robi search_ array co to jest
Jak użyć w PHP Searches the array for a given value and returns thecorresponding key if successful.
Znaczenie robi search_ array definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji array_search()

Nazwa funkcji: array_search()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Searches the array for a given value and returns thecorresponding key if successful
Zastosowanie w programowaniu: mixed array_search ( mixed needle, array haystack [, bool strict] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .