arbitrary precion numbers co to jest
Encodes data with MIME base64 co znaczy Decodes data encoded with MIME base64 krzyżówka Convert.
Znaczenie arbitrary precion numbers definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na B

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Bcadd wywołanie funkcji Add two arbitrary precision numbers co znaczy, błędy i użycie string bcadd ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa Bccomp wywołanie funkcji Compare two arbitrary precision numbers krzyżówka, błędy i użycie int bccomp ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa Bcdiv wywołanie funkcji Divide two arbitrary precision numbers co to jest, błędy i użycie string bcdiv ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa Bcmod wywołanie funkcji Get modulus of an arbitrary precision number słownik, błędy i użycie string bcmod ( string left_operand, string modulus ).
 • Jak działa Bcmul wywołanie funkcji Multiply two arbitrary precision number czym jest, błędy i użycie string bcmul ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa Bcpow wywołanie funkcji Raise an arbitrary precision number to another co oznacza, błędy i użycie string bcpow ( string x, string y [, int scale] ).
 • Jak działa Bcpowmod wywołanie funkcji Raise an arbitrary precision number to another, reduced by a specified modulus tłumaczenie, błędy i użycie string bcpowmod ( string x, string y, string modulus [, int scale] ).
 • Jak działa Bcscale wywołanie funkcji Set default scale parameter for all bc math functions przykłady, błędy i użycie bool bcscale ( int scale ).
 • Jak działa Bcsqrt wywołanie funkcji Get the square root of an arbitrary precision number definicja, błędy i użycie string bcsqrt ( string operand [, int scale] ).
 • Jak działa Bcsub wywołanie funkcji Subtract one arbitrary precision number from another encyklopedia, błędy i użycie string bcsub ( string left_operand, string right_operand [, int scale] ).
 • Jak działa Bcompiler_Load_Exe wywołanie funkcji Reads and creates classes from a bcompiler exe file jak działa, błędy i użycie bool bcompiler_load_exe ( string filename ).
 • Jak działa Bcompiler_Load wywołanie funkcji Reads and creates classes from a bz compressed file czy jest, błędy i użycie bool bcompiler_load ( string filename ).
 • Jak działa Bcompiler_Parse_Class wywołanie funkcji Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function pojęcie, błędy i użycie bool bcompiler_parse_class ( string class, string callback ).
 • Jak działa Bcompiler_Read wywołanie funkcji Reads and creates classes from a filehandle wyjaśnienie, błędy i użycie bool bcompiler_read ( resource filehandle ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_Class wywołanie funkcji Writes an defined class as bytecodes opis, błędy i użycie bool bcompiler_write_class ( resource filehandle, string className [, string extends] ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_Constant wywołanie funkcji Writes a defined constant as bytecodes informacje, błędy i użycie bool bcompiler_write_constant ( resource filehandle, string constantName ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_Exe_Footer wywołanie funkcji Writes the start pos, and sig to the end of a exe type file znaczenie, błędy i użycie bool bcompiler_write_exe_footer ( resource filehandle, int startpos ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_File wywołanie funkcji Writes a php source file as bytecodes co znaczy, błędy i użycie bool bcompiler_write_file ( resource filehandle, string filename ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_Footer wywołanie funkcji Writes the single character krzyżówka, błędy i użycie bool bcompiler_write_footer ( resource filehandle ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_Function wywołanie funkcji Writes an defined function as bytecodes co to jest, błędy i użycie bool bcompiler_write_function ( resource filehandle, string functionName ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_Functions_From_File wywołanie funkcji Writes all functions defined in a file as bytecodes słownik, błędy i użycie bool bcompiler_write_functions_from_file ( resource filehandle, string fileName ).
 • Jak działa Bcompiler_Write_Header wywołanie funkcji Writes the bcompiler header czym jest, błędy i użycie bool bcompiler_write_header ( resource filehandle [, string write_ver] ).
 • Jak działa Bzclose wywołanie funkcji Close a bzip2 file co oznacza, błędy i użycie int bzclose ( resource bz ).
 • Jak działa Bzcompress wywołanie funkcji Compress a string into bzip2 encoded data tłumaczenie, błędy i użycie mixed bzcompress ( string source [, int blocksize [, int workfactor]] ).
 • Jak działa Bzdecompress wywołanie funkcji Decompresses bzip2 encoded data przykłady, błędy i użycie mixed bzdecompress ( string source [, int small] ).
 • Jak działa Bzerrno wywołanie funkcji Returns a bzip2 error number definicja, błędy i użycie int bzerrno ( resource bz ).
 • Jak działa Bzerror wywołanie funkcji Returns the bzip2 error number and error string in an array encyklopedia, błędy i użycie array bzerror ( resource bz ).
 • Jak działa Bzerrstr wywołanie funkcji Returns a bzip2 error string jak działa, błędy i użycie string bzerrstr ( resource bz ).
 • Jak działa Bzflush wywołanie funkcji Force a write of all buffered data czy jest, błędy i użycie int bzflush ( resource bz ).
 • Jak działa Bzopen wywołanie funkcji Opens a bzip2 compressed file pojęcie, błędy i użycie resource bzopen ( string filename, string mode ).
 • Jak działa Bzread wywołanie funkcji Binary safe bzip2 file read wyjaśnienie, błędy i użycie string bzread ( resource bz [, int length] ).
 • Jak działa Bzwrite wywołanie funkcji Binary safe bzip2 file write opis, błędy i użycie int bzwrite ( resource bz, string data [, int length] ).
 • Jak działa Basename wywołanie funkcji Returns filename component of path informacje, błędy i użycie string basename ( string path [, string suffix] ).
 • Jak działa Bind_Textdomain_Codeset wywołanie funkcji Specify the character encoding in which the messages from theDOMAIN message catalog will be returned znaczenie, błędy i użycie string bind_textdomain_codeset ( string domain, string codeset ).
 • Jak działa Bindtextdomain wywołanie funkcji Sets the path for a domain co znaczy, błędy i użycie string bindtextdomain ( string domain, string directory ).
 • Jak działa Base_Convert wywołanie funkcji Convert a number between arbitrary bases krzyżówka, błędy i użycie string base_convert ( string number, int frombase, int tobase ).
 • Jak działa Bindec wywołanie funkcji Binary to decimal co to jest, błędy i użycie number bindec ( string binary_string ).
 • Jak działa Bin2Hex wywołanie funkcji Convert binary data into hexadecimal representation słownik, błędy i użycie string bin2hex ( string str ).
 • Jak działa Base64_Decode wywołanie funkcji Decodes data encoded with MIME base64 czym jest, błędy i użycie string base64_decode ( string encoded_data ).
 • Jak działa Base64_Encode wywołanie funkcji Encodes data with MIME base64 co oznacza, błędy i użycie string base64_encode ( string data ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.