [, int rownumber] ).
 • Jak działa Odbc_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetch a result row as an object co oznacza, błędy i użycie object odbc_fetch_object ( resource result [, int rownumber] ).
 • Jak działa Odbc_Fetch_Row wywołanie funkcji Fetch a row tłumaczenie, błędy i użycie bool odbc_fetch_row ( resource result_id [, int row_number] ).
 • Jak działa Odbc_Field_Len wywołanie funkcji Get the length (precision) of a field przykłady, błędy i użycie int odbc_field_len ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa Odbc_Field_Name wywołanie funkcji Get the columnname definicja, błędy i użycie string odbc_field_name ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa Odbc_Field_Num wywołanie funkcji Return column number encyklopedia, błędy i użycie int odbc_field_num ( resource result_id, string field_name ).
 • Jak działa Odbc_Field_Precision wywołanie funkcji Synonym for odbc_field_len() jak działa, błędy i użycie int odbc_field_precision ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa Odbc_Field_Scale wywołanie funkcji Get the scale of a field czy jest, błędy i użycie int odbc_field_scale ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa Odbc_Field_Type wywołanie funkcji Datatype of a field pojęcie, błędy i użycie string odbc_field_type ( resource result_id, int field_number ).
 • Jak działa Odbc_Foreignkeys wywołanie funkcji Returns a list of foreign keys in the specified table or a listof foreign keys in other tables that refer to the primary key inthe specified table wyjaśnienie, błędy i użycie resource odbc_foreignkeys ( resource connection_id, string pk_qualifier, string pk_owner, string pk_table, string fk_qualifier, string fk_owner, string fk_table ).
 • Jak działa Odbc_Free_Result wywołanie funkcji Free resources associated with a result opis, błędy i użycie bool odbc_free_result ( resource result_id ).
 • Jak działa Odbc_Gettypeinfo wywołanie funkcji Returns a result identifier containing information about datatypes supported by the data source informacje, błędy i użycie resource odbc_gettypeinfo ( resource connection_id [, int data_type] ).
 • Jak działa Odbc_Longreadlen wywołanie funkcji Handling of LONG columns znaczenie, błędy i użycie bool odbc_longreadlen ( resource result_id, int length ).
 • Jak działa Odbc_Next_Result wywołanie funkcji Checks if multiple results are available co znaczy, błędy i użycie bool odbc_next_result ( resource result_id ).
 • Jak działa Odbc_Num_Fields wywołanie funkcji Number of columns in a result krzyżówka, błędy i użycie int odbc_num_fields ( resource result_id ).
 • Jak działa Odbc_Num_Rows wywołanie funkcji Number of rows in a result co to jest, błędy i użycie int odbc_num_rows ( resource result_id ).
 • Jak działa Odbc_Pconnect wywołanie funkcji Open a persistent database connection słownik, błędy i użycie resource odbc_pconnect ( string dsn, string user, string password [, int cursor_type] ).
 • Jak działa Odbc_Prepare wywołanie funkcji Prepares a statement for execution czym jest, błędy i użycie resource odbc_prepare ( resource connection_id, string query_string ).
 • Jak działa Odbc_Primarykeys wywołanie funkcji Returns a result identifier that can be used to fetch the columnnames that comprise the primary key for a table co oznacza, błędy i użycie resource odbc_primarykeys ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string table ).
 • Jak działa Odbc_Procedurecolumns wywołanie funkcji Retrieve information about parameters to procedures tłumaczenie, błędy i użycie resource odbc_procedurecolumns ( resource connection_id [, string qualifier, string owner, string proc, string column] ).
 • Jak działa Odbc_Procedures wywołanie funkcji Get the list of procedures stored in a specific data source przykłady, błędy i użycie resource odbc_procedures ( resource connection_id [, string qualifier, string owner, string name] ).
 • Jak działa Odbc_Result_All wywołanie funkcji Print result as HTML table definicja, błędy i użycie int odbc_result_all ( resource result_id [, string format] ).
 • Jak działa Odbc_Result wywołanie funkcji Get result data encyklopedia, błędy i użycie mixed odbc_result ( resource result_id, mixed field ).
 • Jak działa Odbc_Rollback wywołanie funkcji Rollback a transaction jak działa, błędy i użycie bool odbc_rollback ( resource connection_id ).
 • Jak działa Odbc_Setoption wywołanie funkcji Adjust ODBC settings czy jest, błędy i użycie bool odbc_setoption ( resource id, int function, int option, int param ).
 • Jak działa Odbc_Specialcolumns wywołanie funkcji Returns either the optimal set of columns that uniquelyidentifies a row in the table or columns that are automaticallyupdated when any value in the row is updated by a transaction pojęcie, błędy i użycie resource odbc_specialcolumns ( resource connection_id, int type, string qualifier, string owner, string table, int scope, int nullable ).
 • Jak działa Odbc_Statistics wywołanie funkcji Retrieve statistics about a table wyjaśnienie, błędy i użycie resource odbc_statistics ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string table_name, int unique, int accuracy ).
 • Jak działa Odbc_Tableprivileges wywołanie funkcji Lists tables and the privileges associated with each table opis, błędy i użycie resource odbc_tableprivileges ( resource connection_id, string qualifier, string owner, string name ).
 • Jak działa Odbc_Tables wywołanie funkcji Get the list of table names stored in a specific data source informacje, błędy i użycie resource odbc_tables ( resource connection_id [, string qualifier [, string owner [, string name [, string types]]]] ).
 • Jak działa Openal_Buffer_Create wywołanie funkcji Generate OpenAL buffer znaczenie, błędy i użycie resource openal_buffer_create ( void ).
 • Jak działa Openal_Buffer_Data wywołanie funkcji Load a buffer with data co znaczy, błędy i użycie bool openal_buffer_data ( resource buffer, int format, string data, int freq ).
 • Jak działa Openal_Buffer_Destroy wywołanie funkcji Destroys an OpenAL buffer krzyżówka, błędy i użycie bool openal_buffer_destroy ( resource buffer ).
 • Jak działa Openal_Buffer_Get wywołanie funkcji Retrieve an OpenAL buffer property co to jest, błędy i użycie int openal_buffer_get ( resource buffer, int property ).
 • Jak działa Openal_Buffer_Loadwav wywołanie funkcji Load a .wav file into a buffer słownik, błędy i użycie bool openal_buffer_loadwav ( resource buffer, string wavfile ).
 • Jak działa Openal_Context_Create wywołanie funkcji Create an audio processing context czym jest, błędy i użycie resource openal_context_create ( resource device ).
 • Jak działa Openal_Context_Current wywołanie funkcji Make the specified context current co oznacza, błędy i użycie bool openal_context_current ( resource context ).
 • Jak działa Openal_Context_Destroy wywołanie funkcji Destroys a context tłumaczenie, błędy i użycie bool openal_context_destroy ( resource context ).
 • Jak działa Openal_Context_Process wywołanie funkcji Process the specified context przykłady, błędy i użycie bool openal_context_process ( resource context ).
 • Jak działa Openal_Context_Suspend wywołanie funkcji Suspend the specified context definicja, błędy i użycie bool openal_context_suspend ( resource context ).
 • Jak działa Openal_Device_Close wywołanie funkcji Close an OpenAL device encyklopedia, błędy i użycie bool openal_device_close ( resource device ).
 • Jak działa Openal_Device_Open wywołanie funkcji Initialize the OpenAL audio layer jak działa, błędy i użycie resource openal_device_open ( [string device_desc] ).
 • Jak działa Openal_Listener_Get wywołanie funkcji Retrieve a listener property czy jest, błędy i użycie mixed openal_listener_get ( int property ).
 • Jak działa Openal_Listener_Set wywołanie funkcji Set a listener property pojęcie, błędy i użycie bool openal_listener_set ( int property, mixed setting ).
 • Jak działa Openal_Source_Create wywołanie funkcji Generate a source resource wyjaśnienie, błędy i użycie resource openal_source_create ( void ).
 • Jak działa Openal_Source_Destroy wywołanie funkcji Destroy a source resource opis, błędy i użycie bool openal_source_destroy ( resource source ).
 • Jak działa Openal_Source_Get wywołanie funkcji Retrieve an OpenAL source property informacje, błędy i użycie mixed openal_source_get ( resource source, int property ).
 • Jak działa Openal_Source_Pause wywołanie funkcji Pause the source znaczenie, błędy i użycie bool openal_source_pause ( resource source ).
 • Jak działa Openal_Source_Play wywołanie funkcji Start playing the source co znaczy, błędy i użycie bool openal_source_play ( resource source ).
 • Jak działa Openal_Source_Rewind wywołanie funkcji Rewind the source krzyżówka, błędy i użycie bool openal_source_rewind ( resource source ).
 • Jak działa Openal_Source_Set wywołanie funkcji Set source property co to jest, błędy i użycie bool openal_source_set ( resource source, int property, mixed setting ).
 • Jak działa Openal_Source_Stop wywołanie funkcji Stop playing the source słownik, błędy i użycie bool openal_source_stop ( resource source ).
 • Jak działa Openal_Stream wywołanie funkcji Begin streaming on a source czym jest, błędy i użycie resource openal_stream ( resource source, int format, int rate ).
 • Jak działa Openssl_Csr_Export_To_File wywołanie funkcji Exports a CSR to a file co oznacza, błędy i użycie bool openssl_csr_export_to_file ( resource csr, string outfilename [, bool notext] ).
 • Jak działa Openssl_Csr_Export wywołanie funkcji Exports a CSR as a string tłumaczenie, błędy i użycie bool openssl_csr_export ( resource csr, string &out [, bool notext] ).
 • Jak działa Openssl_Csr_New wywołanie funkcji Generates a CSR przykłady, błędy i użycie mixed openssl_csr_new ( array dn, resource &privkey [, array configargs [, array extraattribs]] ).
 • Jak działa Openssl_Csr_Sign wywołanie funkcji Sign a CSR with another certificate (or itself) and generate a certificate definicja, błędy i użycie resource openssl_csr_sign ( mixed csr, mixed cacert, mixed priv_key, int days [, array configargs [, int serial]] ).
 • Jak działa Openssl_Error_String wywołanie funkcji Return openSSL error message encyklopedia, błędy i użycie string openssl_error_string ( void ).
 • Jak działa Openssl_Free_Key wywołanie funkcji Free key resource jak działa, błędy i użycie void openssl_free_key ( resource key_identifier ).
 • Jak działa Openssl_Get_Privatekey wywołanie funkcji Alias of openssl_pkey_get_private() czy jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Openssl_Get_Publickey wywołanie funkcji Alias of openssl_pkey_get_public() pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Openssl_Open wywołanie funkcji Open sealed data wyjaśnienie, błędy i użycie bool openssl_open ( string sealed_data, string &open_data, string env_key, mixed priv_key_id ).
 • Jak działa Openssl_Pkcs7_Decrypt wywołanie funkcji Decrypts an S/MIME encrypted message opis, błędy i użycie bool openssl_pkcs7_decrypt ( string infilename, string outfilename, mixed recipcert [, mixed recipkey] ).
 • Jak działa Openssl_Pkcs7_Encrypt wywołanie funkcji Encrypt an S/MIME message informacje, błędy i użycie bool openssl_pkcs7_encrypt ( string infile, string outfile, mixed recipcerts, array headers [, int flags [, int cipherid]] ).
 • Jak działa Openssl_Pkcs7_Sign wywołanie funkcji Sign an S/MIME message znaczenie, błędy i użycie bool openssl_pkcs7_sign ( string infilename, string outfilename, mixed signcert, mixed privkey, array headers [, int flags [, string extracerts]] ).
 • Jak działa Openssl_Pkcs7_Verify wywołanie funkcji Verifies the signature of an S/MIME signed message co znaczy, błędy i użycie mixed openssl_pkcs7_verify ( string filename, int flags [, string outfilename [, array cainfo [, string extracerts]]] ).
 • Jak działa Openssl_Pkey_Export_To_File wywołanie funkcji Gets an exportable representation of a key into a file krzyżówka, błędy i użycie bool openssl_pkey_export_to_file ( mixed key, string outfilename [, string passphrase [, array configargs]] ).
 • Jak działa Openssl_Pkey_Export wywołanie funkcji Gets an exportable representation of a key into a string co to jest, błędy i użycie bool openssl_pkey_export ( mixed key, string &out [, string passphrase [, array configargs]] ).
 • Jak działa Openssl_Pkey_Free wywołanie funkcji Frees a private key słownik, błędy i użycie void openssl_pkey_free ( resource key ).
 • Jak działa Openssl_Pkey_Get_Private wywołanie funkcji Get a private key czym jest, błędy i użycie resource openssl_pkey_get_private ( mixed key [, string passphrase] ).
 • Jak działa Openssl_Pkey_Get_Public wywołanie funkcji Extract public key from certificate and prepare it for use co oznacza, błędy i użycie resource openssl_pkey_get_public ( mixed certificate ).
 • Jak działa Openssl_Pkey_New wywołanie funkcji Generates a new private key tłumaczenie, błędy i użycie resource openssl_pkey_new ( [array configargs] ).
 • Jak działa Openssl_Private_Decrypt wywołanie funkcji Decrypts data with private key przykłady, błędy i użycie bool openssl_private_decrypt ( string data, string &decrypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa Openssl_Private_Encrypt wywołanie funkcji Encrypts data with private key definicja, błędy i użycie bool openssl_private_encrypt ( string data, string &crypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa Openssl_Public_Decrypt wywołanie funkcji Decrypts data with public key encyklopedia, błędy i użycie bool openssl_public_decrypt ( string data, string &decrypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa Openssl_Public_Encrypt wywołanie funkcji Encrypts data with public key jak działa, błędy i użycie bool openssl_public_encrypt ( string data, string &crypted, mixed key [, int padding] ).
 • Jak działa Openssl_Seal wywołanie funkcji Seal (encrypt) data czy jest, błędy i użycie int openssl_seal ( string data, string &sealed_data, array &env_keys, array pub_key_ids ).
 • Jak działa Openssl_Sign wywołanie funkcji Generate signature pojęcie, błędy i użycie bool openssl_sign ( string data, string &signature, mixed priv_key_id [, int signature_alg] ).
 • Jak działa Openssl_Verify wywołanie funkcji Verify signature wyjaśnienie, błędy i użycie int openssl_verify ( string data, string signature, mixed pub_key_id ).
 • Jak działa Openssl_X509_Check_Private_Key wywołanie funkcji Checks if a private key corresponds to a certificate opis, błędy i użycie bool openssl_x509_check_private_key ( mixed cert, mixed key ).
 • Jak działa Openssl_X509_Checkpurpose wywołanie funkcji Verifies if a certificate can be used for a particularpurpose informacje, błędy i użycie int openssl_x509_checkpurpose ( mixed x509cert, int purpose [, array cainfo [, string untrustedfile]] ).
 • Jak działa Openssl_X509_Export_To_File wywołanie funkcji Exports a certificate to file znaczenie, błędy i użycie bool openssl_x509_export_to_file ( mixed x509, string outfilename [, bool notext] ).
 • Jak działa Openssl_X509_Export wywołanie funkcji Exports a certificate as a string co znaczy, błędy i użycie bool openssl_x509_export ( mixed x509, string &output [, bool notext] ).
 • Jak działa Openssl_X509_Free wywołanie funkcji Free certificate resource krzyżówka, błędy i użycie void openssl_x509_free ( resource x509cert ).
 • Jak działa Openssl_X509_Parse wywołanie funkcji Parse an X509 certificate and return the information as anarray co to jest, błędy i użycie array openssl_x509_parse ( mixed x509cert [, bool shortnames] ).
 • Jak działa Openssl_X509_Read wywołanie funkcji Parse an X.509 certificate and return a resource identifier forit słownik, błędy i użycie resource openssl_x509_read ( mixed x509certdata ).
 • Jak działa Ora_Bind wywołanie funkcji Binds a PHP variable to an Oracle parameter czym jest, błędy i użycie bool ora_bind ( resource cursor, string PHP_variable_name, string SQL_parameter_name, int length [, int type] ).
 • Jak działa Ora_Close wywołanie funkcji Closes an Oracle cursor co oznacza, błędy i użycie bool ora_close ( resource cursor ).
 • Jak działa Ora_Columnname wywołanie funkcji Gets the name of an Oracle result column tłumaczenie, błędy i użycie string ora_columnname ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa Ora_Columnsize wywołanie funkcji Returns the size of an Oracle result column przykłady, błędy i użycie int ora_columnsize ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa Ora_Columntype wywołanie funkcji Gets the type of an Oracle result column definicja, błędy i użycie string ora_columntype ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa Ora_Commit wywołanie funkcji Commit an Oracle transaction encyklopedia, błędy i użycie bool ora_commit ( resource conn ).
 • Jak działa Ora_Commitoff wywołanie funkcji Disable automatic commit jak działa, błędy i użycie bool ora_commitoff ( resource conn ).
 • Jak działa Ora_Commiton wywołanie funkcji Enable automatic commit czy jest, błędy i użycie bool ora_commiton ( resource conn ).
 • Jak działa Ora_Do wywołanie funkcji Parse, Exec, Fetch pojęcie, błędy i użycie resource ora_do ( resource conn, string query ).
 • Jak działa Ora_Error wywołanie funkcji Gets an Oracle error message wyjaśnienie, błędy i użycie string ora_error ( [resource cursor_or_connection] ).
 • Jak działa Ora_Errorcode wywołanie funkcji Gets an Oracle error code opis, błędy i użycie int ora_errorcode ( [resource cursor_or_connection] ).
 • Jak działa Ora_Exec wywołanie funkcji Execute a parsed statement on an Oracle cursor informacje, błędy i użycie bool ora_exec ( resource cursor ).
 • Jak działa Ora_Fetch_Into wywołanie funkcji Fetch a row into the specified result array znaczenie, błędy i użycie int ora_fetch_into ( resource cursor, array &result [, int flags] ).
 • Jak działa Ora_Fetch wywołanie funkcji Fetch a row of data from a cursor co znaczy, błędy i użycie bool ora_fetch ( resource cursor ).
 • Jak działa Ora_Getcolumn wywołanie funkcji Get data from a fetched column krzyżówka, błędy i użycie string ora_getcolumn ( resource cursor, int column ).
 • Jak działa Ora_Logoff wywołanie funkcji Close an Oracle connection co to jest, błędy i użycie bool ora_logoff ( resource connection ).
 • Jak działa Ora_Logon wywołanie funkcji Open an Oracle connection słownik, błędy i użycie resource ora_logon ( string user, string password ).
 • Jak działa Ora_Numcols wywołanie funkcji Returns the number of columns czym jest, błędy i użycie int ora_numcols ( resource cursor ).
 • Jak działa Ora_Numrows wywołanie funkcji Returns the number of rows co oznacza, błędy i użycie int ora_numrows ( resource cursor ).
 • Jak działa Ora_Open wywołanie funkcji Opens an Oracle cursor tłumaczenie, błędy i użycie resource ora_open ( resource connection ).
 • Jak działa Ora_Parse wywołanie funkcji Parse an SQL statement with Oracle przykłady, błędy i użycie bool ora_parse ( resource cursor, string sql_statement [, int defer] ).
 • Jak działa Ora_Plogon wywołanie funkcji Open a persistent Oracle connection definicja, błędy i użycie resource ora_plogon ( string user, string password ).
 • Jak działa Ora_Rollback wywołanie funkcji Rolls back a transaction encyklopedia, błędy i użycie bool ora_rollback ( resource connection ).
 • Jak działa Ob_Clean wywołanie funkcji Clean (erase) the output buffer jak działa, błędy i użycie void ob_clean ( void ).
 • Jak działa Ob_End_Clean wywołanie funkcji Clean (erase) the output buffer and turn off output buffering czy jest, błędy i użycie bool ob_end_clean ( void ).
 • Jak działa Ob_End_Flush wywołanie funkcji Flush (send) the output buffer and turn off output buffering pojęcie, błędy i użycie bool ob_end_flush ( void ).
 • Jak działa Ob_Flush wywołanie funkcji Flush (send) the output buffer wyjaśnienie, błędy i użycie void ob_flush ( void ).
 • Jak działa Ob_Get_Clean wywołanie funkcji Get current buffer contents and delete current output buffer opis, błędy i użycie string ob_get_clean ( void ).
 • Jak działa Ob_Get_Contents wywołanie funkcji Return the contents of the output buffer informacje, błędy i użycie string ob_get_contents ( void ).
 • Jak działa Ob_Get_Flush wywołanie funkcji Flush the output buffer, return it as a string and turn off output buffering znaczenie, błędy i użycie string ob_get_flush ( void ).
 • Jak działa Ob_Get_Length wywołanie funkcji Return the length of the output buffer co znaczy, błędy i użycie int ob_get_length ( void ).
 • Jak działa Ob_Get_Level wywołanie funkcji Return the nesting level of the output buffering mechanism krzyżówka, błędy i użycie int ob_get_level ( void ).
 • Jak działa Ob_Get_Status wywołanie funkcji Get status of output buffers co to jest, błędy i użycie array ob_get_status ( [bool full_status] ).
 • Jak działa Ob_Gzhandler wywołanie funkcji ob_start callback function to gzip output buffer słownik, błędy i użycie string ob_gzhandler ( string buffer, int mode ).
 • Jak działa Ob_Implicit_Flush wywołanie funkcji Turn implicit flush on/off czym jest, błędy i użycie void ob_implicit_flush ( [int flag] ).
 • Jak działa Ob_List_Handlers wywołanie funkcji List all output handlers in use co oznacza, błędy i użycie array ob_list_handlers ( void ).
 • Jak działa Ob_Start wywołanie funkcji Turn on output buffering tłumaczenie, błędy i użycie bool ob_start ( [callback output_callback [, int chunk_size [, bool erase]]] ).
 • Jak działa Output_Add_Rewrite_Var wywołanie funkcji Add URL rewriter values przykłady, błędy i użycie bool output_add_rewrite_var ( string name, string value ).
 • Jak działa Output_Reset_Rewrite_Vars wywołanie funkcji Reset URL rewriter values definicja, błędy i użycie bool output_reset_rewrite_vars ( void ).
 • Jak działa Ovrimos_Close wywołanie funkcji Closes the connection to ovrimos encyklopedia, błędy i użycie void ovrimos_close ( int connection ).
 • Jak działa Ovrimos_Commit wywołanie funkcji Commits the transaction jak działa, błędy i użycie bool ovrimos_commit ( int connection_id ).
 • Jak działa Ovrimos_Connect wywołanie funkcji Connect to the specified database czy jest, błędy i użycie int ovrimos_connect ( string host, string db, string user, string password ).
 • Jak działa Ovrimos_Cursor wywołanie funkcji Returns the name of the cursor pojęcie, błędy i użycie string ovrimos_cursor ( int result_id ).
 • Jak działa Ovrimos_Exec wywołanie funkcji Executes an SQL statement wyjaśnienie, błędy i użycie int ovrimos_exec ( int connection_id, string query ).
 • Jak działa Ovrimos_Execute wywołanie funkcji Executes a prepared SQL statement opis, błędy i użycie bool ovrimos_execute ( int result_id [, array parameters_array] ).
 • Jak działa Ovrimos_Fetch_Into wywołanie funkcji Fetches a row from the result set informacje, błędy i użycie bool ovrimos_fetch_into ( int result_id, array &result_array [, string how [, int rownumber]] ).
 • Jak działa Ovrimos_Fetch_Row wywołanie funkcji Fetches a row from the result set znaczenie, błędy i użycie bool ovrimos_fetch_row ( int result_id [, int how [, int row_number]] ).
 • Jak działa Ovrimos_Field_Len wywołanie funkcji Returns the length of the output column co znaczy, błędy i użycie int ovrimos_field_len ( int result_id, int field_number ).
 • Jak działa Ovrimos_Field_Name wywołanie funkcji Returns the output column name krzyżówka, błędy i użycie string ovrimos_field_name ( int result_id, int field_number ).
 • Jak działa Ovrimos_Field_Num wywołanie funkcji Returns the (1-based) index of the output column co to jest, błędy i użycie int ovrimos_field_num ( int result_id, string field_name ).
 • Jak działa Ovrimos_Field_Type wywołanie funkcji Returns the (numeric) type of the output column słownik, błędy i użycie int ovrimos_field_type ( int result_id, int field_number ).
 • Jak działa Ovrimos_Free_Result wywołanie funkcji Frees the specified result_id czym jest, błędy i użycie bool ovrimos_free_result ( int result_id ).
 • Jak działa Ovrimos_Longreadlen wywołanie funkcji Specifies how many bytes are to be retrieved from long datatypes co oznacza, błędy i użycie bool ovrimos_longreadlen ( int result_id, int length ).
 • Jak działa Ovrimos_Num_Fields wywołanie funkcji Returns the number of columns tłumaczenie, błędy i użycie int ovrimos_num_fields ( int result_id ).
 • Jak działa Ovrimos_Num_Rows wywołanie funkcji Returns the number of rows affected by update operations przykłady, błędy i użycie int ovrimos_num_rows ( int result_id ).
 • Jak działa Ovrimos_Prepare wywołanie funkcji Prepares an SQL statement definicja, błędy i użycie int ovrimos_prepare ( int connection_id, string query ).
 • Jak działa Ovrimos_Result_All wywołanie funkcji Prints the whole result set as an HTML table encyklopedia, błędy i użycie int ovrimos_result_all ( int result_id [, string format] ).
 • Jak działa Ovrimos_Result wywołanie funkcji Retrieves the output column jak działa, błędy i użycie string ovrimos_result ( int result_id, mixed field ).
 • Jak działa Ovrimos_Rollback wywołanie funkcji Rolls back the transaction czy jest, błędy i użycie bool ovrimos_rollback ( int connection_id ).
 • Jak działa Orbitenum wywołanie funkcji Use CORBA enums pojęcie, błędy i użycie new OrbitEnum ( string id ).
 • Jak działa Orbitobject wywołanie funkcji Access CORBA objects wyjaśnienie, błędy i użycie new OrbitObject ( string ior ).
 • Jak działa Orbitstruct wywołanie funkcji Use CORBA structs opis, błędy i użycie new OrbitStruct ( string id ).
 • Jak działa Ord wywołanie funkcji Return ASCII value of character informacje, błędy i użycie int ord ( string string ).
 • Jak działa Ob_Tidyhandler wywołanie funkcji ob_start callback function to repair the buffer znaczenie, błędy i użycie string ob_tidyhandler ( string input [, int mode] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.