hexadecimal decimal return lt co to jest
Generate URL-encoded query string co znaczy Convert special characters to HTML entities krzyżówka.
Znaczenie hexadecimal decimal return lt definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na H

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Hexdec wywołanie funkcji Hexadecimal to decimal co znaczy, błędy i użycie number hexdec ( string hex_string ).
 • Jak działa Hash_Algos wywołanie funkcji Return a list of registered hashing algorithms krzyżówka, błędy i użycie array hash_algos ( void ).
 • Jak działa Hash_File wywołanie funkcji Generate a hash value using the contents of a given file co to jest, błędy i użycie string hash_file ( string algo, string filename [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Final wywołanie funkcji Finalize an incremental hash and return resulting digest słownik, błędy i użycie string hash_final ( resource context [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Hmac_File wywołanie funkcji Generate a keyed hash value using the HMAC method and the contents of a given file czym jest, błędy i użycie string hash_hmac_file ( string algo, string filename, string key [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Hmac wywołanie funkcji Generate a keyed hash value using the HMAC method co oznacza, błędy i użycie string hash_hmac ( string algo, string data, string key [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Hash_Init wywołanie funkcji Initialize an incremental hashing context tłumaczenie, błędy i użycie resource hash_init ( string algo [, int options, string key] ).
 • Jak działa Hash_Update_File wywołanie funkcji Pump data into an active hashing context from a file przykłady, błędy i użycie bool hash_update_file ( resource context, string filename [, resource context] ).
 • Jak działa Hash_Update_Stream wywołanie funkcji Pump data into an active hashing context from an open stream definicja, błędy i użycie int hash_update_stream ( resource context, resource handle [, int length] ).
 • Jak działa Hash_Update wywołanie funkcji Pump data into an active hashing context encyklopedia, błędy i użycie bool hash_update ( resource context, string data ).
 • Jak działa Hash wywołanie funkcji Generate a hash value (message digest) jak działa, błędy i użycie string hash ( string algo, string data [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Header wywołanie funkcji Send a raw HTTP header czy jest, błędy i użycie void header ( string string [, bool replace [, int http_response_code]] ).
 • Jak działa Headers_List wywołanie funkcji Returns a list of response headers sent (or ready to send) pojęcie, błędy i użycie array headers_list ( void ).
 • Jak działa Headers_Sent wywołanie funkcji Checks if or where headers have been sent wyjaśnienie, błędy i użycie bool headers_sent ( [string &file [, int &line]] ).
 • Jak działa Hw_Array2Objrec wywołanie funkcji Convert attributes from object array to object record opis, błędy i użycie string hw_array2objrec ( array object_array ).
 • Jak działa Hw_Changeobject wywołanie funkcji Changes attributes of an object (obsolete) informacje, błędy i użycie bool hw_changeobject ( int link, int objid, array attributes ).
 • Jak działa Hw_Children wywołanie funkcji Object ids of children znaczenie, błędy i użycie array hw_children ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Childrenobj wywołanie funkcji Object records of children co znaczy, błędy i użycie array hw_childrenobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Close wywołanie funkcji Closes the Hyperwave connection krzyżówka, błędy i użycie bool hw_close ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Connect wywołanie funkcji Opens a connection co to jest, błędy i użycie int hw_connect ( string host, int port [, string username, string password] ).
 • Jak działa Hw_Connection_Info wywołanie funkcji Prints information about the connection to Hyperwave server słownik, błędy i użycie void hw_connection_info ( int link ).
 • Jak działa Hw_Cp wywołanie funkcji Copies objects czym jest, błędy i użycie int hw_cp ( int connection, array object_id_array, int destination_id ).
 • Jak działa Hw_Deleteobject wywołanie funkcji Deletes object co oznacza, błędy i użycie bool hw_deleteobject ( int connection, int object_to_delete ).
 • Jak działa Hw_Docbyanchor wywołanie funkcji Object id object belonging to anchor tłumaczenie, błędy i użycie int hw_docbyanchor ( int connection, int anchorID ).
 • Jak działa Hw_Docbyanchorobj wywołanie funkcji Object record object belonging to anchor przykłady, błędy i użycie string hw_docbyanchorobj ( int connection, int anchorID ).
 • Jak działa Hw_Document_Attributes wywołanie funkcji Object record of hw_document definicja, błędy i użycie string hw_document_attributes ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Document_Bodytag wywołanie funkcji Body tag of hw_document encyklopedia, błędy i użycie string hw_document_bodytag ( int hw_document [, string prefix] ).
 • Jak działa Hw_Document_Content wywołanie funkcji Returns content of hw_document jak działa, błędy i użycie string hw_document_content ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Document_Setcontent wywołanie funkcji Sets/replaces content of hw_document czy jest, błędy i użycie bool hw_document_setcontent ( int hw_document, string content ).
 • Jak działa Hw_Document_Size wywołanie funkcji Size of hw_document pojęcie, błędy i użycie int hw_document_size ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Dummy wywołanie funkcji Hyperwave dummy function wyjaśnienie, błędy i użycie string hw_dummy ( int link, int id, int msgid ).
 • Jak działa Hw_Edittext wywołanie funkcji Retrieve text document opis, błędy i użycie bool hw_edittext ( int connection, int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Error wywołanie funkcji Error number informacje, błędy i użycie int hw_error ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Errormsg wywołanie funkcji Returns error message znaczenie, błędy i użycie string hw_errormsg ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Free_Document wywołanie funkcji Frees hw_document co znaczy, błędy i użycie bool hw_free_document ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Getanchors wywołanie funkcji Object ids of anchors of document krzyżówka, błędy i użycie array hw_getanchors ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getanchorsobj wywołanie funkcji Object records of anchors of document co to jest, błędy i użycie array hw_getanchorsobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getandlock wywołanie funkcji Return object record and lock object słownik, błędy i użycie string hw_getandlock ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchildcoll wywołanie funkcji Object ids of child collections czym jest, błędy i użycie array hw_getchildcoll ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchildcollobj wywołanie funkcji Object records of child collections co oznacza, błędy i użycie array hw_getchildcollobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchilddoccoll wywołanie funkcji Object ids of child documents of collection tłumaczenie, błędy i użycie array hw_getchilddoccoll ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getchilddoccollobj wywołanie funkcji Object records of child documents of collection przykłady, błędy i użycie array hw_getchilddoccollobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getobject wywołanie funkcji Object record definicja, błędy i użycie mixed hw_getobject ( int connection, mixed objectID [, string query] ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyquery wywołanie funkcji Search object encyklopedia, błędy i użycie array hw_getobjectbyquery ( int connection, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyquerycoll wywołanie funkcji Search object in collection jak działa, błędy i użycie array hw_getobjectbyquerycoll ( int connection, int objectID, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Htmlentities wywołanie funkcji Convert all applicable characters to HTML entities czy jest, błędy i użycie string htmlentities ( string string [, int quote_style [, string charset]] ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyquerycollobj wywołanie funkcji Search object in collection pojęcie, błędy i użycie array hw_getobjectbyquerycollobj ( int connection, int objectID, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Hw_Getobjectbyqueryobj wywołanie funkcji Search object wyjaśnienie, błędy i użycie array hw_getobjectbyqueryobj ( int connection, string query, int max_hits ).
 • Jak działa Hw_Getparents wywołanie funkcji Object ids of parents opis, błędy i użycie array hw_getparents ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getparentsobj wywołanie funkcji Object records of parents informacje, błędy i użycie array hw_getparentsobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getrellink wywołanie funkcji Get link from source to dest relative to rootid znaczenie, błędy i użycie string hw_getrellink ( int link, int rootid, int sourceid, int destid ).
 • Jak działa Hw_Getremote wywołanie funkcji Gets a remote document co znaczy, błędy i użycie int hw_getremote ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Getremotechildren wywołanie funkcji Gets children of remote document krzyżówka, błędy i użycie mixed hw_getremotechildren ( int connection, string object_record ).
 • Jak działa Hw_Getsrcbydestobj wywołanie funkcji Returns anchors pointing at object co to jest, błędy i użycie array hw_getsrcbydestobj ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Gettext wywołanie funkcji Retrieve text document słownik, błędy i użycie int hw_gettext ( int connection, int objectID [, mixed rootID/prefix] ).
 • Jak działa Hw_Getusername wywołanie funkcji Name of currently logged in user czym jest, błędy i użycie string hw_getusername ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Identify wywołanie funkcji Identifies as user co oznacza, błędy i użycie string hw_identify ( int link, string username, string password ).
 • Jak działa Hw_Incollections wywołanie funkcji Check if object ids in collections tłumaczenie, błędy i użycie array hw_incollections ( int connection, array object_id_array, array collection_id_array, int return_collections ).
 • Jak działa Hw_Info wywołanie funkcji Info about connection przykłady, błędy i użycie string hw_info ( int connection ).
 • Jak działa Hw_Inscoll wywołanie funkcji Insert collection definicja, błędy i użycie int hw_inscoll ( int connection, int objectID, array object_array ).
 • Jak działa Hw_Insdoc wywołanie funkcji Insert document encyklopedia, błędy i użycie int hw_insdoc ( resource connection, int parentID, string object_record [, string text] ).
 • Jak działa Hw_Insertanchors wywołanie funkcji Inserts only anchors into text jak działa, błędy i użycie bool hw_insertanchors ( int hwdoc, array anchorecs, array dest [, array urlprefixes] ).
 • Jak działa Hw_Insertdocument wywołanie funkcji Upload any document czy jest, błędy i użycie int hw_insertdocument ( int connection, int parent_id, int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Insertobject wywołanie funkcji Inserts an object record pojęcie, błędy i użycie int hw_insertobject ( int connection, string object_rec, string parameter ).
 • Jak działa Hw_Mapid wywołanie funkcji Maps global id on virtual local id wyjaśnienie, błędy i użycie int hw_mapid ( int connection, int server_id, int object_id ).
 • Jak działa Hw_Modifyobject wywołanie funkcji Modifies object record opis, błędy i użycie bool hw_modifyobject ( int connection, int object_to_change, array remove, array add [, int mode] ).
 • Jak działa Hw_Mv wywołanie funkcji Moves objects informacje, błędy i użycie int hw_mv ( int connection, array object_id_array, int source_id, int destination_id ).
 • Jak działa Hw_New_Document wywołanie funkcji Create new document znaczenie, błędy i użycie int hw_new_document ( string object_record, string document_data, int document_size ).
 • Jak działa Hw_Objrec2Array wywołanie funkcji Convert attributes from object record to object array co znaczy, błędy i użycie array hw_objrec2array ( string object_record [, array format] ).
 • Jak działa Hw_Output_Document wywołanie funkcji Prints hw_document krzyżówka, błędy i użycie bool hw_output_document ( int hw_document ).
 • Jak działa Hw_Pconnect wywołanie funkcji Make a persistent database connection co to jest, błędy i użycie int hw_pconnect ( string host, int port [, string username, string password] ).
 • Jak działa Hw_Pipedocument wywołanie funkcji Retrieve any document słownik, błędy i użycie int hw_pipedocument ( int connection, int objectID [, array url_prefixes] ).
 • Jak działa Hw_Root wywołanie funkcji Root object id czym jest, błędy i użycie int hw_root ( ).
 • Jak działa Hw_Setlinkroot wywołanie funkcji Set the id to which links are calculated co oznacza, błędy i użycie int hw_setlinkroot ( int link, int rootid ).
 • Jak działa Hw_Stat wywołanie funkcji Returns status string tłumaczenie, błędy i użycie string hw_stat ( int link ).
 • Jak działa Hw_Unlock wywołanie funkcji Unlock object przykłady, błędy i użycie bool hw_unlock ( int connection, int objectID ).
 • Jak działa Hw_Who wywołanie funkcji List of currently logged in users definicja, błędy i użycie array hw_who ( int connection ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Key wywołanie funkcji Returns key of the attribute encyklopedia, błędy i użycie string hw_api_attribute->key ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Langdepvalue wywołanie funkcji Returns value for a given language jak działa, błędy i użycie string hw_api_attribute->langdepvalue ( string language ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Value wywołanie funkcji Returns value of the attribute czy jest, błędy i użycie string hw_api_attribute->value ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute_Values wywołanie funkcji Returns all values of the attribute pojęcie, błędy i użycie array hw_api_attribute->values ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Attribute wywołanie funkcji Creates instance of class hw_api_attribute wyjaśnienie, błędy i użycie HW_API_Attribute hw_api_attribute ( [string name [, string value]] ).
 • Jak działa Hwapi_Checkin wywołanie funkcji Checks in an object opis, błędy i użycie bool hw_api->checkin ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Checkout wywołanie funkcji Checks out an object informacje, błędy i użycie bool hw_api->checkout ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Children wywołanie funkcji Returns children of an object znaczenie, błędy i użycie array hw_api->children ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Content_Mimetype wywołanie funkcji Returns mimetype co znaczy, błędy i użycie string hw_api_content->mimetype ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Content_Read wywołanie funkcji Read content krzyżówka, błędy i użycie string hw_api_content->read ( string buffer, int len ).
 • Jak działa Hwapi_Content wywołanie funkcji Returns content of an object co to jest, błędy i użycie HW_API_Content hw_api->content ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Copy wywołanie funkcji Copies physically słownik, błędy i użycie hw_api_object hw_api->copy ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dbstat wywołanie funkcji Returns statistics about database server czym jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api->dbstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dcstat wywołanie funkcji Returns statistics about document cache server co oznacza, błędy i użycie hw_api_object hw_api->dcstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dstanchors wywołanie funkcji Returns a list of all destination anchors tłumaczenie, błędy i użycie array hw_api->dstanchors ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Dstofsrcanchor wywołanie funkcji Returns destination of a source anchor przykłady, błędy i użycie hw_api_object hw_api->dstofsrcanchor ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Error_Count wywołanie funkcji Returns number of reasons definicja, błędy i użycie int hw_api_error->count ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Error_Reason wywołanie funkcji Returns reason of error encyklopedia, błędy i użycie HW_API_Reason hw_api_error->reason ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Find wywołanie funkcji Search for objects jak działa, błędy i użycie array hw_api->find ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Ftstat wywołanie funkcji Returns statistics about fulltext server czy jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api->ftstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Hgcsp wywołanie funkcji Returns object of class hw_api pojęcie, błędy i użycie HW_API hwapi_hgcsp ( string hostname [, int port] ).
 • Jak działa Hwapi_Hwstat wywołanie funkcji Returns statistics about Hyperwave server wyjaśnienie, błędy i użycie hw_api_object hw_api->hwstat ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Identify wywołanie funkcji Log into Hyperwave Server opis, błędy i użycie bool hw_api->identify ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Info wywołanie funkcji Returns information about server configuration informacje, błędy i użycie array hw_api->info ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insert wywołanie funkcji Inserts a new object znaczenie, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insert ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insertanchor wywołanie funkcji Inserts a new object of type anchor co znaczy, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insertanchor ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insertcollection wywołanie funkcji Inserts a new object of type collection krzyżówka, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insertcollection ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Insertdocument wywołanie funkcji Inserts a new object of type document co to jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api->insertdocument ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Link wywołanie funkcji Creates a link to an object słownik, błędy i użycie bool hw_api->link ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Lock wywołanie funkcji Locks an object czym jest, błędy i użycie bool hw_api->lock ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Move wywołanie funkcji Moves object between collections co oznacza, błędy i użycie bool hw_api->move ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_New_Content wywołanie funkcji Create new instance of class hw_api_content tłumaczenie, błędy i użycie HW_API_Content hw_api_content ( string content, string mimetype ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Assign wywołanie funkcji Clones object przykłady, błędy i użycie bool hw_api_object->assign ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Attreditable wywołanie funkcji Checks whether an attribute is editable definicja, błędy i użycie bool hw_api_object->attreditable ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Count wywołanie funkcji Returns number of attributes encyklopedia, błędy i użycie int hw_api_object->count ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Insert wywołanie funkcji Inserts new attribute jak działa, błędy i użycie bool hw_api_object->insert ( HW_API_Attribute attribute ).
 • Jak działa Hwapi_Object_New wywołanie funkcji Creates a new instance of class hw_api_object czy jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api_object ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Remove wywołanie funkcji Removes attribute pojęcie, błędy i użycie bool hw_api_object->remove ( string name ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Title wywołanie funkcji Returns the title attribute wyjaśnienie, błędy i użycie string hw_api_object->title ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Object_Value wywołanie funkcji Returns value of attribute opis, błędy i użycie string hw_api_object->value ( string name ).
 • Jak działa Hwapi_Object wywołanie funkcji Retrieve attribute information informacje, błędy i użycie hw_api_object hw_api->object ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Objectbyanchor wywołanie funkcji Returns the object an anchor belongs to znaczenie, błędy i użycie hw_api_object hw_api->objectbyanchor ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Parents wywołanie funkcji Returns parents of an object co znaczy, błędy i użycie array hw_api->parents ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Reason_Description wywołanie funkcji Returns description of reason krzyżówka, błędy i użycie string hw_api_reason->description ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Reason_Type wywołanie funkcji Returns type of reason co to jest, błędy i użycie HW_API_Reason hw_api_reason->type ( void ).
 • Jak działa Hwapi_Remove wywołanie funkcji Delete an object słownik, błędy i użycie bool hw_api->remove ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Replace wywołanie funkcji Replaces an object czym jest, błędy i użycie hw_api_object hw_api->replace ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Setcommittedversion wywołanie funkcji Commits version other than last version co oznacza, błędy i użycie hw_api_object hw_api->setcommittedversion ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Srcanchors wywołanie funkcji Returns a list of all source anchors tłumaczenie, błędy i użycie array hw_api->srcanchors ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Srcsofdst wywołanie funkcji Returns source of a destination object przykłady, błędy i użycie array hw_api->srcsofdst ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Unlock wywołanie funkcji Unlocks a locked object definicja, błędy i użycie bool hw_api->unlock ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_User wywołanie funkcji Returns the own user object encyklopedia, błędy i użycie hw_api_object hw_api->user ( array parameter ).
 • Jak działa Hwapi_Userlist wywołanie funkcji Returns a list of all logged in users jak działa, błędy i użycie array hw_api->userlist ( array parameter ).
 • Jak działa Hypot wywołanie funkcji Calculate the length of the hypotenuse of a right-angle triangle czy jest, błędy i użycie float hypot ( float x, float y ).
 • Jak działa Halt_Compiler wywołanie funkcji Halts the compiler execution pojęcie, błędy i użycie void __halt_compiler ( void ).
 • Jak działa Highlight_File wywołanie funkcji Syntax highlighting of a file wyjaśnienie, błędy i użycie mixed highlight_file ( string filename [, bool return] ).
 • Jak działa Highlight_String wywołanie funkcji Syntax highlighting of a string opis, błędy i użycie mixed highlight_string ( string str [, bool return] ).
 • Jak działa Hebrev wywołanie funkcji Convert logical Hebrew text to visual text informacje, błędy i użycie string hebrev ( string hebrew_text [, int max_chars_per_line] ).
 • Jak działa Hebrevc wywołanie funkcji Convert logical Hebrew text to visual text with newline conversion znaczenie, błędy i użycie string hebrevc ( string hebrew_text [, int max_chars_per_line] ).
 • Jak działa Html_Entity_Decode wywołanie funkcji Convert all HTML entities to their applicable characters co znaczy, błędy i użycie string html_entity_decode ( string string [, int quote_style [, string charset]] ).
 • Jak działa Htmlspecialchars_Decode wywołanie funkcji Convert special HTML entities back to characters krzyżówka, błędy i użycie string htmlspecialchars_decode ( string string [, int quote_style] ).
 • Jak działa Htmlspecialchars wywołanie funkcji Convert special characters to HTML entities co to jest, błędy i użycie string htmlspecialchars ( string string [, int quote_style [, string charset]] ).
 • Jak działa Http_Build_Query wywołanie funkcji Generate URL-encoded query string słownik, błędy i użycie string http_build_query ( array formdata [, string numeric_prefix] ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.