ik09 tmnet tmreg tmsrv tmtls co to jest
I_Graph_Monitor; Ixmlt4; Iwww; Iwr2; Iwr1; Iwbk; Iw8W; Iw81; Iw75; Iw74; Iw73; Iw72; Iw70; Iw69.
Znaczenie ik09 tmnet tmreg tmsrv tmtls definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na I

Transakcja SAP to specjalny rodzaj zadania lub operacji, która jest wykonywana w środowisko SAP. Transakcje mogą być używane do wykonywania różnych czynności, takich jak wprowadzanie danych, wyświetlanie informacji, tworzenie raportów czy zarządzanie procesami biznesowymi, a nawet prosta edycja obiektu. Każda transakcja w SAP jest oznaczona unikalnym kodem, np. VA01 lub MM03, który służy do jej identyfikacji i uruchamiania w ERP SAP.


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP