robi send_ scp_ ssh2 co to jest
Jak użyć w PHP Send a file via SCP błędy. Zastosowanie bool ssh2_scp_send ( resource session.
Znaczenie robi send_ scp_ ssh2 definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji ssh2_scp_send()

Nazwa funkcji: ssh2_scp_send()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Send a file via SCP
Zastosowanie w programowaniu: bool ssh2_scp_send ( resource session, string local_file, string remote_file [, int create_mode] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .