gets zend guid gets version co to jest
Returns the coding type used for output compression co znaczy Read next entry in a ZIP file archive.
Znaczenie gets zend guid gets version definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na Z

PHP (skrót od angielskiej nazwy "PHP: Hypertext Preprocessor") to język programowania, który jest szczególnie popularny w branży IT i jest często używany do tworzenia aplikacji internetowych oraz skromnych stron internetowych. PHP jest językiem skryptowym, co oznacza, że jest interpretowany przez serwer internetowy i nie wymaga kompilacji przed uruchomieniem.

 • Jak działa Zend_Logo_Guid wywołanie funkcji Gets the Zend guid co znaczy, błędy i użycie string zend_logo_guid ( void ).
 • Jak działa Zend_Version wywołanie funkcji Gets the version of the current Zend engine krzyżówka, błędy i użycie string zend_version ( void ).
 • Jak działa Zip_Close wywołanie funkcji Close a ZIP file archive co to jest, błędy i użycie void zip_close ( resource zip ).
 • Jak działa Zip_Entry_Close wywołanie funkcji Close a directory entry słownik, błędy i użycie void zip_entry_close ( resource zip_entry ).
 • Jak działa Zip_Entry_Compressedsize wywołanie funkcji Retrieve the compressed size of a directory entry czym jest, błędy i użycie int zip_entry_compressedsize ( resource zip_entry ).
 • Jak działa Zip_Entry_Compressionmethod wywołanie funkcji Retrieve the compression method of a directory entry co oznacza, błędy i użycie string zip_entry_compressionmethod ( resource zip_entry ).
 • Jak działa Zip_Entry_Filesize wywołanie funkcji Retrieve the actual file size of a directory entry tłumaczenie, błędy i użycie int zip_entry_filesize ( resource zip_entry ).
 • Jak działa Zip_Entry_Name wywołanie funkcji Retrieve the name of a directory entry przykłady, błędy i użycie string zip_entry_name ( resource zip_entry ).
 • Jak działa Zip_Entry_Open wywołanie funkcji Open a directory entry for reading definicja, błędy i użycie bool zip_entry_open ( resource zip, resource zip_entry [, string mode] ).
 • Jak działa Zip_Entry_Read wywołanie funkcji Read from an open directory entry encyklopedia, błędy i użycie string zip_entry_read ( resource zip_entry [, int length] ).
 • Jak działa Zip_Open wywołanie funkcji Open a ZIP file archive jak działa, błędy i użycie resource zip_open ( string filename ).
 • Jak działa Zip_Read wywołanie funkcji Read next entry in a ZIP file archive czy jest, błędy i użycie resource zip_read ( resource zip ).
 • Jak działa Zlib_Get_Coding_Type wywołanie funkcji Returns the coding type used for output compression pojęcie, błędy i użycie string zlib_get_coding_type ( void ).

PeHaPe programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć PHP. Programowanie w jezyku PHP.Z


Żeby zacząć programować w PHP, potrzebujesz tylko:

 1. Dostępu do serwera internetowego obsługującego PHP. Możesz skorzystać z serwera internetowego dostarczanego przez dostawcę usług internetowych lub zainstalować serwer internetowy na swoim komputerze. Najlepiej kup hosting PHP.
 2. Edytora tekstu lub środowiska programistycznego do pisania i edytowania kodu PHP. Możesz użyć darmowego edytora tekstu, takiego jak Notepad++ lub zainwestować w profesjonalne środowisko programistyczne, takie jak Eclipse z SDK dla PHP.
 3. Podstawowa wiedza na temat każdego języka programowania.