alias count alias highlight co to jest
Get string value of a variable co znaczy Set the type of a variable krzyżówka Generates a storable.
Znaczenie alias count alias highlight definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na S

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Sizeof wywołanie funkcji Alias of count() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Show_Source wywołanie funkcji Alias of highlight_file() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Sinh wywołanie funkcji Hyperbolic sine co to jest, błędy i użycie float sinh ( float arg ).
 • Jak działa Sqrt wywołanie funkcji Square root słownik, błędy i użycie float sqrt ( float arg ).
 • Jak działa Set_File_Buffer wywołanie funkcji Alias of stream_set_write_buffer() czym jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Sin wywołanie funkcji Sine co oznacza, błędy i użycie float sin ( float arg ).
 • Jak działa Shuffle wywołanie funkcji Shuffle an array tłumaczenie, błędy i użycie bool shuffle ( array &array ).
 • Jak działa Sort wywołanie funkcji Sort an array przykłady, błędy i użycie bool sort ( array &array [, int sort_flags] ).
 • Jak działa Strftime wywołanie funkcji Format a local time/date according to locale settings definicja, błędy i użycie string strftime ( string format [, int timestamp] ).
 • Jak działa Strptime wywołanie funkcji Parse a time/date generated with strftime() encyklopedia, błędy i użycie array strptime ( string date, string format ).
 • Jak działa Strtotime wywołanie funkcji Parse about any English textual datetime description into a Unix timestamp jak działa, błędy i użycie int strtotime ( string time [, int now] ).
 • Jak działa Scandir wywołanie funkcji List files and directories inside the specified path czy jest, błędy i użycie array scandir ( string directory [, int sorting_order [, resource context]] ).
 • Jak działa Set_Error_Handler wywołanie funkcji Sets a user-defined error handler function pojęcie, błędy i użycie mixed set_error_handler ( callback error_handler [, int error_types] ).
 • Jak działa Set_Exception_Handler wywołanie funkcji Sets a user-defined exception handler function wyjaśnienie, błędy i użycie string set_exception_handler ( callback exception_handler ).
 • Jak działa Stat wywołanie funkcji Gives information about a file opis, błędy i użycie array stat ( string filename ).
 • Jak działa Symlink wywołanie funkcji Creates a symbolic link informacje, błędy i użycie bool symlink ( string target, string link ).
 • Jak działa Setcookie wywołanie funkcji Send a cookie znaczenie, błędy i użycie bool setcookie ( string name [, string value [, int expire [, string path [, string domain [, bool secure]]]]] ).
 • Jak działa Setrawcookie wywołanie funkcji Send a cookie without urlencoding the cookie value co znaczy, błędy i użycie bool setrawcookie ( string name [, string value [, int expire [, string path [, string domain [, bool secure]]]]] ).
 • Jak działa Srand wywołanie funkcji Seed the random number generator krzyżówka, błędy i użycie void srand ( [int seed] ).
 • Jak działa Addasound Swfbutton wywołanie funkcji Associates a sound with a button transition co to jest, błędy i użycie SWFSoundInstance SWFButton::addASound ( SWFSound sound, int flags ).
 • Jak działa Setmenu Swfbutton wywołanie funkcji enable track as menu button behaviour słownik, błędy i użycie void SWFButton::setMenu ( int flag ).
 • Jak działa Addaction Swfdisplayitem wywołanie funkcji Adds this SWFAction to the given SWFSprite instance czym jest, błędy i użycie void SWFDisplayItem::addAction ( SWFAction action, int flags ).
 • Jak działa Endmask Swfdisplayitem wywołanie funkcji Another way of defining a MASK layer co oznacza, błędy i użycie void SWFDisplayItem::endMask ( void ).
 • Jak działa Getrot Swfdisplayitem wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie float SWFDisplayItem::getRot ( void ).
 • Jak działa Getx Swfdisplayitem wywołanie funkcji przykłady, błędy i użycie float SWFDisplayItem::getX ( void ).
 • Jak działa Getxscale Swfdisplayitem wywołanie funkcji definicja, błędy i użycie float SWFDisplayItem::getXScale ( void ).
 • Jak działa Getxskew Swfdisplayitem wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie float SWFDisplayItem::getXSkew ( void ).
 • Jak działa Gety Swfdisplayitem wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie float SWFDisplayItem::getY ( void ).
 • Jak działa Getyscale Swfdisplayitem wywołanie funkcji czy jest, błędy i użycie float SWFDisplayItem::getYScale ( void ).
 • Jak działa Getyskew Swfdisplayitem wywołanie funkcji pojęcie, błędy i użycie float SWFDisplayItem::getYSkew ( void ).
 • Jak działa Setmasklevel Swfdisplayitem wywołanie funkcji Defines a MASK layer at level wyjaśnienie, błędy i użycie void SWFDisplayItem::setMaskLevel ( int level ).
 • Jak działa Setmatrix Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets the item's transform matrix opis, błędy i użycie void SWFDisplayItem::setMatrix ( float a, float b, float c, float d, float x, float y ).
 • Jak działa Getascent Swffont wywołanie funkcji Returns the ascent of the font, or 0 if not available informacje, błędy i użycie float SWFFont::getAscent ( void ).
 • Jak działa Getdescent Swffont wywołanie funkcji Returns the descent of the font, or 0 if not available znaczenie, błędy i użycie float SWFFont::getDescent ( void ).
 • Jak działa Getleading Swffont wywołanie funkcji Returns the leading of the font, or 0 if not available co znaczy, błędy i użycie float SWFFont::getLeading ( void ).
 • Jak działa Getshape Swffont wywołanie funkcji Returns the glyph shape of a char as a text string krzyżówka, błędy i użycie string SWFFont::getShape ( int code ).
 • Jak działa Getutf8Width Swffont wywołanie funkcji Calculates the width of the given string in this font at full height co to jest, błędy i użycie float SWFFont::getUTF8Width ( string string ).
 • Jak działa Addchars Swffontchar wywołanie funkcji Adds characters to a font for exporting font słownik, błędy i użycie void SWFFontChar::addChars ( string char ).
 • Jak działa Addutf8Chars Swffontchar wywołanie funkcji Adds characters to a font for exporting font czym jest, błędy i użycie void SWFFontChar::addUTF8Chars ( string char ).
 • Jak działa Addexport Swfmovie wywołanie funkcji co oznacza, błędy i użycie void SWFMovie::addExport ( SWFCharacter char, string name ).
 • Jak działa Addfont Swfmovie wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie SWFFontChar SWFMovie::addFont ( SWFFont font ).
 • Jak działa Importchar Swfmovie wywołanie funkcji przykłady, błędy i użycie SWFSprite SWFMovie::importChar ( string libswf, string name ).
 • Jak działa Importfont Swfmovie wywołanie funkcji definicja, błędy i użycie SWFFontChar SWFMovie::importFont ( string libswf, string name ).
 • Jak działa Labelframe Swfmovie wywołanie funkcji Labels frame encyklopedia, błędy i użycie void SWFMovie::labelFrame ( string label ).
 • Jak działa Savetofile Swfmovie wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie int SWFMovie::saveToFile ( stream x [, int compression] ).
 • Jak działa Startsound Swfmovie wywołanie funkcji czy jest, błędy i użycie SWFSoundInstance SWFMovie::startSound ( SWFSound sound ).
 • Jak działa Stopsound Swfmovie wywołanie funkcji pojęcie, błędy i użycie void SWFMovie::stopSound ( SWFSound sound ).
 • Jak działa Writeexports Swfmovie wywołanie funkcji wyjaśnienie, błędy i użycie void SWFMovie::writeExports ( void ).
 • Jak działa Swfprebuiltclip wywołanie funkcji Returns a SWFPrebuiltClip object opis, błędy i użycie SWFPrebuiltClip SWFPrebuiltClip ( [string file] ).
 • Jak działa Drawarc Swfshape wywołanie funkcji Draws an arc of radius r centered at the current location, from angle startAngle to angle endAngle measured clockwise from 12 o'clock informacje, błędy i użycie void SWFShape::drawArc ( float r, float startAngle, float endAngle ).
 • Jak działa Drawcircle Swfshape wywołanie funkcji Draws a circle of radius r centered at the current location, in a counter-clockwise fashion znaczenie, błędy i użycie void SWFShape::drawCircle ( float r ).
 • Jak działa Drawcubic Swfshape wywołanie funkcji Draws a cubic bezier curve using the current position and the three given points as control points co znaczy, błędy i użycie int SWFShape::drawCubic ( float bx, float by, float cx, float cy, float dx, float dy ).
 • Jak działa Drawcubicto Swfshape wywołanie funkcji Draws a cubic bezier curve using the current position and the three given points as control points krzyżówka, błędy i użycie int SWFShape::drawCubicTo ( float bx, float by, float cx, float cy, float dx, float dy ).
 • Jak działa Drawglyph Swfshape wywołanie funkcji Draws the first character in the given string into the shape using the glyph definition from the given font co to jest, błędy i użycie void SWFShape::drawGlyph ( SWFFont font, string character [, int size] ).
 • Jak działa Swfsound wywołanie funkcji Returns a new SWFSound object from given file słownik, błędy i użycie SWFSound SWFSound ( string filename, int flags ).
 • Jak działa Loopcount Swfsoundinstance wywołanie funkcji czym jest, błędy i użycie void SWFSoundInstance::loopCount ( int point ).
 • Jak działa Loopinpoint Swfsoundinstance wywołanie funkcji co oznacza, błędy i użycie void SWFSoundInstance::loopInPoint ( int point ).
 • Jak działa Loopoutpoint Swfsoundinstance wywołanie funkcji tłumaczenie, błędy i użycie void SWFSoundInstance::loopOutPoint ( int point ).
 • Jak działa Nomultiple Swfsoundinstance wywołanie funkcji przykłady, błędy i użycie void SWFSoundInstance::noMultiple ( void ).
 • Jak działa Labelframe Swfsprite wywołanie funkcji Labels frame definicja, błędy i użycie void SWFSprite::labelFrame ( string label ).
 • Jak działa Startsound Swfsprite wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie SWFSoundInstance SWFSprite::startSound ( SWFSound sound ).
 • Jak działa Stopsound Swfsprite wywołanie funkcji jak działa, błędy i użycie void SWFSprite::stopSound ( SWFSound sound ).
 • Jak działa Swffont wywołanie funkcji Loads a font definition czy jest, błędy i użycie SWFFont swffont ( string filename ).
 • Jak działa Addutf8String Swftext wywołanie funkcji Writes the given text into this SWFText object at the current pen position,using the current font, height, spacing, and color pojęcie, błędy i użycie void SWFText::addUTF8String ( string text ).
 • Jak działa Getascent Swftext wywołanie funkcji Returns the ascent of the current font at its current size, or 0 if not available wyjaśnienie, błędy i użycie float SWFText::getAscent ( void ).
 • Jak działa Getdescent Swftext wywołanie funkcji Returns the descent of the current font at its current size, or 0 if not available opis, błędy i użycie float SWFText::getDescent ( void ).
 • Jak działa Getleading Swftext wywołanie funkcji Returns the leading of the current font at its current size, or 0 if not available informacje, błędy i użycie float SWFText::getLeading ( void ).
 • Jak działa Getutf8Width Swftext wywołanie funkcji calculates the width of the given string in this text objects current font and size znaczenie, błędy i użycie float SWFText::getUTF8Width ( string string ).
 • Jak działa Addchars Swftextfield wywołanie funkcji adds characters to a font that will be available within a textfield co znaczy, błędy i użycie void SWFTextField::addChars ( string chars ).
 • Jak działa Setpadding Swftextfield wywołanie funkcji Sets the padding of this textfield krzyżówka, błędy i użycie void SWFTextField::setPadding ( float padding ).
 • Jak działa Getnumframes Swfvideostream wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie int SWFVideoStream::getNumFrames ( void ).
 • Jak działa Setdimension Swfvideostream wywołanie funkcji słownik, błędy i użycie void SWFVideoStream::setDimension ( int x, int y ).
 • Jak działa Swfvideostream wywołanie funkcji Returns a SWFVideoStream object czym jest, błędy i użycie SWFVideoStream SWFVideoStream ( [string file] ).
 • Jak działa Swfaction wywołanie funkcji Creates a new Action co oznacza, błędy i użycie SWFAction swfaction ( string script ).
 • Jak działa Getheight Swfbitmap wywołanie funkcji Returns the bitmap's height tłumaczenie, błędy i użycie float swfbitmap->getheight ( void ).
 • Jak działa Getwidth Swfbitmap wywołanie funkcji Returns the bitmap's width przykłady, błędy i użycie float swfbitmap->getwidth ( void ).
 • Jak działa Swfbitmap wywołanie funkcji Loads Bitmap object definicja, błędy i użycie SWFBitmap swfbitmap ( mixed file [, mixed alphafile] ).
 • Jak działa Addaction Swfbutton wywołanie funkcji Adds an action encyklopedia, błędy i użycie void swfbutton->addaction ( resource action, int flags ).
 • Jak działa Addshape Swfbutton wywołanie funkcji Adds a shape to a button jak działa, błędy i użycie void swfbutton->addshape ( resource shape, int flags ).
 • Jak działa Setaction Swfbutton wywołanie funkcji Sets the action czy jest, błędy i użycie void swfbutton->setaction ( resource action ).
 • Jak działa Setdown Swfbutton wywołanie funkcji Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_DOWN) pojęcie, błędy i użycie void swfbutton->setdown ( resource shape ).
 • Jak działa Sethit Swfbutton wywołanie funkcji Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_HIT) wyjaśnienie, błędy i użycie void swfbutton->sethit ( resource shape ).
 • Jak działa Setover Swfbutton wywołanie funkcji Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER) opis, błędy i użycie void swfbutton->setover ( resource shape ).
 • Jak działa Setup Swfbutton wywołanie funkcji Alias for addShape(shape, SWFBUTTON_UP) informacje, błędy i użycie void swfbutton->setup ( resource shape ).
 • Jak działa Swfbutton wywołanie funkcji Creates a new Button znaczenie, błędy i użycie SWFButton swfbutton ( void ).
 • Jak działa Addcolor Swfdisplayitem wywołanie funkcji Adds the given color to this item's color transform co znaczy, błędy i użycie void swfdisplayitem->addcolor ( int red, int green, int blue [, int a] ).
 • Jak działa Move Swfdisplayitem wywołanie funkcji Moves object in relative coordinates krzyżówka, błędy i użycie void swfdisplayitem->move ( int dx, int dy ).
 • Jak działa Moveto Swfdisplayitem wywołanie funkcji Moves object in global coordinates co to jest, błędy i użycie void swfdisplayitem->moveto ( int x, int y ).
 • Jak działa Multcolor Swfdisplayitem wywołanie funkcji Multiplies the item's color transform słownik, błędy i użycie void swfdisplayitem->multcolor ( int red, int green, int blue [, int a] ).
 • Jak działa Remove Swfdisplayitem wywołanie funkcji Removes the object from the movie czym jest, błędy i użycie void swfdisplayitem->remove ( void ).
 • Jak działa Rotate Swfdisplayitem wywołanie funkcji Rotates in relative coordinates co oznacza, błędy i użycie void swfdisplayitem->rotate ( float ddegrees ).
 • Jak działa Rotateto Swfdisplayitem wywołanie funkcji Rotates the object in global coordinates tłumaczenie, błędy i użycie void swfdisplayitem->rotateto ( float degrees ).
 • Jak działa Scale Swfdisplayitem wywołanie funkcji Scales the object in relative coordinates przykłady, błędy i użycie void swfdisplayitem->scale ( int dx, int dy ).
 • Jak działa Scaleto Swfdisplayitem wywołanie funkcji Scales the object in global coordinates definicja, błędy i użycie void swfdisplayitem->scaleto ( int x [, int y] ).
 • Jak działa Setdepth Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets z-order encyklopedia, błędy i użycie void swfdisplayitem->setdepth ( float depth ).
 • Jak działa Setname Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets the object's name jak działa, błędy i użycie void swfdisplayitem->setname ( string name ).
 • Jak działa Setratio Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets the object's ratio czy jest, błędy i użycie void swfdisplayitem->setratio ( float ratio ).
 • Jak działa Skewx Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets the X-skew pojęcie, błędy i użycie void swfdisplayitem->skewx ( float ddegrees ).
 • Jak działa Skewxto Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets the X-skew wyjaśnienie, błędy i użycie void swfdisplayitem->skewxto ( float degrees ).
 • Jak działa Skewy Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets the Y-skew opis, błędy i użycie void swfdisplayitem->skewy ( float ddegrees ).
 • Jak działa Skewyto Swfdisplayitem wywołanie funkcji Sets the Y-skew informacje, błędy i użycie void swfdisplayitem->skewyto ( float degrees ).
 • Jak działa Moveto Swffill wywołanie funkcji Moves fill origin znaczenie, błędy i użycie void swffill->moveto ( int x, int y ).
 • Jak działa Rotateto Swffill wywołanie funkcji Sets fill's rotation co znaczy, błędy i użycie void swffill->rotateto ( float degrees ).
 • Jak działa Scaleto Swffill wywołanie funkcji Sets fill's scale krzyżówka, błędy i użycie void swffill->scaleto ( int x [, int y] ).
 • Jak działa Skewxto Swffill wywołanie funkcji Sets fill x-skew co to jest, błędy i użycie void swffill->skewxto ( float x ).
 • Jak działa Skewyto Swffill wywołanie funkcji Sets fill y-skew słownik, błędy i użycie void swffill->skewyto ( float y ).
 • Jak działa Swffill wywołanie funkcji Loads SWFFill object czym jest, błędy i użycie SWFFill swffill ( void ).
 • Jak działa Getwidth Swffont wywołanie funkcji Returns the string's width co oznacza, błędy i użycie float swffont->getwidth ( string string ).
 • Jak działa Addentry Swfgradient wywołanie funkcji Adds an entry to the gradient list tłumaczenie, błędy i użycie void swfgradient->addentry ( float ratio, int red, int green, int blue [, int a] ).
 • Jak działa Swfgradient wywołanie funkcji Creates a gradient object przykłady, błędy i użycie SWFGradient swfgradient ( void ).
 • Jak działa Getshape1 Swfmorph wywołanie funkcji Gets a handle to the starting shape definicja, błędy i użycie mixed swfmorph->getshape1 ( void ).
 • Jak działa Getshape2 Swfmorph wywołanie funkcji Gets a handle to the ending shape encyklopedia, błędy i użycie mixed swfmorph->getshape2 ( void ).
 • Jak działa Swfmorph wywołanie funkcji Creates a new SWFMorph object jak działa, błędy i użycie SWFMorph swfmorph ( void ).
 • Jak działa Add Swfmovie wywołanie funkcji Adds any type of data to a movie czy jest, błędy i użycie void swfmovie->add ( resource instance ).
 • Jak działa Nextframe Swfmovie wywołanie funkcji Moves to the next frame of the animation pojęcie, błędy i użycie void swfmovie->nextframe ( void ).
 • Jak działa Output Swfmovie wywołanie funkcji Dumps your lovingly prepared movie out wyjaśnienie, błędy i użycie int swfmovie->output ( [int compression] ).
 • Jak działa Remove Swfmovie wywołanie funkcji Removes the object instance from the display list opis, błędy i użycie void swfmovie->remove ( resource instance ).
 • Jak działa Save Swfmovie wywołanie funkcji Saves your movie in a file informacje, błędy i użycie int swfmovie->save ( string filename [, int compression] ).
 • Jak działa Setbackground Swfmovie wywołanie funkcji Sets the background color znaczenie, błędy i użycie void swfmovie->setbackground ( int red, int green, int blue ).
 • Jak działa Setdimension Swfmovie wywołanie funkcji Sets the movie's width and height co znaczy, błędy i użycie void swfmovie->setdimension ( int width, int height ).
 • Jak działa Setframes Swfmovie wywołanie funkcji Sets the total number of frames in the animation krzyżówka, błędy i użycie void swfmovie->setframes ( string numberofframes ).
 • Jak działa Setrate Swfmovie wywołanie funkcji Sets the animation's frame rate co to jest, błędy i użycie void swfmovie->setrate ( int rate ).
 • Jak działa Streammp3 Swfmovie wywołanie funkcji Streams a MP3 file słownik, błędy i użycie void swfmovie->streammp3 ( mixed mp3File ).
 • Jak działa Swfmovie wywołanie funkcji Creates a new movie object, representing an SWF version 4 movie czym jest, błędy i użycie SWFMovie swfmovie ( void ).
 • Jak działa Addfill Swfshape wywołanie funkcji Adds a solid fill to the shape co oznacza, błędy i użycie SWFFill SWFShape->addFill ( int red, int green, int blue [, int a] ).
 • Jak działa Drawcurve Swfshape wywołanie funkcji Draws a curve (relative) tłumaczenie, błędy i użycie int swfshape->drawcurve ( int controldx, int controldy, int anchordx, int anchordy [, int targetdx, int targetdy] ).
 • Jak działa Drawcurveto Swfshape wywołanie funkcji Draws a curve przykłady, błędy i użycie int swfshape->drawcurveto ( int controlx, int controly, int anchorx, int anchory [, int targetx, int targety] ).
 • Jak działa Drawline Swfshape wywołanie funkcji Draws a line (relative) definicja, błędy i użycie void swfshape->drawline ( int dx, int dy ).
 • Jak działa Drawlineto Swfshape wywołanie funkcji Draws a line encyklopedia, błędy i użycie void swfshape->drawlineto ( int x, int y ).
 • Jak działa Movepen Swfshape wywołanie funkcji Moves the shape's pen (relative) jak działa, błędy i użycie void swfshape->movepen ( int dx, int dy ).
 • Jak działa Movepento Swfshape wywołanie funkcji Moves the shape's pen czy jest, błędy i użycie void swfshape->movepento ( int x, int y ).
 • Jak działa Setleftfill Swfshape wywołanie funkcji Sets left rasterizing color pojęcie, błędy i użycie void swfshape->setleftfill ( swfgradient fill ).
 • Jak działa Setline Swfshape wywołanie funkcji Sets the shape's line style wyjaśnienie, błędy i użycie void swfshape->setline ( swfshape shape ).
 • Jak działa Setrightfill Swfshape wywołanie funkcji Sets right rasterizing color opis, błędy i użycie void swfshape->setrightfill ( swfgradient fill ).
 • Jak działa Swfshape wywołanie funkcji Creates a new shape object informacje, błędy i użycie SWFShape swfshape ( void ).
 • Jak działa Add Swfsprite wywołanie funkcji Adds an object to a sprite znaczenie, błędy i użycie void swfsprite->add ( resource object ).
 • Jak działa Nextframe Swfsprite wywołanie funkcji Moves to the next frame of the animation co znaczy, błędy i użycie void swfsprite->nextframe ( void ).
 • Jak działa Remove Swfsprite wywołanie funkcji Removes an object to a sprite krzyżówka, błędy i użycie void swfsprite->remove ( resource object ).
 • Jak działa Setframes Swfsprite wywołanie funkcji Sets the total number of frames in the animation co to jest, błędy i użycie void swfsprite->setframes ( int numberofframes ).
 • Jak działa Swfsprite wywołanie funkcji Creates a movie clip (a sprite) słownik, błędy i użycie SWFSprite swfsprite ( void ).
 • Jak działa Addstring Swftext wywołanie funkcji Draws a string czym jest, błędy i użycie void swftext->addstring ( string string ).
 • Jak działa Getwidth Swftext wywołanie funkcji Computes string's width co oznacza, błędy i użycie float swftext->getwidth ( string string ).
 • Jak działa Moveto Swftext wywołanie funkcji Moves the pen tłumaczenie, błędy i użycie void swftext->moveto ( int x, int y ).
 • Jak działa Setcolor Swftext wywołanie funkcji Sets the current font color przykłady, błędy i użycie void swftext->setcolor ( int red, int green, int blue [, int a] ).
 • Jak działa Setfont Swftext wywołanie funkcji Sets the current font definicja, błędy i użycie void swftext->setfont ( string font ).
 • Jak działa Setheight Swftext wywołanie funkcji Sets the current font height encyklopedia, błędy i użycie void swftext->setheight ( int height ).
 • Jak działa Setspacing Swftext wywołanie funkcji Sets the current font spacing jak działa, błędy i użycie void swftext->setspacing ( float spacing ).
 • Jak działa Swftext wywołanie funkcji Creates a new SWFText object czy jest, błędy i użycie SWFText swftext ( void ).
 • Jak działa Addstring Swftextfield wywołanie funkcji Concatenates the given string to the text field pojęcie, błędy i użycie void swftextfield->addstring ( string string ).
 • Jak działa Sesam_Disconnect wywołanie funkcji Detach from SESAM connection wyjaśnienie, błędy i użycie bool sesam_disconnect ( void ).
 • Jak działa Align Swftextfield wywołanie funkcji Sets the text field alignment opis, błędy i użycie void swftextfield->align ( int alignement ).
 • Jak działa Setbounds Swftextfield wywołanie funkcji Sets the text field width and height informacje, błędy i użycie void swftextfield->setbounds ( int width, int height ).
 • Jak działa Setcolor Swftextfield wywołanie funkcji Sets the color of the text field znaczenie, błędy i użycie void swftextfield->setcolor ( int red, int green, int blue [, int a] ).
 • Jak działa Setfont Swftextfield wywołanie funkcji Sets the text field font co znaczy, błędy i użycie void swftextfield->setfont ( string font ).
 • Jak działa Setheight Swftextfield wywołanie funkcji Sets the font height of this text field font krzyżówka, błędy i użycie void swftextfield->setheight ( int height ).
 • Jak działa Setindentation Swftextfield wywołanie funkcji Sets the indentation of the first line co to jest, błędy i użycie void swftextfield->setindentation ( int width ).
 • Jak działa Setleftmargin Swftextfield wywołanie funkcji Sets the left margin width of the text field słownik, błędy i użycie void swftextfield->setleftmargin ( int width ).
 • Jak działa Setlinespacing Swftextfield wywołanie funkcji Sets the line spacing of the text field czym jest, błędy i użycie void swftextfield->setlinespacing ( int height ).
 • Jak działa Setmargins Swftextfield wywołanie funkcji Sets the margins width of the text field co oznacza, błędy i użycie void swftextfield->setmargins ( int left, int right ).
 • Jak działa Setname Swftextfield wywołanie funkcji Sets the variable name tłumaczenie, błędy i użycie void swftextfield->setname ( string name ).
 • Jak działa Setrightmargin Swftextfield wywołanie funkcji Sets the right margin width of the text field przykłady, błędy i użycie void swftextfield->setrightmargin ( int width ).
 • Jak działa Swftextfield wywołanie funkcji Creates a text field object definicja, błędy i użycie SWFTextField swftextfield ( [int flags] ).
 • Jak działa Sleep wywołanie funkcji Delay execution encyklopedia, błędy i użycie int sleep ( int seconds ).
 • Jak działa Socket_Get_Status wywołanie funkcji Alias of stream_get_meta_data() jak działa, błędy i użycie .
 • Jak działa Socket_Set_Blocking wywołanie funkcji Alias of stream_set_blocking() czy jest, błędy i użycie .
 • Jak działa Socket_Set_Timeout wywołanie funkcji Alias of stream_set_timeout() pojęcie, błędy i użycie .
 • Jak działa Syslog wywołanie funkcji Generate a system log message wyjaśnienie, błędy i użycie bool syslog ( int priority, string message ).
 • Jak działa Set_Include_Path wywołanie funkcji Sets the include_path configuration option opis, błędy i użycie string set_include_path ( string new_include_path ).
 • Jak działa Set_Magic_Quotes_Runtime wywołanie funkcji Sets the current active configuration setting ofmagic_quotes_runtime informacje, błędy i użycie bool set_magic_quotes_runtime ( int new_setting ).
 • Jak działa Set_Time_Limit wywołanie funkcji Limits the maximum execution time znaczenie, błędy i użycie void set_time_limit ( int seconds ).
 • Jak działa Split wywołanie funkcji Split string into array by regular expression co znaczy, błędy i użycie array split ( string pattern, string string [, int limit] ).
 • Jak działa Spliti wywołanie funkcji Split string into array by regular expression case insensitive krzyżówka, błędy i użycie array spliti ( string pattern, string string [, int limit] ).
 • Jak działa Sql_Regcase wywołanie funkcji Make regular expression for case insensitive match co to jest, błędy i użycie string sql_regcase ( string string ).
 • Jak działa Shell_Exec wywołanie funkcji Execute command via shell and return the complete output as a string słownik, błędy i użycie string shell_exec ( string cmd ).
 • Jak działa System wywołanie funkcji Execute an external program and display the output czym jest, błędy i użycie string system ( string command [, int &return_var] ).
 • Jak działa Satellite_Caught_Exception wywołanie funkcji See if an exception was caught from the previous function co oznacza, błędy i użycie bool satellite_caught_exception ( void ).
 • Jak działa Satellite_Exception_Id wywołanie funkcji Get the repository id for the latest exception. tłumaczenie, błędy i użycie string satellite_exception_id ( void ).
 • Jak działa Satellite_Exception_Value wywołanie funkcji Get the exception struct for the latest exception przykłady, błędy i użycie OrbitStruct satellite_exception_value ( void ).
 • Jak działa Satellite_Get_Repository_Id wywołanie funkcji NOT IMPLEMENTED definicja, błędy i użycie int satellite_get_repository_id ( object obj ).
 • Jak działa Satellite_Load_Idl wywołanie funkcji Instruct the type manager to load an IDL file encyklopedia, błędy i użycie bool satellite_load_idl ( string file ).
 • Jak działa Satellite_Object_To_String wywołanie funkcji Convert an object to its string representation jak działa, błędy i użycie string satellite_object_to_string ( object obj ).
 • Jak działa Sdo_Das_Changesummary_Beginlogging wywołanie funkcji Begin change logging czy jest, błędy i użycie void SDO_DAS_ChangeSummary::beginLogging ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Changesummary_Endlogging wywołanie funkcji End change logging pojęcie, błędy i użycie void SDO_DAS_ChangeSummary::endLogging ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Changesummary_Getchangetype wywołanie funkcji Get the type of change made to an SDO_DataObject wyjaśnienie, błędy i użycie int SDO_DAS_ChangeSummary::getChangeType ( SDO_DataObject dataObject ).
 • Jak działa Sdo_Das_Changesummary_Getchangeddataobjects wywołanie funkcji Get the changed data objects from a change summary opis, błędy i użycie SDO_List SDO_DAS_ChangeSummary::getChangedDataObjects ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Changesummary_Getoldcontainer wywołanie funkcji Get the old container for a deleted SDO_DataObject informacje, błędy i użycie SDO_DataObject SDO_DAS_ChangeSummary::getOldContainer ( SDO_DataObject dataObject ).
 • Jak działa Sdo_Das_Changesummary_Getoldvalues wywołanie funkcji Get the old values for a given changed SDO_DataObject znaczenie, błędy i użycie SDO_List SDO_DAS_ChangeSummary::getOldValues ( SDO_DataObject dataObject ).
 • Jak działa Sdo_Das_Changesummary_Islogging wywołanie funkcji Test to see whether change logging is switched on co znaczy, błędy i użycie bool SDO_DAS_ChangeSummary::isLogging ( void ).
 • Jak działa Shm_Detach wywołanie funkcji Disconnects from shared memory segment krzyżówka, błędy i użycie bool shm_detach ( int shm_identifier ).
 • Jak działa Sdo_Das_Datafactory_Addpropertytotype wywołanie funkcji Adds a property to a type co to jest, błędy i użycie void SDO_DAS_DataFactory::addPropertyToType ( string parentNamespaceURI, string parentTypeName, string propertyName, string propertyNamespaceURI, string propertyTypeName [, array options] ).
 • Jak działa Sdo_Das_Datafactory_Addtype wywołanie funkcji Add a new type to a model słownik, błędy i użycie void SDO_DAS_DataFactory::addType ( string namespaceURI, string typeName ).
 • Jak działa Sdo_Das_Datafactory_Getdatafactory wywołanie funkcji Get a data factory instance czym jest, błędy i użycie SDO_DAS_DataFactory SDO_DAS_DataFactory::getDataFactory ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Dataobject_Getchangesummary wywołanie funkcji Get a data object's change summary co oznacza, błędy i użycie SDO_DAS_ChangeSummary SDO_DAS_DataObject::getChangeSummary ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Setting_Getlistindex wywołanie funkcji Get the list index for a changed many-valued property tłumaczenie, błędy i użycie int SDO_DAS_Setting::getListIndex ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Setting_Getpropertyindex wywołanie funkcji Get the property index for a changed property przykłady, błędy i użycie int SDO_DAS_Setting::getPropertyIndex ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Setting_Getpropertyname wywołanie funkcji Get the property name for a changed property definicja, błędy i użycie string SDO_DAS_Setting::getPropertyName ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Setting_Getvalue wywołanie funkcji Get the old value for the changed property encyklopedia, błędy i użycie mixed SDO_DAS_Setting::getValue ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Setting_Isset wywołanie funkcji Test whether a property was set prior to being modified jak działa, błędy i użycie bool SDO_DAS_Setting::isSet ( void ).
 • Jak działa Sesam_Field_Name wywołanie funkcji Return one column name of the result set czy jest, błędy i użycie int sesam_field_name ( string result_id, int index ).
 • Jak działa Sdo_Datafactory_Create wywołanie funkcji Create an SDO_DataObject pojęcie, błędy i użycie void SDO_DataFactory::create ( string namespaceURI, string typeName ).
 • Jak działa Sdo_Dataobject_Clear wywołanie funkcji Clear an SDO_DataObject's properties wyjaśnienie, błędy i użycie void SDO_DataObject::clear ( void ).
 • Jak działa Sdo_Dataobject_Createdataobject wywołanie funkcji Create a child SDO_DataObject opis, błędy i użycie SDO_DataObject SDO_DataObject::createDataObject ( mixed identifier ).
 • Jak działa Sdo_Dataobject_Getcontainer wywołanie funkcji Get a data object's container informacje, błędy i użycie SDO_DataObject SDO_DataObject::getContainer ( void ).
 • Jak działa Sdo_Dataobject_Getcontainmentpropertyname wywołanie funkcji Get the container's property name znaczenie, błędy i użycie string SDO_DataObject::getContainmentPropertyName ( void ).
 • Jak działa Sdo_Dataobject_Getsequence wywołanie funkcji Get the sequence for a data object co znaczy, błędy i użycie SDO_Sequence SDO_DataObject::getSequence ( void ).
 • Jak działa Sdo_Dataobject_Gettype wywołanie funkcji Get the type of a data object krzyżówka, błędy i użycie array SDO_DataObject::getType ( void ).
 • Jak działa Sdo_List_Insert wywołanie funkcji Insert into a list co to jest, błędy i użycie void SDO_List::insert ( mixed value [, int index] ).
 • Jak działa Sdo_Model_Property_Getcontainingtype wywołanie funkcji Get the SDO_Model_Type which contains this property słownik, błędy i użycie SDO_Model_Type SDO_Model_Property::getContainingType ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Property_Getdefault wywołanie funkcji Get the default value for the property czym jest, błędy i użycie mixed SDO_Model_Property::getDefault ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Property_Getname wywołanie funkcji Get the name of the SDO_Model_Property co oznacza, błędy i użycie string SDO_Model_Property::getName ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Property_Gettype wywołanie funkcji Get the SDO_Model_Type of the property tłumaczenie, błędy i użycie SDO_Model_Type SDO_Model_Property::getType ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Property_Iscontainment wywołanie funkcji Test to see if the property defines a containment relationship przykłady, błędy i użycie boolean SDO_Model_Property::isContainment ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Property_Ismany wywołanie funkcji Test to see if the property is many-valued definicja, błędy i użycie boolean SDO_Model_Property::isMany ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Reflectiondataobject_Construct wywołanie funkcji Construct an SDO_Model_ReflectionDataObject encyklopedia, błędy i użycie SDO_Model_ReflectionDataObject SDO_Model_ReflectionDataObject::__construct ( SDO_DataObject data_object ).
 • Jak działa Sdo_Model_Reflectiondataobject_Getcontainmentproperty wywołanie funkcji Get the parent's SDO_Model_Property which defines the containment relationship to the reflected data object jak działa, błędy i użycie SDO_Model_Property SDO_Model_ReflectionDataObject::getContainmentProperty ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Reflectiondataobject_Getinstanceproperties wywołanie funkcji Get the instance properties of the SDO_DataObject czy jest, błędy i użycie array SDO_Model_ReflectionDataObject::getInstanceProperties ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Reflectiondataobject_Gettype wywołanie funkcji Get the SDO_Model_Type for the SDO_DataObject pojęcie, błędy i użycie SDO_Model_Type SDO_Model_ReflectionDataObject::getType ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Getbasetype wywołanie funkcji Get the base type for this type wyjaśnienie, błędy i użycie SDO_Model_Type SDO_Model_Type::getBaseType ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Getname wywołanie funkcji Get the name of the type opis, błędy i użycie string SDO_Model_Type::getName ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Getnamespaceuri wywołanie funkcji Get the namespace URI of the type informacje, błędy i użycie string SDO_Model_Type::getNamespaceURI ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Getproperties wywołanie funkcji Get the SDO_Model_Property objects defined for the type znaczenie, błędy i użycie array SDO_Model_Type::getProperties ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Getproperty wywołanie funkcji Get an SDO_Model_Property of the type co znaczy, błędy i użycie SDO_Model_Property SDO_Model_Type::getProperty ( mixed identifier ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Isdatatype wywołanie funkcji Test to see if this SDO_Model_Type is a primitive data type krzyżówka, błędy i użycie boolean SDO_Model_Type::isDataType ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Isinstance wywołanie funkcji Test for an SDO_DataObject being an instance of this SDO_Model_Type co to jest, błędy i użycie boolean SDO_Model_Type::isInstance ( SDO_DataObject data_object ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Isopentype wywołanie funkcji Test to see if this type is an open type słownik, błędy i użycie boolean SDO_Model_Type::isOpenType ( void ).
 • Jak działa Sdo_Model_Type_Issequencedtype wywołanie funkcji Test to see if this is a sequenced type czym jest, błędy i użycie boolean SDO_Model_Type::isSequencedType ( void ).
 • Jak działa Sdo_Sequence_Getpropertyindex wywołanie funkcji Return the property index for the specified sequence index co oznacza, błędy i użycie int SDO_Sequence::getPropertyIndex ( int sequenceIndex ).
 • Jak działa Sdo_Sequence_Getpropertyname wywołanie funkcji Return the property name for the specified sequence index tłumaczenie, błędy i użycie string SDO_Sequence::getPropertyName ( int sequenceIndex ).
 • Jak działa Sdo_Sequence_Insert wywołanie funkcji Insert into a sequence przykłady, błędy i użycie void SDO_Sequence::insert ( mixed value [, int sequenceIndex [, mixed propertyIdentifier]] ).
 • Jak działa Sdo_Sequence_Move wywołanie funkcji Move an item to another sequence position definicja, błędy i użycie void SDO_Sequence::move ( int toIndex, int fromIndex ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getencoding wywołanie funkcji Returns encoding string encyklopedia, błędy i użycie string SDO_DAS_XML_Document::getEncoding ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getnonamespaceschemalocation wywołanie funkcji Returns no namespace schema location jak działa, błędy i użycie string SDO_DAS_XML_Document::getNoNamespaceSchemaLocation ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getrootdataobject wywołanie funkcji Returns the root SDO_DataObject czy jest, błędy i użycie SDO_DataObject SDO_DAS_XML_Document::getRootDataObject ( void ).
 • Jak działa Sesam_Errormsg wywołanie funkcji Returns error message of last SESAM call pojęcie, błędy i użycie string sesam_errormsg ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getrootelementname wywołanie funkcji Returns root element's name wyjaśnienie, błędy i użycie string SDO_DAS_XML_Document::getRootElementName ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getrootelementuri wywołanie funkcji Returns root element's URI string opis, błędy i użycie string SDO_DAS_XML_Document::getRootElementURI ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getschemalocation wywołanie funkcji Returns schema location informacje, błędy i użycie string SDO_DAS_XML_Document::getSchemaLocation ( void ).
 • Jak działa Sesam_Field_Array wywołanie funkcji Return meta information about individual columns in a result znaczenie, błędy i użycie array sesam_field_array ( string result_id ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getxmldeclaration wywołanie funkcji Returns whether the xml declaration is set or not co znaczy, błędy i użycie bool SDO_DAS_XML_Document::getXMLDeclaration ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Getxmlversion wywołanie funkcji Returns xml declaration string krzyżówka, błędy i użycie string SDO_DAS_XML_Document::getXMLVersion ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Setencoding wywołanie funkcji Sets the given string as encoding co to jest, błędy i użycie void SDO_DAS_XML_Document::setEncoding ( string encoding ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Setnonamespaceschemalocation wywołanie funkcji Sets the given string as no namespace schema location słownik, błędy i użycie void SDO_DAS_XML_Document::setNoNamespaceSchemaLocation ( string nnschemaLocation ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Setschemalocation wywołanie funkcji Sets the given string as schema location czym jest, błędy i użycie void SDO_DAS_XML_Document::setSchemaLocation ( string schemaLocation ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Setxmldeclaration wywołanie funkcji Sets the xml declaration co oznacza, błędy i użycie void SDO_DAS_XML_Document::setXMLDeclaration ( bool xmlDeclatation ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Document_Setxmlversion wywołanie funkcji Sets the given string as xml version tłumaczenie, błędy i użycie void SDO_DAS_XML_Document::setXMLVersion ( string xmlVersion ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Create wywołanie funkcji To create SDO_DAS_XML object for a given schema file przykłady, błędy i użycie SDO_DAS_XML SDO_DAS_XML::create ( string xsd_file ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Createdataobject wywołanie funkcji Creates SDO_DataObject for a given namespace URI and type name definicja, błędy i użycie SDO_DataObject SDO_DAS_XML::createDataObject ( string namespace_uri, string type_name ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Loadfromfile wywołanie funkcji Returns SDO_DAS_XML_Document object for a given path to xml instance document encyklopedia, błędy i użycie SDO_XMLDocument SDO_DAS_XML::loadFromFile ( string xml_file ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Loadfromstring wywołanie funkcji Returns SDO_DAS_XML_Document for a given xml instance string jak działa, błędy i użycie SDO_DAS_XML_Document SDO_DAS_XML::loadFromString ( string xml_string ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Savedataobjecttofile wywołanie funkcji Saves the SDO_DataObject object to File czy jest, błędy i użycie void SDO_DAS_XML::saveDataObjectToFile ( SDO_DataObject do, string root_uri, string root_name, string xml_file ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Savedataobjecttostring wywołanie funkcji Saves the SDO_DataObject object to string pojęcie, błędy i użycie string SDO_DAS_XML::saveDataObjectToString ( SDO_DataObject do, string root_uri, string root_name ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Savedocumenttofile wywołanie funkcji Saves the SDO_DAS_XML_Document object to a file wyjaśnienie, błędy i użycie void SDO_DAS_XML::saveDocumentToFile ( SDO_XMLDocument xdoc, string xml_file ).
 • Jak działa Sdo_Das_Xml_Savedocumenttostring wywołanie funkcji Saves the SDO_DAS_XML_Document object to a string opis, błędy i użycie string SDO_DAS_XML::saveDocumentToString ( SDO_XMLDocument xdoc ).
 • Jak działa Sdo_Das_Relational_Applychanges wywołanie funkcji Applies the changes made to a data graph back to the database. informacje, błędy i użycie void SDO_DAS_Relational::applyChanges ( PDO database_handle, SDODataObject root_data_object ).
 • Jak działa Sdo_Das_Relational_Construct wywołanie funkcji Creates an instance of a Relational Data Access Service znaczenie, błędy i użycie SDO_DAS_Relational SDO_DAS_Relational::__construct ( array database_metadata [, string application_root_type [, array SDO_containment_references_metadata]] ).
 • Jak działa Sdo_Das_Relational_Createrootdataobject wywołanie funkcji Returns the special root object in an otherwise empty data graph. Used when creating a data graph from scratch. co znaczy, błędy i użycie SDODataObject SDO_DAS_Relational::createRootDataObject ( void ).
 • Jak działa Sdo_Das_Relational_Executepreparedquery wywołanie funkcji Executes an SQL query passed as a prepared statement, with a list of values to substitute for placeholders, and return the results as a normalised data graph. krzyżówka, błędy i użycie SDODataObject SDO_DAS_Relational::executePreparedQuery ( PDO database_handle, PDOStatement prepared_statement, array value_list [, array column_specifier] ).
 • Jak działa Sdo_Das_Relational_Executequery wywołanie funkcji Executes a given SQL query against a relational databaseand returns the results as a normalised data graph. co to jest, błędy i użycie SDODataObject SDO_DAS_Relational::executeQuery ( PDO database_handle, string SQL_statement [, array column_specifier] ).
 • Jak działa Sem_Acquire wywołanie funkcji Acquire a semaphore słownik, błędy i użycie bool sem_acquire ( resource sem_identifier ).
 • Jak działa Sem_Get wywołanie funkcji Get a semaphore id czym jest, błędy i użycie resource sem_get ( int key [, int max_acquire [, int perm [, int auto_release]]] ).
 • Jak działa Sem_Release wywołanie funkcji Release a semaphore co oznacza, błędy i użycie bool sem_release ( resource sem_identifier ).
 • Jak działa Sem_Remove wywołanie funkcji Remove a semaphore tłumaczenie, błędy i użycie bool sem_remove ( resource sem_identifier ).
 • Jak działa Shm_Attach wywołanie funkcji Creates or open a shared memory segment przykłady, błędy i użycie int shm_attach ( int key [, int memsize [, int perm]] ).
 • Jak działa Shm_Get_Var wywołanie funkcji Returns a variable from shared memory definicja, błędy i użycie mixed shm_get_var ( int shm_identifier, int variable_key ).
 • Jak działa Shm_Put_Var wywołanie funkcji Inserts or updates a variable in shared memory encyklopedia, błędy i użycie bool shm_put_var ( int shm_identifier, int variable_key, mixed variable ).
 • Jak działa Shm_Remove_Var wywołanie funkcji Removes a variable from shared memory jak działa, błędy i użycie bool shm_remove_var ( int shm_identifier, int variable_key ).
 • Jak działa Shm_Remove wywołanie funkcji Removes shared memory from Unix systems czy jest, błędy i użycie bool shm_remove ( int shm_identifier ).
 • Jak działa Sesam_Affected_Rows wywołanie funkcji Get number of rows affected by an immediate query pojęcie, błędy i użycie int sesam_affected_rows ( string result_id ).
 • Jak działa Sesam_Commit wywołanie funkcji Commit pending updates to the SESAM database wyjaśnienie, błędy i użycie bool sesam_commit ( void ).
 • Jak działa Sesam_Connect wywołanie funkcji Open SESAM database connection opis, błędy i użycie bool sesam_connect ( string catalog, string schema, string user ).
 • Jak działa Sesam_Diagnostic wywołanie funkcji Return status information for last SESAM call informacje, błędy i użycie array sesam_diagnostic ( void ).
 • Jak działa Sesam_Execimm wywołanie funkcji Execute an "immediate" SQL-statement znaczenie, błędy i użycie string sesam_execimm ( string query ).
 • Jak działa Sesam_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch one row as an associative array co znaczy, błędy i użycie array sesam_fetch_array ( string result_id [, int whence [, int offset]] ).
 • Jak działa Sesam_Fetch_Result wywołanie funkcji Return all or part of a query result krzyżówka, błędy i użycie mixed sesam_fetch_result ( string result_id [, int max_rows] ).
 • Jak działa Sesam_Fetch_Row wywołanie funkcji Fetch one row as an array co to jest, błędy i użycie array sesam_fetch_row ( string result_id [, int whence [, int offset]] ).
 • Jak działa Sesam_Free_Result wywołanie funkcji Releases resources for the query słownik, błędy i użycie int sesam_free_result ( string result_id ).
 • Jak działa Sesam_Num_Fields wywołanie funkcji Return the number of fields/columns in a result set czym jest, błędy i użycie int sesam_num_fields ( string result_id ).
 • Jak działa Sesam_Query wywołanie funkcji Perform a SESAM SQL query and prepare the result co oznacza, błędy i użycie string sesam_query ( string query [, bool scrollable] ).
 • Jak działa Sesam_Rollback wywołanie funkcji Discard any pending updates to the SESAM database tłumaczenie, błędy i użycie bool sesam_rollback ( void ).
 • Jak działa Sesam_Seek_Row wywołanie funkcji Set scrollable cursor mode for subsequent fetches przykłady, błędy i użycie bool sesam_seek_row ( string result_id, int whence [, int offset] ).
 • Jak działa Sesam_Settransaction wywołanie funkcji Set SESAM transaction parameters definicja, błędy i użycie bool sesam_settransaction ( int isolation_level, int read_only ).
 • Jak działa Session_Pgsql_Add_Error wywołanie funkcji Increments error counts and sets last error message encyklopedia, błędy i użycie bool session_pgsql_add_error ( int error_level [, string error_message] ).
 • Jak działa Session_Pgsql_Get_Error wywołanie funkcji Returns number of errors and last error message jak działa, błędy i użycie array session_pgsql_get_error ( [bool with_error_message] ).
 • Jak działa Session_Pgsql_Get_Field wywołanie funkcji Get custom field value czy jest, błędy i użycie string session_pgsql_get_field ( void ).
 • Jak działa Session_Pgsql_Reset wywołanie funkcji Reset connection to session database servers pojęcie, błędy i użycie bool session_pgsql_reset ( void ).
 • Jak działa Session_Pgsql_Set_Field wywołanie funkcji Set custom field value wyjaśnienie, błędy i użycie bool session_pgsql_set_field ( string value ).
 • Jak działa Session_Pgsql_Status wywołanie funkcji Get current save handler status opis, błędy i użycie array session_pgsql_status ( void ).
 • Jak działa Session_Cache_Expire wywołanie funkcji Return current cache expire informacje, błędy i użycie int session_cache_expire ( [int new_cache_expire] ).
 • Jak działa Session_Cache_Limiter wywołanie funkcji Get and/or set the current cache limiter znaczenie, błędy i użycie string session_cache_limiter ( [string cache_limiter] ).
 • Jak działa Session_Commit wywołanie funkcji Alias of session_write_close() co znaczy, błędy i użycie .
 • Jak działa Session_Decode wywołanie funkcji Decodes session data from a string krzyżówka, błędy i użycie bool session_decode ( string data ).
 • Jak działa Session_Destroy wywołanie funkcji Destroys all data registered to a session co to jest, błędy i użycie bool session_destroy ( void ).
 • Jak działa Session_Encode wywołanie funkcji Encodes the current session data as a string słownik, błędy i użycie string session_encode ( void ).
 • Jak działa Session_Get_Cookie_Params wywołanie funkcji Get the session cookie parameters czym jest, błędy i użycie array session_get_cookie_params ( void ).
 • Jak działa Session_Id wywołanie funkcji Get and/or set the current session id co oznacza, błędy i użycie string session_id ( [string id] ).
 • Jak działa Session_Is_Registered wywołanie funkcji Find out whether a global variable is registered in a session tłumaczenie, błędy i użycie bool session_is_registered ( string name ).
 • Jak działa Session_Module_Name wywołanie funkcji Get and/or set the current session module przykłady, błędy i użycie string session_module_name ( [string module] ).
 • Jak działa Session_Name wywołanie funkcji Get and/or set the current session name definicja, błędy i użycie string session_name ( [string name] ).
 • Jak działa Session_Regenerate_Id wywołanie funkcji Update the current session id with a newly generated one encyklopedia, błędy i użycie bool session_regenerate_id ( [bool delete_old_session] ).
 • Jak działa Session_Register wywołanie funkcji Register one or more global variables with the current session jak działa, błędy i użycie bool session_register ( mixed name [, mixed ...] ).
 • Jak działa Session_Save_Path wywołanie funkcji Get and/or set the current session save path czy jest, błędy i użycie string session_save_path ( [string path] ).
 • Jak działa Session_Set_Cookie_Params wywołanie funkcji Set the session cookie parameters pojęcie, błędy i użycie void session_set_cookie_params ( int lifetime [, string path [, string domain [, bool secure]]] ).
 • Jak działa Session_Set_Save_Handler wywołanie funkcji Sets user-level session storage functions wyjaśnienie, błędy i użycie bool session_set_save_handler ( string open, string close, string read, string write, string destroy, string gc ).
 • Jak działa Session_Start wywołanie funkcji Initialize session data opis, błędy i użycie bool session_start ( void ).
 • Jak działa Session_Unregister wywołanie funkcji Unregister a global variable from the current session informacje, błędy i użycie bool session_unregister ( string name ).
 • Jak działa Session_Unset wywołanie funkcji Free all session variables znaczenie, błędy i użycie void session_unset ( void ).
 • Jak działa Session_Write_Close wywołanie funkcji Write session data and end session co znaczy, błędy i użycie void session_write_close ( void ).
 • Jak działa Shmop_Close wywołanie funkcji Close shared memory block krzyżówka, błędy i użycie void shmop_close ( int shmid ).
 • Jak działa Shmop_Delete wywołanie funkcji Delete shared memory block co to jest, błędy i użycie bool shmop_delete ( int shmid ).
 • Jak działa Shmop_Open wywołanie funkcji Create or open shared memory block słownik, błędy i użycie int shmop_open ( int key, string flags, int mode, int size ).
 • Jak działa Shmop_Read wywołanie funkcji Read data from shared memory block czym jest, błędy i użycie string shmop_read ( int shmid, int start, int count ).
 • Jak działa Shmop_Size wywołanie funkcji Get size of shared memory block co oznacza, błędy i użycie int shmop_size ( int shmid ).
 • Jak działa Shmop_Write wywołanie funkcji Write data into shared memory block tłumaczenie, błędy i użycie int shmop_write ( int shmid, string data, int offset ).
 • Jak działa Simplexml_Element_Asxml wywołanie funkcji Return a well-formed XML string based on SimpleXML element przykłady, błędy i użycie mixed SimpleXMLElement->asXML ( [string filename] ).
 • Jak działa Simplexml_Element_Attributes wywołanie funkcji Identifies an element's attributes definicja, błędy i użycie SimpleXMLElement simplexml_element->attributes ( [string data] ).
 • Jak działa Simplexml_Element_Children wywołanie funkcji Finds children of given node encyklopedia, błędy i użycie SimpleXMLElement simplexml_element->children ( [string nsprefix] ).
 • Jak działa Simplexml_Element_Xpath wywołanie funkcji Runs Xpath query on XML data jak działa, błędy i użycie array SimpleXMLElement->xpath ( string path ).
 • Jak działa Simplexml_Import_Dom wywołanie funkcji Get a SimpleXMLElement object from aDOM node. czy jest, błędy i użycie SimpleXMLElement simplexml_import_dom ( DOMNode node [, string class_name] ).
 • Jak działa Simplexml_Load_File wywołanie funkcji Interprets an XML file into an object pojęcie, błędy i użycie object simplexml_load_file ( string filename [, string class_name [, int options]] ).
 • Jak działa Simplexml_Load_String wywołanie funkcji Interprets a string of XML into an object wyjaśnienie, błędy i użycie object simplexml_load_string ( string data [, string class_name [, int options]] ).
 • Jak działa Snmp_Get_Quick_Print wywołanie funkcji Fetches the current value of the UCD library's quick_print setting opis, błędy i użycie bool snmp_get_quick_print ( void ).
 • Jak działa Snmp_Get_Valueretrieval wywołanie funkcji Return the method how the SNMP values will be returned informacje, błędy i użycie int snmp_get_valueretrieval ( void ).
 • Jak działa Snmp_Read_Mib wywołanie funkcji Reads and parses a MIB file into the active MIB tree znaczenie, błędy i użycie bool snmp_read_mib ( string filename ).
 • Jak działa Snmp_Set_Enum_Print wywołanie funkcji Return all values that are enums with their enum value instead of the raw integer co znaczy, błędy i użycie void snmp_set_enum_print ( int enum_print ).
 • Jak działa Sqlite_Libversion wywołanie funkcji Returns the version of the linked SQLite library krzyżówka, błędy i użycie string sqlite_libversion ( void ).
 • Jak działa Snmp_Set_Oid_Numeric_Print wywołanie funkcji Return all objects including their respective object id within the specified one co to jest, błędy i użycie void snmp_set_oid_numeric_print ( int oid_numeric_print ).
 • Jak działa Snmp_Set_Quick_Print wywołanie funkcji Set the value of quick_print within the UCD SNMP library słownik, błędy i użycie void snmp_set_quick_print ( bool quick_print ).
 • Jak działa Snmp_Set_Valueretrieval wywołanie funkcji Specify the method how the SNMP values will be returned czym jest, błędy i użycie void snmp_set_valueretrieval ( int method ).
 • Jak działa Snmpget wywołanie funkcji Fetch an SNMP object co oznacza, błędy i użycie string snmpget ( string hostname, string community, string object_id [, int timeout [, int retries]] ).
 • Jak działa Snmpgetnext wywołanie funkcji Fetch a SNMP object tłumaczenie, błędy i użycie string snmpgetnext ( string host, string community, string object_id [, int timeout [, int retries]] ).
 • Jak działa Snmprealwalk wywołanie funkcji Return all objects including their respective object ID within the specified one przykłady, błędy i użycie array snmprealwalk ( string host, string community, string object_id [, int timeout [, int retries]] ).
 • Jak działa Snmpset wywołanie funkcji Set an SNMP object definicja, błędy i użycie bool snmpset ( string hostname, string community, string object_id, string type, mixed value [, int timeout [, int retries]] ).
 • Jak działa Snmpwalk wywołanie funkcji Fetch all the SNMP objects from an agent encyklopedia, błędy i użycie array snmpwalk ( string hostname, string community, string object_id [, int timeout [, int retries]] ).
 • Jak działa Snmpwalkoid wywołanie funkcji Query for a tree of information about a network entity jak działa, błędy i użycie array snmpwalkoid ( string hostname, string community, string object_id [, int timeout [, int retries]] ).
 • Jak działa Soap_Soapclient_Call wywołanie funkcji Calls a SOAP function (deprecated) czy jest, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Construct wywołanie funkcji SoapClient constructor pojęcie, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Dorequest wywołanie funkcji Performs a SOAP request wyjaśnienie, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Getfunctions wywołanie funkcji Returns list of SOAP functions opis, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Getlastrequest wywołanie funkcji Returns last SOAP request informacje, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Getlastrequestheaders wywołanie funkcji Returns last SOAP request headers znaczenie, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Getlastresponse wywołanie funkcji Returns last SOAP response. co znaczy, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Getlastresponseheaders wywołanie funkcji Returns last SOAP response headers. krzyżówka, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Gettypes wywołanie funkcji Returns list of SOAP types co to jest, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Setcookie wywołanie funkcji Sets the cookie that will be sent with the SOAP request słownik, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapclient_Soapcall wywołanie funkcji Calls a SOAP function czym jest, błędy i użycie class SoapClient {.
 • Jak działa Soap_Soapfault_Construct wywołanie funkcji SoapFault constructor co oznacza, błędy i użycie class SoapFault {.
 • Jak działa Soap_Soapheader_Construct wywołanie funkcji SoapHeader constructor tłumaczenie, błędy i użycie class SoapHeader {.
 • Jak działa Soap_Soapparam_Construct wywołanie funkcji SoapParam constructor przykłady, błędy i użycie class SoapParam {.
 • Jak działa Soap_Soapserver_Addfunction wywołanie funkcji Adds one or several functions those will handle SOAP requests definicja, błędy i użycie class SoapServer {.
 • Jak działa Soap_Soapserver_Construct wywołanie funkcji SoapServer constructor encyklopedia, błędy i użycie class SoapServer {.
 • Jak działa Soap_Soapserver_Fault wywołanie funkcji Issue SoapServer fault indicating an error jak działa, błędy i użycie class SoapServer {.
 • Jak działa Soap_Soapserver_Getfunctions wywołanie funkcji Returns list of defined functions czy jest, błędy i użycie class SoapServer {.
 • Jak działa Soap_Soapserver_Handle wywołanie funkcji Handles a SOAP request pojęcie, błędy i użycie class SoapServer {.
 • Jak działa Soap_Soapserver_Setclass wywołanie funkcji Sets class which will handle SOAP requests wyjaśnienie, błędy i użycie class SoapServer {.
 • Jak działa Soap_Soapserver_Setpersistence wywołanie funkcji Sets persistence mode of SoapServer opis, błędy i użycie class SoapServer {.
 • Jak działa Soap_Soapvar_Construct wywołanie funkcji SoapVar constructor informacje, błędy i użycie class SoapVar {.
 • Jak działa Socket_Accept wywołanie funkcji Accepts a connection on a socket znaczenie, błędy i użycie resource socket_accept ( resource socket ).
 • Jak działa Socket_Bind wywołanie funkcji Binds a name to a socket co znaczy, błędy i użycie bool socket_bind ( resource socket, string address [, int port] ).
 • Jak działa Socket_Clear_Error wywołanie funkcji Clears the error on the socket or the last error code krzyżówka, błędy i użycie void socket_clear_error ( [resource socket] ).
 • Jak działa Socket_Close wywołanie funkcji Closes a socket resource co to jest, błędy i użycie void socket_close ( resource socket ).
 • Jak działa Socket_Connect wywołanie funkcji Initiates a connection on a socket słownik, błędy i użycie bool socket_connect ( resource socket, string address [, int port] ).
 • Jak działa Socket_Create_Listen wywołanie funkcji Opens a socket on port to accept connections czym jest, błędy i użycie resource socket_create_listen ( int port [, int backlog] ).
 • Jak działa Socket_Create_Pair wywołanie funkcji Creates a pair of indistinguishable sockets and stores them in an array co oznacza, błędy i użycie bool socket_create_pair ( int domain, int type, int protocol, array &fd ).
 • Jak działa Socket_Create wywołanie funkcji Create a socket (endpoint for communication) tłumaczenie, błędy i użycie resource socket_create ( int domain, int type, int protocol ).
 • Jak działa Socket_Get_Option wywołanie funkcji Gets socket options for the socket przykłady, błędy i użycie mixed socket_get_option ( resource socket, int level, int optname ).
 • Jak działa Sqlite_Field_Name wywołanie funkcji Returns the name of a particular field definicja, błędy i użycie string sqlite_field_name ( resource result, int field_index ).
 • Jak działa Socket_Getpeername wywołanie funkcji Queries the remote side of the given socket which may either result in host/portor in a Unix filesystem path, dependent on its type encyklopedia, błędy i użycie bool socket_getpeername ( resource socket, string &addr [, int &port] ).
 • Jak działa Socket_Getsockname wywołanie funkcji Queries the local side of the given socket which may either result in host/portor in a Unix filesystem path, dependent on its type jak działa, błędy i użycie bool socket_getsockname ( resource socket, string &addr [, int &port] ).
 • Jak działa Socket_Last_Error wywołanie funkcji Returns the last error on the socket czy jest, błędy i użycie int socket_last_error ( [resource socket] ).
 • Jak działa Socket_Listen wywołanie funkcji Listens for a connection on a socket pojęcie, błędy i użycie bool socket_listen ( resource socket [, int backlog] ).
 • Jak działa Socket_Read wywołanie funkcji Reads a maximum of length bytes from a socket wyjaśnienie, błędy i użycie string socket_read ( resource socket, int length [, int type] ).
 • Jak działa Socket_Recv wywołanie funkcji Receives data from a connected socket opis, błędy i użycie int socket_recv ( resource socket, string &buf, int len, int flags ).
 • Jak działa Socket_Recvfrom wywołanie funkcji Receives data from a socket, connected or not informacje, błędy i użycie int socket_recvfrom ( resource socket, string &buf, int len, int flags, string &name [, int &port] ).
 • Jak działa Socket_Select wywołanie funkcji Runs the select() system call on the given arrays of sockets with a specified timeout znaczenie, błędy i użycie int socket_select ( array &read, array &write, array &except, int tv_sec [, int tv_usec] ).
 • Jak działa Socket_Send wywołanie funkcji Sends data to a connected socket co znaczy, błędy i użycie int socket_send ( resource socket, string buf, int len, int flags ).
 • Jak działa Socket_Sendto wywołanie funkcji Sends a message to a socket, whether it is connected or not krzyżówka, błędy i użycie int socket_sendto ( resource socket, string buf, int len, int flags, string addr [, int port] ).
 • Jak działa Socket_Set_Block wywołanie funkcji Sets blocking mode on a socket resource co to jest, błędy i użycie bool socket_set_block ( resource socket ).
 • Jak działa Socket_Set_Nonblock wywołanie funkcji Sets nonblocking mode for file descriptor fd słownik, błędy i użycie bool socket_set_nonblock ( resource socket ).
 • Jak działa Socket_Set_Option wywołanie funkcji Sets socket options for the socket czym jest, błędy i użycie bool socket_set_option ( resource socket, int level, int optname, mixed optval ).
 • Jak działa Socket_Shutdown wywołanie funkcji Shuts down a socket for receiving, sending, or both co oznacza, błędy i użycie bool socket_shutdown ( resource socket [, int how] ).
 • Jak działa Socket_Strerror wywołanie funkcji Return a string describing a socket error tłumaczenie, błędy i użycie string socket_strerror ( int errno ).
 • Jak działa Socket_Write wywołanie funkcji Write to a socket przykłady, błędy i użycie int socket_write ( resource socket, string buffer [, int length] ).
 • Jak działa Simplexmliterator_Current wywołanie funkcji Return current SimpleXML entry definicja, błędy i użycie mixed SimpleXMLIterator::current ( void ).
 • Jak działa Simplexmliterator_Getchildren wywołanie funkcji Returns an iterator for the current entry if it is a SimpleXML object encyklopedia, błędy i użycie object SimpleXMLIterator::getChildren ( void ).
 • Jak działa Simplexmliterator_Haschildren wywołanie funkcji Returns whether current entry is a SimpleXML object jak działa, błędy i użycie bool SimpleXMLIterator::hasChildren ( void ).
 • Jak działa Simplexmliterator_Key wywołanie funkcji Return current SimpleXML key czy jest, błędy i użycie mixed SimpleXMLIterator::key ( void ).
 • Jak działa Simplexmliterator_Next wywołanie funkcji Move to next entry pojęcie, błędy i użycie void SimpleXMLIterator::next ( void ).
 • Jak działa Simplexmliterator_Rewind wywołanie funkcji Rewind SimpleXML back to the start wyjaśnienie, błędy i użycie void SimpleXMLIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa Simplexmliterator_Valid wywołanie funkcji Check whether SimpleXML contains more entries opis, błędy i użycie bool SimpleXMLIterator::valid ( void ).
 • Jak działa Spl_Classes wywołanie funkcji Return available SPL classes informacje, błędy i użycie array spl_classes ( void ).
 • Jak działa Sqlite_Array_Query wywołanie funkcji Execute a query against a given database and returns an array znaczenie, błędy i użycie array sqlite_array_query ( resource dbhandle, string query [, int result_type [, bool decode_binary]] ).
 • Jak działa Sqlite_Busy_Timeout wywołanie funkcji Set busy timeout duration, or disable busy handlers co znaczy, błędy i użycie void sqlite_busy_timeout ( resource dbhandle, int milliseconds ).
 • Jak działa Sqlite_Changes wywołanie funkcji Returns the number of rows that were changed by the mostrecent SQL statement krzyżówka, błędy i użycie int sqlite_changes ( resource dbhandle ).
 • Jak działa Sqlite_Close wywołanie funkcji Closes an open SQLite database co to jest, błędy i użycie void sqlite_close ( resource dbhandle ).
 • Jak działa Sqlite_Column wywołanie funkcji Fetches a column from the current row of a result set słownik, błędy i użycie mixed sqlite_column ( resource result, mixed index_or_name [, bool decode_binary] ).
 • Jak działa Sqlite_Create_Aggregate wywołanie funkcji Register an aggregating UDF for use in SQL statements czym jest, błędy i użycie void sqlite_create_aggregate ( resource dbhandle, string function_name, callback step_func, callback finalize_func [, int num_args] ).
 • Jak działa Sqlite_Create_Function wywołanie funkcji Registers a "regular" User Defined Function for use in SQL statements co oznacza, błędy i użycie void sqlite_create_function ( resource dbhandle, string function_name, callback callback [, int num_args] ).
 • Jak działa Sqlite_Current wywołanie funkcji Fetches the current row from a result set as an array tłumaczenie, błędy i użycie array sqlite_current ( resource result [, int result_type [, bool decode_binary]] ).
 • Jak działa Sqlite_Error_String wywołanie funkcji Returns the textual description of an error code przykłady, błędy i użycie string sqlite_error_string ( int error_code ).
 • Jak działa Sqlite_Escape_String wywołanie funkcji Escapes a string for use as a query parameter definicja, błędy i użycie string sqlite_escape_string ( string item ).
 • Jak działa Sqlite_Exec wywołanie funkcji Executes a result-less query against a given database encyklopedia, błędy i użycie bool sqlite_exec ( resource dbhandle, string query [, string &error_msg] ).
 • Jak działa Sqlite_Factory wywołanie funkcji Opens a SQLite database and returns a SQLiteDatabase object jak działa, błędy i użycie SQLiteDatabase sqlite_factory ( string filename [, int mode [, string &error_message]] ).
 • Jak działa Sqlite_Fetch_All wywołanie funkcji Fetches all rows from a result set as an array of arrays czy jest, błędy i użycie array sqlite_fetch_all ( resource result [, int result_type [, bool decode_binary]] ).
 • Jak działa Sqlite_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetches the next row from a result set as an array pojęcie, błędy i użycie array sqlite_fetch_array ( resource result [, int result_type [, bool decode_binary]] ).
 • Jak działa Sqlite_Fetch_Column_Types wywołanie funkcji Return an array of column types from a particular table wyjaśnienie, błędy i użycie array sqlite_fetch_column_types ( string table_name, resource dbhandle [, int result_type] ).
 • Jak działa Sqlite_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetches the next row from a result set as an object opis, błędy i użycie object sqlite_fetch_object ( resource result [, string class_name [, array ctor_params [, bool decode_binary]]] ).
 • Jak działa Sqlite_Fetch_Single wywołanie funkcji Fetches the first column of a result set as a string informacje, błędy i użycie string sqlite_fetch_single ( resource result [, bool decode_binary] ).
 • Jak działa Sqlite_Fetch_String wywołanie funkcji Alias of sqlite_fetch_single() znaczenie, błędy i użycie .
 • Jak działa Sqlite_Has_More wywołanie funkcji Finds whether or not more rows are available co znaczy, błędy i użycie bool sqlite_has_more ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Has_Prev wywołanie funkcji Returns whether or not a previous row is available krzyżówka, błędy i użycie bool sqlite_has_prev ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Key wywołanie funkcji Returns the current row index co to jest, błędy i użycie int sqlite_key ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Last_Error wywołanie funkcji Returns the error code of the last error for a database słownik, błędy i użycie int sqlite_last_error ( resource dbhandle ).
 • Jak działa Sqlite_Last_Insert_Rowid wywołanie funkcji Returns the rowid of the most recently inserted row czym jest, błędy i użycie int sqlite_last_insert_rowid ( resource dbhandle ).
 • Jak działa Sqlite_Libencoding wywołanie funkcji Returns the encoding of the linked SQLite library co oznacza, błędy i użycie string sqlite_libencoding ( void ).
 • Jak działa Sqlite_Next wywołanie funkcji Seek to the next row number tłumaczenie, błędy i użycie bool sqlite_next ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Num_Fields wywołanie funkcji Returns the number of fields in a result set przykłady, błędy i użycie int sqlite_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Num_Rows wywołanie funkcji Returns the number of rows in a buffered result set definicja, błędy i użycie int sqlite_num_rows ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Open wywołanie funkcji Opens a SQLite database and create the database if it does not exist encyklopedia, błędy i użycie resource sqlite_open ( string filename [, int mode [, string &error_message]] ).
 • Jak działa Sqlite_Popen wywołanie funkcji Opens a persistent handle to an SQLite database and create the database if it does not exist jak działa, błędy i użycie resource sqlite_popen ( string filename [, int mode [, string &error_message]] ).
 • Jak działa Sqlite_Prev wywołanie funkcji Seek to the previous row number of a result set czy jest, błędy i użycie bool sqlite_prev ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Query wywołanie funkcji Executes a query against a given database and returns a result handle pojęcie, błędy i użycie resource sqlite_query ( resource dbhandle, string query [, int result_type [, string &error_msg]] ).
 • Jak działa Sqlite_Rewind wywołanie funkcji Seek to the first row number wyjaśnienie, błędy i użycie bool sqlite_rewind ( resource result ).
 • Jak działa Sqlite_Seek wywołanie funkcji Seek to a particular row number of a buffered result set opis, błędy i użycie bool sqlite_seek ( resource result, int rownum ).
 • Jak działa Sqlite_Single_Query wywołanie funkcji Executes a query and returns either an array for one single column or the value of the first row informacje, błędy i użycie array sqlite_single_query ( resource db, string query [, bool first_row_only [, bool decode_binary]] ).
 • Jak działa Sqlite_Udf_Decode_Binary wywołanie funkcji Decode binary data passed as parameters to an UDF znaczenie, błędy i użycie string sqlite_udf_decode_binary ( string data ).
 • Jak działa Sqlite_Udf_Encode_Binary wywołanie funkcji Encode binary data before returning it from an UDF co znaczy, błędy i użycie string sqlite_udf_encode_binary ( string data ).
 • Jak działa Sqlite_Unbuffered_Query wywołanie funkcji Execute a query that does not prefetch and buffer all data krzyżówka, błędy i użycie resource sqlite_unbuffered_query ( resource dbhandle, string query [, int result_type [, string &error_msg]] ).
 • Jak działa Sqlite_Valid wywołanie funkcji Returns whether more rows are available co to jest, błędy i użycie bool sqlite_valid ( resource result ).
 • Jak działa Ssh2_Auth_Hostbased_File wywołanie funkcji Authenticate using a public hostkey słownik, błędy i użycie bool ssh2_auth_hostbased_file ( resource session, string username, string hostname, string pubkeyfile, string privkeyfile [, string passphrase [, string local_username]] ).
 • Jak działa Ssh2_Auth_None wywołanie funkcji Authenticate as "none" czym jest, błędy i użycie mixed ssh2_auth_none ( resource session, string username ).
 • Jak działa Ssh2_Auth_Password wywołanie funkcji Authenticate over SSH using a plain password co oznacza, błędy i użycie bool ssh2_auth_password ( resource session, string username, string password ).
 • Jak działa Ssh2_Auth_Pubkey_File wywołanie funkcji Authenticate using a public key tłumaczenie, błędy i użycie bool ssh2_auth_pubkey_file ( resource session, string username, string pubkeyfile, string privkeyfile [, string passphrase] ).
 • Jak działa Ssh2_Connect wywołanie funkcji Connect to an SSH server przykłady, błędy i użycie resource ssh2_connect ( string host [, int port [, array methods [, array callbacks]]] ).
 • Jak działa Ssh2_Exec wywołanie funkcji Execute a command on a remote server definicja, błędy i użycie resource ssh2_exec ( resource session, string command [, string pty [, array env [, int width [, int height [, int width_height_type]]]]] ).
 • Jak działa Ssh2_Fetch_Stream wywołanie funkcji Fetch an extended data stream encyklopedia, błędy i użycie resource ssh2_fetch_stream ( resource channel, int streamid ).
 • Jak działa Ssh2_Fingerprint wywołanie funkcji Retreive fingerprint of remote server jak działa, błędy i użycie string ssh2_fingerprint ( resource session [, int flags] ).
 • Jak działa Ssh2_Methods_Negotiated wywołanie funkcji Return list of negotiated methods czy jest, błędy i użycie array ssh2_methods_negotiated ( resource session ).
 • Jak działa Ssh2_Publickey_Add wywołanie funkcji Add an authorized publickey pojęcie, błędy i użycie bool ssh2_publickey_add ( resource pkey, string algoname, string blob [, bool overwrite [, array attributes]] ).
 • Jak działa Ssh2_Publickey_Init wywołanie funkcji Initialize Publickey subsystem wyjaśnienie, błędy i użycie resource ssh2_publickey_init ( resource session ).
 • Jak działa Ssh2_Publickey_List wywołanie funkcji List currently authorized publickeys opis, błędy i użycie array ssh2_publickey_list ( resource pkey ).
 • Jak działa Ssh2_Publickey_Remove wywołanie funkcji Remove an authorized publickey informacje, błędy i użycie bool ssh2_publickey_remove ( resource pkey, string algoname, string blob ).
 • Jak działa Ssh2_Scp_Recv wywołanie funkcji Request a file via SCP znaczenie, błędy i użycie bool ssh2_scp_recv ( resource session, string remote_file, string local_file ).
 • Jak działa Ssh2_Scp_Send wywołanie funkcji Send a file via SCP co znaczy, błędy i użycie bool ssh2_scp_send ( resource session, string local_file, string remote_file [, int create_mode] ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Lstat wywołanie funkcji Stat a symbolic link krzyżówka, błędy i użycie array ssh2_sftp_lstat ( resource sftp, string path ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Mkdir wywołanie funkcji Create a directory co to jest, błędy i użycie bool ssh2_sftp_mkdir ( resource sftp, string dirname [, int mode [, bool recursive]] ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Readlink wywołanie funkcji Return the target of a symbolic link słownik, błędy i użycie string ssh2_sftp_readlink ( resource sftp, string link ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Realpath wywołanie funkcji Resolve the realpath of a provided path string czym jest, błędy i użycie string ssh2_sftp_realpath ( resource sftp, string filename ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Rename wywołanie funkcji Rename a remote file co oznacza, błędy i użycie bool ssh2_sftp_rename ( resource sftp, string from, string to ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Rmdir wywołanie funkcji Remove a directory tłumaczenie, błędy i użycie bool ssh2_sftp_rmdir ( resource sftp, string dirname ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Stat wywołanie funkcji Stat a file on a remote filesystem przykłady, błędy i użycie array ssh2_sftp_stat ( resource sftp, string path ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Symlink wywołanie funkcji Create a symlink definicja, błędy i użycie bool ssh2_sftp_symlink ( resource sftp, string target, string link ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp_Unlink wywołanie funkcji Delete a file encyklopedia, błędy i użycie bool ssh2_sftp_unlink ( resource sftp, string filename ).
 • Jak działa Ssh2_Sftp wywołanie funkcji Initialize SFTP subsystem jak działa, błędy i użycie resource ssh2_sftp ( resource session ).
 • Jak działa Ssh2_Shell wywołanie funkcji Request an interactive shell czy jest, błędy i użycie resource ssh2_shell ( resource session [, string term_type [, array env [, int width [, int height [, int width_height_type]]]]] ).
 • Jak działa Ssh2_Tunnel wywołanie funkcji Open a tunnel through a remote server pojęcie, błędy i użycie resource ssh2_tunnel ( resource session, string host, int port ).
 • Jak działa Stats_Absolute_Deviation wywołanie funkcji Returns the absolute deviation of an array of values wyjaśnienie, błędy i użycie float stats_absolute_deviation ( array a ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Beta wywołanie funkcji CDF function for BETA Distribution. Calculates any one parameter of the beta distribution given values for the others. opis, błędy i użycie float stats_cdf_beta ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Binomial wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the binomial distribution given values for the others. informacje, błędy i użycie float stats_cdf_binomial ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Cauchy wywołanie funkcji Not documented znaczenie, błędy i użycie float stats_cdf_cauchy ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Chisquare wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the chi-square distribution given values for the others. co znaczy, błędy i użycie float stats_cdf_chisquare ( float par1, float par2, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Exponential wywołanie funkcji Not documented krzyżówka, błędy i użycie float stats_cdf_exponential ( float par1, float par2, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_F wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the F distribution given values for the others. co to jest, błędy i użycie float stats_cdf_f ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Gamma wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the gamma distribution given values for the others. słownik, błędy i użycie float stats_cdf_gamma ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Laplace wywołanie funkcji Not documented czym jest, błędy i użycie float stats_cdf_laplace ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Logistic wywołanie funkcji Not documented co oznacza, błędy i użycie float stats_cdf_logistic ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Negative_Binomial wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the negative binomial distribution given values for the others. tłumaczenie, błędy i użycie float stats_cdf_negative_binomial ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Noncentral_Chisquare wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the non-central chi-square distribution given values for the others. przykłady, błędy i użycie float stats_cdf_noncentral_chisquare ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Noncentral_F wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the Non-central F distribution given values for the others. definicja, błędy i użycie float stats_cdf_noncentral_f ( float par1, float par2, float par3, float par4, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Poisson wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the Poisson distribution given values for the others. encyklopedia, błędy i użycie float stats_cdf_poisson ( float par1, float par2, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_T wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the T distribution given values for the others. jak działa, błędy i użycie float stats_cdf_t ( float par1, float par2, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Uniform wywołanie funkcji Not documented czy jest, błędy i użycie float stats_cdf_uniform ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Cdf_Weibull wywołanie funkcji Not documented pojęcie, błędy i użycie float stats_cdf_weibull ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Covariance wywołanie funkcji Computes the covariance of two data sets wyjaśnienie, błędy i użycie float stats_covariance ( array a, array b ).
 • Jak działa Stats_Den_Uniform wywołanie funkcji Not documented opis, błędy i użycie float stats_den_uniform ( float x, float a, float b ).
 • Jak działa Stats_Dens_Beta wywołanie funkcji Not documented informacje, błędy i użycie float stats_dens_beta ( float x, float a, float b ).
 • Jak działa Stats_Dens_Cauchy wywołanie funkcji Not documented znaczenie, błędy i użycie float stats_dens_cauchy ( float x, float ave, float stdev ).
 • Jak działa Stats_Dens_Chisquare wywołanie funkcji Not documented co znaczy, błędy i użycie float stats_dens_chisquare ( float x, float dfr ).
 • Jak działa Stats_Dens_Exponential wywołanie funkcji Not documented krzyżówka, błędy i użycie float stats_dens_exponential ( float x, float scale ).
 • Jak działa Stats_Dens_F wywołanie funkcji co to jest, błędy i użycie float stats_dens_f ( float x, float dfr1, float dfr2 ).
 • Jak działa Stats_Dens_Gamma wywołanie funkcji Not documented słownik, błędy i użycie float stats_dens_gamma ( float x, float shape, float scale ).
 • Jak działa Stats_Dens_Laplace wywołanie funkcji Not documented czym jest, błędy i użycie float stats_dens_laplace ( float x, float ave, float stdev ).
 • Jak działa Stats_Dens_Logistic wywołanie funkcji Not documented co oznacza, błędy i użycie float stats_dens_logistic ( float x, float ave, float stdev ).
 • Jak działa Stats_Dens_Negative_Binomial wywołanie funkcji Not documented tłumaczenie, błędy i użycie float stats_dens_negative_binomial ( float x, float n, float pi ).
 • Jak działa Stats_Dens_Normal wywołanie funkcji Not documented przykłady, błędy i użycie float stats_dens_normal ( float x, float ave, float stdev ).
 • Jak działa Stats_Dens_Pmf_Binomial wywołanie funkcji Not documented definicja, błędy i użycie float stats_dens_pmf_binomial ( float x, float n, float pi ).
 • Jak działa Stats_Dens_Pmf_Hypergeometric wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie float stats_dens_pmf_hypergeometric ( float n1, float n2, float N1, float N2 ).
 • Jak działa Stats_Dens_Pmf_Poisson wywołanie funkcji Not documented jak działa, błędy i użycie float stats_dens_pmf_poisson ( float x, float lb ).
 • Jak działa Stats_Dens_T wywołanie funkcji Not documented czy jest, błędy i użycie float stats_dens_t ( float x, float dfr ).
 • Jak działa Stats_Dens_Weibull wywołanie funkcji Not documented pojęcie, błędy i użycie float stats_dens_weibull ( float x, float a, float b ).
 • Jak działa Stats_Harmonic_Mean wywołanie funkcji Returns the harmonic mean of an array of values wyjaśnienie, błędy i użycie number stats_harmonic_mean ( array a ).
 • Jak działa Stats_Kurtosis wywołanie funkcji Computes the kurtosis of the data in the array opis, błędy i użycie float stats_kurtosis ( array a ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Beta wywołanie funkcji Generates beta random deviate informacje, błędy i użycie float stats_rand_gen_beta ( float a, float b ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Chisquare wywołanie funkcji Generates random deviate from the distribution of a chisquare with "df" degrees of freedom random variable. znaczenie, błędy i użycie float stats_rand_gen_chisquare ( float df ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Exponential wywołanie funkcji Generates a single random deviate from an exponential distribution with mean "av" co znaczy, błędy i użycie float stats_rand_gen_exponential ( float av ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_F wywołanie funkcji Generates a random deviate from the F (variance ratio) distribution with "dfn" degrees of freedom in the numerator and "dfd" degrees of freedom in the denominator. Method : directly generates ratio of chisquare variates krzyżówka, błędy i użycie float stats_rand_gen_f ( float dfn, float dfd ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Funiform wywołanie funkcji Generates uniform float between low (exclusive) and high (exclusive) co to jest, błędy i użycie float stats_rand_gen_funiform ( float low, float high ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Gamma wywołanie funkcji Generates random deviates from a gamma distribution słownik, błędy i użycie float stats_rand_gen_gamma ( float a, float r ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Ibinomial_Negative wywołanie funkcji Generates a single random deviate from a negative binomial distribution. Arguments : n - the number of trials in the negative binomial distribution from which a random deviate is to be generated (n > 0), p - the probability of an event (0 < p < 1)). czym jest, błędy i użycie int stats_rand_gen_ibinomial_negative ( int n, float p ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Ibinomial wywołanie funkcji Generates a single random deviate from a binomial distribution whose number of trials is "n" (n >= 0) and whose probability of an event in each trial is "pp" ([0;1]). Method : algorithm BTPE co oznacza, błędy i użycie int stats_rand_gen_ibinomial ( int n, float pp ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Int wywołanie funkcji Generates random integer between 1 and 2147483562 tłumaczenie, błędy i użycie int stats_rand_gen_int ( void ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Ipoisson wywołanie funkcji Generates a single random deviate from a Poisson distribution with mean "mu" (mu >= 0.0). przykłady, błędy i użycie int stats_rand_gen_ipoisson ( float mu ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Iuniform wywołanie funkcji Generates integer uniformly distributed between LOW (inclusive) and HIGH (inclusive) definicja, błędy i użycie int stats_rand_gen_iuniform ( int low, int high ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Noncenral_Chisquare wywołanie funkcji Generates random deviate from the distribution of a noncentral chisquare with "df" degrees of freedom and noncentrality parameter "xnonc". d must be >= 1.0, xnonc must >= 0.0 encyklopedia, błędy i użycie float stats_rand_gen_noncenral_chisquare ( float df, float xnonc ).
 • Jak działa Stream_Set_Timeout wywołanie funkcji Set timeout period on a stream jak działa, błędy i użycie bool stream_set_timeout ( resource stream, int seconds [, int microseconds] ).
 • Jak działa Stream_Set_Write_Buffer wywołanie funkcji Sets file buffering on the given stream czy jest, błędy i użycie int stream_set_write_buffer ( resource stream, int buffer ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Noncentral_F wywołanie funkcji Generates a random deviate from the noncentral F (variance ratio) distribution with "dfn" degrees of freedom in the numerator, and "dfd" degrees of freedom in the denominator, and noncentrality parameter "xnonc". Method : directly generates ratio of noncentral numerator chisquare variate to central denominator chisquare variate. pojęcie, błędy i użycie float stats_rand_gen_noncentral_f ( float dfn, float dfd, float xnonc ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Noncentral_T wywołanie funkcji Generates a single random deviate from a noncentral T distribution wyjaśnienie, błędy i użycie float stats_rand_gen_noncentral_t ( float df, float xnonc ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_Normal wywołanie funkcji Generates a single random deviate from a normal distribution with mean, av, and standard deviation, sd (sd >= 0). Method : Renames SNORM from TOMS as slightly modified by BWB to use RANF instead of SUNIF. opis, błędy i użycie float stats_rand_gen_normal ( float av, float sd ).
 • Jak działa Stats_Rand_Gen_T wywołanie funkcji Generates a single random deviate from a T distribution informacje, błędy i użycie float stats_rand_gen_t ( float df ).
 • Jak działa Stats_Rand_Get_Seeds wywołanie funkcji Not documented znaczenie, błędy i użycie array stats_rand_get_seeds ( void ).
 • Jak działa Stats_Rand_Phrase_To_Seeds wywołanie funkcji generate two seeds for the RGN random number generator co znaczy, błędy i użycie array stats_rand_phrase_to_seeds ( string phrase ).
 • Jak działa Stats_Rand_Ranf wywołanie funkcji Returns a random floating point number from a uniform distribution over 0 - 1 (endpoints of this interval are not returned) using the current generator krzyżówka, błędy i użycie float stats_rand_ranf ( void ).
 • Jak działa Stats_Rand_Setall wywołanie funkcji Not documented co to jest, błędy i użycie void stats_rand_setall ( int iseed1, int iseed2 ).
 • Jak działa Stats_Skew wywołanie funkcji Computes the skewness of the data in the array słownik, błędy i użycie float stats_skew ( array a ).
 • Jak działa Stats_Standard_Deviation wywołanie funkcji Returns the standard deviation czym jest, błędy i użycie float stats_standard_deviation ( array a [, bool sample] ).
 • Jak działa Stats_Stat_Binomial_Coef wywołanie funkcji Not documented co oznacza, błędy i użycie float stats_stat_binomial_coef ( int x, int n ).
 • Jak działa Stats_Stat_Correlation wywołanie funkcji Not documented tłumaczenie, błędy i użycie float stats_stat_correlation ( array arr1, array arr2 ).
 • Jak działa Stats_Stat_Gennch wywołanie funkcji Not documented przykłady, błędy i użycie float stats_stat_gennch ( int n ).
 • Jak działa Stats_Stat_Independent_T wywołanie funkcji Not documented definicja, błędy i użycie float stats_stat_independent_t ( array arr1, array arr2 ).
 • Jak działa Stats_Stat_Innerproduct wywołanie funkcji encyklopedia, błędy i użycie float stats_stat_innerproduct ( array arr1, array arr2 ).
 • Jak działa Stats_Stat_Noncentral_T wywołanie funkcji Calculates any one parameter of the noncentral t distribution give values for the others. jak działa, błędy i użycie float stats_stat_noncentral_t ( float par1, float par2, float par3, int which ).
 • Jak działa Stats_Stat_Paired_T wywołanie funkcji Not documented czy jest, błędy i użycie float stats_stat_paired_t ( array arr1, array arr2 ).
 • Jak działa Stats_Stat_Percentile wywołanie funkcji Not documented pojęcie, błędy i użycie float stats_stat_percentile ( float df, float xnonc ).
 • Jak działa Stats_Stat_Powersum wywołanie funkcji Not documented wyjaśnienie, błędy i użycie float stats_stat_powersum ( array arr, float power ).
 • Jak działa Stats_Variance wywołanie funkcji Returns the population variance opis, błędy i użycie float stats_variance ( array a [, bool sample] ).
 • Jak działa Stream_Bucket_Append wywołanie funkcji Append bucket to brigade informacje, błędy i użycie void stream_bucket_append ( resource brigade, resource bucket ).
 • Jak działa Stream_Bucket_Make_Writeable wywołanie funkcji Return a bucket object from the brigade for operating on znaczenie, błędy i użycie object stream_bucket_make_writeable ( resource brigade ).
 • Jak działa Stream_Bucket_New wywołanie funkcji Create a new bucket for use on the current stream co znaczy, błędy i użycie object stream_bucket_new ( resource stream, string buffer ).
 • Jak działa Stream_Bucket_Prepend wywołanie funkcji Prepend bucket to brigade krzyżówka, błędy i użycie void stream_bucket_prepend ( resource brigade, resource bucket ).
 • Jak działa Stream_Context_Create wywołanie funkcji Create a streams context co to jest, błędy i użycie resource stream_context_create ( [array options] ).
 • Jak działa Stream_Context_Get_Default wywołanie funkcji Retreive the default streams context słownik, błędy i użycie resource stream_context_get_default ( [array options] ).
 • Jak działa Stream_Context_Get_Options wywołanie funkcji Retrieve options for a stream/wrapper/context czym jest, błędy i użycie array stream_context_get_options ( resource stream_or_context ).
 • Jak działa Stream_Context_Set_Option wywołanie funkcji Sets an option for a stream/wrapper/context co oznacza, błędy i użycie bool stream_context_set_option ( resource stream_or_context, string wrapper, string option, mixed value ).
 • Jak działa Stream_Context_Set_Params wywołanie funkcji Set parameters for a stream/wrapper/context tłumaczenie, błędy i użycie bool stream_context_set_params ( resource stream_or_context, array params ).
 • Jak działa Stream_Copy_To_Stream wywołanie funkcji Copies data from one stream to another przykłady, błędy i użycie int stream_copy_to_stream ( resource source, resource dest [, int maxlength [, int offset]] ).
 • Jak działa Stream_Filter_Append wywołanie funkcji Attach a filter to a stream definicja, błędy i użycie resource stream_filter_append ( resource stream, string filtername [, int read_write [, mixed params]] ).
 • Jak działa Stream_Filter_Prepend wywołanie funkcji Attach a filter to a stream encyklopedia, błędy i użycie resource stream_filter_prepend ( resource stream, string filtername [, int read_write [, mixed params]] ).
 • Jak działa Stream_Filter_Register wywołanie funkcji Register a stream filter implemented as a PHP class derived from php_user_filter jak działa, błędy i użycie bool stream_filter_register ( string filtername, string classname ).
 • Jak działa Stream_Filter_Remove wywołanie funkcji Remove a filter from a stream czy jest, błędy i użycie bool stream_filter_remove ( resource stream_filter ).
 • Jak działa Stream_Get_Contents wywołanie funkcji Reads remainder of a stream into a string pojęcie, błędy i użycie string stream_get_contents ( resource handle [, int maxlength [, int offset]] ).
 • Jak działa Stream_Get_Filters wywołanie funkcji Retrieve list of registered filters wyjaśnienie, błędy i użycie array stream_get_filters ( void ).
 • Jak działa Stream_Get_Line wywołanie funkcji Gets line from stream resource up to a given delimiter opis, błędy i użycie string stream_get_line ( resource handle, int length [, string ending] ).
 • Jak działa Stream_Get_Meta_Data wywołanie funkcji Retrieves header/meta data from streams/file pointers informacje, błędy i użycie array stream_get_meta_data ( resource stream ).
 • Jak działa Stream_Get_Transports wywołanie funkcji Retrieve list of registered socket transports znaczenie, błędy i użycie array stream_get_transports ( void ).
 • Jak działa Stream_Get_Wrappers wywołanie funkcji Retrieve list of registered streams co znaczy, błędy i użycie array stream_get_wrappers ( void ).
 • Jak działa Stream_Register_Wrapper wywołanie funkcji Alias of stream_wrapper_register() krzyżówka, błędy i użycie .
 • Jak działa Strpos wywołanie funkcji Find position of first occurrence of a string co to jest, błędy i użycie int strpos ( string haystack, mixed needle [, int offset] ).
 • Jak działa Stream_Select wywołanie funkcji Runs the equivalent of the select() system call on the given arrays of streams with a timeout specified by tv_sec and tv_usec słownik, błędy i użycie int stream_select ( array &read, array &write, array &except, int tv_sec [, int tv_usec] ).
 • Jak działa Stream_Set_Blocking wywołanie funkcji Set blocking/non-blocking mode on a stream czym jest, błędy i użycie bool stream_set_blocking ( resource stream, int mode ).
 • Jak działa Stream_Socket_Accept wywołanie funkcji Accept a connection on a socket created by stream_socket_server() co oznacza, błędy i użycie resource stream_socket_accept ( resource server_socket [, float timeout [, string &peername]] ).
 • Jak działa Stream_Socket_Client wywołanie funkcji Open Internet or Unix domain socket connection tłumaczenie, błędy i użycie resource stream_socket_client ( string remote_socket [, int &errno [, string &errstr [, float timeout [, int flags [, resource context]]]]] ).
 • Jak działa Stream_Socket_Enable_Crypto wywołanie funkcji Turns encryption on/off on an already connected socket przykłady, błędy i użycie mixed stream_socket_enable_crypto ( resource stream, bool enable [, int crypto_type [, resource session_stream]] ).
 • Jak działa Stream_Socket_Get_Name wywołanie funkcji Retrieve the name of the local or remote sockets definicja, błędy i użycie string stream_socket_get_name ( resource handle, bool want_peer ).
 • Jak działa Stream_Socket_Pair wywołanie funkcji Creates a pair of connected, indistinguishable socket streams encyklopedia, błędy i użycie array stream_socket_pair ( int domain, int type, int protocol ).
 • Jak działa Stream_Socket_Recvfrom wywołanie funkcji Receives data from a socket, connected or not jak działa, błędy i użycie string stream_socket_recvfrom ( resource socket, int length [, int flags [, string &address]] ).
 • Jak działa Stream_Socket_Sendto wywołanie funkcji Sends a message to a socket, whether it is connected or not czy jest, błędy i użycie int stream_socket_sendto ( resource socket, string data [, int flags [, string address]] ).
 • Jak działa Stream_Socket_Server wywołanie funkcji Create an Internet or Unix domain server socket pojęcie, błędy i użycie resource stream_socket_server ( string local_socket [, int &errno [, string &errstr [, int flags [, resource context]]]] ).
 • Jak działa Stream_Wrapper_Register wywołanie funkcji Register a URL wrapper implemented as a PHP class wyjaśnienie, błędy i użycie bool stream_wrapper_register ( string protocol, string classname ).
 • Jak działa Stream_Wrapper_Restore wywołanie funkcji Restores a previously unregistered built-in wrapper opis, błędy i użycie bool stream_wrapper_restore ( string protocol ).
 • Jak działa Stream_Wrapper_Unregister wywołanie funkcji Unregister a URL wrapper informacje, błędy i użycie bool stream_wrapper_unregister ( string protocol ).
 • Jak działa Setlocale wywołanie funkcji Set locale information znaczenie, błędy i użycie string setlocale ( int category, string locale [, string ...] ).
 • Jak działa Sha1_File wywołanie funkcji Calculate the sha1 hash of a file co znaczy, błędy i użycie string sha1_file ( string filename [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Sha1 wywołanie funkcji Calculate the sha1 hash of a string krzyżówka, błędy i użycie string sha1 ( string str [, bool raw_output] ).
 • Jak działa Similar_Text wywołanie funkcji Calculate the similarity between two strings co to jest, błędy i użycie int similar_text ( string first, string second [, float &percent] ).
 • Jak działa Soundex wywołanie funkcji Calculate the soundex key of a string słownik, błędy i użycie string soundex ( string str ).
 • Jak działa Sprintf wywołanie funkcji Return a formatted string czym jest, błędy i użycie string sprintf ( string format [, mixed args [, mixed ...]] ).
 • Jak działa Sscanf wywołanie funkcji Parses input from a string according to a format co oznacza, błędy i użycie mixed sscanf ( string str, string format [, mixed &...] ).
 • Jak działa Str_Ireplace wywołanie funkcji Case-insensitive version of str_replace(). tłumaczenie, błędy i użycie mixed str_ireplace ( mixed search, mixed replace, mixed subject [, int &count] ).
 • Jak działa Str_Pad wywołanie funkcji Pad a string to a certain length with another string przykłady, błędy i użycie string str_pad ( string input, int pad_length [, string pad_string [, int pad_type]] ).
 • Jak działa Str_Repeat wywołanie funkcji Repeat a string definicja, błędy i użycie string str_repeat ( string input, int multiplier ).
 • Jak działa Str_Replace wywołanie funkcji Replace all occurrences of the search string with the replacement string encyklopedia, błędy i użycie mixed str_replace ( mixed search, mixed replace, mixed subject [, int &count] ).
 • Jak działa Str_Rot13 wywołanie funkcji Perform the rot13 transform on a string jak działa, błędy i użycie string str_rot13 ( string str ).
 • Jak działa Str_Shuffle wywołanie funkcji Randomly shuffles a string czy jest, błędy i użycie string str_shuffle ( string str ).
 • Jak działa Str_Split wywołanie funkcji Convert a string to an array pojęcie, błędy i użycie array str_split ( string string [, int split_length] ).
 • Jak działa Str_Word_Count wywołanie funkcji Return information about words used in a string wyjaśnienie, błędy i użycie mixed str_word_count ( string string [, int format [, string charlist]] ).
 • Jak działa Strcasecmp wywołanie funkcji Binary safe case-insensitive string comparison opis, błędy i użycie int strcasecmp ( string str1, string str2 ).
 • Jak działa Strchr wywołanie funkcji Alias of strstr() informacje, błędy i użycie .
 • Jak działa Strcmp wywołanie funkcji Binary safe string comparison znaczenie, błędy i użycie int strcmp ( string str1, string str2 ).
 • Jak działa Strcoll wywołanie funkcji Locale based string comparison co znaczy, błędy i użycie int strcoll ( string str1, string str2 ).
 • Jak działa Strcspn wywołanie funkcji Find length of initial segment not matching mask krzyżówka, błędy i użycie int strcspn ( string str1, string str2 [, int start [, int length]] ).
 • Jak działa Strip_Tags wywołanie funkcji Strip HTML and PHP tags from a string co to jest, błędy i użycie string strip_tags ( string str [, string allowable_tags] ).
 • Jak działa Stripcslashes wywołanie funkcji Un-quote string quoted with addcslashes() słownik, błędy i użycie string stripcslashes ( string str ).
 • Jak działa Stripos wywołanie funkcji Find position of first occurrence of a case-insensitive string czym jest, błędy i użycie int stripos ( string haystack, string needle [, int offset] ).
 • Jak działa Stripslashes wywołanie funkcji Un-quote string quoted with addslashes() co oznacza, błędy i użycie string stripslashes ( string str ).
 • Jak działa Stristr wywołanie funkcji Case-insensitive strstr() tłumaczenie, błędy i użycie string stristr ( string haystack, string needle ).
 • Jak działa Strlen wywołanie funkcji Get string length przykłady, błędy i użycie int strlen ( string string ).
 • Jak działa Strnatcasecmp wywołanie funkcji Case insensitive string comparisons using a "natural order"algorithm definicja, błędy i użycie int strnatcasecmp ( string str1, string str2 ).
 • Jak działa Strnatcmp wywołanie funkcji String comparisons using a "natural order" algorithm encyklopedia, błędy i użycie int strnatcmp ( string str1, string str2 ).
 • Jak działa Strncasecmp wywołanie funkcji Binary safe case-insensitive string comparison of the first ncharacters jak działa, błędy i użycie int strncasecmp ( string str1, string str2, int len ).
 • Jak działa Strncmp wywołanie funkcji Binary safe string comparison of the first n characters czy jest, błędy i użycie int strncmp ( string str1, string str2, int len ).
 • Jak działa Strpbrk wywołanie funkcji Search a string for any of a set of characters pojęcie, błędy i użycie string strpbrk ( string haystack, string char_list ).
 • Jak działa Strrchr wywołanie funkcji Find the last occurrence of a character in a string wyjaśnienie, błędy i użycie string strrchr ( string haystack, string needle ).
 • Jak działa Strrev wywołanie funkcji Reverse a string opis, błędy i użycie string strrev ( string string ).
 • Jak działa Strripos wywołanie funkcji Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string informacje, błędy i użycie int strripos ( string haystack, string needle [, int offset] ).
 • Jak działa Strrpos wywołanie funkcji Find position of last occurrence of a char in a string znaczenie, błędy i użycie int strrpos ( string haystack, string needle [, int offset] ).
 • Jak działa Strspn wywołanie funkcji Find length of initial segment matching mask co znaczy, błędy i użycie int strspn ( string str1, string str2 [, int start [, int length]] ).
 • Jak działa Strstr wywołanie funkcji Find first occurrence of a string krzyżówka, błędy i użycie string strstr ( string haystack, string needle ).
 • Jak działa Strtok wywołanie funkcji Tokenize string co to jest, błędy i użycie string strtok ( string str, string token ).
 • Jak działa Strtolower wywołanie funkcji Make a string lowercase słownik, błędy i użycie string strtolower ( string str ).
 • Jak działa Strtoupper wywołanie funkcji Make a string uppercase czym jest, błędy i użycie string strtoupper ( string string ).
 • Jak działa Strtr wywołanie funkcji Translate certain characters co oznacza, błędy i użycie string strtr ( string str, string from, string to ).
 • Jak działa Substr_Compare wywołanie funkcji Binary safe optionally case insensitive comparison of 2 strings from an offset, up to length characters tłumaczenie, błędy i użycie int substr_compare ( string main_str, string str, int offset [, int length [, bool case_insensitivity]] ).
 • Jak działa Substr_Count wywołanie funkcji Count the number of substring occurrences przykłady, błędy i użycie int substr_count ( string haystack, string needle [, int offset [, int length]] ).
 • Jak działa Substr_Replace wywołanie funkcji Replace text within a portion of a string definicja, błędy i użycie mixed substr_replace ( mixed string, string replacement, int start [, int length] ).
 • Jak działa Substr wywołanie funkcji Return part of a string encyklopedia, błędy i użycie string substr ( string string, int start [, int length] ).
 • Jak działa Swf_Actiongeturl wywołanie funkcji Get a URL from a Shockwave Flash movie jak działa, błędy i użycie void swf_actiongeturl ( string url, string target ).
 • Jak działa Swf_Actiongotoframe wywołanie funkcji Play a frame and then stop czy jest, błędy i użycie void swf_actiongotoframe ( int framenumber ).
 • Jak działa Swf_Actiongotolabel wywołanie funkcji Display a frame with the specified label pojęcie, błędy i użycie void swf_actiongotolabel ( string label ).
 • Jak działa Swf_Actionnextframe wywołanie funkcji Go forward one frame wyjaśnienie, błędy i użycie void swf_actionnextframe ( void ).
 • Jak działa Swf_Actionplay wywołanie funkcji Start playing the flash movie from the current frame opis, błędy i użycie void swf_actionplay ( void ).
 • Jak działa Swf_Actionprevframe wywołanie funkcji Go backwards one frame informacje, błędy i użycie void swf_actionprevframe ( void ).
 • Jak działa Swf_Actionsettarget wywołanie funkcji Set the context for actions znaczenie, błędy i użycie void swf_actionsettarget ( string target ).
 • Jak działa Swf_Actionstop wywołanie funkcji Stop playing the flash movie at the current frame co znaczy, błędy i użycie void swf_actionstop ( void ).
 • Jak działa Swf_Actiontogglequality wywołanie funkcji Toggle between low and high quality krzyżówka, błędy i użycie void swf_actiontogglequality ( void ).
 • Jak działa Swf_Actionwaitforframe wywołanie funkcji Skip actions if a frame has not been loaded co to jest, błędy i użycie void swf_actionwaitforframe ( int framenumber, int skipcount ).
 • Jak działa Swf_Addbuttonrecord wywołanie funkcji Controls location, appearance and active area of the current button słownik, błędy i użycie void swf_addbuttonrecord ( int states, int shapeid, int depth ).
 • Jak działa Swf_Addcolor wywołanie funkcji Set the global add color to the rgba value specified czym jest, błędy i użycie void swf_addcolor ( float r, float g, float b, float a ).
 • Jak działa Swf_Closefile wywołanie funkcji Close the current Shockwave Flash file co oznacza, błędy i użycie void swf_closefile ( [int return_file] ).
 • Jak działa Swf_Definebitmap wywołanie funkcji Define a bitmap tłumaczenie, błędy i użycie void swf_definebitmap ( int objid, string image_name ).
 • Jak działa Swf_Definefont wywołanie funkcji Defines a font przykłady, błędy i użycie void swf_definefont ( int fontid, string fontname ).
 • Jak działa Swf_Defineline wywołanie funkcji Define a line definicja, błędy i użycie void swf_defineline ( int objid, float x1, float y1, float x2, float y2, float width ).
 • Jak działa Swf_Definepoly wywołanie funkcji Define a polygon encyklopedia, błędy i użycie void swf_definepoly ( int objid, array coords, int npoints, float width ).
 • Jak działa Swf_Definerect wywołanie funkcji Define a rectangle jak działa, błędy i użycie void swf_definerect ( int objid, float x1, float y1, float x2, float y2, float width ).
 • Jak działa Swf_Definetext wywołanie funkcji Define a text string czy jest, błędy i użycie void swf_definetext ( int objid, string str, int docenter ).
 • Jak działa Swf_Endbutton wywołanie funkcji End the definition of the current button pojęcie, błędy i użycie void swf_endbutton ( void ).
 • Jak działa Swf_Enddoaction wywołanie funkcji End the current action wyjaśnienie, błędy i użycie void swf_enddoaction ( void ).
 • Jak działa Swf_Endshape wywołanie funkcji Completes the definition of the current shape opis, błędy i użycie void swf_endshape ( void ).
 • Jak działa Swf_Endsymbol wywołanie funkcji End the definition of a symbol informacje, błędy i użycie void swf_endsymbol ( void ).
 • Jak działa Swf_Fontsize wywołanie funkcji Change the font size znaczenie, błędy i użycie void swf_fontsize ( float size ).
 • Jak działa Swf_Fontslant wywołanie funkcji Set the font slant co znaczy, błędy i użycie void swf_fontslant ( float slant ).
 • Jak działa Swf_Fonttracking wywołanie funkcji Set the current font tracking krzyżówka, błędy i użycie void swf_fonttracking ( float tracking ).
 • Jak działa Swf_Getbitmapinfo wywołanie funkcji Get information about a bitmap co to jest, błędy i użycie array swf_getbitmapinfo ( int bitmapid ).
 • Jak działa Swf_Getfontinfo wywołanie funkcji The height in pixels of a capital A and a lowercase x słownik, błędy i użycie array swf_getfontinfo ( void ).
 • Jak działa Swf_Getframe wywołanie funkcji Get the frame number of the current frame czym jest, błędy i użycie int swf_getframe ( void ).
 • Jak działa Swf_Labelframe wywołanie funkcji Label the current frame co oznacza, błędy i użycie void swf_labelframe ( string name ).
 • Jak działa Sybase_Min_Client_Severity wywołanie funkcji Sets minimum client severity tłumaczenie, błędy i użycie void sybase_min_client_severity ( int severity ).
 • Jak działa Swf_Lookat wywołanie funkcji Define a viewing transformation przykłady, błędy i użycie void swf_lookat ( float view_x, float view_y, float view_z, float reference_x, float reference_y, float reference_z, float twist ).
 • Jak działa Swf_Modifyobject wywołanie funkcji Modify an object definicja, błędy i użycie void swf_modifyobject ( int depth, int how ).
 • Jak działa Swf_Mulcolor wywołanie funkcji Sets the global multiply color to the rgba value specified encyklopedia, błędy i użycie void swf_mulcolor ( float r, float g, float b, float a ).
 • Jak działa Swf_Nextid wywołanie funkcji Returns the next free object id jak działa, błędy i użycie int swf_nextid ( void ).
 • Jak działa Swf_Oncondition wywołanie funkcji Describe a transition used to trigger an action list czy jest, błędy i użycie void swf_oncondition ( int transition ).
 • Jak działa Swf_Openfile wywołanie funkcji Open a new Shockwave Flash file pojęcie, błędy i użycie void swf_openfile ( string filename, float width, float height, float framerate, float r, float g, float b ).
 • Jak działa Swf_Ortho2 wywołanie funkcji Defines 2D orthographic mapping of user coordinates onto thecurrent viewport wyjaśnienie, błędy i użycie void swf_ortho2 ( float xmin, float xmax, float ymin, float ymax ).
 • Jak działa Swf_Ortho wywołanie funkcji Defines an orthographic mapping of user coordinates onto thecurrent viewport opis, błędy i użycie void swf_ortho ( float xmin, float xmax, float ymin, float ymax, float zmin, float zmax ).
 • Jak działa Swf_Perspective wywołanie funkcji Define a perspective projection transformation informacje, błędy i użycie void swf_perspective ( float fovy, float aspect, float near, float far ).
 • Jak działa Swf_Placeobject wywołanie funkcji Place an object onto the screen znaczenie, błędy i użycie void swf_placeobject ( int objid, int depth ).
 • Jak działa Swf_Polarview wywołanie funkcji Define the viewer's position with polar coordinates co znaczy, błędy i użycie void swf_polarview ( float dist, float azimuth, float incidence, float twist ).
 • Jak działa Swf_Popmatrix wywołanie funkcji Restore a previous transformation matrix krzyżówka, błędy i użycie void swf_popmatrix ( void ).
 • Jak działa Swf_Posround wywołanie funkcji Enables or Disables the rounding of the translation when objectsare placed or moved co to jest, błędy i użycie void swf_posround ( int round ).
 • Jak działa Swf_Pushmatrix wywołanie funkcji Push the current transformation matrix back unto the stack słownik, błędy i użycie void swf_pushmatrix ( void ).
 • Jak działa Swf_Removeobject wywołanie funkcji Remove an object czym jest, błędy i użycie void swf_removeobject ( int depth ).
 • Jak działa Swf_Rotate wywołanie funkcji Rotate the current transformation co oznacza, błędy i użycie void swf_rotate ( float angle, string axis ).
 • Jak działa Swf_Scale wywołanie funkcji Scale the current transformation tłumaczenie, błędy i użycie void swf_scale ( float x, float y, float z ).
 • Jak działa Swf_Setfont wywołanie funkcji Change the current font przykłady, błędy i użycie void swf_setfont ( int fontid ).
 • Jak działa Swf_Setframe wywołanie funkcji Switch to a specified frame definicja, błędy i użycie void swf_setframe ( int framenumber ).
 • Jak działa Swf_Shapearc wywołanie funkcji Draw a circular arc encyklopedia, błędy i użycie void swf_shapearc ( float x, float y, float r, float ang1, float ang2 ).
 • Jak działa Swf_Shapecurveto3 wywołanie funkcji Draw a cubic bezier curve jak działa, błędy i użycie void swf_shapecurveto3 ( float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3 ).
 • Jak działa Swf_Shapecurveto wywołanie funkcji Draw a quadratic bezier curve between two points czy jest, błędy i użycie void swf_shapecurveto ( float x1, float y1, float x2, float y2 ).
 • Jak działa Swf_Shapefillbitmapclip wywołanie funkcji Set current fill mode to clipped bitmap pojęcie, błędy i użycie void swf_shapefillbitmapclip ( int bitmapid ).
 • Jak działa Swf_Shapefillbitmaptile wywołanie funkcji Set current fill mode to tiled bitmap wyjaśnienie, błędy i użycie void swf_shapefillbitmaptile ( int bitmapid ).
 • Jak działa Swf_Shapefilloff wywołanie funkcji Turns off filling opis, błędy i użycie void swf_shapefilloff ( void ).
 • Jak działa Swf_Shapefillsolid wywołanie funkcji Set the current fill style to the specified color informacje, błędy i użycie void swf_shapefillsolid ( float r, float g, float b, float a ).
 • Jak działa Swf_Shapelinesolid wywołanie funkcji Set the current line style znaczenie, błędy i użycie void swf_shapelinesolid ( float r, float g, float b, float a, float width ).
 • Jak działa Swf_Shapelineto wywołanie funkcji Draw a line co znaczy, błędy i użycie void swf_shapelineto ( float x, float y ).
 • Jak działa Swf_Shapemoveto wywołanie funkcji Move the current position krzyżówka, błędy i użycie void swf_shapemoveto ( float x, float y ).
 • Jak działa Swf_Showframe wywołanie funkcji Display the current frame co to jest, błędy i użycie void swf_showframe ( void ).
 • Jak działa Swf_Startbutton wywołanie funkcji Start the definition of a button słownik, błędy i użycie void swf_startbutton ( int objid, int type ).
 • Jak działa Swf_Startdoaction wywołanie funkcji Start a description of an action list for the current frame czym jest, błędy i użycie void swf_startdoaction ( void ).
 • Jak działa Swf_Startshape wywołanie funkcji Start a complex shape co oznacza, błędy i użycie void swf_startshape ( int objid ).
 • Jak działa Swf_Startsymbol wywołanie funkcji Define a symbol tłumaczenie, błędy i użycie void swf_startsymbol ( int objid ).
 • Jak działa Swf_Textwidth wywołanie funkcji Get the width of a string przykłady, błędy i użycie float swf_textwidth ( string str ).
 • Jak działa Swf_Translate wywołanie funkcji Translate the current transformations definicja, błędy i użycie void swf_translate ( float x, float y, float z ).
 • Jak działa Swf_Viewport wywołanie funkcji Select an area for future drawing encyklopedia, błędy i użycie void swf_viewport ( float xmin, float xmax, float ymin, float ymax ).
 • Jak działa Sybase_Affected_Rows wywołanie funkcji Gets number of affected rows in last query jak działa, błędy i użycie int sybase_affected_rows ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Sybase_Close wywołanie funkcji Closes a Sybase connection czy jest, błędy i użycie bool sybase_close ( [resource link_identifier] ).
 • Jak działa Sybase_Connect wywołanie funkcji Opens a Sybase server connection pojęcie, błędy i użycie resource sybase_connect ( [string servername [, string username [, string password [, string charset [, string appname]]]]] ).
 • Jak działa Sybase_Data_Seek wywołanie funkcji Moves internal row pointer wyjaśnienie, błędy i użycie bool sybase_data_seek ( resource result_identifier, int row_number ).
 • Jak działa Sybase_Deadlock_Retry_Count wywołanie funkcji Sets the deadlock retry count opis, błędy i użycie void sybase_deadlock_retry_count ( int retry_count ).
 • Jak działa Sybase_Fetch_Array wywołanie funkcji Fetch row as array informacje, błędy i użycie array sybase_fetch_array ( resource result ).
 • Jak działa Sybase_Fetch_Assoc wywołanie funkcji Fetch a result row as an associative array znaczenie, błędy i użycie array sybase_fetch_assoc ( resource result ).
 • Jak działa Sybase_Fetch_Field wywołanie funkcji Get field information from a result co znaczy, błędy i użycie object sybase_fetch_field ( resource result [, int field_offset] ).
 • Jak działa Sybase_Fetch_Object wywołanie funkcji Fetch a row as an object krzyżówka, błędy i użycie object sybase_fetch_object ( resource result [, mixed object] ).
 • Jak działa Sybase_Fetch_Row wywołanie funkcji Get a result row as an enumerated array co to jest, błędy i użycie array sybase_fetch_row ( resource result ).
 • Jak działa Sybase_Field_Seek wywołanie funkcji Sets field offset słownik, błędy i użycie bool sybase_field_seek ( resource result, int field_offset ).
 • Jak działa Sybase_Free_Result wywołanie funkcji Frees result memory czym jest, błędy i użycie bool sybase_free_result ( resource result ).
 • Jak działa Sybase_Get_Last_Message wywołanie funkcji Returns the last message from the server co oznacza, błędy i użycie string sybase_get_last_message ( void ).
 • Jak działa Sybase_Min_Error_Severity wywołanie funkcji Sets minimum error severity tłumaczenie, błędy i użycie void sybase_min_error_severity ( int severity ).
 • Jak działa Sybase_Min_Message_Severity wywołanie funkcji Sets minimum message severity przykłady, błędy i użycie void sybase_min_message_severity ( int severity ).
 • Jak działa Sybase_Min_Server_Severity wywołanie funkcji Sets minimum server severity definicja, błędy i użycie void sybase_min_server_severity ( int severity ).
 • Jak działa Sybase_Num_Fields wywołanie funkcji Gets the number of fields in a result set encyklopedia, błędy i użycie int sybase_num_fields ( resource result ).
 • Jak działa Sybase_Num_Rows wywołanie funkcji Get number of rows in a result set jak działa, błędy i użycie int sybase_num_rows ( resource result ).
 • Jak działa Sybase_Pconnect wywołanie funkcji Open persistent Sybase connection czy jest, błędy i użycie resource sybase_pconnect ( [string servername [, string username [, string password [, string charset [, string appname]]]]] ).
 • Jak działa Sybase_Query wywołanie funkcji Sends a Sybase query pojęcie, błędy i użycie mixed sybase_query ( string query [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Sybase_Result wywołanie funkcji Get result data wyjaśnienie, błędy i użycie string sybase_result ( resource result, int row, mixed field ).
 • Jak działa Sybase_Select_Db wywołanie funkcji Selects a Sybase database opis, błędy i użycie bool sybase_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] ).
 • Jak działa Sybase_Set_Message_Handler wywołanie funkcji Sets the handler called when a server message is raised informacje, błędy i użycie bool sybase_set_message_handler ( callback handler [, resource connection] ).
 • Jak działa Sybase_Unbuffered_Query wywołanie funkcji Send a Sybase query and do not block znaczenie, błędy i użycie resource sybase_unbuffered_query ( string query, resource link_identifier [, bool store_result] ).
 • Jak działa Serialize wywołanie funkcji Generates a storable representation of a value co znaczy, błędy i użycie string serialize ( mixed value ).
 • Jak działa Settype wywołanie funkcji Set the type of a variable krzyżówka, błędy i użycie bool settype ( mixed &var, string type ).
 • Jak działa Strval wywołanie funkcji Get string value of a variable co to jest, błędy i użycie string strval ( mixed var ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.