translate string from ebcdic co to jest
Determine whether a variable is empty co znaczy Split a string by string krzyżówka Output one or.
Znaczenie translate string from ebcdic definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na E

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Ebcdic2Ascii wywołanie funkcji Translate string from EBCDIC to ASCII co znaczy, błędy i użycie int ebcdic2ascii ( string ebcdic_str ).
 • Jak działa Each wywołanie funkcji Return the current key and value pair from an array and advancethe array cursor krzyżówka, błędy i użycie array each ( array &array ).
 • Jak działa End wywołanie funkcji Set the internal pointer of an array to its last element co to jest, błędy i użycie mixed end ( array &array ).
 • Jak działa Extract wywołanie funkcji Import variables into the current symbol table from an array słownik, błędy i użycie int extract ( array var_array [, int extract_type [, string prefix]] ).
 • Jak działa Easter_Date wywołanie funkcji Get Unix timestamp for midnight on Easter of a given year czym jest, błędy i użycie int easter_date ( [int year] ).
 • Jak działa Easter_Days wywołanie funkcji Get number of days after March 21 on which Easter falls for agiven year co oznacza, błędy i użycie int easter_days ( [int year [, int method]] ).
 • Jak działa Error_Log wywołanie funkcji Send an error message somewhere tłumaczenie, błędy i użycie bool error_log ( string message [, int message_type [, string destination [, string extra_headers]]] ).
 • Jak działa Error_Reporting wywołanie funkcji Sets which PHP errors are reported przykłady, błędy i użycie int error_reporting ( [int level] ).
 • Jak działa Exif_Imagetype wywołanie funkcji Determine the type of an image definicja, błędy i użycie int exif_imagetype ( string filename ).
 • Jak działa Exif_Read_Data wywołanie funkcji Reads the EXIF headers from JPEG or TIFF encyklopedia, błędy i użycie array exif_read_data ( string filename [, string sections [, bool arrays [, bool thumbnail]]] ).
 • Jak działa Exif_Tagname wywołanie funkcji Get the header name for an index jak działa, błędy i użycie string exif_tagname ( string index ).
 • Jak działa Exif_Thumbnail wywołanie funkcji Retrieve the embedded thumbnail of a TIFF or JPEG image czy jest, błędy i użycie string exif_thumbnail ( string filename [, int &width [, int &height [, int &imagetype]]] ).
 • Jak działa Expect_Expectl wywołanie funkcji Waits until the output from a process matches one of the patterns, a specified time period has passed, or an EOF is seen pojęcie, błędy i użycie mixed expect_expectl ( resource expect, array cases ).
 • Jak działa Expect_Popen wywołanie funkcji Exectute command via Bourne shell, and open the PTY stream to the process wyjaśnienie, błędy i użycie resource expect_popen ( string command ).
 • Jak działa Ezmlm_Hash wywołanie funkcji Calculate the hash value needed by EZMLM opis, błędy i użycie int ezmlm_hash ( string addr ).
 • Jak działa Exp wywołanie funkcji Calculates the exponent of e (the Neperian or Natural logarithm base) informacje, błędy i użycie float exp ( float arg ).
 • Jak działa Expm1 wywołanie funkcji Returns exp(number) - 1, computed in a way that is accurate evenwhen the value of number is close to zero znaczenie, błędy i użycie float expm1 ( float number ).
 • Jak działa Eval wywołanie funkcji Evaluate a string as PHP code co znaczy, błędy i użycie mixed eval ( string code_str ).
 • Jak działa Exit wywołanie funkcji Output a message and terminate the current script krzyżówka, błędy i użycie void exit ( [string status] ).
 • Jak działa Extension_Loaded wywołanie funkcji Find out whether an extension is loaded co to jest, błędy i użycie bool extension_loaded ( string name ).
 • Jak działa Ereg_Replace wywołanie funkcji Replace regular expression słownik, błędy i użycie string ereg_replace ( string pattern, string replacement, string string ).
 • Jak działa Ereg wywołanie funkcji Regular expression match czym jest, błędy i użycie int ereg ( string pattern, string string [, array &regs] ).
 • Jak działa Eregi_Replace wywołanie funkcji Replace regular expression case insensitive co oznacza, błędy i użycie string eregi_replace ( string pattern, string replacement, string string ).
 • Jak działa Eregi wywołanie funkcji Case insensitive regular expression match tłumaczenie, błędy i użycie int eregi ( string pattern, string string [, array &regs] ).
 • Jak działa Escapeshellarg wywołanie funkcji Escape a string to be used as a shell argument przykłady, błędy i użycie string escapeshellarg ( string arg ).
 • Jak działa Escapeshellcmd wywołanie funkcji Escape shell metacharacters definicja, błędy i użycie string escapeshellcmd ( string command ).
 • Jak działa Exec wywołanie funkcji Execute an external program encyklopedia, błędy i użycie string exec ( string command [, array &output [, int &return_var]] ).
 • Jak działa Echo wywołanie funkcji Output one or more strings jak działa, błędy i użycie void echo ( string arg1 [, string ...] ).
 • Jak działa Explode wywołanie funkcji Split a string by string czy jest, błędy i użycie array explode ( string separator, string string [, int limit] ).
 • Jak działa Empty wywołanie funkcji Determine whether a variable is empty pojęcie, błędy i użycie bool empty ( mixed var ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.